Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyučování dětí v australské buši

Vyučování dětí v australské buši

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Koblihová
Šetření:19. 10. 2008 - 09. 11. 2008
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.45
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Vyučování dětí v australské buši". Průzkum se zabývá:
-vzděláváním dětí na dálku
Cílem je zjistit informovanost našich spoluobčanů o tomto zvláštním, pro nás docela exotickém tématu.
Výsledky tohoto průzkumu bych ráda použila do své diplomové práce, kterou na tohle téma píši.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Lucie Koblihová

Odpovědi respondentů

1. Víte, jak se vzdělávají v Austrálii děti, které bydlí několik set kilometrů od civilizace a tedy i od nejbližší školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7558,59 %58,59 %  
ano5341,41 %41,41 %  

Graf

2. Slyšeli jste již někdy název SCHOOL OF THE AIR(škola vzduchem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8163,28 %63,28 %  
ano4736,72 %36,72 %  

Graf

3. Víte, nebo tipli byste si, na jaké bázi(technologii) tato škola vznikla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radiové spojení10481,25 %81,25 %  
email1814,06 %14,06 %  
televize64,69 %4,69 %  

Graf

4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emailová korespondence9372,66 %72,66 %  
vysílačky8767,97 %67,97 %  
telefon5240,63 %40,63 %  
pravidelné osobní setkání4635,94 %35,94 %  
pošta3728,91 %28,91 %  
smsky1612,5 %12,5 %  

Graf

5. Pokud byste bydleli daleko od civilizace, preferovali byste, aby Vaše děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [odjely na celý školní rok někam do města a tam navštěvovaly klasickou základní školuotázka č. 6, zůstaly doma a vzdělávaly se odtud pomocí speciálních technologií a komunikací s učitelem na dálku?otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstaly doma a vzdělávaly se odtud pomocí speciálních technologií a komunikací s učitelem na dálku?7961,72 %61,72 %  
odjely na celý školní rok někam do města a tam navštěvovaly klasickou základní školu4938,28 %38,28 %  

Graf

6. Byli jste někdy v Austrálii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11690,63 %90,63 %  
ano129,38 %9,38 %  

Graf

7. Co si myslíte, že má tato škola(vyučování dětí na dálku)za výhody/nevýhody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- děti jsou doma, ne daleko od domova - výhoda

- může pomoci se základním vzděláním (čtení, počítání) + dovzděláváním (rekvalifikace) podporuje informovanost nedokážu si představit např. výuku psaní. Otázkou je také složka výchovná, kterou by vzdělání mělo obsahovat, jak ji na dalku zahrnout? pokud je médiem penosu televize, jejíž vlastností je jednostrannost komunikace( učitel to: posluchač), pak u studentů nedochází k rozvoji kritického myšlení, který se obyčejně etabluje vzájemnou konfrontací) Systém asi též klade větší nároky na studenty, na jejich samostatnost, motivaci a píli. Tento faktor může pro některé být výhodou/nevýhodou. Myšlenka je to dobrá, úskalí však skýtá mnoho. Pro zvýšení gramotnosti u obyvatelstva, v obtížných austral. podmínkách, je to ale asi jedinná možná cesta...

- nevýhody - děti nezískají nové přátele - pro snadnější pochopení vyučované látky je lepší přímý kontakt s učitelem

- spatna kontrola + neni nutnost dojizdet

+ dítě zůstane u rodičů - dítě nepozná civilizovaný svět

+ dostupnost výuky v hůře přístupných oblastech individualizace výuky - méně kvalitnější výuka než v klasické škole - chybí socializační prvky ve výuce

+ mohou být s rodinou, - předpokládá se aktivní přístup

+ vzdělání pro děti z velmi vzdálených míst, které nemají možnost cestovat - obtížné shánění lektorů - nákladnost (nutnost dotací) - obtížná kontola výsledků výuky

Děti jsou doma s rodiči.

děti spolu nejsou v kontaktu

hlavní nevýhodu vidím v tom, že se dítě méně dostane do společnosti (hlavně stejně starých dětí)

chybí osobní ko,munikace s větším množstvím lidí najednou chybí vazby jak vzdělávací, tak sociálně výchovné větší důraz na samostatnost a motivaci

Je to lepsi nez zadne vzdelani, neni to tak nakladne.

Je to nepřirozené, což je pro mě spíše nevýhoda

mohou byt s rodinou

mozne problematicke hodnoceni vyuky, moznost podvodu. Mozne problemy s naslednou komunikaci deti, nebudou zvykle na kolektiv.

