Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vstup žen na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené

Vstup žen na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Mokrá
Šetření:10. 02. 2014 - 17. 02. 2014
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):34 / 18.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro ŽENY PO MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Pomocí tohoto průzkumu zjišťuji, jaká je v ČR situace pro ženy nastupující po mateřské nebo rodičovské dovolené do pracovního procesu. Tento průzkum bude sloužit pro mojí diplomovou práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, muž → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13397,08 %97,08 %  
muž42,92 %2,92 %  

Graf

2. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bezdětná → konec dotazníku, 1 dítěotázka č. 3, 2 dětiotázka č. 3, 3 dětiotázka č. 3, 4 a více dětíotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 děti5239,1 %37,96 %  
1 dítě5138,35 %37,23 %  
bezdětná1914,29 %13,87 %  
3 děti107,52 %7,3 %  
4 a více dětí10,75 %0,73 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let6456,14 %46,72 %  
21-30 let4337,72 %31,39 %  
41 let a více65,26 %4,38 %  
méně než 20 let10,88 %0,73 %  

Graf

4. Věk dětí:

Při více dětech, uveďte věk nejmladšího dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 roky6052,63 %43,8 %  
3-4 roky3328,95 %24,09 %  
5-8 let1210,53 %8,76 %  
9-12 let76,14 %5,11 %  
13 let a více21,75 %1,46 %  

Graf

5. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná7565,79 %54,74 %  
svobodná, ale ve společné domácnosti s partnerem2723,68 %19,71 %  
rozvedená87,02 %5,84 %  
svobodná32,63 %2,19 %  
vdova10,88 %0,73 %  

Graf

6. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5043,86 %36,5 %  
vysokoškolské4337,72 %31,39 %  
střední vyučená1412,28 %10,22 %  
vyšší odborné54,39 %3,65 %  
základní21,75 %1,46 %  

Graf

7. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na rodičovské/mateřské dovolené6456,14 %46,72 %  
zaměstnaná3530,7 %25,55 %  
OSVČ87,02 %5,84 %  
nezaměstnaná76,14 %5,11 %  

Graf

8. Nastoupila jste (nastoupíte) po mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9785,09 %70,8 %  
ne1714,91 %12,41 %  

Graf

9. Jak dlouho jste čerpala (budete čerpat) mateřskou/rodičovskou dovolenou?

Při více dětech se rozumí u nejmladšího dítěte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky7868,42 %56,93 %  
4 roky1513,16 %10,95 %  
2 roky1210,53 %8,76 %  
jiná možnost54,39 %3,65 %  
6 týdnů (mateřskou dovolenou, na rodičovskou dovolenou jsem nenastoupila)43,51 %2,92 %  

Graf

10. Jak dlouho jste byla (budete) celkově na rodičovské dovolené?

Myslí se součet všech mateřských a rodičovských dovolených.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 roky5447,37 %39,42 %  
5-6 let3530,7 %25,55 %  
do 2 let1412,28 %10,22 %  
7-8 let97,89 %6,57 %  
9 let a více21,75 %1,46 %  

Graf

11. Pokud máte více dětí, navazovala Vám po sobě doba rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, mám jen 1 dítě a 1 rodičovskou dovolenou5043,86 %36,5 %  
ano, rodičovskou dovolenou při více dětech jsem čerpala bez přestávek3328,95 %24,09 %  
ne, mezi obdobím čerpání rodičovské dovolené jsem byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná2320,18 %16,79 %  
ne, mezi obdobím čerpáním rodičovské dovolené jsem měla pauzu, ale byla jsem nezaměstnaná87,02 %5,84 %  

Graf

12. Jste (byla jste) spokojená s výší rodičovského příspěvku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4942,98 %35,77 %  
spíše ano3732,46 %27,01 %  
určitě ne2017,54 %14,6 %  
ano87,02 %5,84 %  

Graf

13. Pokud by se Vám naskytla příležitost nastoupit do pracovního procesu dříve než po uplynutí doby rodičovské dovolené, přijala byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, na plný úvazekotázka č. 14, ano, ale jen na částečný úvazekotázka č. 14, ne, chci se věnovat dětem a rodině po celou dobu rodičovské dovolenéotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen na částečný úvazek6758,77 %48,91 %  
ne, chci se věnovat dětem a rodině po celou dobu rodičovské dovolené2622,81 %18,98 %  
ano, na plný úvazek2118,42 %15,33 %  

