Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VŠ studium a využívání PC

VŠ studium a využívání PC

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Schleissová
Šetření:27. 09. 2013 - 30. 09. 2013
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5475 %76,06 %  
Muž1825 %25,35 %  

Graf

2. Kolik času denně trávíte na počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 4 hodiny4765,28 %66,2 %  
2 - 4 hodiny1926,39 %26,76 %  
1 – 2 hodinu68,33 %8,45 %  

Graf

3. Kde nejčastěji používáte počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma6793,06 %94,37 %  
Ve škole56,94 %7,04 %  

Graf

4. Kolik času stráveného na počítači věnujete přípravě ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 hodinu3143,06 %43,66 %  
1 – 3 hodiny3143,06 %43,66 %  
Více než 3 hodiny1013,89 %14,08 %  

Graf

5. Které počítačové programy používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetový prohlížeč4258,33 %59,15 %  
Textový editor (Word,…)2129,17 %29,58 %  
Tabulkový editor (Excel,…)34,17 %4,23 %  
Programy na tvorbu prezentací34,17 %4,23 %  
Grafické programy22,78 %2,82 %  
Databáze11,39 %1,41 %  

Graf

6. Co nejčastěji děláte na počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací3751,39 %52,11 %  
Sociální sítě2230,56 %30,99 %  
Pracuji (vydělávám)68,33 %8,45 %  
Počítačové hry56,94 %7,04 %  
Příprava do školy22,78 %2,82 %  

Graf

7. V čem Vám počítač nejvíce usnadňuje práci při studiu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Bez něho se jako informatik neobejdu.

Doplňování informací na internetu, možnost mít velké množství knih v PDF.

hledání informací

hledání informací

internet

Jednoduché vyhledávání dat dat na iternetu

K uložení dat. Vše mám uspořádané a zasložkované. Zálohy, kdyby se mi něco stalo s materiály v papírové podobě. Rychlý přístup k materiálu a jeho přehlednost. No a nejvíc si hledám informace na netu nebo ve skupinách na sociální síti (např. Fb uzavřená skupina našeho ročníku).

lehce dostupné informace

Mé studium je na počítači závislé. Bez počítače by snad ani nebylo možné studovat informatiku.

Možnost dohledávat si dodatečné informace např. při psaní seminárních prací, mohu pracovat z domova bez nutnosti zapůjčení velkého množství knih. Na internetu mohu vyhledat aktuální informace k danému tématu.

Možnost rychlého vyhledávání všech pro mě potřebných informací.

Na internetu se můžu vzdělávat více.

Na internetu si najdu všechny potřebné informace k práci při studiu.

Najdu zde důležité informace uceleně,nemusím to hledat v knihách

Nemusím hledat informace v knihách, ale vyhledat si je na internetu.

nestuduji

Nove informace

Programovat semestrální práce a projekty, rychlé vyhledávání informací přes internet, rychlá domluva s profesory přes mail, psaní referátů, simulace a modelování,....

Při hledání informací, zvlášt pokud látce neporozumím ve škole. Lze najít jednodužší vysvětlení dané látky než se mi dostává ve škole, kde k tomu přistupují přes nudné definice které se nedají hned pochopit. A také kvůli oblíbenému používání cizích výrazů. Případně kvůli mé nepozornosti či absenci.

Při tvorbě taháku.

Příprava seminárních prací, vyhledávání informací, studium materiálů, skript

Připravování rešerší, psaní prací, vyhledávání informací

přístup k informacím, popř. i jejich sdílení

přístup k internetu

přístup na internet

Psaní poznámek

Psaní poznámek během přednášek, vyhledávání potřebných informací.

Psaní poznámek ve škole je rychlejší, zápisky a materiály se dají snadno sdílet, informace se dají dobře hledat přes internet

Psaní poznámek, vyhledávání informací, rychlá komunikace s vyučujícími, sdílení materiálů

Psaní příprav

Referáty

Rychlé informace- jak doplnění látky, tak online kamarádi.

