Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv zvířat na psychiku člověka

Vliv zvířat na psychiku člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Poláková
Šetření:06. 01. 2016 - 10. 01. 2016
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:94,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého dotazníku o vlivu zvířat na psychiku lidí. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6375,9 %75,9 %  
muž2024,1 %24,1 %  

Graf

2. Uveďte váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let3946,99 %46,99 %  
25 - 45 let3036,14 %36,14 %  
45 - 60 let910,84 %10,84 %  
do 15 let33,61 %3,61 %  
60 a více22,41 %2,41 %  

Graf

3. Uveďte váš vztah ke zvířatům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě kladný6477,11 %77,11 %  
Spíše kladný1720,48 %20,48 %  
Spíše záporný22,41 %2,41 %  

Graf

4. Rozhodněte: V minulosti jsem choval/a domácí zvíře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7792,77 %92,77 %  
Ne67,23 %7,23 %  

Graf

5. Doplňte: Domácí zvíře pro mě bylo ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přítelem4355,13 %51,81 %  
Kamarádem2329,49 %27,71 %  
Zábavou45,13 %4,82 %  
Nutným zlem11,28 %1,2 %  
hračkou11,28 %1,2 %  
Zdrojem potravy11,28 %1,2 %  
Nevím, asi domácím zvířetem. Mazlíčkem? Ňu, ňu, ňu? 11,28 %1,2 %  
členem rodiny11,28 %1,2 %  
členem rodiny, blízkým přítelem, částečně dítětem11,28 %1,2 %  
člen rodiny11,28 %1,2 %  
Zvířetem. 11,28 %1,2 %  

Graf

6. Rozhodně zda vám zvíře ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo kamarádem6280,52 %74,7 %  
pomáhalo zbavit se stresu či napětí5166,23 %61,45 %  
pomáhalo překonat samotu5166,23 %61,45 %  
pomáhalo s komunikací2431,17 %28,92 %  
pomáhalo zbavit se strachu2025,97 %24,1 %  
pomáhalo s rekonvalescencí1012,99 %12,05 %  
pomáhalo se zvýšením sebevědomí56,49 %6,02 %  
zvíře na mě nemělo žádný významný vliv33,9 %3,61 %  
štvalo mě, že ve výběhu slepic je takový svinstvo11,3 %1,2 %  

Graf

7. Setkali jste se s někdy s terapeutickou metodou využívající pozitivního působení zvířat na lidi (tzv. zooterapií)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a jsem o tom6983,13 %83,13 %  
Ano, dostal/a jsem se do přímého kontaktu se zooterapií910,84 %10,84 %  
Ne56,02 %6,02 %  

Graf

8. Pokud ano, o jakou situaci šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Canisterapie, felinoterapie, dobrovolnictví v LDN se zvířaty.

Delfíni

děti v nemocnicích. důchodci v domovech pro seniory, při léčbě různých psychicky labilních lidí. že jim pomáhal kontakt třeba se psem

Hipoterapie, canisterapie

kontakt s zvířetem u imobilních seniorů

návštěvy zvířat v nemocnicích a geriatrických zařízeních

profesionální výuka canisterapie ve škole

9. Věříte, že chov zvířat v ústavních zařízeních má pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel? (Např. domov důchodců, Alzheimer centra)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano5161,45 %61,45 %  
V některých případech ano3238,55 %38,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Rozhodně zda vám zvíře ...

  • odpověď pomáhalo překonat samotu:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhalo zbavit se strachu na otázku 6. Rozhodně zda vám zvíře ...
  • odpověď pomáhalo zbavit se stresu či napětí:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhalo zbavit se strachu na otázku 6. Rozhodně zda vám zvíře ...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte vaše pohlaví

2. Uveďte váš věk

3. Uveďte váš vztah ke zvířatům

4. Rozhodněte: V minulosti jsem choval/a domácí zvíře.

5. Doplňte: Domácí zvíře pro mě bylo ...

6. Rozhodně zda vám zvíře ...

7. Setkali jste se s někdy s terapeutickou metodou využívající pozitivního působení zvířat na lidi (tzv. zooterapií)?

9. Věříte, že chov zvířat v ústavních zařízeních má pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel? (Např. domov důchodců, Alzheimer centra)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte vaše pohlaví

2. Uveďte váš věk

3. Uveďte váš vztah ke zvířatům

4. Rozhodněte: V minulosti jsem choval/a domácí zvíře.

5. Doplňte: Domácí zvíře pro mě bylo ...

6. Rozhodně zda vám zvíře ...

7. Setkali jste se s někdy s terapeutickou metodou využívající pozitivního působení zvířat na lidi (tzv. zooterapií)?

9. Věříte, že chov zvířat v ústavních zařízeních má pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel? (Např. domov důchodců, Alzheimer centra)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poláková, K.Vliv zvířat na psychiku člověka (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-zvirat-na-psychiku-clov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.