Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití multimédií na 2.stupni ZŠ

Využití multimédií na 2.stupni ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Provazníková
Šetření:19. 02. 2015 - 17. 03. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou 5. ročníku Univerzity Hradce Králové v oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: „Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka.“

Účelem tohoto dotazníku je zjistit, jak skutečně učitelé 2. stupně ZŠ využívají dnešní možnosti multimédií, které mají k dispozici a jak je hodnotí.

Dotazník je zcela anonymní a získaná data budou použita ke stanovení celkových výsledků. Dovoluji si upozornit, že je určen pouze pro učitele 2. stupně ZŠ s jakoukoliv aprobací.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3669,23 %69,23 %  
muž1630,77 %30,77 %  

Graf

2. Z jakého kraje jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královéhradecký1528,85 %28,85 %  
Pardubický917,31 %17,31 %  
hlavní město Praha47,69 %7,69 %  
kraj Vysočina47,69 %7,69 %  
Jihočeský35,77 %5,77 %  
Plzeňský35,77 %5,77 %  
Olomoucký35,77 %5,77 %  
Zlínský23,85 %3,85 %  
Středočeský23,85 %3,85 %  
Jihomoravský23,85 %3,85 %  
Ústecký23,85 %3,85 %  
Liberecký23,85 %3,85 %  
Moravskoslezský11,92 %1,92 %  

Graf

3. Jaká je Vaše aprobace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čj,Ov23,85 %3,85 %  
Čj,Vv 23,85 %3,85 %  
anglický jazyk, biologie11,92 %1,92 %  
český jazyk - ruský jazyk11,92 %1,92 %  
český jazyk-občanská výchova11,92 %1,92 %  
aj, rj11,92 %1,92 %  
biologie+chemie11,92 %1,92 %  
chemie, biologie11,92 %1,92 %  
AJ - FJ pro 2. stupeň ZŠ11,92 %1,92 %  
VÝTVARKA DĚJÁK11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi NJ + BIO
francouzský a anglický jazyk
Matematika a Informatika
ČJ-OV
speciální pedagogika - výtvarná výchova
VV, ČJL
NJ - HV
Aj - VV
VV a OV
AJ, M
Bi,VV
Bi,Zt,Inf
M,Tv
TV,M
M,Ov
FJ, RJ, AJ
D,Rj
Čj, Ov
Bi, TV
F,Zt
Aj,Rj
Aj,Bi
Tv a M
Cj a Aj
Fy a Che
Aj,Fj
aj.bi
bi,ov
Aj - Rj
Anglický jazyk-Hudební výchova
aj,m
m,cj
aj,nj
dějepis, výtvarka
ČJ - etická výchova
bi - ch - z
biologie, chemie
matematika a informační technologie
zsv - geo a d - cj
lovení želev
4076,92 %76,92 % 

Graf

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 roku1630,77 %30,77 %  
6 - 10 let1121,15 %21,15 %  
2-5 let815,38 %15,38 %  
16 - 20 let815,38 %15,38 %  
11 - 15 let713,46 %13,46 %  
21 a více let23,85 %3,85 %  

Graf

5. Které z následujících pomůcek máte ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač ve třídě5198,08 %98,08 %  
interaktivní tabule4994,23 %94,23 %  
dataprojektor4586,54 %86,54 %  
DVD přehrávač3465,38 %65,38 %  
meotar1325 %25 %  

Graf

6. Které z následujících pomůcek využíváte v hodinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač ve třídě4892,31 %92,31 %  
dataprojektor3669,23 %69,23 %  
interaktivní tabule3261,54 %61,54 %  
DVD přehrávač1325 %25 %  
meotar35,77 %5,77 %  
nevyužívám23,85 %3,85 %  
interaktivní televizi11,92 %1,92 %  
velmi ojediněla interaktivní tabuli11,92 %1,92 %  
želvu11,92 %1,92 %  

Graf

7. A jak často je využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou hodinu2242,31 %42,31 %  
1x týdně1732,69 %32,69 %  
1x za 14 dní917,31 %17,31 %  
1x měsíčně35,77 %5,77 %  
asi 3 x týdně (v ivt každou hodinu)11,92 %1,92 %  
dle potřeby,někdy pokaždé,jindy 1x za týden11,92 %1,92 %  
nevyužívám11,92 %1,92 %  
nepoužívám11,92 %1,92 %  
platí pro počítač a dataprojektor11,92 %1,92 %  
podle želvy11,92 %1,92 %  

