Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv věku na schopnost pracovat s výpočetní technikou

Vliv věku na schopnost pracovat s výpočetní technikou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Mucha
Šetření:08. 03. 2010 - 01. 04. 2010
Počet respondentů:197
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který vznikl jako jedna z částí korelační analýzy mezi věkem a počítačovou gramotností ( schopnost ovládat a používat výpočetní techniku na nějáké úrovni). Výzkum je součástí diplomové práce s názvem Role managementu elektronickch komunikací a elektronického vzdělávání ve společnosti na katedře managementu, fakulty informatiky a managementu  Univerzity Hradec Králové. Přepodkládaný závěr je, že s rostoucím věkem schopnosti s prací na pc průměrně klesají. K potvrzení tohoto závěru možná pomuže dotazník vyplněný právě Vámi. Děkuji za Váš čas, který dotazníku věnujete a přeji Vám krásný den.

 

Jiří Mucha

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na každou z osmnácti otázek odpovězde vybráním právě jedné z uvedených alternativ.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval/a jste někdy v minulosti kurz nebo školení týkající se informačních technologií a práce s nimi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na školení nebo kurzu jsem byl vice než jednou.5929,95 %29,95 %  
Nikdy jsem podobný kurz ani školení neabsolvoval.5728,93 %28,93 %  
Nikdy jsem podobný kruz ani školení neabsolvoval.3718,78 %18,78 %  
Školení nebo kurz jsem absolvoval právě jednou.2613,2 %13,2 %  
Kurzy a školení navštěvuji pravidelně.105,08 %5,08 %  
Vedu tyto školení a kurzy.73,55 %3,55 %  
Nikdy jsem podobný kruz ani Š¡kolení neabsolvoval.10,51 %0,51 %  

Graf

2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že pc ovládám dobře, ale mé znalosti by mohly být ješte prohloubeny - mám rezervy.8643,65 %43,65 %  
Ovládám uživatelskou úroveň práce na pc.6734,01 %34,01 %  
Pc dokážu ovládat na profesionální úrovni. 3618,27 %18,27 %  
Zvládám základní činnosti na pc.84,06 %4,06 %  

Graf

3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvládám pokročilé funkce.10151,27 %51,27 %  
Zvládám základní funkce.7136,04 %36,04 %  
Administrace, správa serverů apod.157,61 %7,61 %  
Experimentuji s os, programuji věci s os související84,06 %4,06 %  
Vůbec ho nedokaži ovládat.21,02 %1,02 %  

Graf

4. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s kancelářskými aplikacemi (MS Word, MS excel, MS Powerpoint, MS Acces a další)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvládám pokročilé funkce kancelářských aplikací.7638,58 %38,58 %  
Zvládám základní obsluhu kancelářských aplikací.6331,98 %31,98 %  
Kancelářské aplikace ovládám, používám je v rámci své pracovní činnosti denně.5326,9 %26,9 %  
Kancelářské aplikace znám, ale neumím s nimi pracovat.31,52 %1,52 %  
Zvládám základní obsluhu kancelኙských aplikací.10,51 %0,51 %  
Neznám výše uvedené kancelářské aplikace a neumím s nimi pracovat.10,51 %0,51 %  

Graf

5. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s grafickými a multimediálními aplikacemi (photoshop, corel, 3d studio max atp, aplikace pro přehrávání multimediálních souborů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvládám základní obsluhu grafické a multimediálních aplikací.9648,73 %48,73 %  
Grafické a multimediální aplikace znám, ale neumím s nimi pracovat.4824,37 %24,37 %  
Zvládám pokročilé funkce grafických a multimediálních aplikací.3216,24 %16,24 %  
Neznám výše uvedené grafické a multimediální aplikace a neumím s nimi pracovat.126,09 %6,09 %  
Grafické a multimediální aplikace ovládám, používám je v rámci své pracovní činnosti denně.94,57 %4,57 %  

Graf

6. Jak často využíváte elektronickou poštu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronickou poštu využívám denně.16181,73 %81,73 %  
Elektronickou poštu využívám několikrát týdně.2713,71 %13,71 %  
Občas využívám elektronickou poštu.73,55 %3,55 %  
Občas vyuŠ¾ívám elektronickou poŠ¡tu.10,51 %0,51 %  
Nikdy. Elektronická pošta mě nezajímá.10,51 %0,51 %  

