Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a tradice..

Vy a tradice..

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Fečaninová
Šetření:25. 02. 2012 - 23. 03. 2012
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):27 / 20.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

otázky Vám kladené v tomto dotazníku se týkají Vašeho povědomí o dodržovní tradic v České republice. 
 

Výsledky mi poslouží k diplomové práci.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníků.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojem tradice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dobré zvyky, které nás naučili naší rodiče,některé i škola.

Něco co se pravidelně opakuje

Tradice jsou zvyky, převzaté od naších rodičů, případně od prarodičů.

-NĚCO OPAKOVATELNÉHO VĚTŠINOU V PRAVIDELNÉM INTERVALU

akce, slavnosti, jidla ktera se mezi rodinami, nebo okraje podili

aktivity k určité události předávané z generace na generaci

činnost svázanou s určitým datem, případně ročním obdobím nebo událostí v rodině

činnost, která je pravidelně vykonávána v určitém společenství. Zpravidla předávána z generace na generaci.

činnost, která se dlouhodobě opakuje

činnost, která se opakuje již nějakou dobu - roky i desetiletí

činnost, která se opakuje v určitých intervalech, spojená s určitým datem v kalendáři

činnost, zaběhnutá našimi předky přetrvávající dodnes, např. nějaké oslavy

činnost,kterou jsem převzala od svých rodičů a ti zas od svých - tedy koná se v pokolení po x let a opakuje se při určité příležitosti a je typická právě pro naši rodinu

činnsot, která je lidmi udržována už od pradávna

dělání té samé věci ve stejný čas

dlouho prováděná a zakořeněná činnost, jaksi brána automaticky

dlouhodobě udržované zvyky, akce a pod.

Dlouhodobě vyvíjená lidská činnost bez větších změn obohacená o zkušenosti. Váže se k oslavám, výrobě, zpracování, uctívání a podobně. Význam tradice nyní ustupuje "modernějí" modernizaci.

dlouholetý rituál

dobrý zvyk, který má smysl dodržovat

dodržování místních společenských akcí

dodržování národních i rodinných zvyklostí

Dodržování něčeho, co je osvědčené a praktikované po desetiletí nebo staletí

dodržování nějakých zvyků

dodržovaní určitých mravů

dodržování určitých postojů a předsevzetí

Dodržování určitých rituálů a povědomí hodnot zděděných po předcích

Dodržování určitých zvyklostí

dodržování určitých zvyků

Dodržování určitých zvyků , které máme rádi

Dodržování zažitých zvyků pocházejících z minulosti.

dodržování zvyků

dodržování zvyků

dodržování zvyků v určité období roku, dělá to většinou celý národ a liší se to jen v detailech

folklór

historicky stará a uchovávaná zvyklost

historický zvyk

Hodnotné činnosti a děje, ktewré se dělají už léta...

Chování našich předků, které přebíráme, případně obměňujeme.

Chování, které je předáváno většinou ústním sdělením nebo osobní zkušeností z jedné generace na druhou.

Jde o situace, kdy si člověk v určitou dobu připomíná nějaké významné situace, dodržuje zvyklosti atd.

je to diskutabilní, něco jiného člověk má jako tradice ve vesnici na jižní Moravě, něco jiného člověk ve velkoměstě,. já osobně pod slovem tradici vidím různé věci, ať už to jsou tradiční slovesné a folklorní tradice, určitá tradice rodinná, nebo i osobní tradice každého jedince.

každoročně opakující se činnost

každoročně se opakující akci

krásná věc,která stmeluje lidi

kultura, státní dědictví

kulturní a společenské zvyky předávané mezi generacemi

Kulturní dědictví předávané po mnoho let.

kulturní zvyky

lidová zvyklost, která se dědí z generace na generaci

Mezigenerační předávání zvyků, obyčejů, znalostí, mravů...

minulost

národní zvyky-tance, jídlo, oblečení...

návrat do historie, to, co dělá národ národem

Navyklé postupy a dění v rodině nebo společnosti

navyklý akt ¨, který se spojuje se specifickými situacemi

Návyky,zvyky které každoročně dodržuji.

Neběžná činnost spojená se zvláštní událostí, nebo datem.

něco "starého", co se dědí - nějaké činnosti

něco (činnost, výroba, tanec, průvod apod.) co má základy v minulosti, spojeno třeba se svátky či významnými událostmi, s folklórem. každý kraj v jedné zemi i různé země můžou mít jiné tradice. opakují se, tradice ale může mít každý jedninec jiné, mohou se vytvářet i během života, např. na 1. Máje jdou někteří na výlet na Bezděz.

Něco co bylo a někomu se to může zdát dobré

Něco co dělá daný okruh běžně, v určitém časovém úseku a jde o něco specifického jako slavnost nebo náboženský obřad.

něco co dělám opakovaně

něco co děláme každý rok, oslavy

Něco co funguje už dlouhou dobu

něco co je v daném území typické, dodržuje se to dlouhá léta

něco co se dědí z generace na generaci

Něco co se dělá opakovaně v určité datum.

něco co se dodržuje každý rok, aniž bychom se ptali proč

neco co se opakuje

Něco co se pravidelne dodrzuje

něco co se předává z pokolení na pokolení...něco co se prostě nese krajem..zemí..

něco dlouhodobě trvajícího

něco folklorního, starého, pospolitého

něco pravidelně dodržované

něco pravidelného, spojené s rodinou a většinou i se svátky

Něco ustáleného, stále se opakujícího, zažitého například v rodině.

něco zaběhnutého, co je uznáváno nebo vyznáváno valnou většinou společnosti

Něco, co dělá člověk/rodina pravidelně, v pravidelný čas.

Něco, co děláme v určitý den každý rok.

Něco, co je předáváno z generace na generaci a zajišťuje určitou pospolitost lidí, kteří tradici dodržují.

Něco, co je typické pro dané místo, rodinu, společnost a co se v určitou dobu opakuje

Něco, co je zakotveno v kultuře jak národní, tak i rodinné; něco, co má své místo v životě a snaží se o vlastní zachování i v příštích letech

Něco, co se děje za účasti širší skupiny lidí, pravidelně a opakovaně po dlouhé časové období.

něco, co se dělá pravidelně..

něco, co se dlouho dodržuje a předává se způsob po generacích - např. řehtání

Něco, co se dodržuje už mnoho let.

něco, co se objevuje v celém národě a pravidelně se opakuje. Většinou svátky

Něco, co se pravidelně opakuje a je charakteristické pro určité území

něco, co se stále opakuje a předává z generace na generaci

něco, co se v určitou dobu dělá již po několik generací

nejaka cinnost, ktera se vykonava uz po desitky let za nejakym ucelem, napr. vitani jara a to se pak dela porad a porad protoze sme si to prevzali od nasich predku

nějaká činnost, kterou vykonávali naši předci a je dobré ji v zájmu kulturní vzdělanosti dalších generací udržovat

Nějaká událost, co se každoročně opakuje ve stejném duchu jako v předchozích letech.

nějaká zažitá aktivita v určitou dobu

Nějaký svátek, událost, činnost... kuchyně, architektura.. ect.

nějaký zvyk dodržovaný již dlouhou dobu, záleží ovšem na tom, čeho se to týká (něco potřebuje kratší/delší čas na to, aby se to dalo označit za tradici)

nějaký zvyk který se drží dlouhou dobu

nějaký zvyk, který je všeobecně rozšířený

Nějaký zvyk, který se dodržuje proto, že je to tradice.

nějaký zvyk, který se předává z generace na generaci

Oblastní zvyk, u kterého kvalifikovaně můžeme zhodnotit, že se dodržuje po dost dlouhou dobu a zároveň to není zvyk, který dodržuje jen hrstka lidí, ale alespoň kvalifikovaný vzorek obyvatelstva,

obyčeje a zvyklosti, které jsou lidé v rámci kulturních aspektů své země nepřímo nuceni vykonávat.

obyčeje, kultura

opakovaná činnost po generace v určitém čase

opakovaná činnost z minula

opakované činnosti naučené od rodičů, prarodičů vázané k určité události

opakované chování za účelem překonání časové či prostorové bariéry k atmosféře předků

opakovani jistych ritualu, protoze "se to tak dela"

opakovanou symbolickou událost

opakovaný zvyk

opakující se kulturní či společenská událost ve stejném stylu od doby vzniku

pěkné zvyky o svátcích

písně, řemesla, pokrmy, slavnosti

Pod pojmem tradice si představuji kulturní,duchovní a náboženské zvyky našich předků které se zachovaly a dodržují do dnešní doby.

pogenerace udržovaný zvyk

pravidelné konání akcí s různou tématikou

pravidelne opakovane ritualy

pravidelné opakování zvyklostí spojených s tradičními řemesly, gastronomií a lidovou kulturou

Pravidelně se opakující událost.

pravidelný zvyk

predavani zvyku

předávání si všeho možného (druhy jídla, obyčejů a zvyků, kultury, chování...) z generace na generaci

předávání zvyklostí v rodině nebo větší komunitě

předávání zvyklostí, obyčejů, např. kroj, v hudbě apod.

předávaný zvyk, znalost, činnost, způsob života, názory

Představím si určité dodržování zvyků, které se dodržují již dlouhou dobu.

ritualy

rituály dodržované po staletí

rodina

rodinný, oblastní (vesnice, kraj), národní zvyk, který se nese přes generace a politické/náboženské vlády, názory

soubor dodržovaných zvyků a hodnot

soubor prvků, který je předáván z generace na generaci, charakteristický pro určitou skupinu lidí/region

Soubor zvyků, které dělali naši předci. Cokoli z minulosti, co se dochovalo do současnosti.

souhrn zvyků daný určitému národu či jeho části na určitém území, tyto zvyky se dlouho vyvíjely a mají vliv na společenské dělení roku

společenské konvence a zvyky, které se dodržují už dlouho

staré zvyky a obyčeje,slavení Vánoc atd.

staré zvyky našich předků

starý, dlouhotrvající zvyk, rituál apod.

svátky, zvyklosti, rodina

těžko popsat

tfzgjug

to co bylo, je a mělo by být i dál

to co se opakuje

To, co dříve naši předkové vykonávali, jak pracovali, co vyráběli, jak žili.

