Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání vietnamské komunity v ČR

Vnímání vietnamské komunity v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Stara
Šetření:16. 11. 2010 - 12. 12. 2010
Počet respondentů:212
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme skupina studentů VŠE v Praze a naším týmovým projektem v předmětu Mezinárodní management je zkoumání veřejného vnímání vietnamské komunity žijící v České republice. S Vaší pomocí můžeme vyhodnotit míru integrace této menšiny. Vyjádřete prosím své pocity, dojmy, zkušenosti v našem dotazníku. Vybírejte pouze jednu odpověď, pokud nebude v pokynech uvedeno jinak. Dotazník je anonymní. Předem děkujeme za Vaší pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte se zástupci Vietnamské komunity v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při nákupu zboží/ služeb 15271,7 %71,7 %  
na různých místech náhodně 8741,04 %41,04 %  
v zaměstnání / ve škole 6028,3 %28,3 %  
v místě svého bydliště 5023,58 %23,58 %  
při sportu a dalších volnočasových aktivitách 94,25 %4,25 %  

Graf

2. Jak často se s nimi setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně, často 11453,77 %53,77 %  
nepravidelně, občas 8640,57 %40,57 %  
výjimečně, zřídka 125,66 %5,66 %  

Graf

3. Znáte nějaké konkrétní příslušníky této komunity ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potkávám je, ale nic bližšího o nich nevím 10449,06 %49,06 %  
ano, znám několik, ale nemám k nim hlubší vztah 6028,3 %28,3 %  
ne, neznám žádné 3315,57 %15,57 %  
ano, patří mezi mé přátelé nebo přátelé mých rodinných příslušníků 2411,32 %11,32 %  
ano, patří do mé rodiny 10,47 %0,47 %  

Graf

4. Jak se cítíte ve společnosti Vietnamců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně, konkrétní pocity nemám 17381,6 %81,6 %  
nejistě, nevím jak se mám chovat 209,43 %9,43 %  
příjemně, lépe než ve společnosti Čechů 104,72 %4,72 %  
jejich společnosti se záměrně vyhýbám 94,25 %4,25 %  

Graf

5. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Vietnamců.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
důvěryhodnost3.0050.882
nekonfliktnost2.1230.957
pracovitost1.5851.139
důležitost rodiny1.841.201
emoční projev3.331.108
skromnost2.2261.043
vysoká životní úroveň3.3730.8
přizpůsobivost2.1751.361
solidarita2.7030.916

Graf

6. Jak na Vás Vietnamci působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelsky, zdvořile, ale uzavřeně 14166,51 %66,51 %  
přátelsky, otevřeně, jsou komunikativní 3215,09 %15,09 %  
nemám vyhraněný názor 2712,74 %12,74 %  
chladně a odtažitě 73,3 %3,3 %  
nepřátelsky 31,42 %1,42 %  
nadřazeně 20,94 %0,94 %  

Graf

7. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejednoznačné, klady a zápory jsou v rovnováze 8640,57 %40,57 %  
spíše přínosem 7434,91 %34,91 %  
spíše problémem 3114,62 %14,62 %  
jednoznačně přínosem 136,13 %6,13 %  
jednoznačně problémem 83,77 %3,77 %  

Graf

8. Mít v rodině Vietnamce by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo 15573,11 %73,11 %  
vadilo 5726,89 %26,89 %  

Graf

9. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Znalost českého jazyka3.1230.976
Přijímání místní kultury a způsobu života3.1041.319
Propage původní kultury navenek3.3440.98
Aktivní zapojení do společenského života3.4391.199
Zapojení do ekonomické činnosti1.8771.004

Graf

10. Jakou ekonomickou činnost podle Vás Vietnamci v ČR nejčastěji vykonávají? Vyberte max.3

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drobné podnikání (maloobchod,jednoduché služby) 21199,53 %99,53 %  
studenti 11554,25 %54,25 %  
dělníci a příležitostná pracovní síla 6329,72 %29,72 %  
podnikání na vysoké úrovni ve vlastní firmě 3315,57 %15,57 %  
zaměstnanci na vyšších pozicích, odborné pozice 62,83 %2,83 %  
nejsou ekonomicky činní, jsou závisí na prostředcích od státu 31,42 %1,42 %  

