Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vše o škole

Vše o škole

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Vlček
Šetření:13. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem Václav Vlček a mě i ostatní by jistě zajímalo jak to funguje na školách. Například jestli jste byli někdy šikanováni nebo jestli se Vám povedlo podplatit učitele.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena5373,61 %73,61 %  
Jsem muž1926,39 %26,39 %  

Graf

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učil jsem se na jedničku3345,83 %45,83 %  
Učil jsem se na dvojku2534,72 %34,72 %  
Učil jsem se na trojku1013,89 %13,89 %  
Učil jsem se na čtyřku22,78 %2,78 %  
Už nevím11,39 %1,39 %  
Učil jsem se na pětku11,39 %1,39 %  

Graf

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95779,17 %79,17 %  
5811,11 %11,11 %  
745,56 %5,56 %  
834,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.53
Minimum:5
Maximum:9
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:9
Modus:9

Graf

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Někdo mi nabízel ale já si nevzal.otázka č. 6, Já jsem nabízelotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4765,28 %65,28 %  
Ano2129,17 %29,17 %  
Někdo mi nabízel ale já si nevzal.22,78 %2,78 %  
Nevím11,39 %1,39 %  
Já jsem nabízel11,39 %1,39 %  

Graf

5. Jakou drogu jste Vzal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CANNABIS SATIVA1986,36 %26,39 %  
PERVITIN29,09 %2,78 %  
PSILOCYBIN14,55 %1,39 %  

Graf

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4765,28 %65,28 %  
Ano2027,78 %27,78 %  
Nevím34,17 %4,17 %  
Já jsem šikanoval/a22,78 %2,78 %  

Graf

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S touto situací jsem se nesetkal/a3147,69 %43,06 %  
Nic1929,23 %26,39 %  
Šla to říct učiteli/ce710,77 %9,72 %  
Řekl/a jsem to rodičům.57,69 %6,94 %  
Pomohl/a jsem jim šikanovat34,62 %4,17 %  

Graf

8. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304156,94 %56,94 %  
11-202838,89 %38,89 %  
0-1011,39 %1,39 %  
41-5011,39 %1,39 %  
31-4011,39 %1,39 %  

Graf

9. Teď jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6590,28 %90,28 %  
Jiné34,17 %4,17 %  
Pracující22,78 %2,78 %  
Na podpoře11,39 %1,39 %  
Na mateřské dovolené11,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi CANNABIS SATIVA na otázku 5. Jakou drogu jste Vzal/a

5. Jakou drogu jste Vzal/a

  • odpověď CANNABIS SATIVA:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

5. Jakou drogu jste Vzal/a

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

8. Kolik je vám let?

9. Teď jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

5. Jakou drogu jste Vzal/a

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

8. Kolik je vám let?

9. Teď jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlček, V.Vše o škole (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vse-o-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.