Tradice je něco co bylo dříve vymyšleno a drží se to doteď.

tradice je něco, co se udržuje po staletí a předává z generace na generaci

Tradice je nějaký rituál, který se pravidelně opakuje. Např. Vánoce, Velikonoce, narozeniny, výročí atd.

tradice je předávání schopností, zvyků a obyčejů

tradice jsou zvyky, které se dodržují v rodině a společnosti

úcta k předkům a národní hrdost

událost která á kořeny v minulosti a dodržuje se do dnes

Udržování kulturních a duchovních hodnot

udržování národního povědomí prostřednictvím některých zvyklostí

udržování zvyklostí, které jsou dané podle období v roce a typické pro určitý kraj

udržování zvyků přenášející se z generace na generaci

Určitá událost, která se opakovaně slaví z určitého důvodu.

určitou činnost kterou provozovali starší generace a my je i nadále provozujeme

Určitý typ chování, kterým se určitá komunita řídí delší dobu, více generací

určitý zvyk, který dodržujeme pravidelně každý rok, měsíc či týden

ustálené zvyky v chování, kulturní společenské akce

Ustálený obyčej (zvyklost) typický pro určitou skupinu lidí.

ustálený vzorec chování, přemýšlení

ustálený zvyk

vánoce

vánoce

vánoce, velikonoce

Vánoce, Velikonoce

velikomoce

Zachovani kultury nasich predku pro dalsi generace

zachování zvyklostí, něco co tu bylo i před námi a má smysl to dodržovat přestože to nemá logický smysl

zachovávání hodnot (způsobu života) obyvatel let minulých

základný prejav historického charakteru v ľudskej existencii

Zakořeněný zvyk, udávající se vždy v ten samý čas/u stejné příležitosti, s nějakým speciálním významem

zavedený zvyk

zažitá, opakovaná činnost, která mnohdy vede ke zbytečnému stresu

zažité jednání při určité příležitosti

zažité úkony dané určitou událostí, opakované v pravidelném časovém období

Zažitý ceremoniál.

zažitý zvyk který se pořád opakuje, což může být otrava

zvyk

zvyk

zvyk

zvyk

Zvyk

zvyk či obyčej, který dodržuje většina dané společnosti

zvyk dodržovaný pravidelně v časových intervalech

Zvyk který se dlouhodobě udržuje v určité destinaci

zvyk, jehož dodržování se udržuje na určitém místě v určitém čase

Zvyk, který je prováděn opakovaně a dlouhodobě.

zvyk, který se dědí z generace na generaci

zvyk, který se dobrovolně dodržuje v určité oblasti

Zvyk, který se předává z generace na generaci

Zvyk, něco, co se v např. rodině každoročně opakuje (slavené Vánoc, narozenin,...).

zvyk, obyčej, dlouhodobě a pravidelně opakované činnosti,

zvyk, opakující se činnost

Zvyk.

zvyklost

zvyklost

zvyklost určité části lidí

zvyklost, která se opakuje

zvyklost, která se trduje

zvyklost, obyčej, poznání, které se předává mezi generacemi

zvyklosti dané kultury

zvyky

zvyky

zvyky

zvyky

zvyky a bohatstvi naroda

zvyky a pravidla ustálené ve společnosti, rodině nebo nějaké skupině

zvyky které se dodrzuji od nepameti

zvyky našich předků

zvyky přetrvávající několik desítek až stovek let

zvyky určité kultury či v určité oblasti

zvyky z dřívějších dob, které se stále dodržují

Zvyky, které by se měly dodržovat a opakují se každý rok

Zvyky, které dodržujeme s rodinou, přáteli...

zvyky, které se dodržují

zvyky, které se dodržují od "dávné" minulosti

zvyky, které se provozují už dlouhá léta

zvyky, které se předávají z generace na generaci

zvyky, návyky, oslavy,

zvyky, přenášející se z generace na generaci

2. Myslíte si, že má význam dodržovat tradice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18984,75 %84,75 %  
nevím2310,31 %10,31 %  
ne114,93 %4,93 %  

Graf

3. Jaké znáte tradice v České republice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Blahopřání k významnému dni. Narozeniny, svatba.

hody, mdž, slavení narozenin-svátek, výročí - ukončení války,

-NA VÁNOCE, VELIKONOCE - TY TRADIČNÍ(ŠUPINKA POD TALIŘEM)..

1. máj

1. máj, vánoční tradice

advent-4svíčky, regionální kroje, velikonoce-mrskání holek...

adventní, vánoční, velikonoční, masopust, dožínky, vinobraní . . . . Otázka je špatně položená, přece není možné je všechny vypsat - např. jen u Vánoc jich je spousta.

asi jako každý - vánoce, velikonoce, nový rok, mdž, den dětí, dušičky, čarodějnice, mikuláš...

barvení vajec, koleda, pálení čarodějnic, mikuláš, bezmasá jídla na vánoce

barvení vajíček pletení pomlázky

cyrilometodějská tradice, svatováclavská tradice, svatovojtěšská tradice, místní regionální tradice...

čarodějnice, velikonoce, vánoce,slunovrat,silvestr,první máj,vinobraní

dodržování vánočních tradic velikonočních, masopust, vynášení morény, pálení čarodejnic, líbání pod rozkvetlou třešní na prvního máje, barborky, pouštění skořápek,

folk. soubory, festivaly, různé fašanky, hody, besedy u cimbálu, velikonoční konedování, štěpánská beseda...

folklor, pivovarnictví, některé průmyslové činnosti, vinařství

folklorní (Vlčnov, místní národopisné slavnosti, hudební a umělecké festivaly, vynáššení smrtky, vánoční a velikonoční zvyky), náboženské (pouti i s kulturním obsahem, dušičky), historické vážící se k vojenským, historický událostem a osobnostem, společenské - vinobraní, sokolské slavnosti, sprotovní atd., bály spolků

Házení květiny čerstvě provdanou ženou; pokládání šupiny z kapra pod talíř při Štědrovečerní věčeři; pletení pomlázky na Velikonoce

házení pantoflí o vánocích lití olova štědrovečerní večeře vánoční dárky vánoční a velikonoční trhy barvení vajíček polibek pod rozkvetlou třešní 1. května chození z pomlázkou na velikonoce hrkání na velikonoce hody, poutě pálení čarodejnic

házení svatební kytice, odlévání olova, malování vajíček, zdobení vánočního stromečku, zpívání koled

hlavně ty o Vánocích a Velikonocích

Hody, fasank, velikonoce, vanoce, jizda kralu, skolnictvi, zabijacka,

hody, slovácký rok, jízda králů, fašaňk, pochovávání basy,

Hody, Vánoce, Velikonoce, čarodějnice

Hody, vánoční a velikonoční tradice

hody, Velikonoce, Vánoce, Masopust,

Hrkání na Velikonoce, lití olova, Nejíst na štědrý den, posílání ořechových skořápek a spoustu dalších

Chození s tatary na Velikonoce, házení botou, trhání zlatého deště, třešně (na Barborku), krájení jablka, jezení čočky na Nový rok, malování vajíček, Mikuláš, ...

je jich dost:-) tradice na všechny možné svátky a příležitosti (svatby, narození dítěte...)

Jízda Králů ve Vlčnově, Vánoční tradice, Velikonoční tradice

Jízda králů ve Vlčnově. Fašanky ve Strání. Májová zábava ve Vranovicích. Hody na svátek sv. Bartoloměje v Ivani Jízda králů ve Vlčnově. Fašanky ve Strání. Dudácké slavnosti ve Strakonicích. Májová slavnost ve Vranovicích

Jízda králů, různé vánoční a velikonoční tradice (lití olova, pomlázky...)

jmeniny, masopust, posvícení, pálení čarodějnic, Vánoce, Velikonoce, líbání pod rozkvetlou třešní, topení Morany

kapr a bramborový salát na Vánoce, pomlázka a zajíčci na Velikonoce, čert, Mikuláš a anděl ...

Kapr na Štědrovečerní večeři. Pomláska na Velikonoce

kapr na vánoce, jidáše, pomlázka, vajíčka na velikonoce, masopust, jesličky, svátky patronů, posvícení

kapr na vánoce, lití olova, krájení jablka,...

kapr na Vánoce,pečení cukroví, zdobení stromku,rozkrajování jablka, malovaná vajíčka o Velikonocích, pletení pomlázek,pečení beránka ...

Knedlíky, vánoční kapr, stavění sněhuláků, pálení čarodejnic, líbání se pod jmelím, pití odporného logrového kafe (tzv. "turek")

koledování na Štěpána či Velikonoce, pálení čarodejnic, MDŽ, dříve prvomájové průvody, vánoční stromeček a dárky, barvení vajíček, polibek pod rozkvetlým stromem na 1.máje, hody na Slovácku, masopust, zabijačky aj.

koledování, fašank, vynášení Morany, Velikonoce - šlahačka, Jízda králů, hody, dušičky, Vánoce

koledy na velikonoce, mikuláče, pouštění lodiček, házení botou, lití olova, krájení jablka atd

krajanie jablka na vianoce

kraslice

kroje řemesla 1.Máj Velikonoční lití olovo o Vánocích aj.

KromĚ tradic jako jsou svátky, vánoce atd. ..., nic.

křesťanské, výročí revoluce, sportovní fanouškovství

lidové písně, masopust, půst, vánoční zvyky

lidové zvyky, svátky, kroje

Lití olova, velikonoční pomlázka

Lití olova,házení botou,rozkrajování jablek,pouštění ořechových lodiček,pomlázka na Velikonoce,na nový rok nesmí viset prádlo

malování Kraslic, zakončení lyžařské sezony karnevalem, kácení máje

Malování vajíček, házení střevícem, krájení jablka na Vánoce atd.

Mám pocit, že v tomto případě jsem dotazován spíše na obyčeje, ale možná jde jen o to, že pojem tradice chápu jinak...

masopust

masopust

masopust-fašank, vynášení mařeny-moreny-smrtky, přinášení letečka, svatojánské ohně, advetní zvyky, tři králové, velikonoční svátky a jejich tradice, pálení čarodejnice, stavění májí...znám jich hodně

masopust, pálení čarodějnic, velikonoce, vánoce

masopust, pálení čarodějnic, velikonoční koleda, zdobení stromků na Vánoce...

masopust, pouť, hody, Vánoční zvyky, Velikonoční pomlázka

masopust, rachtání, vinobraní, lidové tance, barvení vajec, šlehání pomláskou, pálení čarodějnic, líbání pod třešní na prvního máje, střihání proutků před velikonoci, apríl, poutě, dušičky, vánoce, tři králové

masopust, vanocni zvyky, velikonocni zvyky, paleni carodejnic, trikralovy pochod, na svatbe, plesy

Masopust, Vánoční zvyky, pálení čarodějnic, hody, poutě, na jaře odlet zvonů do Říma - (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota)

masopust, velikonce, tanec

masopust, velikonoce, pálení čarodějnic, jízda sv, Martina

masopusty, poutě, posvícení, 1. Máj, čarodějnice, velikonoce, vánoce, tři králové, sv. Mikuláš, dušičky...

MDŽ, 1.Máj

mnoho

mrskut, štědrovečerní večeře, pálení čarodějnic,

Na jihu Moravy především hodky a hody. Také slavnosti spojené s vyhlášeným vinařstvím. Masopustní průvody, fašanky, oslavy jara, pochovávání basy atd. V malé míře se udržuje i ruční výroba tradičních krojů.

