Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání cestovního ruchu obyvateli města Olomouce

Vnímání cestovního ruchu obyvateli města Olomouce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Prikrtová
Šetření:22. 03. 2015 - 28. 03. 2015
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen pro obyvatele města Olomouce a jeho cílem je zjistit, jak obyvatelé vnímají rozvoj cestovního ruchu ve městě. Výsledky šetření použiji ve své diplomové práci na téma Program rozvoje města Olomouce se zaměřením na cestovní ruch. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou po skončení šetření k nahlédnutí na www.vyplnto.cz.

Předem velice děkuji za Váš čas

Nikola Prikrtová

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte rozvoj cestovního ruchu ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi potřebný7558,14 %58,14 %  
spíše potřebný4434,11 %34,11 %  
vůbec o něj nemám zájem64,65 %4,65 %  
spíše nepotřebný43,1 %3,1 %  

Graf

2. Čeho se nejvíce obáváte při zvýšení návštěvnosti města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení cen za služby4131,78 %31,78 %  
přelidnění centra3325,58 %25,58 %  
zvýšení kriminality1511,63 %11,63 %  
poškození památek129,3 %9,3 %  
pokles kvality služeb107,75 %7,75 %  
zhoršení životního prostředí43,1 %3,1 %  
neobavam se21,55 %1,55 %  
niceho10,78 %0,78 %  
že se v okolitých lesích začnou vyskytovať medvědi10,78 %0,78 %  
Bojím se od každého trochu, ale kdybych měla uvést čeho nejvíc, asi byl to byla otázka cizinecké problematiky.10,78 %0,78 %  
Snad neni se čeho bát10,78 %0,78 %  
vše uvedené10,78 %0,78 %  
Nemám obavy, že by zvýšení turistického ruchu negativně ovlivnila chod města.10,78 %0,78 %  
zatížení dopravní infrastruktury10,78 %0,78 %  
neobávám se ničeho10,78 %0,78 %  
plných parkovišť10,78 %0,78 %  
Nevidím nic.10,78 %0,78 %  
neřeším tuto oblast, je mi to jedno10,78 %0,78 %  
nic z výše uvedeného10,78 %0,78 %  

Graf

3. Co považujete za největší možný přínos rozvoje cestovního ruchu ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší prestiž města5542,64 %42,64 %  
snížení nezaměstnanosti3224,81 %24,81 %  
širší nabídka služeb1511,63 %11,63 %  
zvýšení kvality služeb1410,85 %10,85 %  
zlepšení místní infrastruktury86,2 %6,2 %  
zvýšení mezd21,55 %1,55 %  
plavbu na jachte10,78 %0,78 %  
Od všeho něco10,78 %0,78 %  
rozvoj10,78 %0,78 %  

Graf

4. Vyberte jednu z následujících variant. Město Olomouc nejvíce vnímám jako město:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historické9976,74 %76,74 %  
univerzitní1511,63 %11,63 %  
květin53,88 %3,88 %  
kulturní43,1 %3,1 %  
vědy a výzkumu10,78 %0,78 %  
s vojenskou historií10,78 %0,78 %  
sportu10,78 %0,78 %  
církevní10,78 %0,78 %  
průmyslové10,78 %0,78 %  
dopravní uzel10,78 %0,78 %  

Graf

5. Jste spokojeni s úrovní cestovního ruchu ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8968,99 %68,99 %  
spíše ne2922,48 %22,48 %  
ano velmi86,2 %6,2 %  
vůbec ne32,33 %2,33 %  

Graf

6. Co považujete za největší přednost města?

UNESCO = Seznam světového kulturního a přírodního dědictví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bohatá historie4937,98 %37,98 %  
velký počet turistických cílů2620,16 %20,16 %  
památka UNESCO2217,05 %17,05 %  
dopravní dostupnost107,75 %7,75 %  
kulturní a společenské vyžití86,2 %6,2 %  
poloha53,88 %3,88 %  
sportovní a volnočasové zázemí a aktivity32,33 %2,33 %  
univerzita21,55 %1,55 %  
Dopravní situace10,78 %0,78 %  
Univerzita, památky, dopravní dostupnost, kultura a kulturní akce10,78 %0,78 %  
nádherné staré město10,78 %0,78 %  
sídlo arcibiskupa10,78 %0,78 %  

