Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv umění na člověka

Vliv umění na člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Bělová
Šetření:10. 01. 2012 - 15. 01. 2012
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum mi velice pomůže v tvorbě mé seminární práce.

Předem děkuji za vyplnění

Kristýna Bělová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že má na vás výtvarné umění, sochařství a architektura nějaký vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9680,67 %80,67 %  
ne2319,33 %19,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že má na vás hudba nějaký vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11596,64 %96,64 %  
ne43,36 %3,36 %  

Graf

3. Posuzujete člověka podle stylu hudby, který poslouchá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze někdy8873,95 %73,95 %  
nikdy2218,49 %18,49 %  
ano vždy97,56 %7,56 %  

Graf

4. Myslíte si, že má na vás móda nějaký vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9781,51 %81,51 %  
ne2218,49 %18,49 %  

Graf

5. Módní trendy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavými se inspiruji9478,99 %78,99 %  
mě nezajímají2319,33 %19,33 %  
oblékám se hlavně podle nich21,68 %1,68 %  

Graf

6. Myslíte si, že může mít umění (umění všeobecně) negativní vliv na člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6352,94 %52,94 %  
ne5647,06 %47,06 %  

Graf

7. Myslíte si, že by se člověk bez umění obešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10184,87 %84,87 %  
ano1815,13 %15,13 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9478,99 %78,99 %  
muž2521,01 %21,01 %  

Graf

9. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212218,49 %18,49 %  
221411,76 %11,76 %  
181210,08 %10,08 %  
20108,4 %8,4 %  
1775,88 %5,88 %  
2465,04 %5,04 %  
2565,04 %5,04 %  
1965,04 %5,04 %  
2665,04 %5,04 %  
2354,2 %4,2 %  
ostatní odpovědi 27
28
16
39
31
34
42
38
36
15
50
43
70
35
30
33
2521,01 %21,01 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.72
Minimum:17
Maximum:39
Variační rozpětí:22
Rozptyl:20.37
Směrodatná odchylka:4.51
Medián:21
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že má na vás výtvarné umění, sochařství a architektura nějaký vliv?

2. Myslíte si, že má na vás hudba nějaký vliv?

3. Posuzujete člověka podle stylu hudby, který poslouchá?

4. Myslíte si, že má na vás móda nějaký vliv?

5. Módní trendy:

6. Myslíte si, že může mít umění (umění všeobecně) negativní vliv na člověka?

7. Myslíte si, že by se člověk bez umění obešel?

8. Pohlaví

9. věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že má na vás výtvarné umění, sochařství a architektura nějaký vliv?

2. Myslíte si, že má na vás hudba nějaký vliv?

3. Posuzujete člověka podle stylu hudby, který poslouchá?

4. Myslíte si, že má na vás móda nějaký vliv?

5. Módní trendy:

6. Myslíte si, že může mít umění (umění všeobecně) negativní vliv na člověka?

7. Myslíte si, že by se člověk bez umění obešel?

8. Pohlaví

9. věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bělová, K.Vliv umění na člověka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-umeni-na-cloveka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.