Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání Univerzity Karlovy

Vnímání Univerzity Karlovy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Veselská
Šetření:19. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad k předmětu Komunikační strategie Univerzity Karlovy. Dotazník je zcela anonymní.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V otázkách 1 až 10 budete číst různá tvrzení. Zaškrtněte, prosím, zda s nimi souhlasíte /spíše souhlasíte/spíše nesouhlasíte/nesouhlasíte.

Odpovědi respondentů

1. Univerzita Karlova je prestižní vysoká škola.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím13458,52 %58,52 %  
Spíše souhlasím8336,24 %36,24 %  
Spíše nesouhlasím93,93 %3,93 %  
Nesouhlasím31,31 %1,31 %  

Graf

2. Univerzita Karlova poskytuje kvalitní vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10947,6 %47,6 %  
Souhlasím10847,16 %47,16 %  
Spíše nesouhlasím93,93 %3,93 %  
Nesouhlasím31,31 %1,31 %  

Graf

3. Univerzita Karlova je konzervativní instituce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10244,54 %44,54 %  
Souhlasím8436,68 %36,68 %  
Spíše nesouhlasím3615,72 %15,72 %  
Nesouhlasím73,06 %3,06 %  

Graf

4. Absolventi Univerzity Karlovy mají lepší uplatnění na trhu práce než absolventi jiných VŠ v ČR.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím9441,05 %41,05 %  
Spíše nesouhlasím7030,57 %30,57 %  
Souhlasím4017,47 %17,47 %  
Nesouhlasím2510,92 %10,92 %  

Graf

5. Univerzita Karlova patří k významným evropským univerzitám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím10043,67 %43,67 %  
Spíše souhlasím8436,68 %36,68 %  
Spíše nesouhlasím3515,28 %15,28 %  
Nesouhlasím104,37 %4,37 %  

Graf

6. Univerzita Karlova je konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10646,29 %46,29 %  
Souhlasím6227,07 %27,07 %  
Spíše nesouhlasím4620,09 %20,09 %  
Nesouhlasím156,55 %6,55 %  

Graf

7. Univerzita Karlova se často objevuje v médiích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím10144,1 %44,1 %  
Spíše souhlasím6528,38 %28,38 %  
Souhlasím4218,34 %18,34 %  
Nesouhlasím219,17 %9,17 %  

Graf

8. Univerzita Karlova je moderní instituce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím9039,3 %39,3 %  
Spíše nesouhlasím8938,86 %38,86 %  
Nesouhlasím3515,28 %15,28 %  
Souhlasím156,55 %6,55 %  

Graf

9. Univerzita Karlova je instituce otevřená směrem k veřejnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím9441,05 %41,05 %  
Spíše souhlasím9139,74 %39,74 %  
Souhlasím3113,54 %13,54 %  
Nesouhlasím135,68 %5,68 %  

Graf

10. Univerzita Karlova je významným centrem vědecké činnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10746,72 %46,72 %  
Souhlasím8637,55 %37,55 %  
Spíše nesouhlasím3314,41 %14,41 %  
Nesouhlasím31,31 %1,31 %  

Graf

11. Kterou českou veřejnou vysokou školu z následujícího seznamu považujete za nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzitu Karlovu v Praze8235,81 %35,81 %  
České vysoké učení technické v Praze5323,14 %23,14 %  
Masarykovu univerzitu v Brně4318,78 %18,78 %  
Vysokou školu ekonomickou v Praze2410,48 %10,48 %  
Českou zemědělskou univerzitu v Praze73,06 %3,06 %  
Technickou univerzitu v Liberci31,31 %1,31 %  
Univerzitu Palackého v Olomouci31,31 %1,31 %  
Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava31,31 %1,31 %  
Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích31,31 %1,31 %  
Mendelovu univerzitu v Brně20,87 %0,87 %  
Ostravskou univerzitu v Ostravě20,87 %0,87 %  
Západočeskou univerzitu v Plzni20,87 %0,87 %  
Univerzitu Pardubice10,44 %0,44 %  
Vysoké učení technické v Brně10,44 %0,44 %  

Graf

12. Zhodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při hodnocení vysoké školy. Seřaďte podle důležitosti (od nejdůležitějšího po méně důležité).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kvalita v zdělání1.3620.72
Centrum výzkumu3.2751.396
Pověst školy3.0520.775
Atraktivita nabízených oborů2.8341.317
Prezentace univerzity a její viditelnost v médiích4.4760.826