Na Vánoce házení papučí, lití olova, rozkrajování jablek, dávání šupin pod talíř. Na Velikonoce zdobení vajec, chození s pomlázkou. Stavění májky, pálení čarodejnic, ...

na Vánoce házet botou, mít kapra, na Štěpána chodit po sklepech, na Velikonoce kluci pletou žilu, políbit se pod rozkvetlou třešní na 1.máje,...

na vanoce krajeni jablka, drzeni pustu a pak uvidet zlate prasatko, barborky, velikonocni pomlazka, vynaseni moreny

na velikonoce - pletení pomlázky,pečení beránka,barvení vajec vánoce - koledy,dárky,stromeček,kapr podzim - pouštění draků

náboženské svátky např.

např. na sv. Mikuláše, chodí sv. Mikuláš, to podobné na svátek Tří Králů, tradice o Vánočních svátcích házení pantoflí (směr špičky naznačuje, jestli se někdo vdá/ožení), pouštění svíček na vodě na ořechových skořápkách o Vánocích, dodržení Adventu, na sv. Barboru se stříhá Barborka (třešen) a čeká se jestli rozkvete, ženich přenese poprvé svou ženu přes práh, házení kytice na svatbách, rozbíjení sklenic na svatbě, jídlo ze společného talíře pro novomanžely, předzevzetí na Nový rok, Velikonoce - pomlásky, vajíčka apod.

např. Fašanky, průvod Králů ve Vlčnově, Masopust na Pardubicku, krojované hody na jižní Moravě např. v Bořeticích, Kobylí, Velkých Pavlovicích, Vrbicích, Rakvicích,..

např. hody, pálení čarodějnic, vinobraní

např. na Vánoce - rozkrajování jablka, hazení botou. Velikonoce - šmekustr.

nedovedu je vyjmenovat a popsat

nejsem z cech, ale napriklad pomlazky o velikonocich, vymena vajicek atd.

Nejznámější tradice související převážně s křesťanskými svátky

nevím

o Vánocích - pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení botou, pečení cukroví, zdobení stromku, Velikonoce - barvení vajec, pečení beránka

oslavy svátků, některé psychologické tradice - nedůvěra v systém, skepse k úspěchu atd., genderové dělení sociálních rolí, pouťe, společenské akce

Pálení čarodějnic, masopust, malování kraslic

pálení čarodějnic, masopusty

pálení čarodějnic, oslava 1. máje, vynášení morény, masopust atd.

pálení čarodějnic, vánoce, velikonoce, masopust

pálení čarodějnic, velikonoce, jízda králů, masopust

Pár určitě - Dušičky, Velikonoce, Valentýn, Pálení čarodějnic, Vánoce (možná bych si i vzpomněl na další, kdybych přemýšlel)

pečení cukroví na Vánoce,zdobení stromku,zpívání koled,pletení pomlázky,barvení vajíček

Plesy, vánoční tradice, masopusty.

pletení pomlázky, lití olova, masopust

pletení pomlázky, vánoční půst, čarodějnice

Pochování basy, pálení čarodějnic, zdobení vánočního stromečku ( slavení Vánoc), ...

pomálzka, Vánoční tradice jako házení papučí, vosk do vody, krájení jablíček,..

pomlázka

pomlázka

Pomlázka o Velikonocích

poutě, pálení čarodějnic, odpusty. o vánocích- házení papučí, lití olova, pouštění svíček (lodiček), nejíst maso o štědrém dnu, nevstávat od stolu u štědrověčerní večeři, krájení jablka

Povětšinou kulturní,velikonoční a vánoční svátky

průvody v maskách, masopust, pálení čarodejnic, tradice spojené s Velikonocemi a Vánocemi, zabijačka :-), lidové tradice z valašska a lašska, je toho spousta ....

různé folklórní festivaly, hody, slavnosti, jarmarky, atd

řehtání o Velikonocích, barvení vajec, pletení pomlázek; zdobení vánočního stromku, lití olova/vosku, rozkrajování jablek a hledání "hvězdiček", pouštění lodiček z ořechových skořápek, házení botou, schovávání kapří šupiny, líbání pod jmelím

slavení křesťanských svátků- velikonoce, vánoce

slavení Vánoc (kapr, stromek, krájení jablek, pouštění lodiček), Velikonoc (barvení vajíček, pečení beránka, mrskut), prvního máje, čarodějnic, hromnice, dušičky, hody, vánoční trhy

slavení vánoc, velikonoc a s tím spojené rituály a podobně

Slavení Velikonoc, poutě, hody atd.

specifické pro různé svátky...

Spojené s Velikonocemi, Vánocemi, při svatbě (házení rýže atp.) ...

Spoustu nesmyslných a pohanských, nicméně některé jsou pěkné (hudební, divadelní, křesťanké,...)

stavění májek, pálení čarodějnic, polibek pod rozkvetlou třešní, otevírání svatomartinských vinných sklepů, jízda králů, vánoční kapr, masopust, jízda sv. Martina na bílým koni, velkonoční koledování

Stromek na vánoce a jeho zdobení, lití olova na vánoce, pustit se bychom viděli zlaté prasátko, na jaře vynášení moreny, velikonoce zdobení vajec, kluci koleda, květinu mamince na den matek,..

svatby, vánoce, velikonoce, silvestr, krájení jablek, lití olova,házení pantoflí

svátky (např. svatováclavská pouť), jídlo, nápoje (např. původní receptura piva), slavnosti na Moravě (hody, jízda králů, fašank), vinobraní, prezidentský projev 28. října....

Svátky: Vánoce, Velikonoce... Představa o slavnostní kuchyni: knedlo zelo vepřo... Oslavy: narozeniny, svátky, maturitní plesy...

štando, kolaudačka, poslední leč, rachtání , nošení proutků, májka

tance, kultura vesnic,vánoce

tradice spojené s oslavou Vánoc (zdobení stromečku, lití olova atd atd)

tradice spojené s Vánocemi, Velikonoce, tradiční pouť, nedělní oběd, zásnuby, tradice spojené se svatbou, narozením dítěte

tradice spojene s velikonoci a vanoci, masopust, hody, poute

tradice v období svátků (pálení čarodejnic, velikonoční tradice - pomlázka, pečení mazance; vánoční - kapr, atd.), svatební tradice (rozbití talíře aj.)

tradice v rámci svátku Velikonoce, Vánoce

tradiční slavení Vánoc, Velikonoc, různé vesnické akce v krojích apod.

Tradiční vánoční tradice(rozkrajování jablek, skořápky, házení pantoflem, lití olova), velikonoční tradice(vajíčka, pomlázky), dodržení půstu, dále pak tzv.: barborky(třešňová větvička), pálení čarodějnic, poutě.

tři králové, čerodějnice, adventní věnec, vánoční tradice (ad. věnec, lodičky atd, házení střevícem, barborky atd.), velikonoční tradice (pomlázka, mazance atd.)

Tříkrálové koledování, masopust / fašank, velikonoční pomlázka, Jízda Králů (např. ve Vlčnově), vinobraní, dožínky, posvícení nebo hodové zábavy, mikulášské průvody, Vánoce

Vánoce Pouštění lodiček Zdobení vánočního stromku Krájení jablka šupina pod talířem rozdávání dárků klasická štědrovečerní večeře Velikonoce - barvení vajíček, pomlázka Koleda

vanoce

Vánoce - stromeček, dárky, které nosí Ježíšek, šupina pod talíř, mince do každého rohu stolu; Nový rok - čočková polévka; hromnice, masopust, zelený čtvrtek, škaredá středa, velký pátek, bílá sobota, velikonoční pondělí, apríl, pálení čarodějnic, 1. máj, dušičky, advent, barborky, Mikuláš, Tři králové, stavění májky...

Vánoce - stromek, kapr, salát, lití olova, dárky.. Velikonoce - pomlázka, vajíčka, polévání chlapců, vyšupání dívek... Pálení čarodejnic Moravské kroje (datum nevím)

Vanoce-tradice štědrého dne, masopust, velikonoční pondělí + velikonoční svátky, pamatka zesnulých, tradiční poutě, Mikuláš

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, velikonoce

Vánoce, Velikonoce spolu nesou spousty zvyků

Vánoce, Velikonoce, 1. Máj, Valentýn

vánoce, velikonoce, 1.máj, mdž,valentýn, helloween

Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice, Jízda králů, Dušičky, den svatého valentýna, masopust

Vanoce, Velikonoce, Dusicky

Vánoce, Velikonoce, Jarmarky, Masopusty ...

Vánoce, Velikonoce, jízda králů, Mikuláš, pálení čarodějnic, vinobraní, Masopust

vánoce, velikonoce, jízda králů, vynášení morany, pálení čarodějnic, ...

Vánoce, Velikonoce, Masopust

Vánoce, Velikonoce, Masopust

vánoce, velikonoce, masopust

Vánoce, Velikonoce, Masopust, čarodějnice

Vánoce, Velikonoce, Masopust, hody na Moravě, vinobraní, příjezd sv. Martina na bílém koni - Praha, dušičky, polibek na 1. máje, pořádání festivalů, Mikuláš,

Vánoce, Velikonoce, masopust, pálení čarodějnic, poutě

Vánoce, Velikonoce, masopust, pálení čarodějnic, stavění májí, jízda králů, stavění brány novomanželům, pečení metáčků (koláčků) před svatbou, různé svatební tradice a pověry, stavění smrku narozenému miminku u vrat, pouť a posvícení,...

Vánoce, velikonoce, masopust,1 máj....

Vánoce, Velikonoce, Mikuláš

Vánoce, Velikonoce, Pálení čarodějnic, hody, ochutnávky Svatomart. vína, žně, Silvestr, masopust, vinobraní

vánoce, velikonoce, poutě, masopust, zabijčka

vánoce, velikonoce, tři králové, čarodejnice

Vánoce, velikonoce, Zdobení stromečků, pečení cukroví....

Vánoce, velikonoce,křtiny, oslavy, plesy, masopust....

Vánoce, velikonoce.

Vánoce: Ježíšek, lití olova, krájení jablíčka, Barborky, házení střevíce, pouštění skořápkových lodiček, Tři králové a K+M+B na dveře, Velikonoce: pečení beránka, koupit si něco nového, ať mě nepočůrá beránek, barvení vajíček, šlehání - mašle na žílu, polévání; Znojemské vinobraní, Trnkobraní, Vlčnovská Jízda králů, modrotisk,

Vánoční

vánoční (barborky, stromek, vánočka, házení pantofle, posílání skořápek), velikonoční (mazance, půst na velký pátek, pomlázky, vajíčka), líbání po rozkvetlou višní v květnu, týkající se jídla (svatomartinská husa, čočka na Nový rok atd.), pálení čarodějnic, vynášení smrtky

Vánoční (lití olova, krájení jablka, stromeček, dárky, atd...), velikonoční (malování vajíček, pomlázka, beránek, nové oblečení aby nás nepokakal:-)(tuhle tradici mám hodně ráda, nakupování svádím na beránka) atd.....

vánoční či velikonoční zvyky, typická jídla

vánoční kapr, malovaná vajíčka, vánoční stromek, polibek pod rozkvetlou třešní,..

vánoční kapr, velikonoční pomlázka, hody, svatomartinská husa...

Vánoční tradice - pečení cukroví, lití olova... upalování čarodějnic první Máj Velikonoční vajíčka a šlehání dívek

Vánoční tradice , Velikonoční

vánoční tradice, velikoniční průvod, řehtačka, koledy, ..