Rychlé nalezení všech inforamací

rychlé vyhledání informací

Rychlé vyhledávání

rychlé vyhledávání informací

Rychlé vyhledávání informací.

rychlé vyhledávání, uspora času

Rychle ziskani informaci

rychlejší zápis poznámek

rychlí přístup k informacím

rychlost

Rychlost přístupu k informacím, snadnější vyhledávání než v tištěné literatuře, množství informací na "jednom místě",tj. v mém PC

Rychlost vyhledání informací.

rychlou prací s materiály

rychlý a přehledný zápis přednášek, snadné vyhledávání informací, přístup k studijnímu informačnímu systému, rychlý kontakt se spolužáky pro zjištění informací (Facebook)

rychlý přístup k informacím; lehké přenášení hromady pracovních materiálů; vyhledávání

rychlý přístup ke všem informacím

Shánění a ukládání odborných článků v elektronické podobě

snadná dostupnost informací

snadná dostupnost informací

Snadné a rychlé vyhledání informací, získání dobré inspirace.

snadné dohledání informací

snadný a rychlý přístup k informacím

snadný a rychlý přístup k informacím na interenetu, jako psací stroj na poznámky

snadný přístup k informacím

Umožňuje pomocí sociálních sítí rychlejší komunikaci se spolužáky, ověřování odborných například při psaní seminární práce, samotná tvorba seminárních prací.

v ničem

ve všem - vyhledávání informací, psaní seminárek a podobně, psaní, sdílení, čtení poznámek...

Ve vyhledávání informací.

Veškeré informace které ke studiu potřebuji mohu najít na internetu. A příprava prací do školy je na počítači rychlejší a pohodlnější.

vše je rychlé, přehledné, dostupné

Všem

vyhledávání a dostupnost odborných článků

vyhledávání informací

vyhledávání informací (a v informacích)

vyhledávání zdrojů, literatury

Využití informací

získávání informací

8. V čem Vám počítač (internet) stěžuje práci při studiu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

absolutně v ničem

Asi v ničem. Počítač (internet) mi práci jen usnadňuje.

bere mi pozornost od studia

facebook

facebook

Hledání relevantních informací

Informace jsou neověřené.

Jsem na PC závislý. A to mi stěžuje práci.

Jsou tam z velké části nedůvěryhodné zdroje.

když se počítači nechce pracovat, člověk je bez informací.

Lákadla- články, sociální sítě.

Místo učení se věnuji Fb. Nikdy ho nevypnu. Takže mě neustále něco rozptyluje a když to není Fb, tak koukám na seriály.

mnohdy jsou informace nepřesné

musím přebíhat mezi budovami školy po Praze, počítat v tašce je další zátěž

může odvádět pozornost k zahálčivé činnosti, chce to silnou vůli

Myslím, ze v ničem

narušuje koncentraci

ne vždy je možné ho použít

Nedokážu ho vypnout

Někdy odvádí mou pozornost od práce.

Někteří profesoři nám zakazují hledat si informace na internetu. Některé informace na internetu nejsou.

Nemůžu se soustředit na práci,i když něco vyhledávám,tak zapnu facebook a nakonec práci nedodělám

Nemůžu to jen zkopírovat...

Nespolehlivost zdroju

nestěžuje mi jí

Nestěžuje, naopak

nestuduji

Neumím tak dobře hledat v jiných zdrojích (jako knihy, časopisy). Často mě lákají jiné věci dostupné na internetu, jako jsou sociální sítě.

nevím

NeZtěžuje mi ji, bez něj by to nešlo.

Neztěžuje mi ji. Naopak mi pomáhá.

nic

Nicim

Nutnání dělat i jiné věci než se věnovat studiu ( psaní si s přáteli aj.)

