Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volby - občanská povinnost? Jak Češi vnímají způsob voleb v ČR.

Volby - občanská povinnost? Jak Češi vnímají způsob voleb v ČR.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Liberdová
Šetření:02. 04. 2020 - 16. 04. 2020
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jsme studenti 2. ročníku bakalářského studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který se týká výzkumu Vašeho názoru na způsob a systém voleb v České republice. Tento dotazník je součástí naší zápočtové práce v tomto semestru.

Dotazník Vám nezabere déle než 5 minut. Obsahuje celkem 12 otázek. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny.

Odpovědi respondentů

1. 1. Kde nejčastěji volíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V místě trvalého bydliště15497,47 %97,47 %  
Mimo trvalé bydliště42,53 %2,53 %  

Graf

2. 2. Jakých voleb se zúčastňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volby o volbě prezidenta republiky15195,57 %95,57 %  
Volby do Poslanecké sněmovny12881,01 %81,01 %  
Volby do zastupitelstev obcí12679,75 %79,75 %  
Volby do Parlamentu České republiky11572,78 %72,78 %  
Volby do Senátu9660,76 %60,76 %  
Volby do zastupitelstev krajů8855,7 %55,7 %  
Volby do Evropského parlamentu8855,7 %55,7 %  

Graf

3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. 4. Vyhovuje Vám současný systém voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9660,76 %60,76 %  
Spíše ne2415,19 %15,19 %  
Rozhodně ano1912,03 %12,03 %  
Nevím116,96 %6,96 %  
Rozhodně ne85,06 %5,06 %  

Graf

5. 5. V kolika dnech by se mělo volit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 dny11270,89 %70,89 %  
Je mi to jedno2918,35 %18,35 %  
1 den1710,76 %10,76 %  

Graf

6. 6. Jaký byste preferovali způsob voleb ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí7346,2 %46,2 %  
Volba u volební komise4931,01 %31,01 %  
Elektronický způsob voleb3622,78 %22,78 %  

Graf

7. 7. Souhlasili byste s tím, aby byly volby povinné pro všechny občany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4226,58 %26,58 %  
souhlasím3723,42 %23,42 %  
nesouhlasím3522,15 %22,15 %  
spíše nesouhlasím3320,89 %20,89 %  
nevím116,96 %6,96 %  

Graf

8. 8. Jakou volbu prezidenta preferujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímá volba prezidenta12176,58 %76,58 %  
Nepřímá volba prezidenta parlamentem3723,42 %23,42 %  

Graf

9. 9. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9862,03 %62,03 %  
Muž6037,97 %37,97 %  

Graf

10. 10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-266742,41 %42,41 %  
27-353018,99 %18,99 %  
46-552918,35 %18,35 %  
36-451811,39 %11,39 %  
56-6595,7 %5,7 %  
66 a více53,16 %3,16 %  

Graf

11. 11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné vzdělaní s maturitou8855,7 %55,7 %  
Vysokoškolské magisterské vzdělání3421,52 %21,52 %  
Vysokoškolské bakalářské vzdělání2213,92 %13,92 %  
Střední odborné vzdělaní s výučním listem95,7 %5,7 %  
Vysokoškolské doktorské vzdělání31,9 %1,9 %  
Základní vzdělání21,27 %1,27 %  

Graf

12. 12. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7547,47 %47,47 %  
Student4931,01 %31,01 %  
Podnikatel127,59 %7,59 %  
Na mateřské dovolené85,06 %5,06 %  
Senior63,8 %3,8 %  
Nezaměstnaný63,8 %3,8 %  
Jiné21,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?

  • odpověď Místní referendum=Rozhodně ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krajské referendum=Rozhodně ano na otázku 3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?
  • odpověď Volby do Parlementu České republiky=Rozhodně ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volby do Evropského parlamentu=Rozhodně ano na otázku 3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?

10. 10. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18-26:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 12. 12. Jaký je Váš sociální status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Kde nejčastěji volíte ?

2. 2. Jakých voleb se zúčastňujete?

3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?

4. 4. Vyhovuje Vám současný systém voleb?

5. 5. V kolika dnech by se mělo volit ?

6. 6. Jaký byste preferovali způsob voleb ?

7. 7. Souhlasili byste s tím, aby byly volby povinné pro všechny občany?

8. 8. Jakou volbu prezidenta preferujete

9. 9. Jaké je Vaše pohlaví ?

10. 10. Kolik je Vám let?

11. 11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

12. 12. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Kde nejčastěji volíte ?

2. 2. Jakých voleb se zúčastňujete?

3. 3. Jakou důležitost přikládáte jednotlivým druhům voleb a referendům?

4. 4. Vyhovuje Vám současný systém voleb?

5. 5. V kolika dnech by se mělo volit ?

6. 6. Jaký byste preferovali způsob voleb ?

7. 7. Souhlasili byste s tím, aby byly volby povinné pro všechny občany?

8. 8. Jakou volbu prezidenta preferujete

9. 9. Jaké je Vaše pohlaví ?

10. 10. Kolik je Vám let?

11. 11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

12. 12. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Liberdová, A.Volby - občanská povinnost? Jak Češi vnímají způsob voleb v ČR. (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://volby-obcanska-povinnost-jak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.