Vánoční tradice, velikonoce, první máj, pálenní čarodějnic.

vánoční tradice, velikonoční tradice, svatební tradice......jezení kapra, vánoční stromek, zvyky, pomlázka, koleda...

vánoční trhy

Vánoční trhy, Vánoční večeře, Štěpánská zábavy, šupina pod talířem, čočka na Nový rok (peníze), Velikonoce (řehtačky, pletení tatrů, barvení vajíček, bezmasé jídlo na Velký pátek, špenát na zelený čtvrtek), barborka (větev z třešně, která se na sv. Barboru dává do bytu, aby vykvetla do Vánoc), Mikulášská nadílka za oknem, hody, zabijačka, tři králové, vodění medvěda, pečení koblížků, stavění májky

vánoční večeře, vánočka, stromek, dárky, velikonoční mazanec, pomlázka, pálení čarodejnic,

Vánoční zvyky, velikonoční apod.

Vánoční-olovo,házení pantoflem,olovo..

vánoční, velikonoční

vánoční, velikonoční

vánoční, velikonoční, masopust, 1. máj,

Vánoční, Velikonoční, Narozeniny

Vánoční, Velikonoční........

velikonoce

Velikonoce

Velikonoce - koleda, mazance, zdobení vajec, řehtání Vánoce - stromeček, cukroví, kapr, zapalování svíček na adventním věnci Mikuláš, vynášení smrtky

Velikonoce - pletení pomlázek, barvení vajíček atd. Vánoce - bramborový salát, vánoční stromeček

velikonoce - pomláska, barvení vajíček vánoční tradice - pouštění lodiček, lití olova, zdobení stromku, pečení cukroví pálení čarodějnic zásnuby, atd.

velikonoce - výprask, pálení čarodějnic, vánoce - je jich mnoho

Velikonoce, hody,

velikonoce, hody, fašank

velikonoce, masopust,jízda králů

Velikonoce, pochovávání Morény jako symbolu odcházející zimy, Vánoce, Masopust, hody na Moravě, festivaly, zabijačky, 3 králové, svátek zemřelých, slet čarodějnic, Mikuláš a čert,křesťanské tradice - Boží tělo, půst na Velký pátek, svěcení Velikonočního beránka,

velikonoce, vánoce

Velikonoce, Vánoce

Velikonoce, Vánoce, 1. máj

velikonoce, vanoce, carodejky, maturitni plesy, MDZ, atd atd

velikonoce, vánoce, čarodějnice (filipojakubská noc)

Velikonoce, Vánoce, hody, ostatky, pochovávání basy, svatební...

Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, Dušičky, 1. Máj, Apríl

Velikonoce, Vánoce, narozeniny, svátky, Čarodějnice

velikonoce, vanoce, nový rok

Velikonoce, Vánoce, Silvestr a Nový rok

velikonoce, vánoce, vinobraní, pálení čarodějnic

Velikonoce, Vánoce, Vítání jara, Masopust.

velikonoce, vánoční tradice

velikonoční - pomlázia vánoce - olovo, papuč, jablko, koledy, kapr, braborový salát trhání kočiček, zlatého deště, větví třešní, aby rozkvetly na velikonoce

velikonoční -pomlázka, vajíčka vánoční- kapr, bramorový salát, házení papučí

velikonoční (barvení vajec, pletení pomlázky), vánoční (zdobení stromu, vánoční zvyky, koledy, dárky), líbání pod třešní, trhání barborek, darování jmelí,...

velikonoční beránek, pomlázka, Zelený čtvrtek, zlaté prasátko

velikonoční pomlázka, královská jízda, pochovávání basy, folklor - hudba, tanec...

velikonoční pomlázka, masopustní průvody, jízda králů, posvícenské a pouťové zábavy, stavění máje, pusa pod třešní, větev třešně na sv. barboru, vyhánění zimy, pálení čarodějnic, vánoční kapr

velikonoční pomlázka, stavění máje

velikonoční pomlázka, Vánoce - Ježíšek, masopust, Mikuláš , dožínky, otvírání studánek, loučení se svobodou, pálení čarodějnic

velikonoční pomlázka, vánoční lodičky z oříšků, šupina pod talířem...

velikonoční tradice, Vánoční tradice

velikonoční zvyky - různé podle krajů, Mikuláš, Vánoční zvyklosti, pálení čarodějnic

velikonoční, vánoční, dušičky, první máj

Velikonoční(šlehání pomlázkou,barvení vajec), vánoční (rozkrajování jablka,lití olova),svatební (rozbíjení talíře,krmení se polévkou), masopust

vhbn

Vianoce, folklór,

vianočné tradície

vynášení Morany, velikonoční vajíčka, vyplácení pomlázkou (protivná tradice), pečení vánočního cukroví, stromeček, dárky,

vynášení smrtky, pálení čarodějnic, vánoce, velikonoce

zabijačkové hody, pletení velikonočních pomlázek, dodržování vánočních tradic, ruční práce spojené s určitým krajem, at

zelený čtvrtek před Velikonocema - jíst něco zeleného Velikonoce - pomlázka, stuha, polévání vodou Vánoce - stromeček, jmelí, večeře, kapr, Ježíšek, žádné vynášení odpadků, nevěšet prádlo, při lichém počtu prostřít i pro hosta, házení botou, lodičky, lití olova, nevstávat od večeře, zlaté prasátko... Sv. Barbora - větvička třešně Sv. Štěpán - koleda Nový rok - čočka Tři králové - koleda 30. duben - pálení čarodějnic 1. máj - pusa pod rozkvetlou třešní, májka 1. září - zpátky do školy :D 2. listopadu - dušičky

znám spše krajové, ty které se týkají nás, takže chování muže k ženě, jídlo (naše krkonošské kyselo, houboý kuba) veselice (masopusty, trhy, jarmarky), vánoční zvyky....

4. Znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17578,48 %78,48 %  
ne4821,52 %21,52 %  

Graf

5. Jaké znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

americké tradice (např. Halloween)

částečně Haloween

dárky na Valentýna

Dávání dárků od Mikuláše do punčochy

děda mráz, valentýn, den matek, hallowen,

den sv. Patrika, Valentýn

den sv. Valentýna původně i zdobení Vánočního stromečku

fastfood, Valentýn, Halloween

Halloween

halloween

Halloween

Halloween

halloween

Halloween

Halloween

halloween

Halloween

Halloween

Halloween

Halloween -vykrajování dýní Valentýn - obdarovávání partnerů aj.

Halloween, St. Patrik's day

Halloween, Valentýn

halloween, Valentýn

Halloween, Valentýn

Halloween, Valentýn

halloween, valentýn

Halloween, Valentýn, Santa a jiné americké s prominutím pi*oviny...

Halloween, Valentýn, Santa Klaus

halloween; některé vánoční; svatý valentýn; kornout na cukroví, když jde dítě poprvé do školy

Halloween.

Halloweenské tradice - masky, vydlabávání dýní

Hallowen sv. Valentýn st. Patrick's day

Hallowen

hallowen

hallowen

Hallowen

hallowen

Hallowen, St. Patrick

hallowen,sv. Valentýn

Haloowenské tradice

haloween

Haloween

haloween

haloween, santa claus

Haloween, valentýn

Haloween, Valentýn

Haloweenské oslavy, den díkůvzdání.

Haloweenský koledování, zelená barva na svátek sv. Patrika, den díkůvzdání

halowen a pod

házení svatební kyticí

Helloween, Valentýn

heloween

heloween, valentýn

hledání vajíček, která schovává Osternhase (zajíček), věšení punčoch ke krbu...

Irské - svátek sv. Patrika - zelené pivo, nosí se zelená barva

Jízdy motorkářů.

např. chození kamarádek nevěsty a nevěsty na rozlučce se svobodou ven za zábavou se závojem na hlavě

např. velikonoční zajíček přišel z Německa Santa Klaus z USA

například slavení svátku sv. Valentýna

Například svátek sv. Valentýna

například Valentýn...

ne

No, například 99% svatebních tradic - házení kyticí nebo celkově koncept svatby - svatba jako velká oslava a žranice, ve středověku například sňatek byl uzavřen, když si manželé přislíbili věrnost před jedním svědkem.

oslava halloweenu, oslava valentýna

oslava helloweenu

oslava sv. Valentina, Santa Klaus

oslava sv. Valentýna,Haloween

oslava Sv. Valentýny, Halloween

oslava valentýna, haloweenu,

oslavy sv. Valentýna, Halloween

oslavy Sv. Valentýna, Halloweenu

oslavy svátku svatého Valentýna

pokusy o Haloween, St. Patrik´s day

santa claus

Santa Klaus, Halowen atd.

santa klaus, happy birthday, vítězný ryk

schovávání cukrovinek na zahradě

slavení dne svatého Patrica a Valentýna

slavení halloweenu, svatého valentýna

slavení sv.Valentýna

slavení svátku sv. Valentýna, halloween, vše spojené se st. clausem

slavení svátku sv. Valentýna, Haloween ...(posílání valentýnek, vydlabávání dýní)

Slavení svátku Valentýna Jmelí o Vánocích (to není myslím tradiční české

slavení Valentýna

slavení valentýna

Slavení Valentýna

slavení Valentýna, Halloween

slavení valentýnu, santa claus atd.

slavit svateho patrika napriklad

srdíčka na Valentýna

sv. Valentýn Hallowen

sv. valentýn

sv. Valentýn

Sv. Valentýn

sv. Valentýn

Sv. Valentýn

Sv. Valentýn, Halloween

sv. Valentýn, Haloween

sv. Valentýn, helloween

svátek sv. Patrika

svátek sv. Valentýn

svátek Sv. Valentýna

svátek sv. Valentýna, Halloween

svátky - Haloween, Valentýn

Svatý valentýn

Třeba import tradice tzv. Christmas pudding u UK/US s mincemi uvnitř

ukládání vajíček do zahrady

Valentin

Valentin, Santa Claus

valentín, halloween,

valentin? hallowen

valentyn

valentýn

valentýn

valentýn

Valentýn

Valentýn

Valentýn

valentýn

Valentýn

Valentýn

Valentýn

Valentýn

Valentýn

Valentyn

Valentýn

Valentýn

valentýn

Valentýn,

Valentýn, den otců, halloween

Valentýn, Halloween

Valentýn, Halloween

Valentýn, Halloween

valentýn, halloween

valentýn, halloween

Valentýn, halloween

Valentyn, halloween, Santa Claus

valentýn, halloween, santa claus

Valentýn, Hallowen

Valentýn, Hallowen, Santa Klaus

Valentýn, haloween

Valentýn, Haloween

Valentýn, haloween,

valentýn, helloween

Valentýn, Helloween, krůta na vánoce,

Valentýn, hellowen

Valentýn, helovín :-(

valentyn, heloween

valentýn, hledání vajec o velikonocích, ...

Valentýn, masopusty, Santa Claus,

Valentýn, MDŽ

Valentýn, Santa Claus

Valentýn, Santa Claus apod.

Valentýn, Santa Claus, konzumní kultura (např. popcorn v kině, fastfoody).....

valentýn, sv. patrik

Valentýn,halloween

valentýn,helloween

Valentýn.

Valentýnská přání, zdobení domu na Halloween...

vánoční stromeček, Haloween

vánoční stromeček, valentýn

vánoční stromek

Vánoční stromek a kapr.

Většina cizích tradic je dovážena s USA. Hallowen, Santa Claus..... s patřičným komerčním důrazem.

