Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání manažerů v ČR

Vnímání manažerů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Matěj Brůna
Šetření:02. 12. 2012 - 16. 12. 2012
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku na téma Vnímání manažerů v ČR ze strany široké veřejnosti. Otázky v dotazníku jsou sestaveny tak, aby na ně mohli odpovědět i ti, kteří ještě například nemají pracovní zkušenost. Jediným omezením je minimální požadovaný věk 15 let. Cílem dotazníkového šetření je především zmapování obecné image této skupiny pracovníků u veřejnosti. Dotazník slouží pro účely zpracování praktické části závěrečné práce programu Master of Science na London International Graduate School.

Věřím, že Vás dotazník zaujme a uvítám i případné komentáře k němu.

Jiří Matěj BRŮNA

Odpovědi respondentů

1. Jak obecně hodnotíte úroveň českých manažerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně5935,98 %35,98 %  
spíše pozitivně4728,66 %28,66 %  
spíše negativně4326,22 %26,22 %  
pozitivně84,88 %4,88 %  
negativně74,27 %4,27 %  

Graf

2. Co je podle Vás hlavním faktorem a předpokladem pro získání manažerského postu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontakty a známosti7143,29 %43,29 %  
schopnosti, znalosti a dovednosti6439,02 %39,02 %  
vliv štěstí a náhody ("být ve správný čas na správném místě")2414,63 %14,63 %  
schopnosti, znalosti a dovednosti by MĚLY být hlavním faktorem a předpokladem, ne vždy tomu tak je10,61 %0,61 %  
kombinace několika faktorů...štěstí, náhoda, kontakty a známosti a v neposlední řadě drzost, arogance a ostré lokty10,61 %0,61 %  
vše uvedené10,61 %0,61 %  
kombinace vyse uvedeneho10,61 %0,61 %  
kombinace všech uvedených vlivů10,61 %0,61 %  

Graf

3. Myslíte si, že je povolání manažera/manažerky atraktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, poměrně atraktivní9557,93 %57,93 %  
ano, velmi atraktivní4024,39 %24,39 %  
stejně atraktivní jako ostatní povolání2112,8 %12,8 %  
není to příliš atraktivní povolání53,05 %3,05 %  
není to vůbec atraktivní povolání31,83 %1,83 %  

Graf

4. Co je podle Vás nejatraktivnější na manažerské práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost seberealizace a možnost ovlivnit procesy ve firmě7445,12 %45,12 %  
očekávaný výdělek5030,49 %30,49 %  
získání společenské prestiže2012,2 %12,2 %  
uspokojení osobních ambicí1810,98 %10,98 %  
vše výše uvedené10,61 %0,61 %  
flakani se za dobry penize10,61 %0,61 %  

Graf

5. Co je podle Vás největší nevýhodou spojenou s manažerskou pozicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročnost (časová, psychická, emoční)10161,59 %61,59 %  
nutnost činit někdy rozhodnutí, s kterými se člověk neztotožňuje2414,63 %14,63 %  
riziko ztráty soukromí a volného času2213,41 %13,41 %  
skutečnost, že ani na této pozici není člověk zcela "svým pánem"169,76 %9,76 %  
nevýhody nejsou10,61 %0,61 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás úroveň odměňování manažerů v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou ohodnoceni velmi dobře6137,2 %37,2 %  
jsou přepláceni4929,88 %29,88 %  
jsou ohodnoceni adekvátně4527,44 %27,44 %  
jsou podhodnoceni95,49 %5,49 %  

Graf

7. Jak vnímáte prestiž vykonávání manažerských pozic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako poměrně prestižní9457,32 %57,32 %  
jako velmi prestižní2615,85 %15,85 %  
není již tak prestižní jako dříve1810,98 %10,98 %  
srovnatelnou s jinými zaměstnaneckými pozicemi169,76 %9,76 %  
nevnímám tyto pozice jako prestižní106,1 %6,1 %  

