Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání značky AVON Cosmetics

Vnímání značky AVON Cosmetics

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Chloupková
Šetření:27. 03. 2012 - 06. 04. 2012
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Jsem studentkou Jihočeské univerzity a ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, týkající se Vašeho postoje a vnímání značky AVON. Jde o podklad pro seminární práci. Předem děkuji za Váš čas.

 

Za studijní skupinu Michaela Chloupková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každého faktoru uveďte na škále Váš postoj podle toho, k jakému z dvou názorů se přikláníte.

Odpovědi respondentů

1. Značku Avon Cosmetics vnímám:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
V ČR velmi známá vs. V ČR neznámá 1-2-3-4-51.5450.555
Oblíbená vs. Neoblíbená1-2-3-4-52.3370.798
Spíše pro ženy vs. Spíše pro muže1-2-3-4-51.8270.43
Vhodná pro mladé vs. Vhodná pro starší 1-2-3-4-52.6730.626
Tradiční vs. Novodobá1-2-3-4-53.0840.83
Kvalitní vs. Nekvalitní1-2-3-4-52.8471.041
Úspěšná vs. Neúspěšná 1-2-3-4-52.1530.674
Levná vs. Drahá1-2-3-4-52.9060.788
Udává (sleduje) trend vs. Neudává (nesleduje) trend1-2-3-4-52.7280.871
Dostupná (lehce k sehnání) vs. Nedostupná (těžce k sehnání)1-2-3-4-52.2331.08
Design katalogu (www. stránek) mne oslovuje vs. Design katalogu (www. stránek) mne neoslovuje1-2-3-4-52.5941.33
Lepší reklama než konkurence vs. Horší reklama než konkurence1-2-3-4-52.7970.706
Osobnost v reklamě znám vs. Osobnost v reklamě neznám 1-2-3-4-52.8271.925
Kampaně proti rakovině prsu a domácímu násilí vnímám pozitivně vs. Kampaně proti rakovině prsu a domácímu násilí vnímám negativně1-2-3-4-51.530.833

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 18591,58 %91,58 %  
Muž178,42 %8,42 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2513265,35 %65,35 %  
26 - 354522,28 %22,28 %  
36 - 45146,93 %6,93 %  
46 a více 115,45 %5,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Značku Avon Cosmetics vnímám:

  • odpověď V ČR velmi známá [1-2-3-4-5] V ČR neznámá : 1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblíbená [1-2-3-4-5] Neoblíbená: 1 na otázku 1. Značku Avon Cosmetics vnímám:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Značku Avon Cosmetics vnímám:

2. Pohlaví

3. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Značku Avon Cosmetics vnímám:

2. Pohlaví

3. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chloupková , M.Vnímání značky AVON Cosmetics (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-znacky-avon-cosmetic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.