Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití kompetencí všeobecné sestry a zdravotnického asistenta v praxi

Využití kompetencí všeobecné sestry a zdravotnického asistenta v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Jordánková
Šetření:07. 03. 2016 - 09. 03. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Andrea Jordánková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského programu Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava, Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma „Využití kompetencí všeobecné sestry a zdravotnického asistenta v klinické praxi“. Dotazník je anonymní a je určen především všeobecným sestrám a zdravotnickým asistentům, kteří pracují na standardních chirurgických odděleních. Otázky si pozorně přečtěte, než na ně odpovíte.  

Předem děkuji za Váš čas, spolupráci a trpělivost.

 Andrea Jordánková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10495,41 %95,41 %  
Muž54,59 %4,59 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 30 let3431,19 %31,19 %  
18 – 25 let3330,28 %30,28 %  
41 – 50 let1816,51 %16,51 %  
31 – 35 let1110,09 %10,09 %  
36 – 40 let109,17 %9,17 %  
51 – 60 let21,83 %1,83 %  
60 let a více10,92 %0,92 %  

Graf

3. Studijní obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná sestra5752,29 %52,29 %  
Zdravotnický asistent2825,69 %25,69 %  
Diplomovaná všeobecná sestra2422,02 %22,02 %  

Graf

4. Získaný stupeň vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední zdravotnická škola6963,3 %63,3 %  
Vysoká zdravotnická škola 1.stupeň (Bc.)1816,51 %16,51 %  
Vyšší odborná škola zdravotnická (DiS)1614,68 %14,68 %  
Vysoká zdravotnická škola 2.stupeň (Mgr.)65,5 %5,5 %  

Graf

5. Forma vykonávané praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez odborného dohledu7568,81 %68,81 %  
Pod odborným dohledem3431,19 %31,19 %  

Graf

6. Délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 5 let4944,95 %44,95 %  
6 – 10 let2321,1 %21,1 %  
26 let a více109,17 %9,17 %  
21 – 25 let98,26 %8,26 %  
16 – 20 let98,26 %8,26 %  
11 – 15 let98,26 %8,26 %  

Graf

7. Na jakém typu chirurgického pracoviště vykonáváte své povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Standardní lůžkové oddělení všeobecné chirurgie5550,46 %50,46 %  
Standardní lůžkové oddělení traumatologie1311,93 %11,93 %  
Standardní lůžkové oddělení ortopedie65,5 %5,5 %  
Standardní lůžkové oddělení urologie54,59 %4,59 %  
Standardní lůžkové oddělení otorinolaryngologie21,83 %1,83 %  
JIP traumatologie21,83 %1,83 %  
Neurochirurgie 21,83 %1,83 %  
Standardní lůžkové oddělení kardiochirurgie a angiologie21,83 %1,83 %  
kojenecky jip- plasticke chirurgie10,92 %0,92 %  
lůžkové odd.neurochirurgie10,92 %0,92 %  
aro 10,92 %0,92 %  
stand.odd neurochirurgie10,92 %0,92 %  
Standardní pooperační gynekologické oddělení10,92 %0,92 %  
septické oddělení10,92 %0,92 %  
Interní odd10,92 %0,92 %  
st. odd. onkochirurgie :-)10,92 %0,92 %  
chirurgie jip10,92 %0,92 %  
dětská chirurgie10,92 %0,92 %  
ARO KARDIOCHIRURGIE10,92 %0,92 %  
Sociálně lůžkové oddělení10,92 %0,92 %  
Anesteziologie10,92 %0,92 %  
emergency - úrazová ambulance10,92 %0,92 %  
Operační sály 10,92 %0,92 %  
kardiologický JIP10,92 %0,92 %  
DIOP10,92 %0,92 %  
septická ortopedie10,92 %0,92 %  
nepracuji na chirurgickém odd.10,92 %0,92 %  
Mezioborová jednotka IP - dospávací pokoj po chir. výkonech10,92 %0,92 %  
nedělám na Chir. odd.10,92 %0,92 %  
psychiatrie10,92 %0,92 %  

Graf

8. Která vyhláška upravuje kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhláška číslo 55/2011 Sb.4339,45 %39,45 %  
Nevím3733,94 %33,94 %  
Vyhláška číslo 56/2009 Sb.1715,6 %15,6 %  
Vyhláška číslo 95/2014 Sb.1211,01 %11,01 %  

