Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití Guerilla Marketingu v ČR

Využití Guerilla Marketingu v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:petra vanickova
Šetření:01. 04. 2015 - 06. 04. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem. 

 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění stručného dotazníku na téma "Guerilla marketing a jeho využití v ČR". Dotazník je složen z otázek zabývajících se nízkonákladovým marketingem a praktickými příklady, jehož výsledky použiji v praktické části mé seminární práce.

Všem děkuji za vyplnění a přeji příjmený den. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak na vás působí reklama obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně2650 %50 %  
Negativně1528,85 %28,85 %  
Pozitivně1121,15 %21,15 %  

Graf

2. Máte pocit, že dnešní reklamě chybí nějaká z uvedených vlastností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věrohodnost2955,77 %55,77 %  
Originalita713,46 %13,46 %  
Vtip713,46 %13,46 %  
Kreativita611,54 %11,54 %  
korektnost11,92 %1,92 %  
snažím se jí ignorovat11,92 %1,92 %  
jak které, nejde označit komplexně11,92 %1,92 %  

Graf

3. Věděli jste, že guerilla marketing je nízko-nákladová reklama, která se stále častěji objevuje ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3465,38 %65,38 %  
Ne1834,62 %34,62 %  

Graf

4. Dokázali byste říct, kde jste se v poslední době setkali s guerilla marketingem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sociální síťi1736,17 %32,69 %  
Na ulici1021,28 %19,23 %  
V hromadné dopravě510,64 %9,62 %  
Na youTube48,51 %7,69 %  
Ne36,38 %5,77 %  
Nevím24,26 %3,85 %  
osobně jsem se zatím nesetkal12,13 %1,92 %  
neuvědomuji si12,13 %1,92 %  
internet12,13 %1,92 %  
Nevím, nerozpoznam. 12,13 %1,92 %  
nevzpomínám si12,13 %1,92 %  
Nevim co to, tak ani nemůžu vědět jestli jsem se stím potkal12,13 %1,92 %  

Graf

5. „Zákaz pohřbívání babiček“ je kampaň Hospice Dobrého Pastýře, která upozorňuje na problematiku důstojného odchodu ze života, setkali jste se s ní? Pokud ano, tak kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1223,08 %23,08 %  
Na sociální síťi1121,15 %21,15 %  
nesetkala713,46 %13,46 %  
Neviděl 35,77 %5,77 %  
Viděl/a jsem značky u stavebních výkopů v Praze23,85 %3,85 %  
nesetkala jsem se s ní23,85 %3,85 %  
NESETKAL23,85 %3,85 %  
Na Youtube23,85 %3,85 %  
neviděla23,85 %3,85 %  
novinový článek11,92 %1,92 %  
v novinách metro11,92 %1,92 %  
Nesetkal.11,92 %1,92 %  
neviděla nikde11,92 %1,92 %  
Neviděl jsem11,92 %1,92 %  
Tisk11,92 %1,92 %  
Nikde11,92 %1,92 %  
Dosud ne11,92 %1,92 %  
Neviděl, ale je to hloupé a primitivní.11,92 %1,92 %  

Graf

6. Jak na Vás tato forma virální reklamy působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně1426,92 %26,92 %  
Negativně1426,92 %26,92 %  
Neutrálně1325 %25 %  
Nevím1121,15 %21,15 %  

Graf

7. „Mysleli jste u snídaně na VŠE“ je další forma guerilla marketingu, který spustila firma Danone na svůj jogurtový nápoj Actimel , která nabádá lidi na ulici, aby se zastavili u jejich promočního stánku, který firma postavila na pražském Andělu. Myslíte si, že taková to forma reklamy patří do městského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2344,23 %44,23 %  
Ne1630,77 %30,77 %  
Nevím, je mi to jedno1325 %25 %  

Graf

8. Ovlivňuje vás tato forma reklamy natolik, že si daný produkt koupíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3975 %75 %  
Ano713,46 %13,46 %  
Nevím611,54 %11,54 %  

