Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání korupce

Vnímání korupce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pepa Kápa
Šetření:17. 11. 2015 - 01. 12. 2015
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má za úkol zjistit míru vnímaní korupce širokou veřejností.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6661,68 %61,68 %  
muž4138,32 %38,32 %  

Graf

2. V jakém věkovém rozhraní se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 355349,53 %49,53 %  
36 - 451917,76 %17,76 %  
56 a více1514,02 %14,02 %  
15 - 251110,28 %10,28 %  
46 - 5598,41 %8,41 %  

Graf

3. Jaké je vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor7065,42 %65,42 %  
veřejný sektor1413,08 %13,08 %  
důchodce1110,28 %10,28 %  
student87,48 %7,48 %  
nezaměstnaný43,74 %3,74 %  

Graf

4. Při nákupu v maloobchodě vždy vyžádáte stvrzenku nebo daňový doklad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7570,09 %70,09 %  
ano3229,91 %29,91 %  

Graf

5. Ve sportovním utkání jste dostali za úkol vybrat hráče do svého týmu. Můžete vybírat jak z řad svých přátel, tak cizích lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dáte přednost přátelům9588,79 %88,79 %  
dáte přednost cizím lidem1211,21 %11,21 %  

Graf

6. Považujete dárek nebo malou pozornost nabídnutou osobě, od které budete potřebovat službu/protislužbu za samozřejmost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8680,37 %80,37 %  
ano2119,63 %19,63 %  

Graf

7. Když Váš kamarád nebo soused požádá o službu. Uzavřete s ním smlouvu, v které vymezíte finanční ohodnocení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10093,46 %93,46 %  
ano76,54 %6,54 %  

Graf

8. Nabízel/a jste někdy úplatky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9084,11 %84,11 %  
ano1715,89 %15,89 %  

Graf

9. Nabízel Vám někdo úplatky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8680,37 %80,37 %  
ano2119,63 %19,63 %  

Graf

10. Myslíte si, že kdybyste se dostal/a do politiky, nechal/a byste se podplácet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9185,05 %85,05 %  
ano1614,95 %14,95 %  

Graf

11. Sledujete korupční kauzy, které aktuálně otřásají veřejností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel jsem o nich6257,94 %57,94 %  
ano, sleduji jejich průběh3734,58 %34,58 %  
ne, nesleduji87,48 %7,48 %  

Graf

12. Jaký máte postoj ke korupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záporný9386,92 %86,92 %  
neutrální1413,08 %13,08 %  

Graf

13. Jak byste vyjádřili na stupnici od 1 do 10 míru korupce v České republice. (Čím vyšší číslo, tím vyšší míra korupce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82826,17 %26,17 %  
72725,23 %25,23 %  
92624,3 %24,3 %  
1098,41 %8,41 %  
687,48 %7,48 %  
565,61 %5,61 %  
210,93 %0,93 %  
310,93 %0,93 %  
410,93 %0,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.78
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.38
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:8
Modus:8

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V jakém věkovém rozhraní se nacházíte?

  • odpověď 56 a více:
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 3. Jaké je vaše povolání?

11. Sledujete korupční kauzy, které aktuálně otřásají veřejností?

  • odpověď ano, sleduji jejich průběh:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 3. Jaké je vaše povolání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. V jakém věkovém rozhraní se nacházíte?

3. Jaké je vaše povolání?

4. Při nákupu v maloobchodě vždy vyžádáte stvrzenku nebo daňový doklad?

5. Ve sportovním utkání jste dostali za úkol vybrat hráče do svého týmu. Můžete vybírat jak z řad svých přátel, tak cizích lidí.

6. Považujete dárek nebo malou pozornost nabídnutou osobě, od které budete potřebovat službu/protislužbu za samozřejmost?

7. Když Váš kamarád nebo soused požádá o službu. Uzavřete s ním smlouvu, v které vymezíte finanční ohodnocení?

8. Nabízel/a jste někdy úplatky?

9. Nabízel Vám někdo úplatky?

10. Myslíte si, že kdybyste se dostal/a do politiky, nechal/a byste se podplácet?

11. Sledujete korupční kauzy, které aktuálně otřásají veřejností?

12. Jaký máte postoj ke korupci?

13. Jak byste vyjádřili na stupnici od 1 do 10 míru korupce v České republice. (Čím vyšší číslo, tím vyšší míra korupce)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. V jakém věkovém rozhraní se nacházíte?

3. Jaké je vaše povolání?

4. Při nákupu v maloobchodě vždy vyžádáte stvrzenku nebo daňový doklad?

5. Ve sportovním utkání jste dostali za úkol vybrat hráče do svého týmu. Můžete vybírat jak z řad svých přátel, tak cizích lidí.

6. Považujete dárek nebo malou pozornost nabídnutou osobě, od které budete potřebovat službu/protislužbu za samozřejmost?

7. Když Váš kamarád nebo soused požádá o službu. Uzavřete s ním smlouvu, v které vymezíte finanční ohodnocení?

8. Nabízel/a jste někdy úplatky?

9. Nabízel Vám někdo úplatky?

10. Myslíte si, že kdybyste se dostal/a do politiky, nechal/a byste se podplácet?

11. Sledujete korupční kauzy, které aktuálně otřásají veřejností?

12. Jaký máte postoj ke korupci?

13. Jak byste vyjádřili na stupnici od 1 do 10 míru korupce v České republice. (Čím vyšší číslo, tím vyšší míra korupce)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kápa, P.Vnímání korupce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vnimani-korupce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.