Graf

8. Obraz (vnímání) manažerů ve společnosti se v posledních letech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zhoršuje6237,8 %37,8 %  
spíše zlepšuje4426,83 %26,83 %  
zůstává stejný3923,78 %23,78 %  
výrazně zhoršuje106,1 %6,1 %  
výrazně zlepšuje95,49 %5,49 %  

Graf

9. Je v České republice dostatek schopných manažerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopných a neschopných je přibližně stejně5835,37 %35,37 %  
ano, ale jsou nedostatkovým zbožím5533,54 %33,54 %  
ne, převažují ti neschopní3621,95 %21,95 %  
schopný manažer je v ČR výjimkou a vzácností127,32 %7,32 %  
ano, převažují ti schopní31,83 %1,83 %  

Graf

10. Úroveň managementu a manažerská kultura je v západních zemích oproti ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o něco vyšší8048,78 %48,78 %  
nesrovnatelně vyšší5030,49 %30,49 %  
zhruba stejná2314,02 %14,02 %  
o něco nižší63,66 %3,66 %  
výrazně nižší53,05 %3,05 %  

Graf

11. Jaký je podle Vás ideální věk pro získání manažerské pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let11570,12 %70,12 %  
41-50 let3118,9 %18,9 %  
21-30 let1710,37 %10,37 %  
51-60 let10,61 %0,61 %  

Graf

12. Jaké by měl mít manažer vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské by mělo být samozřejmostí7344,51 %44,51 %  
měl by být především odborníkem v oboru, v němž firma působí3923,78 %23,78 %  
vysokoškolské vzdělání není nutností2515,24 %15,24 %  
vzdělání není rozhodujícím faktorem2515,24 %15,24 %  
Dnes to je jedno, dejte mi lidi, já to udělám.10,61 %0,61 %  
vysokoškolské nebo odborník10,61 %0,61 %  

Graf

13. Co na manažerech nejvíce oceňujete nebo byste ocenili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost zajistit organizaci dobré výsledky4527,44 %27,44 %  
schopnost vytvořit kvalitní a přátelský pracovní tým4326,22 %26,22 %  
žádoucí osobní vlastnosti (smysl pro spravedlnost, férovost, apod.)3018,29 %18,29 %  
snaha jít svým podřízeným příkladem (pracovní morálka, dodržování pravidel, atd.)2314,02 %14,02 %  
odborné znalosti a klíčové pracovní kompetence169,76 %9,76 %  
schopnost se rozhodnout a nést za to odpovědnost10,61 %0,61 %  
nic10,61 %0,61 %  
znáte epitaf Dalea Carnegiho?10,61 %0,61 %  
od každé odpovědi něco - zajistit dobrý pracovní výsledky přitom přátelský kolektiv, který respektuje a vzhlíší k manažerovi10,61 %0,61 %  
symbióza dobrého kouče a odborníka10,61 %0,61 %  
schopnost zorganizovat práci, rozdělit úkoly a zárověň podílet se na jejich plnění10,61 %0,61 %  
nemohu určit jedinou odpověď, označila bych všechny10,61 %0,61 %  

Graf

14. Co Vám na manažerech naopak nejvíce vadí nebo by vám vadilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
arogance a nadřazené chování7646,34 %46,34 %  
neodbornost a nekompetentnost4829,27 %29,27 %  
uplatňování dvojího metru ("kázání vody a pití vína")159,15 %9,15 %  
nesmyslné požadavky směrem k podřízeným137,93 %7,93 %  
přehnaná loajalita vůči jeho nadřízeným či vlastníkům firmy63,66 %3,66 %  
nerozhodnost, vyhýbání se odpovednosti10,61 %0,61 %  
všechny možnosti10,61 %0,61 %  
vše uvedené10,61 %0,61 %  
Prehnana sebeduvera10,61 %0,61 %  
zadna10,61 %0,61 %  
sobecké či nesmyslné chování10,61 %0,61 %  

