Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kalabza
Šetření:27. 05. 2012 - 03. 06. 2012
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Přeji krásný den,

pomocí tohoto dotazníku se snažím zmonitorovat informovanost české veřejnosti o výkonu trestu matek s dětmi a zároveň zjistit její postoj v této kontroverzní záležitosti. Dotazník je krátký a zabere Vám jen velmi málo času.

 

Všem zúčastněným děkuji a přeji příjemný den ;).

Odpovědi respondentů

1. Víte, že existuje institut výkonu trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5968,6 %68,6 %  
ne2731,4 %31,4 %  

Graf

2. Jste proti existenci takovýchto druhů zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5563,95 %63,95 %  
ano1618,6 %18,6 %  
nevím1517,44 %17,44 %  

Graf

3. Myslíte si, že existence těchto zařízení, je pro děti, které jsou v nich umístěny přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3641,86 %41,86 %  
ano3641,86 %41,86 %  
nevím1416,28 %16,28 %  

Graf

4. Je v ČR takové zařízení, ve kterém by vykonávaly trest odnětí svobody odsouzené matky s dětmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4754,65 %54,65 %  
nevím3945,35 %45,35 %  

Graf

5. Kolik takových zařízení v ČR je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedno4653,49 %53,49 %  
dvě2529,07 %29,07 %  
tři55,81 %5,81 %  
čtyři55,81 %5,81 %  
žádné55,81 %5,81 %  

Graf

6. Víte, kde se takováto zařízení nacházejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světlá nad Sázavou4653,49 %53,49 %  
Praha - Ruzyně3237,21 %37,21 %  
Opava2225,58 %25,58 %  
Pardubice2023,26 %23,26 %  
nikde66,98 %6,98 %  

Graf

7. Víte, kolik odsouzených žen v současné době vykonává výkon trestu odnětí svobody i se svými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 202731,4 %31,4 %  
20 až 30 (včetně)2427,91 %27,91 %  
31 až 50 (včetně)2124,42 %24,42 %  
51 až 100 (včetně)1011,63 %11,63 %  
více než 10044,65 %4,65 %  

Graf

8. Myslíte si, že tyto matky hradí náklady spojené s umístěním jejich dětí v těchto zařízeních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4451,16 %51,16 %  
nevím2630,23 %30,23 %  
ano1618,6 %18,6 %  

Graf

9. Jak staré děti mohou být v takových zařízeních umístěna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od jednoho do tří let2933,72 %33,72 %  
nevím2731,4 %31,4 %  
od jednoho do pěti let1112,79 %12,79 %  
od jednoho do šesti let1011,63 %11,63 %  
mladší jednoho roku910,47 %10,47 %  

Graf

10. Myslíte, že takto umístěným dětem stát dokáže zabezpečit odpovídající zdravotní péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5361,63 %61,63 %  
ano, dokonce lepší, než dětem, které žijí mimo takováto zařízení1416,28 %16,28 %  
nevím1112,79 %12,79 %  
ne89,3 %9,3 %  

Graf

11. Využil/a byste možnost takového zařízení, pokud by se to týkalo Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4653,49 %53,49 %  
nevím2124,42 %24,42 %  
ne1922,09 %22,09 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6980,23 %80,23 %  
muž1719,77 %19,77 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let (včetně)4248,84 %48,84 %  
31 až 40 let (včetně)1922,09 %22,09 %  
15 až 20 let (včetně)1213,95 %13,95 %  
41 až 50 let (včetně)78,14 %8,14 %  
více než 50 let55,81 %5,81 %  
méně než 15 let11,16 %1,16 %  

Graf

14. Jaké je VAše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední (s maturitou)4350 %50 %  
vysokoškolské2832,56 %32,56 %  
základní89,3 %9,3 %  
diplomovaný specialista44,65 %4,65 %  
vyučen/a33,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Je v ČR takové zařízení, ve kterém by vykonávaly trest odnětí svobody odsouzené matky s dětmi?

  • odpověď nevím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Víte, že existuje institut výkonu trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, že existuje institut výkonu trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

2. Jste proti existenci takovýchto druhů zařízení?

3. Myslíte si, že existence těchto zařízení, je pro děti, které jsou v nich umístěny přínosem?

4. Je v ČR takové zařízení, ve kterém by vykonávaly trest odnětí svobody odsouzené matky s dětmi?

5. Kolik takových zařízení v ČR je?

6. Víte, kde se takováto zařízení nacházejí?

7. Víte, kolik odsouzených žen v současné době vykonává výkon trestu odnětí svobody i se svými dětmi?

8. Myslíte si, že tyto matky hradí náklady spojené s umístěním jejich dětí v těchto zařízeních?

9. Jak staré děti mohou být v takových zařízeních umístěna?

10. Myslíte, že takto umístěným dětem stát dokáže zabezpečit odpovídající zdravotní péči?

11. Využil/a byste možnost takového zařízení, pokud by se to týkalo Vašeho dítěte?

12. Jste:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je VAše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, že existuje institut výkonu trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

2. Jste proti existenci takovýchto druhů zařízení?

3. Myslíte si, že existence těchto zařízení, je pro děti, které jsou v nich umístěny přínosem?

4. Je v ČR takové zařízení, ve kterém by vykonávaly trest odnětí svobody odsouzené matky s dětmi?

5. Kolik takových zařízení v ČR je?

6. Víte, kde se takováto zařízení nacházejí?

7. Víte, kolik odsouzených žen v současné době vykonává výkon trestu odnětí svobody i se svými dětmi?

8. Myslíte si, že tyto matky hradí náklady spojené s umístěním jejich dětí v těchto zařízeních?

9. Jak staré děti mohou být v takových zařízeních umístěna?

10. Myslíte, že takto umístěným dětem stát dokáže zabezpečit odpovídající zdravotní péči?

11. Využil/a byste možnost takového zařízení, pokud by se to týkalo Vašeho dítěte?

12. Jste:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je VAše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalabza, P.Výkon trestu odsouzených matek s dětmi (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vykon-trestu-odsouzenych-mat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.