Nutnost používat počítač (škola nemá žádná skripta, "zjednodušené studijní materiály" jsou ve formě prezentací, které jsou mnohdy nevhodné k tisku) - nutnost sedět u stolu (bohužel nemám notebook), ruší mě hučení větráku, člověk má tendenci se příliš dlouho zaseknout u internetu, když dohledává nějaké informace.

odlákávání od práce

Odvádí mě od práce a studia.

odvádí moji pozornost nežádoucím směrem (sociální sítě apod.)

odvádí mou pozornost jinam

odvádí od učení

Plno neodborných a často i špatných článků. Internet také rozptyluje od učení

počítač jako takový ne, internet bere pozornost od dané práce

Potřebou fyzického transportu počítače.

pracovat na počítači vyžaduje větší znalost techniky, více znalostí nesouvicejících přímo se studiem

přehršel informací

přístup k sociální sítím

Rozptýlení

rozptýlení

Rozptylování (nutkání dělat něco jiného než práci)

rozptyluje

snadno se zabrouzdá někam jinam než původně chceme. Opsané práce, které nejsou tak ohodnoceny, jako z naší hlavy :)

sociální sítě

sociální sítě

Sociální sítě

spousta rozptylujících podnětů

Svádí mě k bezúčelnému prohlížení stránek se zábavou nebo pornem a k hraní her, i když bych se měl věnovat více studiu.

Trávím u něj nadbytečně času než je potřeba, což mne zdržuje od učení zejména v době zkouškového období. Učit se a mít zaplý počítač nejde moc dohromady. Člověk za chvíli "lelkuje" a kouká jestli mu náhodou někdo nenapsal apod.

v ničem

v ničem

v ničem

v ničem

v ničem

V ničem.

V ničem.

vliv sociálních sítí

Zabiji čas

začnu na internetu hledat úplně něco jinýho než mam

Zdržování od učení

zvyšuje nároky (všechno je možné dohledat, o všem už někdo něco napsal a je potřeba to znát a citovat)

9. Dokážete si představit týden bez počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5373,61 %74,65 %  
Ne1419,44 %19,72 %  
Nevím, nikdy jsem to nezkusil/a56,94 %7,04 %  

Graf

10. Co, podle Vašeho názoru, nejvíce způsobuje závislost lidí na počítači (internetu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě5069,44 %70,42 %  
Počítačové hry79,72 %9,86 %  
Seriály, filmy a videa na internetu34,17 %4,23 %  
to je individuální11,39 %1,41 %  
vlastní slabost11,39 %1,41 %  
Sociální sítě, PC hry11,39 %1,41 %  
Na všem výše uvedeném může být člověk závislý pokud k tomu má sklony11,39 %1,41 %  
serotonin v mozku11,39 %1,41 %  
technický rozvoj11,39 %1,41 %  
Vše, u každého je to jinak11,39 %1,41 %  
Nedostatečná sebedisciplína11,39 %1,41 %  
jejich vlastní předpoklady k závislosti. To zanmená, sám o sobě internet návykový není.11,39 %1,41 %  
slabá vůle11,39 %1,41 %  
všechno vyjmenované11,39 %1,41 %  
nudí se, proto si jen tak brouzdají11,39 %1,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Kolik času denně trávíte na počítači?

3. Kde nejčastěji používáte počítač?

4. Kolik času stráveného na počítači věnujete přípravě ke studiu?

5. Které počítačové programy používáte nejčastěji?

6. Co nejčastěji děláte na počítači?

9. Dokážete si představit týden bez počítače?

10. Co, podle Vašeho názoru, nejvíce způsobuje závislost lidí na počítači (internetu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Kolik času denně trávíte na počítači?

3. Kde nejčastěji používáte počítač?

4. Kolik času stráveného na počítači věnujete přípravě ke studiu?

5. Které počítačové programy používáte nejčastěji?

6. Co nejčastěji děláte na počítači?

9. Dokážete si představit týden bez počítače?

10. Co, podle Vašeho názoru, nejvíce způsobuje závislost lidí na počítači (internetu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schleissová, J.VŠ studium a využívání PC (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vs-studium-a-vyuzivani-pc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.