Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volby do krajských zastupitelstev

Volby do krajských zastupitelstev

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Něnička
Šetření:04. 04. 2013 - 21. 04. 2013
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem bakalářského studia vysoké školy v Brně a rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku týkající se voleb do krajských zastupitelstev a situace kolem dění v regionech. Dotazník by neměl mít pro nikoho žádné omezení a měl by být vyplnitelný i pro občany, kteří se nezajímají o celkové dění na krajské úrovni. Cílem je zjistit celkové vnímání veřejnosti krajských zřízení, jejich voleb a činnosti v regionech.

Výsledky dotazníku budou použity a zpracovány v rámci bakalářské práce.

Předem Vám děkuji za Váš strávený čas při vyplňování tohoto dotazníku.

S pozdravem

Roman Něnička

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž9664,86 %64,86 %  
žena5235,14 %35,14 %  

Graf

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let6845,95 %45,95 %  
30 - 49 let4631,08 %31,08 %  
50 a více let3422,97 %22,97 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola ukončená maturitním vysvědčením7349,32 %49,32 %  
vysoká škola5335,81 %35,81 %  
střední odborná škola ukončená výučním listem1510,14 %10,14 %  
základní škola42,7 %2,7 %  
vyšší odborná škola32,03 %2,03 %  

Graf

4. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5839,19 %39,19 %  
student4429,73 %29,73 %  
OSVČ (fyzická osoba)2013,51 %13,51 %  
nezaměstnaný1510,14 %10,14 %  
podnikatel (právnická osoba)117,43 %7,43 %  

Graf

5. V jak velké obci nebo městě bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 a více obyvatel6845,95 %45,95 %  
1 001 – 10 000 obyvatel3322,3 %22,3 %  
10 001 – 50 000 obyvatel2718,24 %18,24 %  
do 1 000 obyvatel2013,51 %13,51 %  

Graf

6. Zajímáte se o volby do krajských zastupitelstev a o celkové dění ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12483,78 %83,78 %  
ne2416,22 %16,22 %  

Graf

7. Považujete volby do krajských zastupitelstev za důležité pro budoucnost rozvoje Vašeho okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12886,49 %86,49 %  
ne2013,51 %13,51 %  

Graf

8. Ohodnoťte důležitost jednotlivých voleb uskutečňovaných v České republice:

1 - nejdůležitější až 5 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Volba prezidenta České republiky2.6891.782
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky1.5741.474
Volby do krajských zastupitelstev2.251.35
Volby do obecních zastupitelstev1.9731.445

Graf

9. Pociťujete přítomnost aktivní činnosti kraje v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6241,89 %41,89 %  
ne5537,16 %37,16 %  
nevím3120,95 %20,95 %  

Graf

10. Jste spokojení s činností kraje v okolí Vašeho bydliště nebo ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8658,11 %58,11 %  
nevím3926,35 %26,35 %  
ano2315,54 %15,54 %  

Graf

11. Přáli byste si zvýšit aktivitu kraje v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9966,89 %66,89 %  
ne2516,89 %16,89 %  
nevím2416,22 %16,22 %  

Graf

12. Myslíte si, že pozornost a činnosti kraje se soustřeďují převážně jen na větší města?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8356,08 %56,08 %  
ne3725 %25 %  
nevím2818,92 %18,92 %  

Graf

13. Máte pocit, že volbami do krajských zastupitelstev lze změnit situaci kolem Vás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8356,08 %56,08 %  
ne3624,32 %24,32 %  
nevím2919,59 %19,59 %  

Graf

14. Myslíte si, že zavedením voleb do krajských zastupitelstev od roku 2000 se podařilo zlepšit celkovou situaci v jednotlivých regionech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6342,57 %42,57 %  
nevím4731,76 %31,76 %  
ano3825,68 %25,68 %  

Graf

15. Jaké odvětví považujete ve svém okolí za nejvíce zanedbané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dopravní infrastruktura9262,16 %62,16 %  
zaměstnanost8859,46 %59,46 %  
zdravotnictví4228,38 %28,38 %  
vzdělání, školství4127,7 %27,7 %  
sociální služby3221,62 %21,62 %  
kultura a turistický ruch2718,24 %18,24 %  

Graf

16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dopravní infrastruktura9262,16 %62,16 %  
zaměstnanost8356,08 %56,08 %  
vzdělání, školství4731,76 %31,76 %  
zdravotnictví3926,35 %26,35 %  
sociální služby3120,95 %20,95 %  
kultura a turistický ruch2818,92 %18,92 %  

Graf

17. Jakým jste voličem do krajských zastupitelstev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pravidelnýotázka č. 19, nepravidelnýotázka č. 19, voleb do krajských zastupitelstev se zásadně neúčastnímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelný11678,38 %78,38 %  
nepravidelný1812,16 %12,16 %  
voleb do krajských zastupitelstev se zásadně neúčastním149,46 %9,46 %  

Graf

18. Z jakého důvodu se neúčastníte voleb do krajských zastupitelstev?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem969,23 %6,08 %  
mezi nabidku stran a kandidatu neni prijatelna volba17,69 %0,68 %  
nesouhlasím se stávajícím systémem17,69 %0,68 %  
Jsem pro Přímou Demokracii17,69 %0,68 %  
nedostatečná informovanost17,69 %0,68 %  

