Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vybudování parkoviště pro motorová vozidla v Mostě.

Vybudování parkoviště pro motorová vozidla v Mostě.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Vydrová
Šetření:08. 05. 2011 - 16. 05. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tento dotazník slouží k marketingovému průzkumu zájmu o vybudování hlídaného parkoviště pro motorová vozidla v Mostě. Dotazník bude součástí mé seminární práce a Vaše odpovědi budou anonymní. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste mi věnovali.

Odpovědi respondentů

1. Ve které části města Mostu bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
blok 501 - 6001840,91 %40,91 %  
blok 601 - 700715,91 %15,91 %  
blok 1 - 10049,09 %9,09 %  
blok 701 a více49,09 %9,09 %  
blok 201 - 30036,82 %6,82 %  
blok 1 - 10036,82 %6,82 %  
blok 301 - 40036,82 %6,82 %  
blok 401 - 50024,55 %4,55 %  

Graf

2. Jste majitelem motorového vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

3. Měl(a) byste zájem o vybudování hlídaného parkoviště pro motorová vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 2659,09 %59,09 %  
ne1840,91 %40,91 %  

Graf

4. Jakou známkou 1-5 byste ohodnotil(a) obtížnost zaparkování motorového vozidla v místě Vašeho bydliště? (kdy 1 je vždy bez problémů a 5 nikdy nezaparkuji).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41246,15 %27,27 %  
3623,08 %13,64 %  
2311,54 %6,82 %  
1311,54 %6,82 %  
527,69 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.09
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:4
Modus:4

Graf

5. Stáří Vašeho vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stáří do 5-ti let1246,15 %27,27 %  
stáří 5 - 10 let1142,31 %25 %  
starší 10-ti let311,54 %6,82 %  

Graf

6. Měl(a) byste zájem o nějaké pojištění vozidla při parkování na hlídaném parkovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1765,38 %38,64 %  
ano934,62 %20,45 %  

Graf

7. Jakou formou by měla být zajištěna obsluha parkoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formou čipové karty na obsluhu automatické závory1765,38 %38,64 %  
24 hodinová služba formou přítomnosti hlídače934,62 %20,45 %  

Graf

8. Parkoviště by mělo být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plošné a pouze očíslované parkovací místo1869,23 %40,91 %  
parkovací místo ohraničené pletivem, jako samostatný parkovací box830,77 %18,18 %  

Graf

9. V případě vybudování parkoviště bych měl(a) zájem využívat možnost společného vysavače, startovacího vozíku a nabíječky akumulátorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2180,77 %47,73 %  
ne519,23 %11,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Měl(a) byste zájem o vybudování hlídaného parkoviště pro motorová vozidla?

 • odpověď ano :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stáří 5 - 10 let na otázku 5. Stáří Vašeho vozidla?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Měl(a) byste zájem o nějaké pojištění vozidla při parkování na hlídaném parkovišti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi formou čipové karty na obsluhu automatické závory na otázku 7. Jakou formou by měla být zajištěna obsluha parkoviště?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi plošné a pouze očíslované parkovací místo na otázku 8. Parkoviště by mělo být:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. V případě vybudování parkoviště bych měl(a) zájem využívat možnost společného vysavače, startovacího vozíku a nabíječky akumulátorů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 4. Jakou známkou 1-5 byste ohodnotil(a) obtížnost zaparkování motorového vozidla v místě Vašeho bydliště? (kdy 1 je vždy bez problémů a 5 nikdy nezaparkuji).

7. Jakou formou by měla být zajištěna obsluha parkoviště?

 • odpověď formou čipové karty na obsluhu automatické závory:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stáří 5 - 10 let na otázku 5. Stáří Vašeho vozidla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve které části města Mostu bydlíte?

2. Jste majitelem motorového vozidla?

3. Měl(a) byste zájem o vybudování hlídaného parkoviště pro motorová vozidla?

4. Jakou známkou 1-5 byste ohodnotil(a) obtížnost zaparkování motorového vozidla v místě Vašeho bydliště? (kdy 1 je vždy bez problémů a 5 nikdy nezaparkuji).

5. Stáří Vašeho vozidla?

6. Měl(a) byste zájem o nějaké pojištění vozidla při parkování na hlídaném parkovišti?

7. Jakou formou by měla být zajištěna obsluha parkoviště?

8. Parkoviště by mělo být:

9. V případě vybudování parkoviště bych měl(a) zájem využívat možnost společného vysavače, startovacího vozíku a nabíječky akumulátorů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve které části města Mostu bydlíte?

2. Jste majitelem motorového vozidla?

3. Měl(a) byste zájem o vybudování hlídaného parkoviště pro motorová vozidla?

4. Jakou známkou 1-5 byste ohodnotil(a) obtížnost zaparkování motorového vozidla v místě Vašeho bydliště? (kdy 1 je vždy bez problémů a 5 nikdy nezaparkuji).

5. Stáří Vašeho vozidla?

6. Měl(a) byste zájem o nějaké pojištění vozidla při parkování na hlídaném parkovišti?

7. Jakou formou by měla být zajištěna obsluha parkoviště?

8. Parkoviště by mělo být:

9. V případě vybudování parkoviště bych měl(a) zájem využívat možnost společného vysavače, startovacího vozíku a nabíječky akumulátorů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vydrová, M.Vybudování parkoviště pro motorová vozidla v Mostě. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vybudovani-parkoviste-pro-mo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.