Graf

8. V jakých vyučovacích hodinách nejčastěji využíváte multimediální podpory?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologie59,62 %9,62 %  
aj59,62 %9,62 %  
VV23,85 %3,85 %  
přírodopis23,85 %3,85 %  
matematika23,85 %3,85 %  
M23,85 %3,85 %  
anglický jazyk11,92 %1,92 %  
ruský jazyk11,92 %1,92 %  
podle potřeby (jak v čj, tak v OV11,92 %1,92 %  
v Aj11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi AJ a FJ
VÝTVARKA DĚJÁK
přírodopis, vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova, český jazyk
při angličtině pro procvičení látky zábavnou formou
IVT a matematika
český jazyk, dějepis, občanská výchova
m, čj, vv
ve všech ( NJ,HV,AJ,OV,RV,D)
ve všech
v angličtině
angličtina
občanka
ve všech hodinách
český jazyk
nevyužívám
v žádné
fyzika
v obou předmětech
Cj
Fy
aj, fj
v anglickém jazyce
v obou
dějepis
ČJ
přírodopis, zeměpis
v hodinách biologie
v hodinách informatiky
zeměpis a dejepis
kroužek házení želvou
3057,69 %57,69 % 

Graf

9. Máte ve svém kabinetě k dispozici vlastní počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3771,15 %71,15 %  
ne1528,85 %28,85 %  

Graf

10. Kde získáváte prezentace či jinou multimediální podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní tvorba3975 %75 %  
stažené z internetu3261,54 %61,54 %  
zakoupené47,69 %7,69 %  
nepoužívám23,85 %3,85 %  
od kolegů11,92 %1,92 %  
ne11,92 %1,92 %  
v zoo11,92 %1,92 %  

Graf

11. Využíváte ve výuce multimediální výukové programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4586,54 %86,54 %  
ano713,46 %13,46 %  

Graf

12. Jaké multimediální výukové programy využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Fraus

např. pro český jazyk licenční materiály k učebnicím

powerpointové prezentaci

Programy z Jeden svět na školách atd.

programy, které jsou vázané na učebnice

Smard Board, Activ Board

želvy

13. Domníváte se, že dostupné multimediální výukové programy odpovídají obsahu RVP a ŠVP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3261,54 %61,54 %  
nevím1936,54 %36,54 %  
ne11,92 %1,92 %  

Graf

14. Jak by podle vás měl vypadat ideální výukový program, který bude učitel moci využít v hodinách, ale i pro zadávání domácích cvičení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ideální nebude nikdy, protože každá učebnice a s ní výukové programy jsou vypracované jinak. je důležité si vzít z něj jen to, co potřebuji a co se mi aktuálně hodí. nepracuji striktně jen s tím, co je dané, ale hledám různé možnosti a kombinuji si nápady a náplň učiva po svém a dle možnosti dětí

měl by být kreativní, upoutat pozornost žáků, názorný s možnostmi různých her

Měl by být určitě atraktivní pro děti a snadný na manipulaci. Určitě by také měl obsahovat autentické nahrávky (rodilí mluvčí) či texty a přibližovat kulturu anglicky (francouzsky) mluvících zemí. Zadání případných úkolů by mělo být v češtině.

NA TO BY BÝT ASI OBSÁHLÁ ODPOVĚĎ ALE NECHCE SE MI PSÁT. PATRNĚ NĚCO VE SMYSLU PROPOJENÍ S INTERNETEM A APLIKACÍ DO SMARTPHONU

nevím

stručný a přesnými formulacemi, jednoduchý při přihlašování se

zadarmo

želva

15. Víte, kam se obrátit, pokud hledáte vhodný multimediální výukový program pro váš předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3261,54 %61,54 %  
ano2038,46 %38,46 %  

Graf

16. V čem vidíte přínos multimediálních výukových programů ve výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

AKTIVIZACE STUDENTŮ, OŽIVENÍ HODINY

atraktivita pro děti

atraktivnost

motivace pro žáky, lepší zapamatování tématu

Motivce a zpestření výuky pro děti i učitele. Opakování zábavnou formou a větší aktivita ze strany žáků. Díky možnosti vizualizace a audio nahrávek zapojení více smyslů žáka a tudíž i lepší zapamatování.