Graf

7. Používáte programy ke komunikaci (ICQ, Mirranda, Qip, Skype a další) - protokoly ICQ,MSM,AIM,Jabber a další?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikační programy používám denně. 11457,87 %57,87 %  
Občas některý z uvedených programů používám.4020,3 %20,3 %  
Komunikační programy používám několikrát týdně.2613,2 %13,2 %  
Nikdy jsem tyto programy nepoužíval a ani používat nebudu.147,11 %7,11 %  
Rád bych programy využíval pro komunikaci, ale nevím jak.21,02 %1,02 %  
Nikdy jsem tyto programy nepouŠ¾íval a ani pouŠ¾ívat nebudu.10,51 %0,51 %  

Graf

8. Které tvrzení vyjadřuje Vaše dovednosti ve vyhledávání informací na internetu a v počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dokážu vyhledávat všechny informace, které potřebuji jak na internetu, tak i na PC.9246,7 %46,7 %  
Téměř všechny informace potřebné pro konfiguraci os a aplikací/služeb si dokáži vyhledat a aplikovat je.5527,92 %27,92 %  
Některé informace jsem schopen vyhledat, jiné ne.4824,37 %24,37 %  
Nedokáži vyhledat informace které hledám sám bez cizí pomoci.10,51 %0,51 %  
Tém슙 vŠ¡echny informace potŠ™ebné pro konfiguraci os a aplikací/sluŠ¾eb si dokኾi vyhledat a aplikovat je.10,51 %0,51 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k placení a nakupování přes internet ( e- banking a e-komerce) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Transakce provádím pravidelně několikrát za měsíc.8744,16 %44,16 %  
Alespoň jednou už jsem na internetu nakupoval, nebo platil.8241,62 %41,62 %  
Pojmy znám, ale nikdy jsem nic přez internet nenakupoval ani neplatil.147,11 %7,11 %  
Rád bych služeb využíval, ale nemám dostatek informací a důvěry.84,06 %4,06 %  
Nemám vztah nebo tyto pojmy neznám.52,54 %2,54 %  
AlespoŠˆ jednou uŠ¾ jsem na internetu nakupoval, nebo platil.10,51 %0,51 %  

Graf

10. Máte povědomí o technologiích jako jsou PDA, SmartPhone, E-Book, Tablet PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O technologiích mám povědomí, ale nemají pro mne a moje aktivity žádný smysl.6734,01 %34,01 %  
Vlastním alespoň jednu z výše uvedených technologií.4020,3 %20,3 %  
Zaslechl jsem kusé informace z médií, viděl jsem je u známých atd.3618,27 %18,27 %  
Přemýšlím o zakoupení alespoň jedné z výše uvedených technologií.3115,74 %15,74 %  
Vůbec žádné informace nemám. O nové technologie se nezajímám.2211,17 %11,17 %  
O technologiích mám povědomí, ale nemají pro mne a moje aktivity Š¾ádný smysl.10,51 %0,51 %  

Graf

11. Vlastníte výhradně legální software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10955,33 %55,33 %  
Ano8744,16 %44,16 %  
Nepoužívám pc10,51 %0,51 %  

Graf

12. K jaké činnosti používáte počítač nejčastěji, nebo byste jej používal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce9045,69 %45,69 %  
Zábava5829,44 %29,44 %  
Vzdělávání4924,87 %24,87 %  

Graf

13. Dbáte na bezpečnost svých dat při činnostech na internetu a při práci s dokumenty na PC? (různá hesla, změna hesel, odhlašování se z aplikací, antivirové programy, zálohy dat atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17488,32 %88,32 %  
ne2311,68 %11,68 %  

Graf

14. Dokázal/a byste popsat základní principy fungování výpočetní techniky (máte představu jak počítače "uvnitř" pracují) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12663,96 %63,96 %  
ne7136,04 %36,04 %  

Graf

15. Máte doma počítač s připojením k internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19196,95 %96,95 %  
ne63,05 %3,05 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání s maturitou10653,81 %53,81 %  
Vysokoškolské vzdělání6130,96 %30,96 %  
Doktorské vzdělání105,08 %5,08 %  
Vyšší odborné vzdělání84,06 %4,06 %  
Základní vzdělání63,05 %3,05 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity52,54 %2,54 %  
StŠ™edoŠ¡kolské vzdělání bez maturity10,51 %0,51 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222613,2 %13,2 %  
21199,64 %9,64 %  
25168,12 %8,12 %  
24168,12 %8,12 %  
20157,61 %7,61 %  
23147,11 %7,11 %  
2663,05 %3,05 %  
5263,05 %3,05 %  
4063,05 %3,05 %  
1952,54 %2,54 %  
ostatní odpovědi 45
27
49
51
37
61
28
44
31
34
32
55
17
18
50
70
47
54
29
16.999993
53
82
60
30
62
66
54.8
35
57
39
48
58
65
41
36
42
6834,52 %34,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.93
Minimum:19
Maximum:60
Variační rozpětí:41
Rozptyl:128.55
Směrodatná odchylka:11.34
Medián:24
Modus:22

Graf

18. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11457,87 %57,87 %  
Muž8241,62 %41,62 %  
MuŠ¾10,51 %0,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Používáte programy ke komunikaci (ICQ, Mirranda, Qip, Skype a další) - protokoly ICQ,MSM,AIM,Jabber a další?

