Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Voda z kohoutku versus balená voda

Voda z kohoutku versus balená voda

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Košaříková
Šetření:31. 10. 2008 - 14. 11. 2008
Počet respondentů:318
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Voda z kohoutku versus balená voda". Průzkum se zabývá:
-oblíbeností kohoutkové vody. Pro seminární práci potřebujeme připravit kampaň na podporu pití vody z kohoutku. Proto potřebujeme nejdříve zjistit, jak si kohoutková voda stojí, zda lidé preferují balenou vodu nebo vodu z vodovodu.
-
-

Předem všem děkuji za spolupráci.

Petra

Odpovědi respondentů

1. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balená voda16752,52 %52,52 %  
Voda z vodovodu15147,48 %47,48 %  

Graf

2. Který druh vody preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji vodu z vodovodu, ale občas piji i balenou11636,48 %36,48 %  
střídám balenou vodu a vodu z vodovodu6921,7 %21,7 %  
preferuji balenou vodu, ale občas piji i vodu z vodovodu6821,38 %21,38 %  
Piji výhradně vodu z vodovodu4213,21 %13,21 %  
Piji výhradně balenou vodu237,23 %7,23 %  

Graf

3. Jak často pijete vodu z vodovodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za den20062,89 %62,89 %  
několikrát za týden6921,7 %21,7 %  
jen, když je to nevyhnutelné4213,21 %13,21 %  
nikdy72,2 %2,2 %  

Graf

4. Od pití vody z vodovodu Vás odrazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic20464,15 %64,15 %  
chuť6821,38 %21,38 %  
špatná kvalita309,43 %9,43 %  
zápach165,03 %5,03 %  

Graf

5. Od pití balené vody Vás odrazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká cena (ve srovnání s vodou z vodovodu)14946,86 %46,86 %  
nic9329,25 %29,25 %  
ekologické důvody (plastové obaly)5717,92 %17,92 %  
chuť195,97 %5,97 %  

Graf

6. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let26081,76 %81,76 %  
30 - 44 let4213,21 %13,21 %  
méně než 14 let72,2 %2,2 %  
45 - 60 let72,2 %2,2 %  
61 a více let20,63 %0,63 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17053,46 %53,46 %  
muž14846,54 %46,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

  • odpověď Balená voda:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Piji výhradně balenou vodu na otázku 2. Který druh vody preferujete?

3. Jak často pijete vodu z vodovodu?

  • odpověď několikrát za den:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Piji výhradně vodu z vodovodu na otázku 2. Který druh vody preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

2. Který druh vody preferujete?

3. Jak často pijete vodu z vodovodu?

4. Od pití vody z vodovodu Vás odrazuje?

5. Od pití balené vody Vás odrazuje?

6. Do jaké věkové skupiny patříte?

7. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

2. Který druh vody preferujete?

3. Jak často pijete vodu z vodovodu?

4. Od pití vody z vodovodu Vás odrazuje?

5. Od pití balené vody Vás odrazuje?

6. Do jaké věkové skupiny patříte?

7. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Košaříková, P.Voda z kohoutku versus balená voda (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://voda-z-kohoutku-versus-balena-voda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.