Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Heidlbergová
Šetření:28. 01. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka Univerzity Jana Amose Komenského a chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží k získání podkladů k mé diplomové práce, která se týká Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5668,29 %68,29 %  
můž2631,71 %31,71 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24let a víc4959,76 %59,76 %  
18 let – 24 let3340,24 %40,24 %  

Graf

3. Kde jste se dozvěděl/la o škole SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu2834,15 %34,15 %  
od přátel1619,51 %19,51 %  
na výstavě1214,63 %14,63 %  
přes inzerci v novinách1012,2 %12,2 %  
přes venkovní reklamu910,98 %10,98 %  
v bývalé škole78,54 %8,54 %  

Graf

4. Líbí se vám forma přijímacích zkoušek prostřednictvím kreativního workshopu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7085,37 %85,37 %  
ne1214,63 %14,63 %  

Graf

5. Proč jste se rozhodl/la zrovna pro studium umění na SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli vzdělávacím programům4352,44 %52,44 %  
kvůli odbornému pedagogickému sboru2226,83 %26,83 %  
přesvědčila mě inzerce a reklama1214,63 %14,63 %  
kvůli doporučení56,1 %6,1 %  

Graf

6. Jaký vzdělávací program na škole SVOŠUR studujete/studovali jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výstavnictví3643,9 %43,9 %  
reklamní grafiku3542,68 %42,68 %  
reklamní fotografii67,32 %7,32 %  
strategii56,1 %6,1 %  

Graf

7. Líbí se vám, že škola SVOŠUR sídlí v klidné lokalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6579,27 %79,27 %  
ne1113,41 %13,41 %  
škola podle mého názoru v klidné lokalitě nesídlí67,32 %7,32 %  

Graf

8. Využíváte sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často5971,95 %71,95 %  
občas2024,39 %24,39 %  
ne33,66 %3,66 %  

Graf

9. Jak na vás působí korporátní identita školy SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být modernější4251,22 %51,22 %  
nevnímám ji1821,95 %21,95 %  
líbí se mi1214,63 %14,63 %  
nelíbí se mi1012,2 %12,2 %  

Graf

10. Myslíte si, že přístup většiny pedagogů SVOŠUR je ochotný a přátelský?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas mi pomohou4251,22 %51,22 %  
ano3846,34 %46,34 %  
jsou nepřátelští a neochotní22,44 %2,44 %  

Graf

11. Působí na Vás škola SVOŠUR rodinným stylem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5668,29 %68,29 %  
ne2631,71 %31,71 %  

Graf

12. Studoval/a byste školu SVOŠUR, pokud by pedagogický sbor byl nepříjemný, neochotný, nevlídný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4656,1 %56,1 %  
ne3036,59 %36,59 %  
ano67,32 %7,32 %  

Graf

13. Kolik bývá studentů ve skupině na hodinách při odborných předmětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 12 studentů6376,83 %76,83 %  
12 až 20 studentů1821,95 %21,95 %  
20 a více studentů11,22 %1,22 %  

Graf

14. Jaká je podle vás nejdůležitější výhoda školy SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kreativní vzdělávací obory5162,2 %62,2 %  
odborný a „kamarádský“ pedagogický sbor2328,05 %28,05 %  
kvalitní praxe a důraz na týmovou spolupráci studentů44,88 %4,88 %  
technologické vybavení školy44,88 %4,88 %  

Graf

15. Jaké je technické vybavení školy SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné6478,05 %78,05 %  
moderní1720,73 %20,73 %  
nevyhovující11,22 %1,22 %  

Graf

16. Oslovila vás nebo oslovila by vás prezentace školy SVOŠUR na výstavě Schola Pragensis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6579,27 %79,27 %  
ne1720,73 %20,73 %  

Graf

17. Jaká je podle vás image školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá6275,61 %75,61 %  
špatná1113,41 %13,41 %  
výborná910,98 %10,98 %  

