Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr dítěte pro náhradní rodinou péči

Výběr dítěte pro náhradní rodinou péči

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vašíčková
Šetření:25. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu chci zjistit jaký typ dítěte a za jakých podmínek jsou lidé ochotni přijmout dítě z dětského domova do náhradní rodinné péče. Výsledky dotazníku použiji ve své seminární práci, ve které se zabývám právě náhradní rodinnou péčí. Po zkončení a vyhodnocení výzkumu si budou moci všichni prohlédnout výsledky.

Odpovědi respondentů

1. Byly byste ochotni vzít si dítě z dětského domova v případě, že byste nemohly mít vlastní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5785,07 %85,07 %  
nevím913,43 %13,43 %  
ne11,49 %1,49 %  

Graf

2. Za jakých podmínek byste si vzaly dítě z dětského domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplodnost5582,09 %82,09 %  
chota pomoci opuštěnému dítěti1014,93 %14,93 %  
obojí 11,49 %1,49 %  
mám ráda děti11,49 %1,49 %  

Graf

3. Vzaly byste si více než 1 dítě z dětského domova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3450,75 %50,75 %  
ano3349,25 %49,25 %  

Graf

4. V jakém věku byste si dítě vzaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 let6292,54 %92,54 %  
4-645,97 %5,97 %  
starší 12 let11,49 %1,49 %  

Graf

5. Byly byste ochotni vzít si dítě s jinou národností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3552,24 %52,24 %  
ne3247,76 %47,76 %  

Graf

6. Pokud by bylo dítě problémové, vrátili byste ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5988,06 %88,06 %  
ano811,94 %11,94 %  

Graf

7. Pokud byste byly pěstouny, dovolily byste návšěvu biologickýchrodičů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3653,73 %53,73 %  
ano3146,27 %46,27 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější důvody odložení dětí do dětských domovů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální důvody3044,78 %44,78 %  
nechtěné dítě2740,3 %40,3 %  
ekonomické důvody57,46 %7,46 %  
týrané děti45,97 %5,97 %  
úmrtí rodičů11,49 %1,49 %  

Graf

9. Pokud byste si měli vybrat jednu z náhradní péče, jakou byste si zvolily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osvojení6191,04 %91,04 %  
pěstounská péče68,96 %8,96 %  

Graf

10. Myslíte si, že děti v dětském domově strádají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2943,28 %43,28 %  
ne2131,34 %31,34 %  
nevím1725,37 %25,37 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-253653,73 %53,73 %  
36-501217,91 %17,91 %  
26-351014,93 %14,93 %  
0-18913,43 %13,43 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5277,61 %77,61 %  
muž1522,39 %22,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byly byste ochotni vzít si dítě z dětského domova v případě, že byste nemohly mít vlastní?

2. Za jakých podmínek byste si vzaly dítě z dětského domova?

3. Vzaly byste si více než 1 dítě z dětského domova?

4. V jakém věku byste si dítě vzaly?

5. Byly byste ochotni vzít si dítě s jinou národností?

6. Pokud by bylo dítě problémové, vrátili byste ho?

7. Pokud byste byly pěstouny, dovolily byste návšěvu biologickýchrodičů?

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější důvody odložení dětí do dětských domovů?

9. Pokud byste si měli vybrat jednu z náhradní péče, jakou byste si zvolily?

10. Myslíte si, že děti v dětském domově strádají?

11. Váš věk

12. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byly byste ochotni vzít si dítě z dětského domova v případě, že byste nemohly mít vlastní?

2. Za jakých podmínek byste si vzaly dítě z dětského domova?

3. Vzaly byste si více než 1 dítě z dětského domova?

4. V jakém věku byste si dítě vzaly?

5. Byly byste ochotni vzít si dítě s jinou národností?

6. Pokud by bylo dítě problémové, vrátili byste ho?

7. Pokud byste byly pěstouny, dovolily byste návšěvu biologickýchrodičů?

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější důvody odložení dětí do dětských domovů?

9. Pokud byste si měli vybrat jednu z náhradní péče, jakou byste si zvolily?

10. Myslíte si, že děti v dětském domově strádají?

11. Váš věk

12. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašíčková, V.Výběr dítěte pro náhradní rodinou péči (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyber-ditete-pro-nahradni-ro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.