Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vše o škole

Vše o škole

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Vlček
Šetření:13. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem Václav Vlček a mě i ostatní by jistě zajímalo jak to funguje na školách. Například jestli jste byli někdy šikanováni nebo jestli se Vám povedlo podplatit učitele.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena5373,61 %73,61 %  
Jsem muž1926,39 %26,39 %  

Graf

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učil jsem se na jedničku3345,83 %45,83 %  
Učil jsem se na dvojku2534,72 %34,72 %  
Učil jsem se na trojku1013,89 %13,89 %  
Učil jsem se na čtyřku22,78 %2,78 %  
Už nevím11,39 %1,39 %  
Učil jsem se na pětku11,39 %1,39 %  

Graf

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95779,17 %79,17 %  
5811,11 %11,11 %  
745,56 %5,56 %  
834,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.53
Minimum:5
Maximum:9
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:9
Modus:9

Graf

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Někdo mi nabízel ale já si nevzal.otázka č. 6, Já jsem nabízelotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4765,28 %65,28 %  
Ano2129,17 %29,17 %  
Někdo mi nabízel ale já si nevzal.22,78 %2,78 %  
Nevím11,39 %1,39 %  
Já jsem nabízel11,39 %1,39 %  

Graf

5. Jakou drogu jste Vzal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CANNABIS SATIVA1986,36 %26,39 %  
PERVITIN29,09 %2,78 %  
PSILOCYBIN14,55 %1,39 %  

Graf

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4765,28 %65,28 %  
Ano2027,78 %27,78 %  
Nevím34,17 %4,17 %  
Já jsem šikanoval/a22,78 %2,78 %  

Graf

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S touto situací jsem se nesetkal/a3147,69 %43,06 %  
Nic1929,23 %26,39 %  
Šla to říct učiteli/ce710,77 %9,72 %  
Řekl/a jsem to rodičům.57,69 %6,94 %  
Pomohl/a jsem jim šikanovat34,62 %4,17 %  

Graf

8. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304156,94 %56,94 %  
11-202838,89 %38,89 %  
0-1011,39 %1,39 %  
41-5011,39 %1,39 %  
31-4011,39 %1,39 %  

Graf

9. Teď jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6590,28 %90,28 %  
Jiné34,17 %4,17 %  
Pracující22,78 %2,78 %  
Na podpoře11,39 %1,39 %  
Na mateřské dovolené11,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi CANNABIS SATIVA na otázku 5. Jakou drogu jste Vzal/a

5. Jakou drogu jste Vzal/a

  • odpověď CANNABIS SATIVA:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

5. Jakou drogu jste Vzal/a

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

8. Kolik je vám let?

9. Teď jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?

5. Jakou drogu jste Vzal/a

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?

8. Kolik je vám let?

9. Teď jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vlček, V.Vše o škole (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vse-o-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.