Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání firemních vzdělávacích akcí různými generačními skupinami

Vnímání firemních vzdělávacích akcí různými generačními skupinami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šustková
Šetření:25. 03. 2012 - 06. 04. 2012
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):14 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou třetího ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Pomůžete mi tím zjistit, jak jsou firemní vzdělávací akce (teambuilding, outdoor, koučink atd.) vnímány různými generačními skupinami.

Tento dotazník je zcela anonymní, a proto se nemusíte bát upřímně odpovědět. Tento krátký dotazník Vám zabere maximálně 5 minut.

Není-li uvedeno jinak, pak u každé otázky zaškrtněte pouze jednu odpověď, která vystihuje Váš názor.
Předem Vám děkuji za ochotu vyplnit tento dotazník.

 

Lucie Šustková

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili jste se někdy firemní vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4565,22 %65,22 %  
ne2434,78 %34,78 %  

Graf

2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %44,93 %  
ne1431,11 %20,29 %  

Graf

3. Proč se rádi účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvíjím tím své zkušenosti2270,97 %31,88 %  
je to pro mě odreagování a zábava1341,94 %18,84 %  
stmelení kolektivu1341,94 %18,84 %  
motivace k další práci1032,26 %14,49 %  
nové zážitky1032,26 %14,49 %  
poznání kolegů v jiných situacích1032,26 %14,49 %  
lepší vztahy mezi zaměstnanci929,03 %13,04 %  
lépe se vyrovnávám se stresem26,45 %2,9 %  

Graf

4. Proč se neradi účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastním se, protože musím1071,43 %14,49 %  
je to jen ztráta času, který jsem mohl/a věnovat práci428,57 %5,8 %  
tyto aktivity nemají žádný smysl214,29 %2,9 %  

Graf

5. Co by Vás lépe motivovalo účastnit se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic857,14 %11,59 %  
Témata jsou dánaVedením úřadu, nepřicházejí z požadavků podřízených17,14 %1,45 %  
zajímavější program17,14 %1,45 %  
možný postup na vyšší pozici17,14 %1,45 %  
benefity17,14 %1,45 %  
kvalita a užitečnost těchto akcí17,14 %1,45 %  
konkrétní zaměření na konkrétní zaměření firmy17,14 %1,45 %  
větší přínos pro danou práci17,14 %1,45 %  

Graf

6. Kolika firemních vzdělávacích akcí jste se již zúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 51754,84 %24,64 %  
11 a více825,81 %11,59 %  
6 – 10412,9 %5,8 %  
nevím26,45 %2,9 %  

Graf

7. Jak často se firemních vzdělávacích akcí účastníte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně412,9 %5,8 %  
jednou ročně13,23 %1,45 %  
cca 3x ročně13,23 %1,45 %  
Dvakrát ročně13,23 %1,45 %  
Jednou za rok13,23 %1,45 %  
jednou-dvakrat rocne13,23 %1,45 %  
Vždy, když je příležitost.13,23 %1,45 %  
1x za měsíc13,23 %1,45 %  
obcas13,23 %1,45 %  
občas,není jich mnoho13,23 %1,45 %  
ostatní odpovědi příležitostně
cca 1x ročně
Podle možností.
3 x rocne
každé 3 měsíce
4x rocne
čtvrtletně
dvakrát v roce
jedenkrát ročně
na předešlých pracovištích jsem se zúčastňovala častěji asi každé 3 měsíce
párkrát do roka
vždy když je příležitost - 1x za rok
2-3x ročně
cca 1x do měsíce
v průměru jednou za 2 měsíce
někdy
občas
2x-3x ročně
1858,06 %26,09 % 

Graf

8. Tato frekvence je pro vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřená1961,29 %27,54 %  
nízká1032,26 %14,49 %  
vysoká26,45 %2,9 %  

Graf

9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koučink – založeno na diskuzi s koučem1341,94 %18,84 %  
teambuilding – hry a aktivity na utužení a stmelení kolektivu1238,71 %17,39 %  
zážitková metoda929,03 %13,04 %  
outdoor – aktivity probíhají v přírodě825,81 %11,59 %  
konference, trainingy (různé druhy dovedností)13,23 %1,45 %  
navsteva zoo nebo muzea13,23 %1,45 %  