Graf

9. Zajímáte se o problematiku kompetencí, které souvisí s výkonem Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto problematiku sleduji pravidelně5247,71 %47,71 %  
Občas se něco dozvím v rámci médií.3027,52 %27,52 %  
Pouze výjimečně v rámci vzdělávací akce2623,85 %23,85 %  
Ne, tato problematika mě vůbec nezajímá10,92 %0,92 %  

Graf

10. Domníváte se, že kompetence, které uplatňujete v rámci výkonu svého povolání znáte dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, své kompetence znám dostatečně.7064,22 %64,22 %  
Domnívám se, že mé znalosti v této oblasti nejsou dostačující2926,61 %26,61 %  
Ne, o svých kompetencích nemám vůbec přehled65,5 %5,5 %  
Nevím, nedokážu odpovědět.43,67 %3,67 %  

Graf

11. Domníváte se, že v běžném provozu na oddělení lze striktně dodržovat příslušné kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není to možné5752,29 %52,29 %  
Ano, za předpokladu navýšení personálu4036,7 %36,7 %  
Ano, je to možné76,42 %6,42 %  
Nevím, nedokážu odpovědět.54,59 %4,59 %  

Graf

12. V rámci výkonu svého povolání, překračujete někdy své kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kompetence překračuji při každé službě5550,46 %50,46 %  
Kompetence překračuji pouze výjimečně2825,69 %25,69 %  
Kompetence překračuji nejméně jednou za týden1917,43 %17,43 %  
Kompetence nikdy nepřekračuji54,59 %4,59 %  
Kompetence překračuji nejméně jednou za měsíc21,83 %1,83 %  

Graf

13. Jaké kompetence jsou podle Vás nejčastěji překračovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Splnění ordinací po telefonu bez následného zápisu lékaře do dokumentace6660,55 %60,55 %  
Splnění ordinací po ústní domluvě bez následného zápisu lékaře do dokumentace5247,71 %47,71 %  
Podávání léků bez indikace lékaře4036,7 %36,7 %  
Extrakce stehů3733,94 %33,94 %  
Extrakce centrálního žilního katétru3027,52 %27,52 %  
Podávání infuzních roztoků bez indikace lékaře2321,1 %21,1 %  
Domnívám se, že žádné kompetence nejsou překračovány43,67 %3,67 %  
Nevím, nedokážu na tuto otázku odpovědět21,83 %1,83 %  

Graf

14. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence všeobecným sestrám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domnívám se, že ano8073,39 %73,39 %  
Domnívám se, že to není nutné2018,35 %18,35 %  
Tuto problematiku nedokážu posoudit87,34 %7,34 %  
Nevím, o tuto problematiku se nezajímám10,92 %0,92 %  

Graf

15. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podávání některých vybraných léků např. hypnotika, laxativa, analgetika6880 %62,39 %  
Extrakce stehů5160 %46,79 %  
Extrakce centrálního žilního katétru4249,41 %38,53 %  
Zavedení močového katétru u muže3844,71 %34,86 %  
Hojení ran, infuzní terapie k závodnění, analgetika dle preference pacientky11,18 %0,92 %  
např. odběr krve při vysokých odpadech po operaci, při krvácení apod., stěr z rány(vypadá-li zánětlivě)11,18 %0,92 %  
zavedení PMK u muže po specializaci11,18 %0,92 %  
extrakce drénů11,18 %0,92 %  
podání infuze, pouze v některých případech11,18 %0,92 %  
to už bychom dělaly uplně vše11,18 %0,92 %  

Graf

16. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence zdravotnickým asistentům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domnívám se, že ano8678,9 %78,9 %  
Tuto problematiku nedokážu posoudit1412,84 %12,84 %  
Domnívám se, že to není nutné98,26 %8,26 %  

Graf

17. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavedení periferního žilního katétru7586,21 %68,81 %  
Katetrizace močového měchýře u ženy7586,21 %68,81 %  
Odběr venózní krve7485,06 %67,89 %  
Podávání infuzních roztoků7181,61 %65,14 %  
myslim se ze by meli tento obor zrusit a navratit zdravku jako driv. podle me zdr. as nema dostatecne znalosti aby mu byly kompetence navyseny. navic to nevyresi problem v dnesnim zravotnictvi s nedostatkem sester. a nemluve o penezich... 11,15 %0,92 %  
vyrovnat všechny jejich kompetence na úroveň kompetencí všeobecné sestry11,15 %0,92 %  
záleží na studiu a zkušenostech,některé školy připravují ZA jako sestry,jiné jako ošetřovatelky11,15 %0,92 %  
u nás asistentka dělá vše,co sestra11,15 %0,92 %  