Graf

9. Uvítal/a byste ve vašem okolí větší výskyt takové formy reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2650 %50 %  
Nevím, je mi to jedno1426,92 %26,92 %  
Ano1223,08 %23,08 %  

Graf

10. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2955,77 %55,77 %  
Muž2344,23 %44,23 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252346 %44,23 %  
26 - 341632 %30,77 %  
35 - 45816 %15,38 %  
46 - 5436 %5,77 %  

Graf

12. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2956,86 %55,77 %  
Vysokoškolské1937,25 %36,54 %  
Střední bez maturity35,88 %5,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. „Mysleli jste u snídaně na VŠE“ je další forma guerilla marketingu, který spustila firma Danone na svůj jogurtový nápoj Actimel , která nabádá lidi na ulici, aby se zastavili u jejich promočního stánku, který firma postavila na pražském Andělu. Myslíte si, že taková to forma reklamy patří do městského prostoru?

  • odpověď Ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Uvítal/a byste ve vašem okolí větší výskyt takové formy reklamy?

9. Uvítal/a byste ve vašem okolí větší výskyt takové formy reklamy?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. „Mysleli jste u snídaně na VŠE“ je další forma guerilla marketingu, který spustila firma Danone na svůj jogurtový nápoj Actimel , která nabádá lidi na ulici, aby se zastavili u jejich promočního stánku, který firma postavila na pražském Andělu. Myslíte si, že taková to forma reklamy patří do městského prostoru?

10. Jste muž nebo žena?

  • odpověď Žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 1. Jak na vás působí reklama obecně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak na vás působí reklama obecně?

2. Máte pocit, že dnešní reklamě chybí nějaká z uvedených vlastností?

3. Věděli jste, že guerilla marketing je nízko-nákladová reklama, která se stále častěji objevuje ve vašem okolí?

4. Dokázali byste říct, kde jste se v poslední době setkali s guerilla marketingem?

5. „Zákaz pohřbívání babiček“ je kampaň Hospice Dobrého Pastýře, která upozorňuje na problematiku důstojného odchodu ze života, setkali jste se s ní? Pokud ano, tak kde?

6. Jak na Vás tato forma virální reklamy působí?

7. „Mysleli jste u snídaně na VŠE“ je další forma guerilla marketingu, který spustila firma Danone na svůj jogurtový nápoj Actimel , která nabádá lidi na ulici, aby se zastavili u jejich promočního stánku, který firma postavila na pražském Andělu. Myslíte si, že taková to forma reklamy patří do městského prostoru?

8. Ovlivňuje vás tato forma reklamy natolik, že si daný produkt koupíte?

9. Uvítal/a byste ve vašem okolí větší výskyt takové formy reklamy?

10. Jste muž nebo žena?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak na vás působí reklama obecně?

2. Máte pocit, že dnešní reklamě chybí nějaká z uvedených vlastností?

3. Věděli jste, že guerilla marketing je nízko-nákladová reklama, která se stále častěji objevuje ve vašem okolí?

4. Dokázali byste říct, kde jste se v poslední době setkali s guerilla marketingem?

5. „Zákaz pohřbívání babiček“ je kampaň Hospice Dobrého Pastýře, která upozorňuje na problematiku důstojného odchodu ze života, setkali jste se s ní? Pokud ano, tak kde?

6. Jak na Vás tato forma virální reklamy působí?

7. „Mysleli jste u snídaně na VŠE“ je další forma guerilla marketingu, který spustila firma Danone na svůj jogurtový nápoj Actimel , která nabádá lidi na ulici, aby se zastavili u jejich promočního stánku, který firma postavila na pražském Andělu. Myslíte si, že taková to forma reklamy patří do městského prostoru?

8. Ovlivňuje vás tato forma reklamy natolik, že si daný produkt koupíte?

9. Uvítal/a byste ve vašem okolí větší výskyt takové formy reklamy?

10. Jste muž nebo žena?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

vanickova, p.Využití Guerilla Marketingu v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyuziti-guerilla-marketingu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.