Graf

13. Pokud máte oblíbenou fakultu Univerzity Karlovy, je/jsou to (maximálně 3 možnosti):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filozofická fakulta6327,51 %27,51 %  
Nemám žádnou oblíbenou fakultu.5925,76 %25,76 %  
Právnická fakulta5524,02 %24,02 %  
1. lékařská fakulta4620,09 %20,09 %  
Matematicko-fyzikální fakulta3816,59 %16,59 %  
Přírodovědecká fakulta3716,16 %16,16 %  
Fakulta sociálních věd2912,66 %12,66 %  
2. lékařská fakulta2310,04 %10,04 %  
Fakulta tělesné výchovy a sportu219,17 %9,17 %  
Fakulta humanitních studií166,99 %6,99 %  
Pedagogická fakulta156,55 %6,55 %  
3. lékařská fakulta114,8 %4,8 %  
Lékařská fakulta v Plzni73,06 %3,06 %  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové73,06 %3,06 %  
Lékařská fakulta v Hradci Králové62,62 %2,62 %  
Evangelická teologická fakulta31,31 %1,31 %  
Katolická teologická fakulta31,31 %1,31 %  
Husitská teologická fakulta10,44 %0,44 %  

Graf

14. Jaký je váš vztah k Univerzitě Karlově? (zvolte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem současný/á student/ka UKotázka č. 15, Jsem bývalý/á student/ka UKotázka č. 15, Mé dítě studuje/studovalo na UKotázka č. 15, Vyučuji na UKotázka č. 15, Nic z výše uvedenéhootázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic z výše uvedeného14663,76 %63,76 %  
Jsem bývalý/á student/ka UK3615,72 %15,72 %  
Jsem současný/á student/ka UK3013,1 %13,1 %  
Mé dítě studuje/studovalo na UK135,68 %5,68 %  
Vyučuji na UK41,75 %1,75 %  

Graf

15. Které oblasti byste navrhoval/a na Univerzitě Karlově zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technické zázemí a vybavení5465,06 %23,58 %  
Komunikační aktivity3036,14 %13,1 %  
Vědeckou činnost2732,53 %11,79 %  
Spolupráci se soukromým sektorem2327,71 %10,04 %  
Otevřenost k veřejnosti2125,3 %9,17 %  
Webové stránky2024,1 %8,73 %  
Mezinárodní výměnné programy a spolupráce1922,89 %8,3 %  
Setkávání bývalých absolventů 89,64 %3,49 %  

Graf

16. Znáte nějaké symboly Univerzity Karlovy? Pokud ano, vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znak913,04 %3,93 %  
ne710,14 %3,06 %  
logo68,7 %2,62 %  
pečeť68,7 %2,62 %  
Karel IV.22,9 %0,87 %  
lev22,9 %0,87 %  
UK22,9 %0,87 %  
Karel11,45 %0,44 %  
Karel IX.11,45 %0,44 %  
sv.Barbora-patronka univerzit11,45 %0,44 %  
ostatní odpovědi Pelikán lékařs. fakult navržený MUDr. Kouteckým
Klementinum, znak UK, Karel IV.
insignie ,znak
karolinum,pečeť, znaky fakult
Hagridovo hul a koule
Karolinum, žezlo, socha Karla IV
karolinum
had na LFUK, sova na FTVSUK, Karel IV.
logo (pečeť)
Pečeť, socha Karla IV.
Neznám
žezlo, na krk řetěz
lion?
nevim
Historicka pecet
absurdní otázka - žezlo(kopie!), znak,Karolinum,..
Pečeť, Karel IV
Znak, logo, ochranná známka.
pelikán - symbol lékařství 1. LF, pečeť
zakládací listina Karla IV., znak UK, insignie
znak UK, Karolinum
znak lékařů
Karolinum,
žezlo
symbol LF
emblém (logo)
logo,pečeť,bula
napada me jen lat. universitas carolinas
pečeť zakládací listiny UK
čáp, pečeť
Znak
budova
3246,38 %13,97 % 

Graf

17. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17375,55 %75,55 %  
Muž5624,45 %24,45 %  

Graf

18. V jakém rozmezí se pohybuje Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2510847,16 %47,16 %  
26 - 354318,78 %18,78 %  
36 - 453816,59 %16,59 %  
46 - 552310,04 %10,04 %  
56 a více177,42 %7,42 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské10344,98 %44,98 %  
Středoškolské10043,67 %43,67 %  
Vyšší odborné125,24 %5,24 %  
Základní52,18 %2,18 %  
Vyučen/a s maturitou52,18 %2,18 %  
Vyučen/a41,75 %1,75 %  