Graf

14. Pokud byste nabídku nastoupit dříve do pracovního procesu přijala, pak z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance6877,27 %49,64 %  
udržení kontaktu v oboru3640,91 %26,28 %  
seberealizace3337,5 %24,09 %  
špatná situace na trhu práce1719,32 %12,41 %  
relax od rodiny1517,05 %10,95 %  
kontakt s lidm11,14 %0,73 %  
stach o ztratu zamestnani.11,14 %0,73 %  

Graf

15. Kontaktoval Vás zaměstnavatel během mateřské/rodičovské dovolené a sdělil Vám popřípadě i probíhající novinky týkající se firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5245,61 %37,96 %  
ne, neměla jsem žádného zaměstnavatele (nezaměstnaná, OSVČ)3228,07 %23,36 %  
ano3026,32 %21,9 %  

Graf

16. Vzděláváte se nebo vzdělávala jste se během mateřské/rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6557,02 %47,45 %  
ano, kurzy (jazykové, v oboru)1916,67 %13,87 %  
ano, zvyšování kvalifikace (maturita, VŠ)1815,79 %13,14 %  
ano, kurzy i zvyšování kvalifikace1210,53 %8,76 %  

Graf

17. Během rodičovské dovolené jste (byla jste) aktivní na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6355,26 %45,99 %  
ano, na částečný úvazek2622,81 %18,98 %  
ano, jako OSVČ1714,91 %12,41 %  
ano, po mateřské dovolené jsem nastoupila na plný úvazek87,02 %5,84 %  

Graf

18. Setkala jste se při nástupu do práce nebo při hledání nové práce s diskriminací žen s malými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6153,51 %44,53 %  
ano5346,49 %38,69 %  

Graf

19. O jakou diskriminaci se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní doba23,77 %1,46 %  
male deti23,77 %1,46 %  
Jakožto matka bych si příliš brala očr11,89 %0,73 %  
nemoc dítěte..11,89 %0,73 %  
Nepřijetí do práce z důvodu malých dětí.11,89 %0,73 %  
neochota zaměstnat11,89 %0,73 %  
Děti bývají často nemocné, tedy absence v práci, předpoklad zaměstnavatele.11,89 %0,73 %  
neumožnění jedné směny11,89 %0,73 %  
že budu s nemocnými dětmi doma11,89 %0,73 %  
Nepřijetí kvůli častým nemocem dítěte, kvůli času při starosti o dítě11,89 %0,73 %  
ostatní odpovědi starani o deti kdyz jsou nemocne a potrebuji casto k lekari atd.....proto nechteji zamestnat ze bych byla stale ns paragrafu
všude se ptají zda máte malé děti a proto ženy nechtějí přijímat
nepřímá
mám dítě (závazek)
Největší problém byli děti
práce mi byla nabídnuta, ale po tom, co jsem řekla, že mám malé dítě tak natvrdo, řečeno, že mě tedy takhle, ale nemůžou vzít, z důvidu, toho, že mám 4 leté dítě, které může být nemocné, i když jsem řekla, že hlídání mám zajištěné
Bezdetna
vždy se u pohovoru ptají, zda mám dítě - vím, že nemusím odpovídat, ale zájemců o dobrá místa je vždycky dost....
Malé dítě je pořád nemocné,budete s ním doma a do práce moc chodit nebudete...
časová flexibilita omezená dětmi, strach, že nebudu moci být v práci, když budou děti nemocné, nebo ohledně vyzvedávání či dávání dětí do školky
vek
neumožnění zkráceného úvazku, zvýhodnění svobodných žen
nechteli vzit zenu do zamestnani protoze ma male dite
nemožnost upravit prac.dobu
...
nevzali kvuli diteti, zadné pochopení,
otázka: Co budete dělat, když dítě onemocní? Máte někoho, kdo ho pohlídá?
Vzali raději ženu která měla větší děti.
při pracovním pohovoru na brigádu dávali jasně najevo, že mají zájem spíše o studenty, kteří jsou flexibilnější
Máte příliš malé dítě a bude často nemocné
Měla jsem nabídku na práci, kde bylo vyžadováno být denně na pracovišti. Vzhledem k věku nejmladšího dítěte, jsem nemohla toto dodržet. Homeoffice netolerují.
nemoci deti
příliš malé děti
nevhodné otázky při pohovoru (kolik dětí, věk, hlídání, nemocnost)
čím více malých dětí,tím hůře vás zaměstnají
Nepřijali kvuli dětem
Nesetkala
Ptali se, zda bude možné neplánované přesčasy, když někdo řekl, že musí pro děti do školky...
Upřednostnění můžu
vzhledem k věku dětí nesmyslná pracovní doba
rodina-děti- nemocné děti - čerpání paragrafu
Po první mateřské jsem hledala práci a samozřejmě na mě poukazovali, že mám jedno dítě a za čas budu chtít druhé a také, že bude stále nemocné. Určitě se k tomu přihlíží.
vzali radši kluka bez zkušeností, protože se asi báli, že budu často doma
jeste,kdyz sem nebyla na materske,tak nazor mych sefu.byl lepsi chlap nez zenska s malyma detma,ktery budoi stale nemocny..
Výhrady k možnému uvolňování z důvodu nemocí dětí
při přímajícímpohovoru byly kladeny otázky, jak mám staré děti, kdo se o ně bude v případě nemoci starat. Jak často jsou nemocné
po čerpání OČR velmi nekorektní jednání zaměstnavatele - odepřen přístup k informacím potřebným k výkonu mé práce
hgf
otázky při vstupním pohovoru např. ohl. dalšího těhotenství
šlo o pracovní schůzku s klientem v zahraničí, kterou mi šéf nenabídl, protože mám děti, ačkoliv jsem ho ujistila, že mám zajištěné hlídání, stejně vybral jinou kolegyni dokonce se základními znalostmi angličtiny, i když já mám angličtinu na úrovni pokroč
nedůvěra (a mnohdy oprávněná)zaměstnavatele ohledně dodržování celého pracovního fondu - při ošetřování dítěte někdo za danou pracovnici musí její práci udělat
4177,36 %29,93 % 