Graf

7. Kterou z následujících možností považujete za největší nedostatek města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná propagace města3527,13 %27,13 %  
nedostatek kulturních a společenských akcí1713,18 %13,18 %  
absence mezinárodního letiště1612,4 %12,4 %  
kvalita poskytovaných služeb1511,63 %11,63 %  
málo atrakcí pro rodiny s dětmi107,75 %7,75 %  
parkování u ZOO86,2 %6,2 %  
dopravní obslužnost53,88 %3,88 %  
nedostatek sportovních a volnočasových zařízení43,1 %3,1 %  
absence 5* hotelu32,33 %2,33 %  
nedostatek turistických cílů32,33 %2,33 %  
Restaurant Josef u paštikárny10,78 %0,78 %  
vysoká nezaměstnanost10,78 %0,78 %  
žádná mě nenapadá10,78 %0,78 %  
obtížná dostupnost z Prahy autem pro zahraniční návštěvníky. proto na Moravu nejedou.10,78 %0,78 %  
minimum prostoru pro volný pohyb psů10,78 %0,78 %  
hospodření s veřejnými financemi10,78 %0,78 %  
Zanedbaný zimní stadion.10,78 %0,78 %  
Korupce, potenciálně hrozba ŠantovkaTower. Chraňme si historické hodnoty a centrum, proto sem turisté jezdí10,78 %0,78 %  
absence hotelů nebo penzionů dostupné běžným lidem10,78 %0,78 %  
chybějící obchvat města10,78 %0,78 %  
dopravní obslužnost v době prázdnin /zmenšení počtu trav,souprav 10,78 %0,78 %  
málo aktivit aby to udrželo turisty déle než jeden den... Olomouc je průjezdní město10,78 %0,78 %  
drahé sportovní zařízení pro rodiny s dětmi a ohrožení historického jádra tím, že jej zastíní nové vysoké budovy10,78 %0,78 %  

Graf

8. Jak moc se zajímáte o rozvoj cestovního ruchu ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně8565,89 %65,89 %  
vůbec2720,93 %20,93 %  
velmi1713,18 %13,18 %  

Graf

9. Následující přehled uvádí aktivity, které by mohly přispět ke zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti města. U jednotlivých aktivit uveďte, jak vnímáte jejich přínos (1=malý přínos, 5=velký přínos).

UNESCO = Seznam světového kulturního a přírodního dědictví

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
návrat prestiže květinových výstav FLORA Olomouc3.931.321
zpřístupnění a využití fortových pevností3.6821.318
zpřístupnění Klášterního Hradiska3.6741.134
zatraktivnění lokality u Dómu Sv. Václava3.8761.24
zpřístupnění historického podzemí4.1091.353
zápis celého historického jádra na seznam UNESCO4.1551.34
vytvoření víceúčelové haly (rekonstrukce zimního stadionu)3.6431.563
zavedení kulturní, společenské nebo sportovní akce mezinárodního významu3.8451.17
vybudování více atraktivit pro rodiny s dětmi (např. muzeum strašidel, hraček…)3.4111.405

Graf

10. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8666,67 %66,67 %  
muž4333,33 %33,33 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 35 let7558,14 %58,14 %  
36 až 50 let3527,13 %27,13 %  
51 až 65 let1713,18 %13,18 %  
66 let a více21,55 %1,55 %  

Graf

12. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5744,19 %44,19 %  
vysokoškolské5542,64 %42,64 %  
vyučený/á1410,85 %10,85 %  
základní32,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak vnímáte rozvoj cestovního ruchu ve městě?

  • odpověď velmi potřebný:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poškození památek na otázku 2. Čeho se nejvíce obáváte při zvýšení návštěvnosti města?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte rozvoj cestovního ruchu ve městě?

2. Čeho se nejvíce obáváte při zvýšení návštěvnosti města?

3. Co považujete za největší možný přínos rozvoje cestovního ruchu ve městě?

4. Vyberte jednu z následujících variant. Město Olomouc nejvíce vnímám jako město:

5. Jste spokojeni s úrovní cestovního ruchu ve městě?

6. Co považujete za největší přednost města?

7. Kterou z následujících možností považujete za největší nedostatek města?

8. Jak moc se zajímáte o rozvoj cestovního ruchu ve městě?

9. Následující přehled uvádí aktivity, které by mohly přispět ke zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti města. U jednotlivých aktivit uveďte, jak vnímáte jejich přínos (1=malý přínos, 5=velký přínos).

10. Vaše pohlaví:

11. Do jaké věkové kategorie spadáte?

12. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte rozvoj cestovního ruchu ve městě?

2. Čeho se nejvíce obáváte při zvýšení návštěvnosti města?

3. Co považujete za největší možný přínos rozvoje cestovního ruchu ve městě?

4. Vyberte jednu z následujících variant. Město Olomouc nejvíce vnímám jako město:

5. Jste spokojeni s úrovní cestovního ruchu ve městě?

6. Co považujete za největší přednost města?

7. Kterou z následujících možností považujete za největší nedostatek města?

8. Jak moc se zajímáte o rozvoj cestovního ruchu ve městě?

9. Následující přehled uvádí aktivity, které by mohly přispět ke zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti města. U jednotlivých aktivit uveďte, jak vnímáte jejich přínos (1=malý přínos, 5=velký přínos).

10. Vaše pohlaví:

11. Do jaké věkové kategorie spadáte?

12. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prikrtová, N.Vnímání cestovního ruchu obyvateli města Olomouce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vnimani-cestovniho-ruchu-oby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.