Graf

20. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel9441,05 %41,05 %  
1 - 20 000 obyvatel9340,61 %40,61 %  
21 000 - 100 000 obyvatel2510,92 %10,92 %  
101 000 - 500 000 obyvatel177,42 %7,42 %  

Graf

21. Jste zaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, na plný pracovní úvazek9541,48 %41,48 %  
Ne8537,12 %37,12 %  
Ano, na částečný pracovní úvazek2611,35 %11,35 %  
Podnikám2310,04 %10,04 %  

Graf

22. Jaký je Váš hrubý příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 000 Kč10557,38 %45,85 %  
21 000 Kč - 30 000 Kč4323,5 %18,78 %  
31 000 Kč - 40 000 Kč189,84 %7,86 %  
nad 40 000 Kč179,29 %7,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Univerzita Karlova je prestižní vysoká škola.

  • odpověď Souhlasím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 8. Univerzita Karlova je moderní instituce.

18. V jakém rozmezí se pohybuje Váš věk?

  • odpověď 18 - 25:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem současný/á student/ka UK na otázku 14. Jaký je váš vztah k Univerzitě Karlově? (zvolte max. 3 možnosti)

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Vysokoškolské:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem bývalý/á student/ka UK na otázku 14. Jaký je váš vztah k Univerzitě Karlově? (zvolte max. 3 možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Univerzita Karlova je prestižní vysoká škola.

2. Univerzita Karlova poskytuje kvalitní vzdělání.

3. Univerzita Karlova je konzervativní instituce.

4. Absolventi Univerzity Karlovy mají lepší uplatnění na trhu práce než absolventi jiných VŠ v ČR.

5. Univerzita Karlova patří k významným evropským univerzitám.

6. Univerzita Karlova je konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

7. Univerzita Karlova se často objevuje v médiích.

8. Univerzita Karlova je moderní instituce.

9. Univerzita Karlova je instituce otevřená směrem k veřejnosti.

10. Univerzita Karlova je významným centrem vědecké činnosti.

11. Kterou českou veřejnou vysokou školu z následujícího seznamu považujete za nejlepší?

12. Zhodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při hodnocení vysoké školy. Seřaďte podle důležitosti (od nejdůležitějšího po méně důležité).

13. Pokud máte oblíbenou fakultu Univerzity Karlovy, je/jsou to (maximálně 3 možnosti):

14. Jaký je váš vztah k Univerzitě Karlově? (zvolte max. 3 možnosti)

15. Které oblasti byste navrhoval/a na Univerzitě Karlově zlepšit?

17. Jste

18. V jakém rozmezí se pohybuje Váš věk?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

21. Jste zaměstnaný/á?

22. Jaký je Váš hrubý příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Univerzita Karlova je prestižní vysoká škola.

2. Univerzita Karlova poskytuje kvalitní vzdělání.

3. Univerzita Karlova je konzervativní instituce.

4. Absolventi Univerzity Karlovy mají lepší uplatnění na trhu práce než absolventi jiných VŠ v ČR.

5. Univerzita Karlova patří k významným evropským univerzitám.

6. Univerzita Karlova je konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

7. Univerzita Karlova se často objevuje v médiích.

8. Univerzita Karlova je moderní instituce.

9. Univerzita Karlova je instituce otevřená směrem k veřejnosti.

10. Univerzita Karlova je významným centrem vědecké činnosti.

11. Kterou českou veřejnou vysokou školu z následujícího seznamu považujete za nejlepší?

12. Zhodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při hodnocení vysoké školy. Seřaďte podle důležitosti (od nejdůležitějšího po méně důležité).

13. Pokud máte oblíbenou fakultu Univerzity Karlovy, je/jsou to (maximálně 3 možnosti):

14. Jaký je váš vztah k Univerzitě Karlově? (zvolte max. 3 možnosti)

15. Které oblasti byste navrhoval/a na Univerzitě Karlově zlepšit?

17. Jste

18. V jakém rozmezí se pohybuje Váš věk?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

21. Jste zaměstnaný/á?

22. Jaký je Váš hrubý příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselská, T.Vnímání Univerzity Karlovy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnimani-univerzity-karlovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.