Z Německa k nám např. dorazil vánoční stromeček

z Ruska Děda mráz, z USA Santa Claus, odněkud Valentýn

6. Jaké tradice dodržujete Vy osobně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Hodové slavnosti

Památku zemřelých.

a barvení vajíček o velikonocích pouze ty Vánoční a svatební (střepy, holubice, aj.)

advent-opstupné zapálen svíček, před velikonocema půst

asi jako každý - vánoce, velikonoce, nový rok, mdž, den dětí, dušičky, čarodějnice, mikuláš...

asi žádné

Až na koledy všechny, které jsem vypsala..

barvení vajec na Velikonoce, pečení vánočky, velikonoční beránek

barvení vajec,šlehání pomlázkou,vaření tradičních velikonočních a vánočních jídel, májové líbání pod třešní

Běžné svátky

bjn

Částečně Vánoce - tj.: dárky, večeře a 25.12. společný oběd. Bílé šaty a kytice na svatbě. Toť asi vše, nemám moc tradice ráda

české vánoční a velikonoční

folklorní

Haloween, Vánoce, Beltine, Řipská pouť

házení pantoflí o vánocích lití olova štědrovečerní večeře vánoční dárky vánoční a velikonoční trhy barvení vajíček polibek pod rozkvetlou třešní 1. května hody, poutě pálení čarodejnic

hody, kapr na Vánoce, Štěpán

hody, pochovávání basy, masopust, velikonoce

chodila jsem v kroji, chodívám na festivaly, poslouchám cimbálku

chodím právě za stárku na hody, zúčastňuji se "akce" na den pálení čarodějnic, vinobraní

jablka

Jarmark

je jich hodně

jen několik málo již velmi zažitých. Rozhodně nemohu říci, že bych patřila k vyznavsčům tradic.

jen obecné české tradice

jen Vánoce

Jím na Vánoce kapra, stavím sněhuláky, chodím na půlnoční mši,

jmelí na vánoce

jmeniny, líbání pod rozkvetlou třešní, pálení čarodějnic, Vánoce, Velikonoce,

kapr na Vánoce, Koleda na Velikonoce, barvení vajec...

klasicé pečení na Vánoce, koledy,barvení vajíčka na velikonoce

klasická štědrovečerní večeře zdobení vánočního stromku rozdávání dárků

krájení jablka na štědrý den, nejím maso před štědrovečerní večeří

Křesťanské (vánoce, velikonoce, atd.)

latinskou církevní tradici, svatováclavskou tradici, některé vánoční tradice

malování Kraslic

malování vajec, pomlázka, vánoční strom, den matek, vánoční zvyky

MDŽ. 1.Máj, Vánoční tradice, Velikonoční tradice

Minimum. Stromeček o Vánocích

mít doma pravý stromek

moc jich neni, Vánoce, oslava nového roku, Dušičky

na Vánoce a Nový rok

na Vánoce se sejdeme celá rodina

Na Vánoce se vztahující, jinak prakticky nic

Na Velikonoce peču mazanec, na Vánoce Vánočku, asi nejvíc dodržuju Vánoce

např. na Vánoce vždy mame českou ryby - kapra

narozeniny, velikonoce, vánoce,

nedodržuji

nedodržují žádné tradice, poslední dobou přestávám slavit i Velikonoce, protože to už není to, co bývalo. Ráda se ale zúčastňuji krojovaných hod na jižní MORAVĚ.

některé svátky

nevím

nevím

nevstávat od stolu u štědrověčerní večeři, krájení jablka, pouštění svíček (lodiček), házení papučí, poutě, odpusty

Oslava Velikonoc a Vánoc

oslavu svátku s nejbližšími až 12 osob u jednoho stolu:-) moc fajn:-)

pálení čarodějnic, barvení vajíček na Velikonoce, atd.

pálení čarodějnic, masopust, vánoční kapr, jízda sv. Martina, velikonoční koledování

památná večeře

Pár Vánočních tradic - hod střevícem, Barborka, ..

pečení cukroví, pouštění lodiček, velikonoce

pečení kachny na 1. hod vánoční

pečení martinské husy, barborky, Mikuláš, štědrovečerní černý kuba, krájení jablíčka, jmelí, lodičky z ořechů, lití olova, pečení vánočky, zdobení stromku (přestože pochází z Německa), pečení cukroví, ovocná omáčka - muzika, Tři králové zdobení vajíček, pletení pomlázky, pečení mazanců, pečení nádivky z kopřiv, beránek, špenát na zelený čtvrtek, polibek pod rozkvetlým stromem na 1. máje, pálení čarodějnic . . .

Plesy, vánoční tradice, masopusty.

podle nálady a okolností

Pokládání šupiny z kapra pod talíř při Štědrovečerní věčeři; čočka jakožto součást novoročního oběda; pletení pomlázky; u svateb házení kyticí, krmení se novomanželů ze společného talíře, nevěsta musí obléct něco modrého i něco půjčeného ...

pokud nemusím, tak žádné

políbím dívku pod rozkvetlou třešní

pomlázka, šupiny při štědrovečerní večeři

pouť, posvícení

prakticky žádné

protoze nejsem z Cech tak cokoliv noveho se dozvim tak se to snazim i dodrzovat

především tradice spojené s velikonocemi a vánoci

Především ty vánoční a hodové v obci

Rozkrajování jablek

různé vánoční a velikonoční tradice (podle nálady a možností), na svatbě družičky na zmatení temných sil a neco starého, nového, modrého a půjčeného...a také pár osobních rodinných tradic

skoro všechno kromě každé něděle v kostele a nošení krojů (nejsem z Moravy :D)

skoro žádné

skoro žádné

skoro žádné

Slavení Vánoc, narozenin, Velikonoc

Spojené s Vánocemi

společná večeře na sváte svatého Valentýna, štědrovečerní večeře a dárky pod stromkem...

Stavění betlému, hrkání

štědročerní jídlo (kapr+ salát), lití olova, betlém, krmení zvířátek na štedrý den, maspusty, jarmark, pouť, novopacké trhy....

šupina od kapra pod talířem při Štědrovečerní večeři

teď nevím

tradice spojené s Vánocemi, Velikonocemi a podobnými svátky, svatbou, takové ty základní, známé

tradice spojené s Velikonocemi a Vánocemi

tradice v období svátků (vánoční, velikonoční)

tradiční slavení Vánoc

Ty nejznámější, tedy vánoce, velikonoce a hody. Všeobecná komercializace ale můj zájem o tyto tradice postupně zmenšuje.

ty spojené s Velikonoci - malování vajíček, do 12ti pomlázka kluků, od 12ti je můžeme lít vodou, tradiční štědrovečerní večeře,stromeček, cukroví, pálení čarodějnic, 1. máj, Valentýn, Poutě

ty vánoční

určitě dárky k Vánocům, zdobení vajíček na Velikonoce, ryba na štědrovečerní večeři, zapálená svíčka na dušičky

vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

vánoce

vánoce

vanoce

Vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce

Vánoce - bramborový salát, krájení jablka, Velikonoce - nechám se mrskat

Vánoce - olovo, rozkrojování jablka, stromeček, kapr :)

Vánoce - pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení botou, pečení cukroví, zdobení stromku, vyrábění adventního věnce

vánoce , Velikonoce, pouť

Vánoce (večeře, rozkrajování jablek, zakopávání rybích kostí pod ovocné stromy), Velikonoce (barvení vajíček, čekání na koledníky), masopust - pečení koblížků

Vánoce a Velikonoce

vánoce jinak nic moc

Vánoce Velikonoce

vánoce velikonoce

Vánoce,

vánoce, svátky, svatby, narození dítěte

Vánoce, Valentýn.

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, velikonoce

Vánoce, velikonoce

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, velikonoce

vánoce, velikonoce

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, Velikonoce

vánoce, velikonoce

Vánoce, Velikonoce

vanoce, velikonoce,

vánoce, velikonoce, dušičky

Vánoce, Velikonoce, Halloween, vinobraní

vánoce, velikonoce, hody

vánoce, velikonoce, jarní rovnodennost, tradice domácí a rodinné -narozeniny, jmeniny, den úmrtí, větvičky barborky, mikuláš, 1.květen

vánoce, velikonoce, masopust, pouť, pálení čerodějnic,polibek na prvního máje pod třešní, dušičky

Vánoce, Velikonoce, MDŽ, Čarodějnice,plesy

Vánoce, Velikonoce, Mikuláš, pálení čarodějnic

Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic

vánoce, velikonoce, silvestr a nový rok, 1. máj

Vánoce, Velikonoce, svátek zemřelých, půst na Velký pátek

Vánoce, velikonoce.

Vánoce, Velikonoce.....

vánoce,velikonoce

vanocni

vanocni a velikonocni zvyky, pust, strava na zeleny ctvrtek, paleni carodejnic

vanocni tradice-rezani barborek, pust na stedry den, liti olova, velikonocni zvyky

Vánoční

Vánoční

Vánoční

Vánoční

Vánoční

vánoční

vánoční (barborky, stromek, vánočka, házení pantofle, posílání skořápek), velikonoční (mazance, půst na velký pátek, pomlázky, vajíčka), líbání po rozkvetlou višní v květnu, týkající se jídla (svatomartinská husa, čočka na Nový rok atd.), pálení čarodějnic

Vánoční a velikonoční

vánoční a velikonoční

Vánoční a Velikonoční

vánoční a velikonoční

Vánoční a velikonoční svátky,některé kulturní

Vánoční a velikonoční tradice

vánoční a velikonoční zvyky

vánoční a velikonoční, náboženské - Popeleční středa, Velký pátek, Velikonoce a také rodinné - dort při narozeninách, křtiny, přesný rituál Štědrovečerní večer a mnoho jiných

Vánoční darky

vánoční i velikonoční tradice

Vánoční tradice, křesťanský půst

vánoční tradice, velikonoční tradice

Vánoční večeře, velikonoční pomlázka

vánoční, velikonoční

vánoční, velikonoční

vánoční, velikonoční

Vánoční, velikonoční, pálení čarodějnic, plesy..

vánoční, velikonoční, rodinné

Velikonční, vánoční,

Velikonoce

Velikonoce

velikonoce

velikonoce

velikonoce

Velikonoce - koleda, mazance, zdobení vajec Vánoce - stromeček, cukroví, kapr, zapalování svíček na adventním věnci

Velikonoce - šlahačka, Jízda králů, hody, dušičky, Vánoce

Velikonoce, Mikuláš, Vánoce, Dušičky,

Velikonoce, pálení čarodějnic, vánoční tradice, advent, Mikuláš

Velikonoce, Vánoce

Velikonoce, Vánoce

velikonoce, vánoce

velikonoce, vanoce, hody

Velikonoce, Vánoce, Silvestr...