Nazornost

názornost,profesionální zpracování

nevím

Oživení výuky

Pro výuku jazyků mají velký význam. Studenti si spojí vizuální a sluchový vjem s novým slovem, frází

pro žáky přitažlivá forma výuky, řešení výuky pro děti, které jsou často nemocné

propojení praktického a teoretického, zajímavosti, atraktivita výuky

Rozdodně to žáky více zaujme.

rozvoj moderních technologií jde ruku v ruce s vývojem dnešního světa a ochuzovat děti o něj je zase v dnešní době divné. takže moderní technologie ano, ale v rozumné míře

usnadnění práce

usnadnění práce učiteli, atraktivita pro žáky, zaujetí jejich pozornosti, aktivita žáků, nadšení pro věc

v mém oboru si nejsem jistá - volně dostupných výukových materiálů pro Aj je nepřeberně

vizualizace

výuka zábavnou formou

zábava pro žáky, větší atraktivita, zájem žáků

změna v hodině, větší kvalita

Zpestření výuky.

želva

17. V čem vidíte jejich nedostatky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

asi si budu protiřečit, ale že je možná všude přetechnizováno a cpe se dětem do hlav (rodina, reklamy, vrstevníci), že bez nejnovější techniky jste out

časová náročnost

ČASOVÁ NÁROČNOST - POKUD NEJDE O NĚCO VE STYLU "DUMY" TAK I PLATOVÉ NEOHODNOCENÍ.

časová náročnost učitele

časově náročnější na přípravu, potřeba PC ve třídě (kde není)

domácí počítačové zázemí, (ne)ochota žáků využívat tuto formu výuky doma - ve škole s tím ovšem problém mít nebudou

Interaktivní tabule není v každé třídě, není k dispozici každou hodinu.

Možnost nekvalitního programu a možnost, že se nebude hodit všem - nejsou osnovy a každá škola bere něco jiného

náročnost

Nelze jimi zcela nahradit výuku, důležitá je i interakce mezi žáky a učitelem a mezi žáky navzájem... Technika nemusí vždy dobře fungovat.

nemají žádné nedostatky

nevím

nevím

potřeba elektroniky, čas

pouze v případě nadužívání nebo zneužívání

Pro učitele to znamená větší přípravu.

příliš času zabere jejich tvorba

v tom, že nejsou volně k dispozici

zatím nevím

žádné

želva

18. Pokládáte výukové programy za užitečné a atraktivní pro žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5096,15 %96,15 %  
ne23,85 %3,85 %  

Graf

19. Umíte vytvořit vlastní multimediální program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3771,15 %71,15 %  
ano1528,85 %28,85 %  

Graf

20. Měli byste zájem o vzdělávání pedagogů ve tvorbě multimediální výukových programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4076,92 %76,92 %  
ne1223,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Které z následujících pomůcek máte ve škole?

  • odpověď DVD přehrávač:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi DVD přehrávač na otázku 6. Které z následujících pomůcek využíváte v hodinách?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Z jakého kraje jste?

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

5. Které z následujících pomůcek máte ve škole?

6. Které z následujících pomůcek využíváte v hodinách?

7. A jak často je využíváte?

9. Máte ve svém kabinetě k dispozici vlastní počítač?

10. Kde získáváte prezentace či jinou multimediální podporu?

11. Využíváte ve výuce multimediální výukové programy?

13. Domníváte se, že dostupné multimediální výukové programy odpovídají obsahu RVP a ŠVP?

15. Víte, kam se obrátit, pokud hledáte vhodný multimediální výukový program pro váš předmět?

18. Pokládáte výukové programy za užitečné a atraktivní pro žáky?

19. Umíte vytvořit vlastní multimediální program?

20. Měli byste zájem o vzdělávání pedagogů ve tvorbě multimediální výukových programů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Z jakého kraje jste?

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

5. Které z následujících pomůcek máte ve škole?

6. Které z následujících pomůcek využíváte v hodinách?

7. A jak často je využíváte?

9. Máte ve svém kabinetě k dispozici vlastní počítač?

10. Kde získáváte prezentace či jinou multimediální podporu?

11. Využíváte ve výuce multimediální výukové programy?

13. Domníváte se, že dostupné multimediální výukové programy odpovídají obsahu RVP a ŠVP?

15. Víte, kam se obrátit, pokud hledáte vhodný multimediální výukový program pro váš předmět?

18. Pokládáte výukové programy za užitečné a atraktivní pro žáky?

19. Umíte vytvořit vlastní multimediální program?

20. Měli byste zájem o vzdělávání pedagogů ve tvorbě multimediální výukových programů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Provazníková, M.Využití multimédií na 2.stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyuziti-multimedii-na-2-stup.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.