Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání korupce v ČR

Vnímání korupce v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Schulzová
Šetření:23. 04. 2012 - 29. 04. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou 2. ročníku doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cílem dotazníku je zjistit vnímání korupce v České republice. Průzkum je zcela anonymní a jeho výsledky budou využity pro semestrální práci.

Předem děkuji za vyplnění.
Hana Schulzová
 

Odpovědi respondentů

1. Co je pro dnešní Českou republiku skutečně závažný problém, kterým je třeba se zabývat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korupce, podplácení úředníků4342,16 %42,16 %  
Výše zadlužení státu2322,55 %22,55 %  
Dodržování zákonů, Ochrana občanů před zločinností1817,65 %17,65 %  
Situace ve zdravotnictví Situace ve školství87,84 %7,84 %  
Zajišťování sociálních jistot65,88 %5,88 %  
Stav životního prostředí21,96 %1,96 %  
Kontrola svobody trhu a podnikání10,98 %0,98 %  
Postavení ČR v EU10,98 %0,98 %  

Graf

2. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o skutečný problém9088,24 %88,24 %  
Vnímám ji, ale není to tak hrozné76,86 %6,86 %  
Korupci v ČR nevnímám jako závažný problém32,94 %2,94 %  
Nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a21,96 %1,96 %  

Graf

3. Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5553,92 %53,92 %  
Určitě ano3433,33 %33,33 %  
Spíše ne1211,76 %11,76 %  
Určitě ne10,98 %0,98 %  

Graf

4. Máte vlastní zkušenost s korupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale znám ze svého okolí někoho, kdo se s korupcí setkal6159,8 %59,8 %  
Ne, nikdy jsem nevzala úplatek a ani se nepokusila někoho uplatit.3433,33 %33,33 %  
Ano, dal/a jsem úplatek76,86 %6,86 %  

Graf

5. Snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec nesouhlasím4645,1 %45,1 %  
Spíše nesouhlasím2827,45 %27,45 %  
Spíše souhlasím2322,55 %22,55 %  
Zcela souhlasím54,9 %4,9 %  

Graf

6. Které z následujících institucí nejvíce důvěřujete při potírání korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústavní soud ČR3433,33 %33,33 %  
Ombudsman2019,61 %19,61 %  
Policie1413,73 %13,73 %  
Evropská unie1110,78 %10,78 %  
ČNB98,82 %8,82 %  
NKÚ76,86 %6,86 %  
Mez. Měnový fond21,96 %1,96 %  
NATO21,96 %1,96 %  
MÚ v okrese10,98 %0,98 %  
Armáda ČR10,98 %0,98 %  
Prezident ČR10,98 %0,98 %  

Graf

7. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4746,08 %46,08 %  
Spíše ano3635,29 %35,29 %  
Spíše ne1716,67 %16,67 %  
Ne21,96 %1,96 %  

Graf

8. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5150 %50 %  
Ne4140,2 %40,2 %  
Spíše ano98,82 %8,82 %  
Ano10,98 %0,98 %  

Graf

9. Víte o existenci protikorupční linky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale číslo neznám5755,88 %55,88 %  
Ne4241,18 %41,18 %  
Ano, znám její číslo32,94 %2,94 %  

Graf

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší transparentnost veřejné správy3029,41 %29,41 %  
Zpřísnění trestů za korupční jednání2827,45 %27,45 %  
Lepší činnost soudů v rámci potírání korupce1312,75 %12,75 %  
Důslednější kontrola veřejné správy1312,75 %12,75 %  
Nevěřím, že by v ČR něco pomohlo1211,76 %11,76 %  
Lepší činnost policie v rámci potírání korupce65,88 %5,88 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 24 let3635,29 %35,29 %  
25 – 34 let3635,29 %35,29 %  
45 – 54 let1413,73 %13,73 %  
55 – 64 let98,82 %8,82 %  
35 – 44 let65,88 %5,88 %  
65 a více let10,98 %0,98 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6361,76 %61,76 %  
Muž3938,24 %38,24 %  

Graf

13. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5553,92 %53,92 %  
Vysokoškolské3635,29 %35,29 %  
Středoškolské bez maturity43,92 %3,92 %  
Základní43,92 %3,92 %  
Vyšší odborné32,94 %2,94 %  

Graf

14. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor4443,14 %43,14 %  
Student3938,24 %38,24 %  
Státní/veřejná správa1312,75 %12,75 %  
Nezaměstnaný54,9 %4,9 %  
Důchodce10,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Zaměstnání

  • odpověď Student:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 – 24 let na otázku 11. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je pro dnešní Českou republiku skutečně závažný problém, kterým je třeba se zabývat?

2. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

3. Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?

4. Máte vlastní zkušenost s korupcí?

5. Snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná.

6. Které z následujících institucí nejvíce důvěřujete při potírání korupce?

7. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

8. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

9. Víte o existenci protikorupční linky?

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Vzdělání

14. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je pro dnešní Českou republiku skutečně závažný problém, kterým je třeba se zabývat?

2. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

3. Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?

4. Máte vlastní zkušenost s korupcí?

5. Snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná.

6. Které z následujících institucí nejvíce důvěřujete při potírání korupce?

7. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

8. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

9. Víte o existenci protikorupční linky?

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Vzdělání

14. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schulzová, H.Vnímání korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-korupce-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.