Graf

15. Jaký je nejvýznamnější faktor pro negativní image manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem o své zaměstnance (podřízené)6740,85 %40,85 %  
špatná osobní zkušenost s ním5131,1 %31,1 %  
celkově špatné vnímání firmy jako celku2112,8 %12,8 %  
negativní PR (články v médiích, kauzy)2112,8 %12,8 %  
nerozumím dotazu10,61 %0,61 %  
namyšlenost10,61 %0,61 %  
vyjadrovani se k problemum jenz nechape10,61 %0,61 %  
to žepráci manažera vykonávají mladí lidé bez zkušeností v oboru a jsou nadřízení služebně starším a zkušenějším zaměstancům. Nemohou tak dobře organizovat práci, o které nic nevědí a proto mají nesmyslné požadavky, nepřiměřeně vysoké platy.10,61 %0,61 %  

Graf

16. Seřaďte prosím jednotlivé vlastnosti (vzestupně) podle toho, které českým manažerům nejčastěji chybí:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pokora a skromnost2.7072.427
slušnost (např. v jednání s podřízenými)2.8351.625
orientace na cíl3.3411.871
odborné zázemí a kompetence3.0371.682
vizionářství3.0792.158

Graf

17. Je v managementu českých firem dostatek žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je jich málo7545,73 %45,73 %  
nepovažuji to za nijak zásadní otázku4024,39 %24,39 %  
je jich přiměřeně3722,56 %22,56 %  
je jich dostatek127,32 %7,32 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10463,41 %63,41 %  
muž6036,59 %36,59 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232414,63 %14,63 %  
21148,54 %8,54 %  
29127,32 %7,32 %  
25116,71 %6,71 %  
24116,71 %6,71 %  
22106,1 %6,1 %  
26106,1 %6,1 %  
2084,88 %4,88 %  
2874,27 %4,27 %  
3942,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 36
27
31
44
18
42
48
50
40
34
30
43
38
33
51
19
35
41
47
46
45
17
49
61
32
53
5332,32 %32,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.07
Minimum:20
Maximum:48
Variační rozpětí:28
Rozptyl:55.12
Směrodatná odchylka:7.42
Medián:25
Modus:23

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné vysokoškolské (příp. postgraduální)5332,32 %32,32 %  
vyšší odborné či nižší VŠ (Bc.)5332,32 %32,32 %  
střední s maturitou5231,71 %31,71 %  
základní31,83 %1,83 %  
vyučení či střední bez mat.31,83 %1,83 %  

Graf

21. Chtěli byste k danému tématu cokoliv dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celkově je manažerů nějak moc!

asi nic.

Ceskym manazerum podle me chybi zodpovednost. Manazerskou pozici vidi jako moznost dobreho vydelku a prilezitosti se predvadet.

Co se týká výzkumů, raději bych uvítala větší pozornost na podřízené (řadové) zaměstnance. Jinak chválím zpracování dotazníku. Velmi pěkné!

Děkuji za příjemný dotazník.

Dnes se manažerem nazývá i sekretářka. Šupne se jí titul Office manager a už se cítí důležitě. Manažer v pravém slova smyslu, který je v čele a řídí a deleguje úkoly - takových schopných je málo.

ideálním manažerem je podle mého názoru většinou VLASTNÍK RODINNÉ firmy.

Jsem pro kvoty EU - poměr žen na manažerských postech - povinný! Znám spoustu schopných čestných a vzdělaných žen, kteří v boji o "postavení" nejen ve velkých firmách v ČR NEMAJÍ šanci! (Nemluvím o sobě, já o podobné pozici neuvažuji).

manageri by meli byt opravdu vzorem, meli by znat vzdy praci podrizenych, nejlepe si tim take projit, aby vedeli, co a jak ve firme/spolecnosti funguje

manažeři jsou přetěžovaní, kladou se na ně příliš vysoké nároky

mělo by bý více žen

moc se v tom nevyznám, ale snad to pomůže aspoň trošku :)

Naprostá většina českých managerů by měla, před nástupem na pozici v ČR, být povině minimálně 6 měsíců v zahraničí. Tam by měli získat nejen odborné znalosti, ale hlavně se naučit jednat s podřízenými na úrovni 21. století. Většina postupuje vzhůru ve firemních hyerarchiích za jakoukoliv cenu ( chovají se k podřízeným na úrovni 19.století ). Dnes je jejich cílem postoupit výše hlavně rychle, aby rychle splatili hypotéky, laesingy na auta atd.

ne

ne

Ne

ne

ne

Nevím, jak je to v ostatních firmách, ale u nás byl manažer snad každý - na sedm řadových pracovníků bylo pět manažerů v jednom oddělení. Myslím, že to dost snižuje prestiž a pověst této funkce, protože dnes se funkce rozdávají na potkání.

otázka 16 je nesrozumitelná

Snad to k něčemu bude...