Možnost vzdělání i na hůře dostupných místech

nemám dostatek informací

nevím

nevím

nevím přesně, nedokážu posoudit. Asi jde o zvyk. Nedovedu si představit, jak motivovat malého školáka ke studiu doma u počítače...

Nevýhoda - chybí kolektiv a přímý kontakt Výhoda - není nutná dlouhodobá odluka od domova či finančně náročné dojíždění

nevyhoda - nemoznost osobniho kontaktu dítete s ostatními vrstevníky, rozvoj chování v kolektivu vyhoda - moznost seberealizace, omezeni stresu

nevýhoda - sociální izolovanost

nevýhoda absence osobního kontaktu jak s učiteli tak vrstevníky, to znamená možná horší zařazení do kolektivu, výhoda že děti mohou zůstat doma

nevýhoda je, že nepřijde do kontaktu s kamarády výhoda je, že se nemusí stresovat ve škole

Nevýhoda: malý osobní kontakt se spolužáky

nevýhodou je izolace od vrstevníků

Nevýhodou je že nemá kontakt s kolektivem třídy výhoda nemusí dojíždet a je v kontaktu s rodinou

Nevýhodou je, že nejsou v okolí svých blízkých...

nevýhody - chybí osobní kontakt s vyučujícím a se spolužáky, škola je významný socializační prostředek. výhody - děti se naučí lépe a dříve pracovat s technologiemi, rovné příležitosti pro většinu dětí- v případě postižení dítěte, také sníží riziko šikany

Nevyhody: kontakt s ucitelem a spoluzaky neni osobni Vyhody: deti se mohou ucit z domu

pro děti je lepší zůstat doma než odjet na dlouhou dobu, vyžeduje to ale i zájem a podporu rodičů. Vyučován nebude tolik kvalitní a děti mají větší možnost k lajdáctví

Řekla bych, že spíše nevýhody než výhody... dítě si nemůže popovídat s ostatními vrstevníky atd.

více gramotných lidí/dětí

Výhoda - dítě se může konečně vzdělávat, Nevýhoda - dítě potřebuje kolektiv, Pokud to je nereálné, aby dojíždělo do velkého města, je "škola vzduchem" dobrý způsob, jak zvýšit vzdělání obyvatelstva.

výhoda - dítě zůstane v rodině, v prostředí které zná, kde vyrůstá. Má možnost se vzdělávat i v místě, kde to jinak není možné. nevýhoda - vyžaduje větší snahu, zájem a spolupráci ze strany rodičů, pokud se těchto nedostává, myslím, byla by klasická školní docházka pro dítě lepší.

výhoda - dostanou alespoň nějaké vzdělání nevýhoda - jeho kvalita

výhoda-dítě je doma, s rodinou, je kladen VELKÝ důraz na schopnosti rodičů, nevýhoda-děti jsou bez vrstevníků -kromě sourozenců, nezískají návyky života v kolektivu. Celkově - není to optimální, ale lepší než žádné vzdělání.

vyhoda: neexistujici sikana ci zasednuti/nadrzovani ucitele, nevyhoda: v podstate na zadnou nemohu prijit

Výhodou je právě to, že děti nemusejí dojíždět, obzvláště pro děti ze sociálně slabých rodin je to velké pozitivum. Za negativum považuji to, že děti se nestýkají přímo s učitelem a ten jim tedy nemůže, dle mého názoru, plnohodnotně předat zkušenosti a znalosti, ale spíše je odkáže na samostudium.

výhodou může být, že děti studují v klidu domácího prostředí a nestresují se ve škole, nevýhodou pak určitě je nedostatečný kontakt se spolužáky

výhody - děti jsou doma s rodinou nevýhody - děti se nesetkají s mnoha dalšími dětmi a nemohou s nimi řešit svoje problémy (studijní i osobní)

výhody - děti zůstávají doma - nemusí se stresovat dojížděním na dálku nevýhoda - chybí jim kontakt s ostatními dětmi a začlenění se do školního kolektivu

Výhody - vzdělávání probíhá pod vedením pedagoga Nevýhody - dítě není v kolektivu, kde musí pracovat se svými sociálními rolemi

výhody jsou v tom, že nemusí být daleko odo domova, má možnost samostatné práce nevýhody - není osobní kontakt s učitelem a s vrstevníky

Výhody- nemusí cestovat daleko mimo domov Nevýhody- nepřímé spojení s učitelem

Výhody: dítě může zůstat doma Nevýhody: dítě má minimální sociální kontakty s vrstevníky

