Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vnímání image Brna z pohledu vinařské turistiky- jen 3 otázky

vnímání image Brna z pohledu vinařské turistiky- jen 3 otázky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Březinová
Šetření:27. 03. 2013 - 07. 04. 2013
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):3 / 2.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku týkajícího se vnímání Brna, Bratislavy a Vídně z pohledu jejich image vinařských měst. Dotazník je krátký a bude mi sloužit k diplomové práci, pro tovrbu poziční analýzy. děkuji

Odpovědi respondentů

1. jak byste ohodnotili vinařskou image města Brna, Bratislavy a Vídně (které město se Vám jeví jako vinařské, z pohledu vinařských akcí, vináren, apod.)? Ohodnoťte každé město od 1 do 10 (1 - není vůbec vinařské)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. jak hodnotíte vhodnost Brna, Bratislavy a Vídně pro rozvoj vinařské turistiky z pohledu atraktivity území (památky, krajina) Opět ohodnoťte každé město od 1 do 10, (1 - nejméně atraktivní)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. jaké způsoby propagace různých kulturních akcí (vinařských, gastronomických) vás nejvíce oslovují (max 2), kterých si nejvíce všímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení od známých3363,46 %62,26 %  
internet3261,54 %60,38 %  
tisk a letáky1223,08 %22,64 %  
billboardy a venkovní plakáty815,38 %15,09 %  
televize611,54 %11,32 %  
rádio59,62 %9,43 %  
veletrhy47,69 %7,55 %  
facebook11,92 %1,89 %  
nevšímám si. hledám si svoje informace.11,92 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. jak byste ohodnotili vinařskou image města Brna, Bratislavy a Vídně (které město se Vám jeví jako vinařské, z pohledu vinařských akcí, vináren, apod.)? Ohodnoťte každé město od 1 do 10 (1 - není vůbec vinařské)

2. jak hodnotíte vhodnost Brna, Bratislavy a Vídně pro rozvoj vinařské turistiky z pohledu atraktivity území (památky, krajina) Opět ohodnoťte každé město od 1 do 10, (1 - nejméně atraktivní)

3. jaké způsoby propagace různých kulturních akcí (vinařských, gastronomických) vás nejvíce oslovují (max 2), kterých si nejvíce všímáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. jak byste ohodnotili vinařskou image města Brna, Bratislavy a Vídně (které město se Vám jeví jako vinařské, z pohledu vinařských akcí, vináren, apod.)? Ohodnoťte každé město od 1 do 10 (1 - není vůbec vinařské)

2. jak hodnotíte vhodnost Brna, Bratislavy a Vídně pro rozvoj vinařské turistiky z pohledu atraktivity území (památky, krajina) Opět ohodnoťte každé město od 1 do 10, (1 - nejméně atraktivní)

3. jaké způsoby propagace různých kulturních akcí (vinařských, gastronomických) vás nejvíce oslovují (max 2), kterých si nejvíce všímáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březinová, E.vnímání image Brna z pohledu vinařské turistiky- jen 3 otázky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-image-brna-z-pohledu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.