Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vojenské zahraniční mise ČR

Vojenské zahraniční mise ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloslav Jakub
Šetření:04. 05. 2013 - 30. 05. 2013
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji Metropolitní univerzitu v Praze a výsledky dotazníku budou použity v diplomové práci na dané téma - Vojenské zahraniční mise ČR a jejich význam v rámci mezinárodních misí.

Dotazník je anonymní a je určen všem bez omezení.

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete dění kolem českých misí v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7669,09 %69,09 %  
ne3430,91 %30,91 %  

Graf

2. O které zahraniční mise se nejvíce zajímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afghánistán9485,45 %85,45 %  
Irák4540,91 %40,91 %  
Afrika1917,27 %17,27 %  
Bosna a Hercegovina1816,36 %16,36 %  
jiné1110 %10 %  

Graf

3. O které misi, které se zúčastnili čeští vojáci, toho víte nejvíce – jste nejvíce informován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afghánistán8880 %80 %  
Kosovo3128,18 %28,18 %  
Irák2421,82 %21,82 %  
Bosna a Hercegovina1110 %10 %  
jiná65,45 %5,45 %  

Graf

4. Který aspekt zahraničních misí vás nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce jednotek5348,18 %48,18 %  
Lidské osudy4742,73 %42,73 %  
Politické pozadí4540,91 %40,91 %  
Vojenský aspekt3330 %30 %  
jiný1210,91 %10,91 %  

Graf

5. Jak hodnotíte účast našich jednotek v misích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný4742,73 %42,73 %  
chvalitebný3430,91 %30,91 %  
dobrý2119,09 %19,09 %  
nedostatečný43,64 %3,64 %  
dostatečný43,64 %3,64 %  

Graf

6. Jaký typ mise si myslíte, že Armáda České republiky zvládá nejlépe? (je na ní nejlépe připravena a má největší zkušenosti)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Zdravotnické mise21.236
Bojové mise3.6551.735
Rekonstrukční mise3.1911.482
Pozorovatelské mise3.4451.483
Chemická obrana a ochrana2.7092.315

Graf

7. Myslíte si, že média dostatečně informují o českých misích v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5953,64 %53,64 %  
ano2825,45 %25,45 %  
nevím2320,91 %20,91 %  

Graf

8. Měla by se AČR aktivně vojensky podílet na misích v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2825,45 %25,45 %  
spíše souhlasím2522,73 %22,73 %  
nesouhlasím2320,91 %20,91 %  
spíše nesouhlasím2220 %20 %  
nevím1210,91 %10,91 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením, že vojenské zahraniční mise jsou vyjádřením spoluodpovědnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a naplněním závazků a povinností, které na sebe Česká republika vstupem do nejvýznamnějších mezinárodních organizací vzala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4137,27 %37,27 %  
souhlasím3330 %30 %  
nesouhlasím1412,73 %12,73 %  
nevím1210,91 %10,91 %  
spíše nesouhlasím109,09 %9,09 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že je lépe utkat se s nepřítelem daleko od našich hranic a má proto smysl vysílat jednotky do zahraničních misí, odkud by se ohrožení mohlo přelít i do evropského prostoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3935,45 %35,45 %  
spíše souhlasím2926,36 %26,36 %  
nesouhlasím1917,27 %17,27 %  
spíše nesouhlasím1210,91 %10,91 %  
nevím1110 %10 %  

Graf

11. Měla by Vláda ČR vojenské zahraniční mise více podporovat, nebo naopak omezit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechat v současném rozsahu (postupného omezování)4742,73 %42,73 %  
Více podporovat4036,36 %36,36 %  
Omezit2320,91 %20,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Souhlasíte s tvrzením, že je lépe utkat se s nepřítelem daleko od našich hranic a má proto smysl vysílat jednotky do zahraničních misí, odkud by se ohrožení mohlo přelít i do evropského prostoru?

  • odpověď nesouhlasím:
    • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 9. Souhlasíte s tvrzením, že vojenské zahraniční mise jsou vyjádřením spoluodpovědnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a naplněním závazků a povinností, které na sebe Česká republika vstupem do nejvýznamnějších mezinárodních organizací vzala?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete dění kolem českých misí v zahraničí?

2. O které zahraniční mise se nejvíce zajímáte?

3. O které misi, které se zúčastnili čeští vojáci, toho víte nejvíce – jste nejvíce informován/a?

4. Který aspekt zahraničních misí vás nejvíce zajímá?

5. Jak hodnotíte účast našich jednotek v misích?

6. Jaký typ mise si myslíte, že Armáda České republiky zvládá nejlépe? (je na ní nejlépe připravena a má největší zkušenosti)

7. Myslíte si, že média dostatečně informují o českých misích v zahraničí?

8. Měla by se AČR aktivně vojensky podílet na misích v zahraničí?

9. Souhlasíte s tvrzením, že vojenské zahraniční mise jsou vyjádřením spoluodpovědnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a naplněním závazků a povinností, které na sebe Česká republika vstupem do nejvýznamnějších mezinárodních organizací vzala?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je lépe utkat se s nepřítelem daleko od našich hranic a má proto smysl vysílat jednotky do zahraničních misí, odkud by se ohrožení mohlo přelít i do evropského prostoru?

11. Měla by Vláda ČR vojenské zahraniční mise více podporovat, nebo naopak omezit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete dění kolem českých misí v zahraničí?

2. O které zahraniční mise se nejvíce zajímáte?

3. O které misi, které se zúčastnili čeští vojáci, toho víte nejvíce – jste nejvíce informován/a?

4. Který aspekt zahraničních misí vás nejvíce zajímá?

5. Jak hodnotíte účast našich jednotek v misích?

6. Jaký typ mise si myslíte, že Armáda České republiky zvládá nejlépe? (je na ní nejlépe připravena a má největší zkušenosti)

7. Myslíte si, že média dostatečně informují o českých misích v zahraničí?

8. Měla by se AČR aktivně vojensky podílet na misích v zahraničí?

9. Souhlasíte s tvrzením, že vojenské zahraniční mise jsou vyjádřením spoluodpovědnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a naplněním závazků a povinností, které na sebe Česká republika vstupem do nejvýznamnějších mezinárodních organizací vzala?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je lépe utkat se s nepřítelem daleko od našich hranic a má proto smysl vysílat jednotky do zahraničních misí, odkud by se ohrožení mohlo přelít i do evropského prostoru?

11. Měla by Vláda ČR vojenské zahraniční mise více podporovat, nebo naopak omezit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakub, M.Vojenské zahraniční mise ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vojenske-zahranicni-mise-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.