Velikonoce, Vánoce, Svátek matek, Polibek na prvního máje, Ostatky, Postní období

velikonoce, vánoce, vinobraní

velikonoce,vánoce

velikonoce,vánoce,první máj(když je s kým),čarodějnice

velikonoční (barvení vajec, pletení pomlázky), vánoční (zdobení stromu, vánoční zvyky, koledy, dárky), líbání pod třešní, trhání barborek, darování jmelí,...

velikonoční a vánoční

velikonoční a vánoční tradice, házení pantoflem, líbání pod rozkvetlou třešní, masopust, braborky, pouštní skořápek,

velikonoční barvení vajec, Ježíšek, Popeleční sttředa, Velký pátek, Mikuláš, účast na symbolickém otvírání studánek

velikonoční pomlázka

velikonoční pomlázka, pálení čarodějnic, vánoční kapr

Velikonoční, Vánoční

velikonoční, vánoční

velikonoční, vánoční

velikonoční,vánoční

velkonocne

veľkonočné, Vianočné, kresťanské, MDD, MDŽ

Veškeré české svátky. Hlavně vánoční a velikonoční zvyklosti a přiznám se, že jsem v tomto ohledu i mírně pověrčivý.

vetsinu z vyse uvedenych

Většinou ty české

vianočné tradície ( oplátky,cesnak,med)

všechny

všechny co znám,včetně pečení, vaření, výzdoby i půstu v rámci možností

všechny svátky (Vánoce, velikonoce, valentyn, dusicky...)

Všechny, které jsem vypsala

výše vypsané vánoční a velikonoční (kromě házení botou)

výše zmíněné

zdobení vajec na Velikonoce a koledu, zdobení Vánočního stromku, zdobení domu na Velikonoce, Vánoce, Halloween

zdobení Vánočního stromečku

zdobení vánočního stromečku

zdobíme vajíčka o Velikonocích, pečeme cukroví o Vánocích, rozkrajujeme jablko...

zlaté prasatko šupinka pod taliremv na vanoce zeleny ctvrtek, velikonoce

žádné

žádné

Žádné

Žádné

žádné

Žádnou osobně nedodržuji

7. Jaká je Vaše nejoblíbenější tradice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pečení dobrých buchet

krájení jablka, poutě, odpust

1. květen

advent, Vánoce

adventní věnec, barvení vajec, zdobení vánočního stromu

Barborky, lití olova

barveni vajicek

barvení vajíček

Beltine, Haloween

bramborový salát na Vánoce

Celé Vánoce!

cokoliv spojeného s rodinou, tzn. všechny

čarodějnice, silvestr, vánoce

Dávání dárků

dávání dárků na Vánoce či Valentýna

dříve velikonoční koleda

hody

hody

hody v naší vesnici

Hody. Je v nich ukrytá historie místa kde žiji ( tradičně a nespisovně žiju )

chození v kroji na hody

kapr a salát :-)

Kapr k večeři na Vánoce a zdobení vánočního stromečku

Když je rodina celá na Vánoce pohromadě

Košt vína

latinská církevní tradice

líbání pod rozkvetlou třešní

lití olova

mám jich víceoblíbených..

Masopust

mn,

na štedrý den: krmení lesní zvěře, lití olova, házaní botou, pouštění skořápek vlašských ořechů, ....

nalívání vosku do vody

naše folklorní tradice

Nedá se říct, že bych měla nějakou oblíbenou.

nejsem fanouškerm tradičních trachtací...

Nemám oblíbenou tradici

Nemám oblíbenou tradici.

nemám žádnou

není.

nevím

nevím

nic mi nenpada

olievane vodou na velku noc

oslavy narozenin

pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

pálení čarodejnic

pečení cukroví

pečení cukroví :)

Pečení cukroví, zdobení stromečku

pečení vánočních perníčků

pivo z malých pivovarů

pletení vánočky z devíti pramenů

po skončení semestru tradiuční nicnedělání :o)

Polibek na prvního máje pod rozkvetlou třešní

polibek pod rozkvetlou třešní na prvního máje

pouštění lodiček ze skořápek na štědrý večer

Pouštění skořápek se svíčkou po vodě o Vánocích.

pouť

pouť

průběh štědrovečerní večeře

Připomínka smrti a zmrvých vstání Krista - dává nám NADĚJI

rodinné oslavy narozenin, obřady Velikonoc v kostele hlavně velikonoční vigilii

Rozkrajování jablek

rozkrojení jablka o Vánocích

Silvestr

Slavení Vánoc

Slunovrat

stavění májky (v dětství)

Štědrovečení oběd

štědrovečerní večeře

štědrovečerní večeře

těžko říct, asi Vánoce

to nevím

tradicie pocas stedrej vecere

tradiční slavení Vánoc

ty vánoční

únos nevěsty ze svatby

Vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce

Vánoce

vánoce

vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

vánoce

vanoce

Vánoce

vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vanoce

vanoce

vánoce

vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce - advent a vše co s tím souvisí

Vánoce s celou rodinou

Vánoce v- rozdávání dárků

Vánoce, Velikonoce

Vánoční

vánoční

vánoční

vánoční - pečení cukroví

Vánoční dárky

vánoční kapr

Vánoční tradiční jídlo, zdobení stromečku, lodičky, krájení jablíček

vánoční zvyky

vánoční zvyky(stromeček, dárky, kapr..)

Velikonoce

velikonoce

Velikonoce

velikonoce

velikonoce

Velikonoce - koledování

velikonocni zvyky, hody, poute

Velikonoční ,,pomlázka"

velikonoční koledování

Velikonoční svátky

viz bod 6

všechny spojené s Vánocemi

všechny vánoční

všechny vánoční

všechny vánoční tradice. V čele ale nejspíše lité olova.

všechny vánoční, kromě dárků

všechny vánoční, líbání pod rozkvetlou višní

Všechny velikonoční a vánoční

všechny- mají své kouzlo

zabijačka

zdobení stromečku

zdobení stromečku

zdobení stromečku

zdobení vajec voskem na velikonoce

zdobení vánočního stromku

Zdobení Vánočního stromku a malování Kraslic

zeleny ctvrtek

žádná

žádná

žádná

Žádná

Žádná, tradice se u nás dodržují především kvůli prarodičům.

žádné

8. Jakou tradici ba naopak nemáte rád/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Líbání rukou

"šlahačku" na Velikonoční pondělí

cfbj

den matek+mdž

Halloween

Halloween

Halloween

halloween

halloween

hallowen

házení pantoflí

Importovanou, cizí a trvale zneužívanou k vytváření zisků.

kapr na talíři

máj - polibek

mám ráda všechny tohoto druhu

masopust

mdž

mlácení pomlázkou na vánoce

mrskání na Velikonoce

nejíst maso o štědrem dnu

Nenapadá mě

Netuším

nevadí mi nic

nevím

nevím

nevím o žádné

nevím, nemám ráda ceremonie

nevím, žádná mě teď nenapadá

novodobě převzaté ze zahraničí

Novoroční předsevzetí- vždy se za rok zklamu.

pobíhání s pomlázkou a mlácení děvčat

pomláska na velikonoce

pomlázka

pomlázku

pomlázku

pomlázku

pomlázku

Pomlázku na Velikonoce

pomlázky

posvícení

Pouť a hody v malé vesnici

používání pomlázky

první máj (připomíná mi vyvěšování vlajek za komunistů)

pust

Rozkrajování jablka

různé napodobeniny

Rybí polévku o Štědrém večeru (alespoň u nás to je tradice)

řehtání na velikonoce

skoro všechny

skoro všechny :o)). Ale nejvíce se mi asi příčí svatební hostina - spoustu lidí, alkoholu, tance, nucené jezení společné polévky atd.

slavení Velikonoc

sv. Mikuláše

Sv. Valentýn

sv. Valentýn

sv. Valentýn

sv.valentýn - milovat se má celý rok, nejen jeden den v roce

svatební

svátek Sv. Valentýna

svátek sv.Valentýna.

šlehání dívek o Velikonocích

šlehání dívek pomlázkou

šupání o Velikonocích, čerti

taková asi není

Turecká káva

ty z ciziny

ty ze zahraničí

ty, kde není jasné, PROČ se dělají - např. mytí oken před Vánocemi či pečení cukroví ve velkém, opíjení se

Valentin

Valentýn

valentýn

Valentýn

Valentýn

valentýn

valentýn

Valentýn

Valentýn

valentyn

Valentýn

valentýn

Valentýn, Halloween

Valentýna

valentýnské šílenství z posledních let

Vánoce

vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoční svátky

Velikonoce barvení vajíček koleda

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

velikonoce

velikonoce

velikonoce

VElikonoce

velikonoce

velikonoce

Velikonoce

velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

velikonoce

velikonoce - obecně je ráda mám, ale přijde mi jen trochu trapný v dospělosti obcházet dospělé ženy v okolí, ať si každý vyšlehá tu svou. v dětství je to hezká tradice, ale v dospělosti utíkat před chlapem s pomlázkou, to už je divný.

Velikonoce - šmekustr

velikonoce a šlehání holek

velikonoce a vše spojené s nimi

velikonoce s pomlázkou

velikonoce všeobecně

Velikonoce, Dušičky. Ostatní jsou spíše takové neutrální.

Velikonoce, nemám ráda opilé pány :-)

Velikonoční

velikonoční "šlehání" dívek od chlapců :-))

velikonoční (asi jako každá žena)

velikonoční hodování

velikonoční pondělí - komunistický výmysl :D, svátky mají být celý týden před tím

Velikonoční zajíčky... (obecně pohanské tradice)

Velikonoční-pomlázka

velikonočního pondělí a pomlázka.. zavedla bych králíka koledníka jako v německu nebo rakousku

veľkonočné polievanie

velokonoční švihání

vše, co podporuje zažité postavení ženy ve společnosti coby pouze matky, manželky a hospodyně, např. házení střevícem atp. výjimečně mi nevadí házení svatební kytice

všechno kolem velikonoc

všechny

všechny

všechny rádoby převzaté z ciziny

všechny zníměné ze zahraničí (otázka č. 5)

zadnou

zahraniční

zdobení vajíček, tak vesměs ty spojené s Velikonoci

zlate prasatko velky patek

žádná

žádná mě nenapadá

Žádná mi nevadí.