Graf

10. Z jakého důvodu se neúčastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nechci se účastnitotázka č. 12, zaměstnavatel nepořádá firemní vzdělávací akceotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatel nepořádá firemní vzdělávací akce2083,33 %28,99 %  
nechci se účastnit416,67 %5,8 %  

Graf

11. Měl/a byste zájem o firemní vzdělávací akce, pokud by je zaměstnavatel pořádal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1785 %24,64 %  
ne210 %2,9 %  
nevím15 %1,45 %  

Graf

12. Co by Vás motivovalo k účasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic4100 %5,8 %  

Graf

13. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4463,77 %63,77 %  
muž2536,23 %36,23 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 31 let3347,83 %47,83 %  
32 – 47 let1826,09 %26,09 %  
48 let a více1826,09 %26,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zúčastnili jste se někdy firemní vzdělávací akce?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě odreagování a zábava na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi motivace k další práci na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové zážitky na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání kolegů v jiných situacích na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvíjím tím své zkušenosti na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stmelení kolektivu na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se, protože musím na otázku 4. Proč se neradi účastníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 na otázku 6. Kolika firemních vzdělávacích akcí jste se již zúčastnil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízká na otázku 8. Tato frekvence je pro vás:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřená na otázku 8. Tato frekvence je pro vás:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi koučink – založeno na diskuzi s koučem na otázku 9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi teambuilding – hry a aktivity na utužení a stmelení kolektivu na otázku 9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?
 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel nepořádá firemní vzdělávací akce na otázku 10. Z jakého důvodu se neúčastníte?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Měl/a byste zájem o firemní vzdělávací akce, pokud by je zaměstnavatel pořádal?

2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě odreagování a zábava na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi motivace k další práci na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové zážitky na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání kolegů v jiných situacích na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvíjím tím své zkušenosti na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stmelení kolektivu na otázku 3. Proč se rádi účastníte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 na otázku 6. Kolika firemních vzdělávacích akcí jste se již zúčastnil/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízká na otázku 8. Tato frekvence je pro vás:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřená na otázku 8. Tato frekvence je pro vás:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi koučink – založeno na diskuzi s koučem na otázku 9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi teambuilding – hry a aktivity na utužení a stmelení kolektivu na otázku 9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?
 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se, protože musím na otázku 4. Proč se neradi účastníte?

3. Proč se rádi účastníte?

 • odpověď rozvíjím tím své zkušenosti:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízká na otázku 8. Tato frekvence je pro vás:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi koučink – založeno na diskuzi s koučem na otázku 9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?

10. Z jakého důvodu se neúčastníte?

 • odpověď zaměstnavatel nepořádá firemní vzdělávací akce:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Měl/a byste zájem o firemní vzdělávací akce, pokud by je zaměstnavatel pořádal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnili jste se někdy firemní vzdělávací akce?

2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?

3. Proč se rádi účastníte?

4. Proč se neradi účastníte?

6. Kolika firemních vzdělávacích akcí jste se již zúčastnil/a?

8. Tato frekvence je pro vás:

9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?

10. Z jakého důvodu se neúčastníte?

11. Měl/a byste zájem o firemní vzdělávací akce, pokud by je zaměstnavatel pořádal?

13. Vaše pohlaví:

14. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnili jste se někdy firemní vzdělávací akce?

2. Účastníte se rádi firemních vzdělávacích akcí?

3. Proč se rádi účastníte?

4. Proč se neradi účastníte?

6. Kolika firemních vzdělávacích akcí jste se již zúčastnil/a?

8. Tato frekvence je pro vás:

9. Jaké metody firemních vzdělávacích akcí Vám nejvíce vyhovují?

10. Z jakého důvodu se neúčastníte?

11. Měl/a byste zájem o firemní vzdělávací akce, pokud by je zaměstnavatel pořádal?

13. Vaše pohlaví:

14. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šustková, L.Vnímání firemních vzdělávacích akcí různými generačními skupinami (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-firemnich-vzdelavaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.