Graf

20. Existují podle Vás nějaké bariéry žen po mateřské/rodičovské dovolené při vstupu na trh práce vedoucí k získávání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ze strany zaměstnavatelů (časté absence kvůli dětem)8675,44 %62,77 %  
ano, omezený počet míst v mateřských školách a jiných institucích6859,65 %49,64 %  
ano, péče o rodinu5548,25 %40,15 %  
ano, přerušení praxe2017,54 %14,6 %  
ne, mají stejné podmínky10,88 %0,73 %  
ano, jiné10,88 %0,73 %  

Graf

21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [stále na mateřské/rodičovské dovolené → konec dotazníku, na další mateřské/rodičovské dovolení s dalším dítětem → konec dotazníku, zůstala v domácnosti → konec dotazníku, OSVČ → konec dotazníku, nastoupila u svého dřívějšího zaměstnavateleotázka č. 22, nastoupila u jiného zaměstnavatele → konec dotazníku, nezaměstnanáotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nastoupila u svého dřívějšího zaměstnavatele3228,07 %23,36 %  
stále na mateřské/rodičovské dovolené1916,67 %13,87 %  
na další mateřské/rodičovské dovolení s dalším dítětem1714,91 %12,41 %  
nastoupila u jiného zaměstnavatele1513,16 %10,95 %  
OSVČ1210,53 %8,76 %  
nezaměstnaná119,65 %8,03 %  
zůstala v domácnosti87,02 %5,84 %  

Graf

22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nežádala jsem o prodloužení2784,38 %19,71 %  
ano, ale na jinou pozici39,38 %2,19 %  
ano, na stejnou pozici13,13 %0,73 %  
ne, neumožnil mi to13,13 %0,73 %  

Graf

23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1340,63 %9,49 %  
ne, nežádala jsem jej o to1237,5 %8,76 %  
ne721,88 %5,11 %  

Graf

24. Na jakou pracovní pozici jste nastoupila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na stejnou2165,63 %15,33 %  
na nižší825 %5,84 %  
na vyšší39,38 %2,19 %  