žádnou

žádnou

žádnou

9. Kde jste vyrůstal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [venkovotázka č. 10, město do 50 000 obyvatelotázka č. 10, město nad 50 000 obyvatelotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venkov8337,22 %37,22 %  
město nad 50 000 obyvatel7332,74 %32,74 %  
město do 50 000 obyvatel6730,04 %30,04 %  

Graf

10. Pamatujete si z dětství nějakou tradici, která se už nedodržuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pamatuji – nedodržuje se už vůbecotázka č. 11, ano, pamatuji – nedodržuje se jen v mém okolíotázka č. 11, ne, nepamatujiotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepamatuji16071,75 %71,75 %  
ano, pamatuji – nedodržuje se jen v mém okolí 3817,04 %17,04 %  
ano, pamatuji – nedodržuje se už vůbec2511,21 %11,21 %  

Graf

11. Proč si myslíte, že se už tyto tradice nedodržují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna způsobu života a životních podmínek3860,32 %17,04 %  
nezájem o udržování tradic3352,38 %14,8 %  
tradice se udržují hlavně na venkově, a lidé se stěhují více do měst2031,75 %8,97 %  
politická situace711,11 %3,14 %  
Nechovají se na vesnici husy11,59 %0,45 %  
nejsou lidé kteří by to zorganizovali11,59 %0,45 %  
lidí si hledí jen sebe a svého prospěchu11,59 %0,45 %  
není čas11,59 %0,45 %  
tradice kroutí marketing firem... je to nechutné a třeba Velikonoce si představuji jinak, než reklamy od T-mobile s rapujícím zajícem11,59 %0,45 %  
finance11,59 %0,45 %  

Graf

12. Jakou tradici si pamatujete z dětství a už se nedodržuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velikonoce24,65 %0,9 %  
nevim24,65 %0,9 %  
velikonoční omývýní studenou vodou12,33 %0,45 %  
Draní peří12,33 %0,45 %  
Vaření povidel12,33 %0,45 %  
lampionový průvod při příležitosti VŘSR12,33 %0,45 %  
např. na Velikonoce se smažily Boží milosti, na Ostatky koblihy12,33 %0,45 %  
MDŽ12,33 %0,45 %  
Masopust 12,33 %0,45 %  
určité konkrétní pravidelné setkání12,33 %0,45 %  
ostatní odpovědi lampionový průvod
lampionový průvod před pálením čarodějnic
domácí zabíjačky
stavění májek u domu, v němž žije svobodná slečna, vyhánění zimy
lití olova
vánoční průvod vesnicí,
stavění Máje, kradení máje
Kácení venkovské májky (ostatní vesnice se snažili jiné vesnici pokácet jejich májku.
bydlím ve městě a masopust, postní jídla atd lidé neznají
kdyby u nás na sídlišti o velikonocích někdo zvonil, ťukali bychom si na čelo. dřív tomu tady tak nebylo
prvomájový průvod :D
Netuším
my jsme se myly na Zelený čtvrtek v potoce, abychom byli čerství
zatahování svateb
vánoční trubači
stavění májky
pamatuji si na dočesnou a zabijačky... ony se ještě dodržují, ale žiji ve městě a nemám příležitost u nich být
pouštění ořechových skořápek jako lodičky na vánoce
Asi to malování vajíček a vyšlehání holek na Velikonoce. Ne, že by se to vůbec nedodržovalo, ale vidím to maximálně u malých dětí nebo na vesnici.
chození s pomlázkou
na velikonoce kluci jezdili ve voze tažený koňma a vždy když nás vyšlehali, tak nám zahráli na kytaru písničku, co jsme si řekly
as
Dožínky, hody
chodilo se o Vánocích na pohyblivý Betlém na Hradiště - ale ten nám zrušili, odvezli, prodali......., z vyprávění znám taky Znojemské hodokvasy na hradě - neochota ze strany města a památkářů
lampionový průvod na vřsr
velikonoční řehtání
mytí se v potoční vodě na Velký pátek
malování Kraslic tradičním způsobem (vosk, paličkování)
koledovani na Velikonoce
vyhlížení ježíška
Například on yvánoční tradice.
3172,09 %13,9 % 

Graf

13. Vedete členy rodiny k dodržování tradic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15067,26 %67,26 %  
ne7332,74 %32,74 %  

Graf

14. Jak se objevila tradice ve Vaší rodině – kdo je jejím nositelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče – dodržoval/a jsem ji od mala18683,41 %83,41 %  
já - sám/sama 125,38 %5,38 %  
kamarádi, kolegové – ovlivnilo mě okolí73,14 %3,14 %  
víra, náboženství73,14 %3,14 %  
nikdo20,9 %0,9 %  
Ne10,45 %0,45 %  
rodiče, prarodiče, sestřenice, teta, bratr (rodina)10,45 %0,45 %  
???10,45 %0,45 %  
nevím, asi kombinace odpovědí10,45 %0,45 %  
nectíme tradice10,45 %0,45 %  
žádná10,45 %0,45 %  
mé rodné město Kraslice10,45 %0,45 %  
prarodiče a já10,45 %0,45 %  
nevím, nejsme takto založeni10,45 %0,45 %  

Graf

15. Jste účastníkem/účastnicí na tradičních společenských akcí v České republice? (např. pálení čarodějnic, masopust, folklorní festival, hody na Moravě, poutě, plesy a bály…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jako divákotázka č. 16, ano, jako účastníkotázka č. 17, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jako divák9442,15 %42,15 %  
ne6629,6 %29,6 %  
ano, jako účastník6328,25 %28,25 %  

Graf

16. Která tradiční společenská akce se Vám líbila nejvíce v České republice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pálení čarodějnic1010,64 %4,48 %  
masopust66,38 %2,69 %  
Hody66,38 %2,69 %  
Plesy66,38 %2,69 %  
nevím66,38 %2,69 %  
Jízda králů33,19 %1,35 %  
Čarodějnice33,19 %1,35 %  
poutě33,19 %1,35 %  
?22,13 %0,9 %  
pouť22,13 %0,9 %  
ostatní odpovědi poutě, jarmarky - na jiné větší tradiční společenské akci České republiky jsem nebyla
Tradiční české poutě
Hody na jižní moravě
hody v Bořeticích
Myslivecké plesy
Fašanky a bály
lidové slavnosti ve skanzenech obecně
krojované hody
Ostatky, plesy, hody
carodejnice
vinobraní
všechny
Plesy, bály
Masopust, pálení čarodějnic
poutě, plesy...
fašank
pouť ve světlé nad sázavou
poutě, masopust
pouť v Břevnově
pálení čarodějnic, Silvestr, poutě, bály, vinobraní
Matějská pouť
Pálení čarodějnic, plesy, bály
hody na Moravě
hody, Ze sklepa do sklepa
pálení čarodejnic ve velkých losinách
poutě, jarmarky
stavanie maja
Folklorní festival
vinobraní na jižní Moravě
Plesy se zaměřením
vinobraní Znojmo, krojovaná akce v Kyjově
plesy, hody
swingers party
Folklorní festivaly
čerodějnice
Jízda Králů ve Vlčnově
Znojemské vinobraní, Znojemské hodokvasy, Jízda králů ve Vlčnově apod.
pílení čarodějnic
půlnoční,posvícení
mezinárodní dudácký festival
paleni carodejnic a masopusty
pálení čarodejnic, hody na moravě, poutě, plesy
Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách a Slavnosti vína v Uherském Hradišti
účastním se jen drobných místních folklorních akcí
Pálení čarodějnic a následný první Máj.
hudební festivaly
hody,bály, plesy
4750 %21,08 % 

Graf

17. Na které tradiční společenské akci jste byl/a účastníkem/účastnicí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pálení čarodějnic711,11 %3,14 %  
masopust23,17 %0,9 %  
paleni carodejnic, myslivecky ples11,59 %0,45 %  
hody na Moravě, svatomartinské víno (husa) atd....11,59 %0,45 %  
plesy, hody, poutě11,59 %0,45 %  
Hrkání, plesy, vinobraní11,59 %0,45 %  
Hody na Moravě, pochování basy11,59 %0,45 %  
masopust, Martinský průvod . . .11,59 %0,45 %  
pouť11,59 %0,45 %  
poutě, plesy11,59 %0,45 %  
ostatní odpovědi paleni carodejnic, ples
Hody, masopust, různé folklorní festivaly...
folklorní festival, hody, poutě, plesy a bály
Řipská pouť, výroční reprezentativní ples FF MU, maturitní ples, festival Love Planet
čarodějnice, maškarní ples
plesu
hody, plesy
hody,
jako divák i jako účastník - např. folklorni festival Strážnice, pardubice, a téměř všechny festivaly v MSK, plesy, obecní slvanosti aj.
Hasičský ples, masopust, pálení čarodějnice, kácení máje....
pálení čarodějnic, masopust, plesy, poutě
hody, pálení čarodějnic
ples, bál, masopust, trhy...
Velikonoční a historický jarmark
na mnoha
na všech
čarodejnice, pout
ples
Farní ples v Sokolově
myslivecký ples
masopust, pálení čarodějnic, myslivecké plesy, zabijačka
naposled maturitní ples - předevčírem :-)
plesy
býval jsem čert na Mikuláše na náměstí v Chomutově.. byla to veliká akce.. čertů nás bylo asi 50
poutě, plesy, bály, hody,
hody, pálení čarodějnic, ples
plesy, pálení čarodejnic
masopust, pouť, ples, pálení čarodějnic
letos? univerzitní ples, masopust...
masopust, majka
masoupst, stavění máje- jsem v kulturním spolku obce
Pouť, ples, pálení čarodějnic
plesy, poute, masopust
čarodějnice, vinobraní
gh
Patřím mezi pořadatele, takže téměř na všech v obci.
pálení čarodějnic, masopust
festival, hody, poutě, plesy, svaté příjímání, boží tělo
Moravské vinobraní
hody, zabijačka, poutě, plesy, bály, stavění májky
Výstava malování Kraslic, kácení Máje, uzavírání lyžařské sezony karnevalem
masopust, čarodějnice, folklorní slavnosti, pouť, bály
masopust, pouť, hasičský bál, pálení čaroděnic
pálení čarodějnic, plesy...
Ve své vsi se podílím na přípravě Hasičského plesu, dále chodím na pálení čarodějnic, masopust, pouť.
hasičský ples
4673,02 %20,63 % 

Graf

18. Do jaké vzdálenosti jste ochotni dojed na tradiční společenskou akci v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jen ve vzdálenosti max. 60 km od bydlištěotázka č. 19, jen ve vzdálenosti max. 90 km od bydlištěotázka č. 19, jezdíme klidně i více než 90 km od bydlištěotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen ve vzdálenosti max. 60 km od bydliště10164,33 %45,29 %  
jezdíme klidně i více než 90 km od bydliště3622,93 %16,14 %  
jen ve vzdálenosti max. 90 km od bydliště2012,74 %8,97 %  

Graf

19. V místě, kde se tradice koná, jste ochotni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [strávit pouze jeden den (bez noclehu)otázka č. 20, strávit minimálně 1 den (v ubytovacím zařízení)otázka č. 20, strávit minimálně 1 den (u příbuzných či kamarádů)otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strávit pouze jeden den (bez noclehu)5836,94 %26,01 %  
strávit minimálně 1 den (u příbuzných či kamarádů)5836,94 %26,01 %  
strávit minimálně 1 den (v ubytovacím zařízení)4126,11 %18,39 %  

Graf

20. Jaké navštěvujete nejčastěji tradiční společenské akce v České republice??

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Poznávací zájezdy za památkami

advent

Domažlice, v okolí Jičína, Frýdlant

Fašanky

festivaly, degustace

festivaly, koncerty, plesy,...

filmový festivaly, karnevaly, ze sklepa do sklepa

Folklorní festivaly (typu Strážnice)

Hody

Hody

hody

hody

hody jižní morava, pálení čarodějnic - v naší vesnici, kácení májky - také v naší vesnici

hody plesy

hody v Lanžhotě, svatováclavské slavnosti v Břeclavi, starobřeclavské hody, folklórní festival v Brně, ve Strážnici a slavnosti ve Tvrdonicích

hody v Uherském Brodě, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách

Hody,

hody, vinobraní

jarmark

košt slivovice

Kyjovské slavnosti

letní hudební a divadelní festivaly, jarmarky

masopust

masopust

masopust

Masopust, Pálení čerodějnic

matějská pouť, václavská pouť

motosrazy,velikonoc, vánoce, hody, místní

Např. pivní slavnosti apod.

ne

nenavštěvuji

nenavštěvuji

nenavštěvuji téměř žádné

odpust

pálení čarodějnic

pálení čarodějnic

pálení čarodějnic, folklórní festivaly

pálení čarodějnic, jarmark

pálení čarodějnic, ohňostroje

ples, velikonoce, hody

plesy pálení čarodějnic

plesy

plesy

plesy

plesy

Plesy

plesy

plesy

plesy

plesy

plesy,

Plesy, divadla

plesy, hody

Plesy, hody,

plesy, hody, putování za vínem

plesy, hody, slovácký rok, košt víny, vinobraní

plesy, některé slavnosti - např. pouť na Velehradě

plesy, pouťe

plesy, průvody městem

plesy, trhy

plesy, veřejné slavení svátků, trhy

plesy,bály

Plesy.