Graf

11. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání vietnamské komunity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco málo vím, ale nemám zájem vědět víc 8238,68 %38,68 %  
něco málo vím, mám zájem vědět víc 8037,74 %37,74 %  
nic nevím a nemám zájem o poznání 2310,85 %10,85 %  
nic nevím, ale mám zájem o poznání 209,43 %9,43 %  
mám dobrou znalost, vím o nich hodně 73,3 %3,3 %  

Graf

12. Seřaďte míru významu následujících důvodů příjezdů Vietnamců do ČR. (vzestupně)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
práce2.411.987
lepší životní podmínky2.2831.344
lepší budoucnost pro děti2.7921.193
rodinný příslušníci, již žijící v ČR3.5521.37
politické důvody3.9621.97

Graf

13. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14668,87 %68,87 %  
muž6631,13 %31,13 %  

Graf

14. Patřím do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 35 let 16678,3 %78,3 %  
36 - 55 let 2411,32 %11,32 %  
do 18 let 167,55 %7,55 %  
66 a více let 41,89 %1,89 %  
56 - 65 let 20,94 %0,94 %  

Graf

15. Jsem především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 13664,15 %64,15 %  
Zaměstnanec - vysokoškolák 4219,81 %19,81 %  
Zaměstnanec - středoškolák 2411,32 %11,32 %  
Podnikatel - vysokoškolák 41,89 %1,89 %  
Důchodce 41,89 %1,89 %  
Nezaměstnaný 20,94 %0,94 %  

Graf

16. Bydlím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Praze a okolí 9042,45 %42,45 %  
v krajském městě a okolí 5525,94 %25,94 %  
v "okresním" městě 3014,15 %14,15 %  
v menším městě a okolí 219,91 %9,91 %  
na venkově 167,55 %7,55 %  

Graf

17. Mé občanství je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
české20094,34 %94,34 %  
slovenské115,19 %5,19 %  
jiné10,47 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jsem především

  • odpověď Student :
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 14. Patřím do věkové kategorie

16. Bydlím

  • odpověď v Praze a okolí :
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi slovenské na otázku 17. Mé občanství je

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte se zástupci Vietnamské komunity v ČR?

2. Jak často se s nimi setkáváte?

3. Znáte nějaké konkrétní příslušníky této komunity ve svém okolí?

4. Jak se cítíte ve společnosti Vietnamců?

5. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Vietnamců.

6. Jak na Vás Vietnamci působí?

7. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

8. Mít v rodině Vietnamce by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

9. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

10. Jakou ekonomickou činnost podle Vás Vietnamci v ČR nejčastěji vykonávají? Vyberte max.3

11. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání vietnamské komunity

12. Seřaďte míru významu následujících důvodů příjezdů Vietnamců do ČR. (vzestupně)

13. Jsem

14. Patřím do věkové kategorie

15. Jsem především

16. Bydlím

17. Mé občanství je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte se zástupci Vietnamské komunity v ČR?

2. Jak často se s nimi setkáváte?

3. Znáte nějaké konkrétní příslušníky této komunity ve svém okolí?

4. Jak se cítíte ve společnosti Vietnamců?

5. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Vietnamců.

6. Jak na Vás Vietnamci působí?

7. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

8. Mít v rodině Vietnamce by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

9. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

10. Jakou ekonomickou činnost podle Vás Vietnamci v ČR nejčastěji vykonávají? Vyberte max.3

11. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání vietnamské komunity

12. Seřaďte míru významu následujících důvodů příjezdů Vietnamců do ČR. (vzestupně)

13. Jsem

14. Patřím do věkové kategorie

15. Jsem především

16. Bydlím

17. Mé občanství je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stara, J.Vnímání vietnamské komunity v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-vietnamske-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.