Graf

18. Prezentuje se a komunikuje s veřejností podle vás škola SVOŠUR dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být viditelnější5465,85 %65,85 %  
ano1417,07 %17,07 %  
ne1417,07 %17,07 %  

Graf

19. Kde nejvíce vnímáte reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4453,66 %53,66 %  
v televizi1518,29 %18,29 %  
venkovní a vnitřní reklamu1518,29 %18,29 %  
v tisku56,1 %6,1 %  
v rádiu33,66 %3,66 %  

Graf

20. Zúčastnil/a jste se dnu otevřených dveří na SVOŠUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4554,88 %54,88 %  
ne3745,12 %45,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Myslíte si, že přístup většiny pedagogů SVOŠUR je ochotný a přátelský?

  • odpověď občas mi pomohou:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Líbí se vám, že škola SVOŠUR sídlí v klidné lokalitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Kde jste se dozvěděl/la o škole SVOŠUR?

4. Líbí se vám forma přijímacích zkoušek prostřednictvím kreativního workshopu?

5. Proč jste se rozhodl/la zrovna pro studium umění na SVOŠUR?

6. Jaký vzdělávací program na škole SVOŠUR studujete/studovali jste?

7. Líbí se vám, že škola SVOŠUR sídlí v klidné lokalitě?

8. Využíváte sociálních sítí?

9. Jak na vás působí korporátní identita školy SVOŠUR?

10. Myslíte si, že přístup většiny pedagogů SVOŠUR je ochotný a přátelský?

11. Působí na Vás škola SVOŠUR rodinným stylem?

12. Studoval/a byste školu SVOŠUR, pokud by pedagogický sbor byl nepříjemný, neochotný, nevlídný?

13. Kolik bývá studentů ve skupině na hodinách při odborných předmětech?

14. Jaká je podle vás nejdůležitější výhoda školy SVOŠUR?

15. Jaké je technické vybavení školy SVOŠUR?

16. Oslovila vás nebo oslovila by vás prezentace školy SVOŠUR na výstavě Schola Pragensis?

17. Jaká je podle vás image školy?

18. Prezentuje se a komunikuje s veřejností podle vás škola SVOŠUR dostatečně?

19. Kde nejvíce vnímáte reklamu?

20. Zúčastnil/a jste se dnu otevřených dveří na SVOŠUR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Kde jste se dozvěděl/la o škole SVOŠUR?

4. Líbí se vám forma přijímacích zkoušek prostřednictvím kreativního workshopu?

5. Proč jste se rozhodl/la zrovna pro studium umění na SVOŠUR?

6. Jaký vzdělávací program na škole SVOŠUR studujete/studovali jste?

7. Líbí se vám, že škola SVOŠUR sídlí v klidné lokalitě?

8. Využíváte sociálních sítí?

9. Jak na vás působí korporátní identita školy SVOŠUR?

10. Myslíte si, že přístup většiny pedagogů SVOŠUR je ochotný a přátelský?

11. Působí na Vás škola SVOŠUR rodinným stylem?

12. Studoval/a byste školu SVOŠUR, pokud by pedagogický sbor byl nepříjemný, neochotný, nevlídný?

13. Kolik bývá studentů ve skupině na hodinách při odborných předmětech?

14. Jaká je podle vás nejdůležitější výhoda školy SVOŠUR?

15. Jaké je technické vybavení školy SVOŠUR?

16. Oslovila vás nebo oslovila by vás prezentace školy SVOŠUR na výstavě Schola Pragensis?

17. Jaká je podle vás image školy?

18. Prezentuje se a komunikuje s veřejností podle vás škola SVOŠUR dostatečně?

19. Kde nejvíce vnímáte reklamu?

20. Zúčastnil/a jste se dnu otevřených dveří na SVOŠUR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heidlbergová, I.Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyssi-odborna-skola-umeni-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.