 • odpověď Komunikační programy používám denně. :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pc dokážu ovládat na profesionální úrovni. na otázku 2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrace, správa serverů apod. na otázku 3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)

8. Které tvrzení vyjadřuje Vaše dovednosti ve vyhledávání informací na internetu a v počítači?

 • odpověď Dokážu vyhledávat všechny informace, které potřebuji jak na internetu, tak i na PC.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrace, správa serverů apod. na otázku 3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pc dokážu ovládat na profesionální úrovni. na otázku 2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.

14. Dokázal/a byste popsat základní principy fungování výpočetní techniky (máte představu jak počítače "uvnitř" pracují) ?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pc dokážu ovládat na profesionální úrovni. na otázku 2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrace, správa serverů apod. na otázku 3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)

18. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrace, správa serverů apod. na otázku 3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)
 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec žádné informace nemám. O nové technologie se nezajímám. na otázku 10. Máte povědomí o technologiích jako jsou PDA, SmartPhone, E-Book, Tablet PC?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvoval/a jste někdy v minulosti kurz nebo školení týkající se informačních technologií a práce s nimi ?

2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.

3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)

4. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s kancelářskými aplikacemi (MS Word, MS excel, MS Powerpoint, MS Acces a další)?

5. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s grafickými a multimediálními aplikacemi (photoshop, corel, 3d studio max atp, aplikace pro přehrávání multimediálních souborů)?

6. Jak často využíváte elektronickou poštu?

7. Používáte programy ke komunikaci (ICQ, Mirranda, Qip, Skype a další) - protokoly ICQ,MSM,AIM,Jabber a další?

8. Které tvrzení vyjadřuje Vaše dovednosti ve vyhledávání informací na internetu a v počítači?

9. Jaký je Váš vztah k placení a nakupování přes internet ( e- banking a e-komerce) ?

10. Máte povědomí o technologiích jako jsou PDA, SmartPhone, E-Book, Tablet PC?

11. Vlastníte výhradně legální software?

12. K jaké činnosti používáte počítač nejčastěji, nebo byste jej používal/a?

13. Dbáte na bezpečnost svých dat při činnostech na internetu a při práci s dokumenty na PC? (různá hesla, změna hesel, odhlašování se z aplikací, antivirové programy, zálohy dat atd.)

14. Dokázal/a byste popsat základní principy fungování výpočetní techniky (máte představu jak počítače "uvnitř" pracují) ?

15. Máte doma počítač s připojením k internetu?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvoval/a jste někdy v minulosti kurz nebo školení týkající se informačních technologií a práce s nimi ?

2. Vyberte prosím jedno tvrzení, se kterým se Vy nejvíce ztotožňujete.

3. Jak si Vy myslíte, že dokážete obsluhovat operační systém? (Windows)

4. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s kancelářskými aplikacemi (MS Word, MS excel, MS Powerpoint, MS Acces a další)?

5. Kterým výrokem byste ohodnotil/a svoje schopnosti při práci s grafickými a multimediálními aplikacemi (photoshop, corel, 3d studio max atp, aplikace pro přehrávání multimediálních souborů)?

6. Jak často využíváte elektronickou poštu?

7. Používáte programy ke komunikaci (ICQ, Mirranda, Qip, Skype a další) - protokoly ICQ,MSM,AIM,Jabber a další?

8. Které tvrzení vyjadřuje Vaše dovednosti ve vyhledávání informací na internetu a v počítači?

9. Jaký je Váš vztah k placení a nakupování přes internet ( e- banking a e-komerce) ?

10. Máte povědomí o technologiích jako jsou PDA, SmartPhone, E-Book, Tablet PC?

11. Vlastníte výhradně legální software?

12. K jaké činnosti používáte počítač nejčastěji, nebo byste jej používal/a?

13. Dbáte na bezpečnost svých dat při činnostech na internetu a při práci s dokumenty na PC? (různá hesla, změna hesel, odhlašování se z aplikací, antivirové programy, zálohy dat atd.)

14. Dokázal/a byste popsat základní principy fungování výpočetní techniky (máte představu jak počítače "uvnitř" pracují) ?

15. Máte doma počítač s připojením k internetu?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mucha, J.Vliv věku na schopnost pracovat s výpočetní technikou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-veku-na-schopnost-pracovat-s-vypocetni-technikou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.