Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vodka Finlandia

vodka Finlandia

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Bumbari
Šetření:05. 03. 2014 - 10. 03. 2014
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě marketingového výzkumu zjišťuji, jak si vede tento produkt. Předem děkuji za vyplnění :-)

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 30 let8983,96 %83,96 %  
31- 50 let1312,26 %12,26 %  
51- 70 let32,83 %2,83 %  
71 a více let10,94 %0,94 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6662,26 %62,26 %  
Muž4037,74 %37,74 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5249,06 %49,06 %  
Vysokoškolské2624,53 %24,53 %  
Základní1716,04 %16,04 %  
Střední bez maturity76,6 %6,6 %  
Vyšší odborné43,77 %3,77 %  

Graf

4. Znáte výrobek vodka Finlandia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10397,17 %97,17 %  
Ne32,83 %2,83 %  

Graf

5. Měli jste možnost ochutnat tento výrobek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10195,28 %95,28 %  
Ne54,72 %4,72 %  

Graf

6. Chutnala Vám vodka Finlandia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chutnala8887,13 %83,02 %  
Nechutnala1312,87 %12,26 %  

Graf

7. Pokud jste vodku Finlandia pili, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čistou s ledem5153,13 %48,11 %  
S energetickým nápojem3637,5 %33,96 %  
Se Spritem55,21 %4,72 %  
S Coca- Colou44,17 %3,77 %  

Graf

8. Co si myslíte o dostupnosti tohoto výrobku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4340,57 %40,57 %  
výborný4239,62 %39,62 %  
dobrý1312,26 %12,26 %  
dostatečný87,55 %7,55 %  

Graf

9. Kde jste viděli reklamu na Finlandii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi6460,38 %60,38 %  
Na internetu2321,7 %21,7 %  
Jinde1917,92 %17,92 %  
Obojí1816,98 %16,98 %  
Neviděli1514,15 %14,15 %  

Graf

10. Kterou z těchto příchutí byste ochutnali, kdyby jste měli možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mango2726,73 %25,47 %  
Brusinka2322,77 %21,7 %  
Limetka2120,79 %19,81 %  
Grep1514,85 %14,15 %  
Jiné1514,85 %14,15 %  

Graf

11. Kolik byste byli ochotni za výrobek zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250- 280 Kč8378,3 %78,3 %  
290- 320 Kč2119,81 %19,81 %  
330- 360 Kč21,89 %1,89 %  

Graf

12. Víte jaké zvíře je logem firmy Finlandia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sob7267,92 %67,92 %  
Medvěd2523,58 %23,58 %  
Liška76,6 %6,6 %  
Orel21,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

4. Znáte výrobek vodka Finlandia?

5. Měli jste možnost ochutnat tento výrobek?

6. Chutnala Vám vodka Finlandia?

7. Pokud jste vodku Finlandia pili, jak?

8. Co si myslíte o dostupnosti tohoto výrobku?

9. Kde jste viděli reklamu na Finlandii?

10. Kterou z těchto příchutí byste ochutnali, kdyby jste měli možnost?

11. Kolik byste byli ochotni za výrobek zaplatit?

12. Víte jaké zvíře je logem firmy Finlandia?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

4. Znáte výrobek vodka Finlandia?

5. Měli jste možnost ochutnat tento výrobek?

6. Chutnala Vám vodka Finlandia?

7. Pokud jste vodku Finlandia pili, jak?

8. Co si myslíte o dostupnosti tohoto výrobku?

9. Kde jste viděli reklamu na Finlandii?

10. Kterou z těchto příchutí byste ochutnali, kdyby jste měli možnost?

11. Kolik byste byli ochotni za výrobek zaplatit?

12. Víte jaké zvíře je logem firmy Finlandia?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bumbari, D.vodka Finlandia (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vodka-finlandia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.