Studuji v současné době VŠ obor personalistika a vidím, jak je teorie vzdálená právě praxi a proto vidím manažery v tak negativním světle

V soucasne dobe je trend dosazovat na manazerske pozice velmi mlade lidi, kteri nemaji tolik zkusenosti, at jiz v oboru nebo i mimo nej. V dotazniku jsem oznacil kategorii 31-40 s tim, ze to je vek, kdy by mel clovek dosahnout prvni manazerske pozice. Zaroven nesouhlasim s dalsim trendem, kdy starsim managerum (dejme tomu kategorie 55+) je pripisovana pomalost, neefektivnost kvuli stari. I kdyby to byla pravda, tak se musi brat v uvahu nepreberne mnozstvi zkusenosti a znalosti, ktere mohou firme pomoci v jejim rozvoji.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak obecně hodnotíte úroveň českých manažerů?

2. Co je podle Vás hlavním faktorem a předpokladem pro získání manažerského postu?

3. Myslíte si, že je povolání manažera/manažerky atraktivní?

4. Co je podle Vás nejatraktivnější na manažerské práci?

5. Co je podle Vás největší nevýhodou spojenou s manažerskou pozicí?

6. Jaká je podle Vás úroveň odměňování manažerů v České republice?

7. Jak vnímáte prestiž vykonávání manažerských pozic?

8. Obraz (vnímání) manažerů ve společnosti se v posledních letech:

9. Je v České republice dostatek schopných manažerů?

10. Úroveň managementu a manažerská kultura je v západních zemích oproti ČR:

11. Jaký je podle Vás ideální věk pro získání manažerské pozice?

12. Jaké by měl mít manažer vzdělání?

13. Co na manažerech nejvíce oceňujete nebo byste ocenili?

14. Co Vám na manažerech naopak nejvíce vadí nebo by vám vadilo?

15. Jaký je nejvýznamnější faktor pro negativní image manažera?

16. Seřaďte prosím jednotlivé vlastnosti (vzestupně) podle toho, které českým manažerům nejčastěji chybí:

17. Je v managementu českých firem dostatek žen?

18. Jste:

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak obecně hodnotíte úroveň českých manažerů?

2. Co je podle Vás hlavním faktorem a předpokladem pro získání manažerského postu?

3. Myslíte si, že je povolání manažera/manažerky atraktivní?

4. Co je podle Vás nejatraktivnější na manažerské práci?

5. Co je podle Vás největší nevýhodou spojenou s manažerskou pozicí?

6. Jaká je podle Vás úroveň odměňování manažerů v České republice?

7. Jak vnímáte prestiž vykonávání manažerských pozic?

8. Obraz (vnímání) manažerů ve společnosti se v posledních letech:

9. Je v České republice dostatek schopných manažerů?

10. Úroveň managementu a manažerská kultura je v západních zemích oproti ČR:

11. Jaký je podle Vás ideální věk pro získání manažerské pozice?

12. Jaké by měl mít manažer vzdělání?

13. Co na manažerech nejvíce oceňujete nebo byste ocenili?

14. Co Vám na manažerech naopak nejvíce vadí nebo by vám vadilo?

15. Jaký je nejvýznamnější faktor pro negativní image manažera?

16. Seřaďte prosím jednotlivé vlastnosti (vzestupně) podle toho, které českým manažerům nejčastěji chybí:

17. Je v managementu českých firem dostatek žen?

18. Jste:

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matěj Brůna, J.Vnímání manažerů v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-manazeru-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.