Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchovné problémy a jejich příčiny

Výchovné problémy a jejich příčiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Baláčková
Šetření:28. 04. 2011 - 05. 05. 2011
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zajímá mě váš názor na výchovné problémy a věci co s nimi souvisí. Výsledky využiji pro svou Absolventskou práci.

 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že genetický potencionál má vliv na výchovné potíže dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8186,17 %86,17 %  
ne1313,83 %13,83 %  

Graf

2. Souhlasíte s tvrzením, že genetické faktory způsobují zvýšenou agresivitu u jedincu až ze 60% ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,26 %54,26 %  
ne4345,74 %45,74 %  

Graf

3. Myslíte si, že prostředí, kde dítě vyrůstá, má vliv na jeho defektní chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9297,87 %97,87 %  
ne22,13 %2,13 %  

Graf

4. Máte zkušenost s agresivním/patologickým chováním dětí anebo mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6872,34 %72,34 %  
ne2627,66 %27,66 %  

Graf

5. Myslíte si, že média mohou být příčinou agresivního chování u dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7882,98 %82,98 %  
ne1617,02 %17,02 %  

Graf

6. Myslíte si, že je rozdíl mezi agresí a agresivitou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6468,09 %68,09 %  
ne3031,91 %31,91 %  

Graf

7. Myslíte si, že Romové mají větší sklony k sociálně patologickému jednání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7882,98 %82,98 %  
ne1617,02 %17,02 %  

Graf

8. Znáte ADHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6164,89 %64,89 %  
ano3335,11 %35,11 %  

Graf

9. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7074,47 %74,47 %  
Muž2425,53 %25,53 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-253941,49 %41,49 %  
33-392223,4 %23,4 %  
40-461414,89 %14,89 %  
26-321313,83 %13,83 %  
0-1833,19 %3,19 %  
47-5311,06 %1,06 %  
54-6011,06 %1,06 %  
61 a více11,06 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že genetický potencionál má vliv na výchovné potíže dětí?

2. Souhlasíte s tvrzením, že genetické faktory způsobují zvýšenou agresivitu u jedincu až ze 60% ?

3. Myslíte si, že prostředí, kde dítě vyrůstá, má vliv na jeho defektní chování?

4. Máte zkušenost s agresivním/patologickým chováním dětí anebo mládeže?

5. Myslíte si, že média mohou být příčinou agresivního chování u dětí?

6. Myslíte si, že je rozdíl mezi agresí a agresivitou?

7. Myslíte si, že Romové mají větší sklony k sociálně patologickému jednání?

8. Znáte ADHD?

9. Jste muž nebo žena?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že genetický potencionál má vliv na výchovné potíže dětí?

2. Souhlasíte s tvrzením, že genetické faktory způsobují zvýšenou agresivitu u jedincu až ze 60% ?

3. Myslíte si, že prostředí, kde dítě vyrůstá, má vliv na jeho defektní chování?

4. Máte zkušenost s agresivním/patologickým chováním dětí anebo mládeže?

5. Myslíte si, že média mohou být příčinou agresivního chování u dětí?

6. Myslíte si, že je rozdíl mezi agresí a agresivitou?

7. Myslíte si, že Romové mají větší sklony k sociálně patologickému jednání?

8. Znáte ADHD?

9. Jste muž nebo žena?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baláčková, M.Výchovné problémy a jejich příčiny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vychovne-problemy-a-jejich-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.