Graf

18. Za jakých podmínek by pro Vás bylo přijatelné navýšení kompetencí?(na tuto otázku prosím odpovězte jen v případě, že jste odpověděli kladně na otázku číslo 14 nebo 16)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navýšení platového ohodnocení6868,69 %62,39 %  
Celková změna v systému vzdělávání6363,64 %57,8 %  
Možnost certifikovaných kurzů2525,25 %22,94 %  
Umožnění specializačního vzdělání ze strany zaměstnavatele1919,19 %17,43 %  

Graf

19. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami bez indikace lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale pouze na základě indikace lékaře3633,03 %33,03 %  
Ano, je to plně v kompetenci všeobecné sestry2724,77 %24,77 %  
Nevím, zda je to v kompetenci všeobecné sestry2623,85 %23,85 %  
Ne, toto není v kompetenci všeobecné sestry2018,35 %18,35 %  

Graf

20. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, ošetřovat stomie bez indikace lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto činnost vykonává zcela samostatně, bez indikace lékaře10091,74 %91,74 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat pouze na základě indikace lékaře65,5 %5,5 %  
Nevím21,83 %1,83 %  
Ne, k této činnosti není oprávněna10,92 %0,92 %  

Graf

21. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, měřit a orientačně hodnotit krevní tlak, puls, dech, tělesnou teplotu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto činnost vykonává zcela samostatně bez indikace lékaře10091,74 %91,74 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat pouze na základě indikace lékaře76,42 %6,42 %  
Ne, k této činnost není oprávněna10,92 %0,92 %  
Nevím10,92 %0,92 %  

Graf

22. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět nácvik sebeobsluhy u klienta bez indikace lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto činnost vykonává zcela samostatně bez indikace lékaře9486,24 %86,24 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat pouze na základě indikace lékaře1110,09 %10,09 %  
Ne, k této činnosti je oprávněn pouze fyzioterapeut32,75 %2,75 %  
Nevím10,92 %0,92 %  

Graf

23. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost bez indikace lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto činnost vykonává zcela samostatně bez indikace lékaře8073,39 %73,39 %  
Ano, to činnost smí vykonávat pouze na základě indikace lékaře2422,02 %22,02 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat pod odborným dohledem lékaře32,75 %2,75 %  
Nevím21,83 %1,83 %  

Graf

24. Je oprávněn zdravotnický asistent odebírat žilní krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře6155,96 %55,96 %  
Ne, k této činnosti není oprávněn4036,7 %36,7 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat zcela samostatně na základě indikace lékaře65,5 %5,5 %  
Nevím21,83 %1,83 %  

Graf

25. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět katetrizaci močového měchýře u žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře5651,38 %51,38 %  
Ne, k této činnosti není oprávněn.4541,28 %41,28 %  
Nevím.65,5 %5,5 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat zcela samostatně21,83 %1,83 %  

Graf

26. Je oprávněn zdravotnický asistent aplikovat léky intravenózní či epidurální cestou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, k této činnosti není oprávněn.9284,4 %84,4 %  
Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře.1513,76 %13,76 %  
Nevím.10,92 %0,92 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat samostatně na základě indikace lékaře.10,92 %0,92 %  

Graf

27. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry4541,28 %41,28 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat samostatně bez odborného dohledu3027,52 %27,52 %  
Ne, tuto činnost je oprávněn provádět pouze fyzioterapeut2422,02 %22,02 %  
Nevím109,17 %9,17 %  

Graf

28. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pod odborným dohledem sestry4844,04 %44,04 %  
Nevím2018,35 %18,35 %  
Ne, tato činnost nepatří do kompetencí všeobecné sestry1816,51 %16,51 %  
Ano, na základě indikace lékaře1110,09 %10,09 %  
Ne, tato činnost nepatří do kompetencí zdravotního asistenta98,26 %8,26 %  
Ano, tuto činnost smí vykonávat bez indikace lékaře a odborného dohledu32,75 %2,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Studijní obor?

 • odpověď Diplomovaná všeobecná sestra:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší odborná škola zdravotnická (DiS) na otázku 4. Získaný stupeň vzdělání?