Graf

19. Na základě jakého faktoru se při volbách do krajských zastupitelstev rozhodujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kandidující osobnosti8664,18 %58,11 %  
program strany7757,46 %52,03 %  
spokojenost/nespokojenost s celostátní politikou vlády v Parlamentu ČR4634,33 %31,08 %  
předchozí vládnutí kraje4533,58 %30,41 %  
politické kauzy2921,64 %19,59 %  
podle blízké volící osoby64,48 %4,05 %  
předvolební kampaň strany64,48 %4,05 %  

Graf

20. Vyjadřujete svým hlasováním ve volbách do krajských zastupitelstev nesouhlas s politikou na celostátní úrovni probíhající v Parlamentu ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7354,48 %49,32 %  
ne6145,52 %41,22 %  

Graf

21. Uvítali byste v budoucnosti možnost volbou přímo odvolat určitou politickou stranu nebo politika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11678,38 %78,38 %  
ne3221,62 %21,62 %  

Graf

22. Uvítali byste v budoucnosti možnost elektronické volby do krajského zastupitelstva prostřednictvím internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9262,16 %62,16 %  
ne5637,84 %37,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikatel (právnická osoba) na otázku 4. Jaké je Vaše povolání?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

 • odpověď 18 - 29 let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jaké je Vaše povolání?

10. Jste spokojení s činností kraje v okolí Vašeho bydliště nebo ve Vašem regionu?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikatel (právnická osoba) na otázku 4. Jaké je Vaše povolání?

13. Máte pocit, že volbami do krajských zastupitelstev lze změnit situaci kolem Vás?

 • odpověď ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Považujete volby do krajských zastupitelstev za důležité pro budoucnost rozvoje Vašeho okolí?

15. Jaké odvětví považujete ve svém okolí za nejvíce zanedbané?

 • odpověď dopravní infrastruktura:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopravní infrastruktura na otázku 16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?
 • odpověď zaměstnanost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaný na otázku 4. Jaké je Vaše povolání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanost na otázku 16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?

16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?

 • odpověď dopravní infrastruktura:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopravní infrastruktura na otázku 15. Jaké odvětví považujete ve svém okolí za nejvíce zanedbané?
 • odpověď zaměstnanost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaný na otázku 4. Jaké je Vaše povolání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše povolání?

5. V jak velké obci nebo městě bydlíte?

6. Zajímáte se o volby do krajských zastupitelstev a o celkové dění ve Vašem regionu?

7. Považujete volby do krajských zastupitelstev za důležité pro budoucnost rozvoje Vašeho okolí?

8. Ohodnoťte důležitost jednotlivých voleb uskutečňovaných v České republice:

9. Pociťujete přítomnost aktivní činnosti kraje v okolí Vašeho bydliště?

10. Jste spokojení s činností kraje v okolí Vašeho bydliště nebo ve Vašem regionu?

11. Přáli byste si zvýšit aktivitu kraje v okolí Vašeho bydliště?

12. Myslíte si, že pozornost a činnosti kraje se soustřeďují převážně jen na větší města?

13. Máte pocit, že volbami do krajských zastupitelstev lze změnit situaci kolem Vás?

14. Myslíte si, že zavedením voleb do krajských zastupitelstev od roku 2000 se podařilo zlepšit celkovou situaci v jednotlivých regionech?

15. Jaké odvětví považujete ve svém okolí za nejvíce zanedbané?

16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?

17. Jakým jste voličem do krajských zastupitelstev?

19. Na základě jakého faktoru se při volbách do krajských zastupitelstev rozhodujete?

20. Vyjadřujete svým hlasováním ve volbách do krajských zastupitelstev nesouhlas s politikou na celostátní úrovni probíhající v Parlamentu ČR?

21. Uvítali byste v budoucnosti možnost volbou přímo odvolat určitou politickou stranu nebo politika?

22. Uvítali byste v budoucnosti možnost elektronické volby do krajského zastupitelstva prostřednictvím internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše povolání?

5. V jak velké obci nebo městě bydlíte?

6. Zajímáte se o volby do krajských zastupitelstev a o celkové dění ve Vašem regionu?

7. Považujete volby do krajských zastupitelstev za důležité pro budoucnost rozvoje Vašeho okolí?

8. Ohodnoťte důležitost jednotlivých voleb uskutečňovaných v České republice:

9. Pociťujete přítomnost aktivní činnosti kraje v okolí Vašeho bydliště?

10. Jste spokojení s činností kraje v okolí Vašeho bydliště nebo ve Vašem regionu?

11. Přáli byste si zvýšit aktivitu kraje v okolí Vašeho bydliště?

12. Myslíte si, že pozornost a činnosti kraje se soustřeďují převážně jen na větší města?

13. Máte pocit, že volbami do krajských zastupitelstev lze změnit situaci kolem Vás?

14. Myslíte si, že zavedením voleb do krajských zastupitelstev od roku 2000 se podařilo zlepšit celkovou situaci v jednotlivých regionech?

15. Jaké odvětví považujete ve svém okolí za nejvíce zanedbané?

16. Do kterého odvětví byste si přáli, aby kraj v budoucnosti více investoval?

17. Jakým jste voličem do krajských zastupitelstev?

19. Na základě jakého faktoru se při volbách do krajských zastupitelstev rozhodujete?

20. Vyjadřujete svým hlasováním ve volbách do krajských zastupitelstev nesouhlas s politikou na celostátní úrovni probíhající v Parlamentu ČR?

21. Uvítali byste v budoucnosti možnost volbou přímo odvolat určitou politickou stranu nebo politika?

22. Uvítali byste v budoucnosti možnost elektronické volby do krajského zastupitelstva prostřednictvím internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Něnička, R.Volby do krajských zastupitelstev (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volby-do-krajskych-zastupite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.