Graf

25. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z mateřské/rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, ne, skončil jindyotázka č. 28, ne, stále trvá → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, stále trvá3196,88 %22,63 %  
ne, skončil jindy13,13 %0,73 %  

Graf

26. Pokud pracovní poměr skončil po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, pak z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [z mé stranyotázka č. 27, ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnostotázka č. 28, z jiného důvoduotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

27. Pokud jste pracovní poměr ukončila Vy sama, pak z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %7,3 %  
ne323,08 %2,19 %  

Graf

29. Jak dlouho jste (jste byla) v evidenci ÚP po mateřské/rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1/2 roku770 %5,11 %  
1/2 - 1 rok220 %1,46 %  
více než 1 rok110 %0,73 %  

Graf

30. Jakým způsobem hledáte (jste hledala) práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet990 %6,57 %  
ÚP660 %4,38 %  
přes známé660 %4,38 %  
přímo u zaměstnavatelů (osobně, telefonicky, mailem)550 %3,65 %  
pracovní agentury110 %0,73 %  
jinak110 %0,73 %  

Graf

31. Kvůli získání práce jste ochotna:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnit profesi880 %5,84 %  
dojíždět770 %5,11 %  
pracovat za nižší mzdu550 %3,65 %  
přijmout méně kvalifikovanou práci550 %3,65 %  
jiné110 %0,73 %  
přestěhovat se110 %0,73 %  

Graf

32. Byl Vám nabídnut některý z nástrojů aktivní politiky ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nebylo mi nabídnuto nic880 %5,84 %  
ano, rekvalifikace a kurzy110 %0,73 %  
ano, individuální akční plán (IAP)110 %0,73 %  

Graf

33. Pokud Vám byla nabídnuta ÚP nějaká možnost, využila jste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, využilaotázka č. 34, ne, nevyužila → konec dotazníku, ne, nebyla mi nabídnuta → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nebyla mi nabídnuta660 %4,38 %  
ano, využila440 %2,92 %  

Graf

34. Byla jste s nabídkou spokojená? Byla efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nebyla jsem spokojená250 %1,46 %  
ano, ale nevedla k získání nového pracovního místa250 %1,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Počet dětí:

 • odpověď 1 dítě:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, mám jen 1 dítě a 1 rodičovskou dovolenou na otázku 11. Pokud máte více dětí, navazovala Vám po sobě doba rodičovské dovolené?

4. Věk dětí:

 • odpověď 0-2 roky:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stále na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na další mateřské/rodičovské dovolení s dalším dítětem na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

7. V současné době jste:

 • odpověď na rodičovské/mateřské dovolené:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi stále na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na další mateřské/rodičovské dovolení s dalším dítětem na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

9. Jak dlouho jste čerpala (budete čerpat) mateřskou/rodičovskou dovolenou?

 • odpověď 3 roky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

11. Pokud máte více dětí, navazovala Vám po sobě doba rodičovské dovolené?

 • odpověď ne, mám jen 1 dítě a 1 rodičovskou dovolenou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dítě na otázku 2. Počet dětí:

14. Pokud byste nabídku nastoupit dříve do pracovního procesu přijala, pak z jakého důvodu?

 • odpověď finance:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, na plný úvazek na otázku 13. Pokud by se Vám naskytla příležitost nastoupit do pracovního procesu dříve než po uplynutí doby rodičovské dovolené, přijala byste ji?

20. Existují podle Vás nějaké bariéry žen po mateřské/rodičovské dovolené při vstupu na trh práce vedoucí k získávání pracovního místa?

 • odpověď ano, ze strany zaměstnavatelů (časté absence kvůli dětem):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi relax od rodiny na otázku 14. Pokud byste nabídku nastoupit dříve do pracovního procesu přijala, pak z jakého důvodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaná na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, přerušení praxe na otázku 20. Existují podle Vás nějaké bariéry žen po mateřské/rodičovské dovolené při vstupu na trh práce vedoucí k získávání pracovního místa?

21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

 • odpověď nastoupila u svého dřívějšího zaměstnavatele:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nežádala jsem o prodloužení na otázku 22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nežádala jsem jej o to na otázku 23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na stejnou na otázku 24. Na jakou pracovní pozici jste nastoupila?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, stále trvá na otázku 25. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z mateřské/rodičovské dovolené?
 • odpověď nezaměstnaná:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?