4. Získaný stupeň vzdělání?

 • odpověď Střední zdravotnická škola:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pod odborným dohledem na otázku 5. Forma vykonávané praxe?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnický asistent na otázku 3. Studijní obor?

5. Forma vykonávané praxe?

 • odpověď Pod odborným dohledem:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnický asistent na otázku 3. Studijní obor?

6. Délka Vaší praxe?

 • odpověď 0 – 5 let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 – 25 let na otázku 2. Věk?

24. Je oprávněn zdravotnický asistent odebírat žilní krev?

 • odpověď Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře. na otázku 26. Je oprávněn zdravotnický asistent aplikovat léky intravenózní či epidurální cestou?

25. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět katetrizaci močového měchýře u žen?

 • odpověď Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře. na otázku 26. Je oprávněn zdravotnický asistent aplikovat léky intravenózní či epidurální cestou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Studijní obor?

4. Získaný stupeň vzdělání?

5. Forma vykonávané praxe?

6. Délka Vaší praxe?

7. Na jakém typu chirurgického pracoviště vykonáváte své povolání?

8. Která vyhláška upravuje kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta?

9. Zajímáte se o problematiku kompetencí, které souvisí s výkonem Vašeho povolání?

10. Domníváte se, že kompetence, které uplatňujete v rámci výkonu svého povolání znáte dostatečně?

11. Domníváte se, že v běžném provozu na oddělení lze striktně dodržovat příslušné kompetence?

12. V rámci výkonu svého povolání, překračujete někdy své kompetence?

13. Jaké kompetence jsou podle Vás nejčastěji překračovány?

14. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence všeobecným sestrám?

15. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

16. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence zdravotnickým asistentům?

17. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

18. Za jakých podmínek by pro Vás bylo přijatelné navýšení kompetencí?(na tuto otázku prosím odpovězte jen v případě, že jste odpověděli kladně na otázku číslo 14 nebo 16)

19. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami bez indikace lékaře?

20. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, ošetřovat stomie bez indikace lékaře?

21. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, měřit a orientačně hodnotit krevní tlak, puls, dech, tělesnou teplotu?

22. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět nácvik sebeobsluhy u klienta bez indikace lékaře?

23. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost bez indikace lékaře?

24. Je oprávněn zdravotnický asistent odebírat žilní krev?

25. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět katetrizaci močového měchýře u žen?

26. Je oprávněn zdravotnický asistent aplikovat léky intravenózní či epidurální cestou?

27. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility?

28. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Studijní obor?

4. Získaný stupeň vzdělání?

5. Forma vykonávané praxe?

6. Délka Vaší praxe?

7. Na jakém typu chirurgického pracoviště vykonáváte své povolání?

8. Která vyhláška upravuje kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta?

9. Zajímáte se o problematiku kompetencí, které souvisí s výkonem Vašeho povolání?

10. Domníváte se, že kompetence, které uplatňujete v rámci výkonu svého povolání znáte dostatečně?

11. Domníváte se, že v běžném provozu na oddělení lze striktně dodržovat příslušné kompetence?

12. V rámci výkonu svého povolání, překračujete někdy své kompetence?

13. Jaké kompetence jsou podle Vás nejčastěji překračovány?

14. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence všeobecným sestrám?

15. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

16. Domníváte se, že by bylo přínosné navýšit kompetence zdravotnickým asistentům?

17. Pokud se domníváte, že ano, které kompetence by to měly být?

18. Za jakých podmínek by pro Vás bylo přijatelné navýšení kompetencí?(na tuto otázku prosím odpovězte jen v případě, že jste odpověděli kladně na otázku číslo 14 nebo 16)

19. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami bez indikace lékaře?

20. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, ošetřovat stomie bez indikace lékaře?

21. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, měřit a orientačně hodnotit krevní tlak, puls, dech, tělesnou teplotu?

22. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět nácvik sebeobsluhy u klienta bez indikace lékaře?

23. Je oprávněna všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu, provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost bez indikace lékaře?

24. Je oprávněn zdravotnický asistent odebírat žilní krev?

25. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět katetrizaci močového měchýře u žen?

26. Je oprávněn zdravotnický asistent aplikovat léky intravenózní či epidurální cestou?

27. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility?

28. Je oprávněn zdravotnický asistent provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jordánková, A.Využití kompetencí všeobecné sestry a zdravotnického asistenta v praxi (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vyuziti-kompetenci-vseobecne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.