Výhody: děti mohou zůstat s rodiči, a aniž by musely jezdit denně desítky/stovky kilometrů, dostane se jim vzdělání Nevýhody: nedostatek sociální interakce - když se děti nenaučí ko-existovat s ostatními ve společnosti, může to negativně ovlivnit jejich sociální vývoj

výhody: děti nemusejí dojíždět do města a platit za ubytování atd nevýhody: výuka bez kolektivu, nepřímo vysvětlená látka

Výhody: děti neopouští známé prostředí domova, přesto se vzdělávají. I kdyby se chtěly v budoucnu věnovat pouze např. chovu dobytka, mají možnost získat alespoň nějaké vzdělání. Individuální přístup učitele k žákovi. Nevýhody:nepravidelné systematické vzdělávání (není docházka aby se pravidelně učili x hodin každý den různé předměty), samostudium - mnohé děti pochopí učivo lépe při vysvětlení učitelem, pamatují si z hodin, protože to již slyšely, nenaučí se komunikace a spolupráce s ostatními spolužáky, práci ve skupině. "Donutit" děti se pravidelně připravovat. Motivovat.

výhody: děti se učí z tepla domova, nejsou stresování ve škole nevýhody: nemohou být mezi kamarády,, nezažijí takovou tu pravou školní atmosféru, vyučování vypadá úplně jinak

výhody: nemusí cestovat za školou, bydlet na internátu nevýhody: nenaváže tolik společenských vztahů jako normální student

Vyhody: urcite maji vsichni pristup k zakaldnimu vzdelai, mohou delat doma na farmach.. Nevyhody: sociologicka zaostalost. Deti neprijdou do styku s jinym detmi ruzneho chovani a vystupovani.

Výhody: získávání zkušeností s používáním moderních technologií, soukromí, škola bez větší psychické zátěže v klidu domova, nízká, nebo žádná šikana kvůli oblečení, vybavení..atd. Nevýhody: možné problémy se začleněním do sociálního prostředí v budoucím zaměstnání, zvyk na práci v klidu

Vyhody: Zvysovani gramotnosti a vzdelanosti obyvatelstva tim, ze vyucovani dojde za zakem, tudiz dostupne pro kohokoliv. Nevyhody: Chybi kontakt se spoluzaky, s ucitelem.

zak zustane v kontaktu s rodinou, muze pomahat doma a delat dalsi veci krome studia

zůstane doma s rodinou

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8566,41 %66,41 %  
muž4333,59 %33,59 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-18otázka č. 10, 19-27otázka č. 10, 28-35otázka č. 10, 35-45otázka č. 10, 46-60otázka č. 10, 61+otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-278163,28 %63,28 %  
0-182620,31 %20,31 %  
28-351511,72 %11,72 %  
46-6032,34 %2,34 %  
35-4521,56 %1,56 %  
61+10,78 %0,78 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, středoškolské → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6349,22 %49,22 %  
středoškolské5240,63 %40,63 %  
základní1310,16 %10,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, jak se vzdělávají v Austrálii děti, které bydlí několik set kilometrů od civilizace a tedy i od nejbližší školy?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi email na otázku 3. Víte, nebo tipli byste si, na jaké bázi(technologii) tato škola vznikla?

2. Slyšeli jste již někdy název SCHOOL OF THE AIR(škola vzduchem)?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi email na otázku 3. Víte, nebo tipli byste si, na jaké bázi(technologii) tato škola vznikla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi smsky na otázku 4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

 • odpověď telefon:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi smsky na otázku 4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

9. Věk

 • odpověď 0-18:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 10. Vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, jak se vzdělávají v Austrálii děti, které bydlí několik set kilometrů od civilizace a tedy i od nejbližší školy?

2. Slyšeli jste již někdy název SCHOOL OF THE AIR(škola vzduchem)?

3. Víte, nebo tipli byste si, na jaké bázi(technologii) tato škola vznikla?

4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

5. Pokud byste bydleli daleko od civilizace, preferovali byste, aby Vaše děti:

6. Byli jste někdy v Austrálii?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, jak se vzdělávají v Austrálii děti, které bydlí několik set kilometrů od civilizace a tedy i od nejbližší školy?

2. Slyšeli jste již někdy název SCHOOL OF THE AIR(škola vzduchem)?

3. Víte, nebo tipli byste si, na jaké bázi(technologii) tato škola vznikla?

4. Které z komunikačních prostředků tato škola v dnešní době používá?(může být více správných řešení)

5. Pokud byste bydleli daleko od civilizace, preferovali byste, aby Vaše děti:

6. Byli jste někdy v Austrálii?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koblihová, L.Vyučování dětí v australské buši (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://vyucovani-deti-v-australske-busi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.