Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv wellness na volbu ubytování

Vliv wellness na volbu ubytování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Danielová
Šetření:17. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka navazujícího magisterského studia na FAME UTB ve Zlíně.

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit pro mou diplomovou práci. Hlavním cílem dotazníkového šetření je zjištění vlivu wellness a relaxačních procedur na volbu ubytování v historickém městě Kroměříž.


Předem děkuji za spolupráci


Bc. Dagmar Danielová

Odpovědi respondentů

1. Je pro vás poskytování wellness, jako součást hotelových služeb, rozhodující pro výběr ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7138,59 %38,59 %  
Ano3418,48 %18,48 %  
Nerozlišuji2815,22 %15,22 %  
Spíše ne2614,13 %14,13 %  
Ne2513,59 %13,59 %  

Graf

2. Jaké wellness služby byste uvítal/a v areálu hotelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bazén5529,89 %29,89 %  
Masáže4423,91 %23,91 %  
Sauna4122,28 %22,28 %  
Whirpooll3619,57 %19,57 %  
všechny10,54 %0,54 %  
sauna, bazen10,54 %0,54 %  
kombinace všeho - sauna,whirpool,bazén10,54 %0,54 %  
bazén a saunu10,54 %0,54 %  
všechny 4 možnosti 10,54 %0,54 %  
bez wellness10,54 %0,54 %  
všechno10,54 %0,54 %  
Sauna, masáže, bazén10,54 %0,54 %  

Graf

3. Preferujete spíše využívání privátních (soukromé) zón se saunou a wellness službami nebo společné prostory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám raději soukromé zóny11461,96 %61,96 %  
Nerozlišuji4222,83 %22,83 %  
Mám raději společné prostory1910,33 %10,33 %  
Nevím94,89 %4,89 %  

Graf

4. Máte rád/a aromatické procedury ve formě zábalů, vinných či pivních lázní apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím (Nezkoušel/a jsem)5529,89 %29,89 %  
Ano4725,54 %25,54 %  
Spíše ano4222,83 %22,83 %  
Spíše ne2111,41 %11,41 %  
Ne1910,33 %10,33 %  

Graf

5. Wellness služby jsem/bych využil/a…….?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakoupil/a jsem/bych i dodatečně9652,17 %52,17 %  
Pouze v rámci balíčku ubytování8847,83 %47,83 %  

Graf

6. Navštívili jste už město Kroměříž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne, není zde pro mě nic zajímavéhootázka č. 9, Ne, ale mám to v úmysluotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9652,17 %52,17 %  
Ne, ale mám to v úmyslu5228,26 %28,26 %  
Ne, není zde pro mě nic zajímavého3619,57 %19,57 %  

Graf

7. Za jakým účelem byste/jste navštívil město Kroměříž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturně - historické památky9664,86 %52,17 %  
Pracovní cesty2114,19 %11,41 %  
Sportovní a relaxační vyžití138,78 %7,07 %  
Návštěva příbuzných106,76 %5,43 %  
Různě-prakticky první tři varianty10,68 %0,54 %  
žiju zde10,68 %0,54 %  
bydlím zde10,68 %0,54 %  
výstava obrazů10,68 %0,54 %  
pracovní cesta + degustace vína10,68 %0,54 %  
návštěva známých10,68 %0,54 %  
bude-li nějaký důvod10,68 %0,54 %  
návštěva přátel10,68 %0,54 %  

Graf

8. Jak dlouho jste/byste se ve městě zdržel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden den5738,51 %30,98 %  
Dva až tři dny4631,08 %25 %  
Několik hodin3422,97 %18,48 %  
Týden a více dní117,43 %5,98 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-267540,76 %40,76 %  
27-407239,13 %39,13 %  
41-603418,48 %18,48 %  
61 a více21,09 %1,09 %  
Do 15 let10,54 %0,54 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11059,78 %59,78 %  
Muž7440,22 %40,22 %  

Graf

11. Ze kterého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský2815,22 %15,22 %  
Praha2815,22 %15,22 %  
Olomoucký2714,67 %14,67 %  
Moravskoslezský179,24 %9,24 %  
Středočeský179,24 %9,24 %  
Zlínský105,43 %5,43 %  
Pardubický105,43 %5,43 %  
Jihočeský84,35 %4,35 %  
Karlovarský84,35 %4,35 %  
Liberecký73,8 %3,8 %  
Královéhradecký73,8 %3,8 %  
Vysočina63,26 %3,26 %  
Plzeňský63,26 %3,26 %  
Ústecký52,72 %2,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Navštívili jste už město Kroměříž?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných na otázku 7. Za jakým účelem byste/jste navštívil město Kroměříž?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlínský na otázku 11. Ze kterého kraje pocházíte?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několik hodin na otázku 8. Jak dlouho jste/byste se ve městě zdržel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro vás poskytování wellness, jako součást hotelových služeb, rozhodující pro výběr ubytování?

2. Jaké wellness služby byste uvítal/a v areálu hotelu?

3. Preferujete spíše využívání privátních (soukromé) zón se saunou a wellness službami nebo společné prostory?

4. Máte rád/a aromatické procedury ve formě zábalů, vinných či pivních lázní apod.?

5. Wellness služby jsem/bych využil/a…….?

6. Navštívili jste už město Kroměříž?

7. Za jakým účelem byste/jste navštívil město Kroměříž?

8. Jak dlouho jste/byste se ve městě zdržel/a?

9. Věk

10. Pohlaví

11. Ze kterého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro vás poskytování wellness, jako součást hotelových služeb, rozhodující pro výběr ubytování?

2. Jaké wellness služby byste uvítal/a v areálu hotelu?

3. Preferujete spíše využívání privátních (soukromé) zón se saunou a wellness službami nebo společné prostory?

4. Máte rád/a aromatické procedury ve formě zábalů, vinných či pivních lázní apod.?

5. Wellness služby jsem/bych využil/a…….?

6. Navštívili jste už město Kroměříž?

7. Za jakým účelem byste/jste navštívil město Kroměříž?

8. Jak dlouho jste/byste se ve městě zdržel/a?

9. Věk

10. Pohlaví

11. Ze kterého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Danielová, D.Vliv wellness na volbu ubytování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-wellness-na-volbu-ubyto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.