Porciunkule hostinné,

pouť

pouť

Pouť

Pouť, pálení čarodějnic, plesy

poutě

poutě

poutě

poutě (kolotoče)

poutě, pálení čarodějnic

Pouze plesy a vyjímečně slavnosti obcí, farmářské trhy

Slavnosti vína v UH, Dolňácké slavnosti v Hluku

Stražnické slavnosti

syrxdtcfgjh

taneční ples

Teď nejsem schopna říci... s dětmi se vše změnilo :-)

téměř žádné.

Uvedu výlov rybníka, byť je jednou ročně

v poslední době už jen Otvírání studánek

vánoční trhy

Vinobraní

Vinobraní v Praze na Proseku, Vánoční trhy v Praze (Staroměstké náměstí, Václavské náměstí)

vinobraní, mše na Vánoce

vinobraní, pálení čarodějnic

vinobraní, Silvestr, dříve pálení čarodějnic, poutě

viz. otázka 17 - podle toho, který je rok

vyjímečně, když dostanu příležitost. a moc je nedostávám

21. Jezdíte navštěvovat tradiční společenské akce i do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19989,24 %89,24 %  
ano2410,76 %10,76 %  

Graf

22. Proč jezdíte navštěvovat tradiční společenské akce do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bylo to jen jednou a cestu jsem podnikla na základě vybravění z okolí, že je to dobré - Vánoční trhy v Drážďanech

dxfghjgvjhghjhjghfdhrfhjtgjgfjfhdfhjfjgjfghfjmmjgfjtfgjgffvmhjnfghjghj

inspirace

jiné zvyklosti, jiné věci

Jsou mnohdy hezčí než ty v ČR

Jsou zajímavější

Jsou zde jiné zvyky, které jsou mi blízké

Křesťanská rodina na slovensku, jezdím tam rád.

kvůli suvenýrům

např. při dovolené v chorvatsku, jsou pokazde nejaké společenské akce (chorvtské tradice)

ne

nějaký čas jsem tam pobývala (studovala)

pro rozšíření vlastního obzoru

pro srovnání

pro zajímavost, pro zábavu

protoze je tu nemame - Sv. Patrik

protože jsou odlišné od našich

protože mě to baví a chci

protože můj otčím je germanofil a jeli jsme tedy do Německa do města, kde se vyrábí Rauchmani a louskáčci... na jejich slavnost.

Protože na karneval v Rio de Janeiru se nedá nejezdit :)

spíš jako další součást poznání - květinové slavnosti v Holandsku, Rakousku, vánoční trhy

su pre mna viac zaujimave

většinou jsem na něj pozvaná i se souborem

zajímá mě kultura

23. Máte svoji vlastní tradici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16674,44 %74,44 %  
ano5725,56 %25,56 %  

Graf

24. Jakou máte svoji vlastní tradici?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Sušit jádra z dyní

určitý den setkání celé rodiny

-

.

"DBK" = Den borůvkových knedlíků - v létě na chalupě vařím klasické kynuté knedlíky pro svou rodinu i sousedy štědrovečerní vyjížďka na horských kolech na blízkou zříceninu (pouze mužská část) trhání jmelí na obrovských jedlích a následné roznášení a rozvážení po přátelích - zdarma

Beltine - v mém okolí jej slavím jen já

bruslení na Vánoce

Fotografování dětské akce (už více jak 25 let)

grilování

hudební festival Mighty sounds

K určitému datu chodíme na rodinnou vycházku na konkrétní místo.

každé ráno o štědrém dnu jedem s rodinou krmit zvířata do lesa

Každoročně jezdíme do Vídně

když si o vánocích sedneme ke stolu, nesmí už nikdo vstát.vstáváme společně držíc se za ruce. a jsme nevěřící

králíček koledníček na velikonoce.. MDŽ i mé 8leté malé ženě

mám hodně svých tradic..

Máme vytvořené vlastní vánoční menu.

Mamka zavedla, když jsem byla dítě tradici - dívat se každou neděli po obědě na Čt1 na pohádku. (zůstalo mi to dodnes)

na svatého JANA, když lítají večer svatojánské světlušky, tak máme s kamarádkou tradici, že jdeme vykopat láhev vína a tím oslavíme konec školního roku neboli konec zkouškového.

na svatého Martina jít na pečenou husu do sklípku

Na Štědrý den chodíme již dvacet let nakrmit zvířátka a vylézt na vrcholek jedné hory (kopce) odkud je krásný výhled

Na Štědrý den chodíme sypat zvýřátům do lesa krmení

na to se už ptala jedna z otázek předchozích

na Vánoce se sejdeme všichni s rodinami u rodičů pod vánočním stromečkem (třeba až na Boží hod nebo na Štěpána) a zpíváme, muzicírujeme apod.

Na velikonoce utíkáme před klukama s kamarádkou do zoo

ne

Nedělní návštěva prarodičů.

nechci zverejnovat

nemuzu prozradit. ;)

oběd na Štědrý den...již 30 let je vždy stejný

osobitá rodinná setkání

pečení vánočních perníkových chaloupek dle vlastní receptury

po návštěvě lékaře se odměním kabelkou či botkami

po štědrovečerním obědě vždy myje nádobí otec

Pokouším se navázat na tradiční zpracování masa - uzení ve staré podobě. Ženám kytičku k MDŽ. Už tradičně se loučím se starým rokem ve vzpomínkách a ten nový očekávám s pokorou, mimo všeobecné veselí lidu.

připíjím mrtvým

rodinné oslavy

rodinné setkání 26.12.

Řádný úklid v domácnosti před nastávajícím jarem.

s přáteli vždy první a poslední školní den jdeme na koktejl

Silvestrovský fotbálek

sobotní kafíčko

spíše rituály - pusu s manželem při odchodu a návratu z práce

Spolecny rodiny obed

Stretavanie sa na 1. maja so znamimi a priatelmi

štědrovečerní brko:)

to jsou maličkosti, které se pro mě staly už tradicemi třeba jen že něco udělám než sním určitý druh ovoce, že některé činnosti dělám pravidelně v určité posloupnosti apod.

ty co jsem jemnunovala v jinych otazkach

týká se vtšinou jídla: na Silvestra se udělá zelná polévka, která se pak jí i na Nový rok

vánoční

vánoční zvyky

vázání stužek s přáním na jabloń na naší zahradě,

vlastní

vodní dýmka (velmi často), lukostřelba (ještě častěji)

vylozene svoji asi nemam----jsou to spíše tradice na kterých trvám....jako jmelí a pusa podním na vánoce, polibek pod třešní na prvního máje atd...

zdobíme vánoční stromek, vždy 23.12 společně

Způsob Vánoc, Velikonoc i dalších svátků - mix obvyklých zvyků i našich

25. V kterém kraji v České republice bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5022,42 %22,42 %  
Jihomoravský3415,25 %15,25 %  
Středočeský2712,11 %12,11 %  
Moravskoslezský 208,97 %8,97 %  
Olomoucký188,07 %8,07 %  
Vysočina125,38 %5,38 %  
Zlínský114,93 %4,93 %  
Ústecký104,48 %4,48 %  
Pardubický 104,48 %4,48 %  
Královéhradecký104,48 %4,48 %  
Jihočeský73,14 %3,14 %  
Liberecký52,24 %2,24 %  
Karlovarský52,24 %2,24 %  
Plzeňský41,79 %1,79 %  

Graf

26. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 2516272,65 %72,65 %  
26 – 353314,8 %14,8 %  
36 – 552410,76 %10,76 %  
56 a více41,79 %1,79 %  

Graf

27. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18080,72 %80,72 %  
muž4319,28 %19,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jste účastníkem/účastnicí na tradičních společenských akcí v České republice? (např. pálení čarodějnic, masopust, folklorní festival, hody na Moravě, poutě, plesy a bály…)

  • odpověď ano, jako divák:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pálení čarodějnic na otázku 16. Která tradiční společenská akce se Vám líbila nejvíce v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Myslíte si, že má význam dodržovat tradice?

4. Znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

5. Jaké znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

6. Jaké tradice dodržujete Vy osobně?

7. Jaká je Vaše nejoblíbenější tradice?

8. Jakou tradici ba naopak nemáte rád/a?

9. Kde jste vyrůstal/a?

10. Pamatujete si z dětství nějakou tradici, která se už nedodržuje?

11. Proč si myslíte, že se už tyto tradice nedodržují?

13. Vedete členy rodiny k dodržování tradic?

14. Jak se objevila tradice ve Vaší rodině – kdo je jejím nositelem?

15. Jste účastníkem/účastnicí na tradičních společenských akcí v České republice? (např. pálení čarodějnic, masopust, folklorní festival, hody na Moravě, poutě, plesy a bály…)

16. Která tradiční společenská akce se Vám líbila nejvíce v České republice?

18. Do jaké vzdálenosti jste ochotni dojed na tradiční společenskou akci v České republice?

19. V místě, kde se tradice koná, jste ochotni?

21. Jezdíte navštěvovat tradiční společenské akce i do zahraničí?

23. Máte svoji vlastní tradici?

25. V kterém kraji v České republice bydlíte?

26. Kolik je Vám let?

27. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Myslíte si, že má význam dodržovat tradice?

4. Znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

5. Jaké znáte tradice ze zahraničí, které se začali objevovat i v České republice?

6. Jaké tradice dodržujete Vy osobně?

7. Jaká je Vaše nejoblíbenější tradice?

8. Jakou tradici ba naopak nemáte rád/a?

9. Kde jste vyrůstal/a?

10. Pamatujete si z dětství nějakou tradici, která se už nedodržuje?

11. Proč si myslíte, že se už tyto tradice nedodržují?

13. Vedete členy rodiny k dodržování tradic?

14. Jak se objevila tradice ve Vaší rodině – kdo je jejím nositelem?

15. Jste účastníkem/účastnicí na tradičních společenských akcí v České republice? (např. pálení čarodějnic, masopust, folklorní festival, hody na Moravě, poutě, plesy a bály…)

16. Která tradiční společenská akce se Vám líbila nejvíce v České republice?

18. Do jaké vzdálenosti jste ochotni dojed na tradiční společenskou akci v České republice?

19. V místě, kde se tradice koná, jste ochotni?

21. Jezdíte navštěvovat tradiční společenské akce i do zahraničí?

23. Máte svoji vlastní tradici?

25. V kterém kraji v České republice bydlíte?

26. Kolik je Vám let?

27. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fečaninová, M.Vy a tradice.. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vy-a-tradice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.