22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?

 • odpověď ne, nežádala jsem o prodloužení:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nežádala jsem jej o to na otázku 23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?

25. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z mateřské/rodičovské dovolené?

 • odpověď ne, stále trvá:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nežádala jsem jej o to na otázku 23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na stejnou na otázku 24. Na jakou pracovní pozici jste nastoupila?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastoupila u svého dřívějšího zaměstnavatele na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nežádala jsem o prodloužení na otázku 22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?

28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?

 • odpověď ano:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaná na otázku 21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Počet dětí:

3. Váš věk:

4. Věk dětí:

5. Rodinný stav:

6. Dosažené vzdělání:

7. V současné době jste:

8. Nastoupila jste (nastoupíte) po mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou?

9. Jak dlouho jste čerpala (budete čerpat) mateřskou/rodičovskou dovolenou?

10. Jak dlouho jste byla (budete) celkově na rodičovské dovolené?

11. Pokud máte více dětí, navazovala Vám po sobě doba rodičovské dovolené?

12. Jste (byla jste) spokojená s výší rodičovského příspěvku?

13. Pokud by se Vám naskytla příležitost nastoupit do pracovního procesu dříve než po uplynutí doby rodičovské dovolené, přijala byste ji?

14. Pokud byste nabídku nastoupit dříve do pracovního procesu přijala, pak z jakého důvodu?

15. Kontaktoval Vás zaměstnavatel během mateřské/rodičovské dovolené a sdělil Vám popřípadě i probíhající novinky týkající se firmy?

16. Vzděláváte se nebo vzdělávala jste se během mateřské/rodičovské dovolené?

17. Během rodičovské dovolené jste (byla jste) aktivní na trhu práce?

18. Setkala jste se při nástupu do práce nebo při hledání nové práce s diskriminací žen s malými dětmi?

20. Existují podle Vás nějaké bariéry žen po mateřské/rodičovské dovolené při vstupu na trh práce vedoucí k získávání pracovního místa?

21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?

23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?

24. Na jakou pracovní pozici jste nastoupila?

25. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z mateřské/rodičovské dovolené?

28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Počet dětí:

3. Váš věk:

4. Věk dětí:

5. Rodinný stav:

6. Dosažené vzdělání:

7. V současné době jste:

8. Nastoupila jste (nastoupíte) po mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou?

9. Jak dlouho jste čerpala (budete čerpat) mateřskou/rodičovskou dovolenou?

10. Jak dlouho jste byla (budete) celkově na rodičovské dovolené?

11. Pokud máte více dětí, navazovala Vám po sobě doba rodičovské dovolené?

12. Jste (byla jste) spokojená s výší rodičovského příspěvku?

13. Pokud by se Vám naskytla příležitost nastoupit do pracovního procesu dříve než po uplynutí doby rodičovské dovolené, přijala byste ji?

14. Pokud byste nabídku nastoupit dříve do pracovního procesu přijala, pak z jakého důvodu?

15. Kontaktoval Vás zaměstnavatel během mateřské/rodičovské dovolené a sdělil Vám popřípadě i probíhající novinky týkající se firmy?

16. Vzděláváte se nebo vzdělávala jste se během mateřské/rodičovské dovolené?

17. Během rodičovské dovolené jste (byla jste) aktivní na trhu práce?

18. Setkala jste se při nástupu do práce nebo při hledání nové práce s diskriminací žen s malými dětmi?

20. Existují podle Vás nějaké bariéry žen po mateřské/rodičovské dovolené při vstupu na trh práce vedoucí k získávání pracovního místa?

21. Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené jste:

22. Umožnil Vám zaměstnavatel prodloužit si rodičovskou dovolenou?

23. Nabídl Vám zaměstnavatel zkrácení pracovního úvazku?

24. Na jakou pracovní pozici jste nastoupila?

25. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z mateřské/rodičovské dovolené?

28. Jste (byla jste) po mateřské/rodičovské dovolené na úřadě práce vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mokrá, S.Vstup žen na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vstup-zen-na-trh-prace-po-ma.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.