Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití učebních pomůcek

Využití učebních pomůcek

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:MIroslav Syrovátka
Šetření:24. 01. 2018 - 07. 02. 2018
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění mého dotazníku. Bude využit pro školní potřeby. děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5171,83 %70,83 %  
muž2028,17 %27,78 %  

Graf

2. Jaký typ školy navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola3042,25 %41,67 %  
maturitní obor2535,21 %34,72 %  
základní811,27 %11,11 %  
učební obor68,45 %8,33 %  
vyšší odborná škola22,82 %2,78 %  

Graf

3. Používáte při výuce učebnice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně3042,86 %41,67 %  
ano, ve většině předmětů2130 %29,17 %  
pouze pokud je potřeba1622,86 %22,22 %  
nemáme učebnice k dispozici811,43 %11,11 %  
ano, v každém předmětu11,43 %1,39 %  

Graf

4. Poskytuje vám škola učebnice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, kupujeme si je sami3752,86 %51,39 %  
můžeme si je zapůjčit v školní knihovně1927,14 %26,39 %  
ano, zdarma1420 %19,44 %  
ne, nepotřebujeme je912,86 %12,5 %  
ano, za úplatu811,43 %11,11 %  

Graf

5. Používáte při výuce interaktivní tabuli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemáme ji k dispozici2637,68 %36,11 %  
ano, často, máme ji ve třídě1927,54 %26,39 %  
ano, pouze ve vybraných učebnách1318,84 %18,06 %  
ano, pouze někteří vyučující1217,39 %16,67 %  
ne, vyučující s tabulí nemá zkušenosti68,7 %8,33 %  

Graf

6. Jakým způsobem využíváte interaktivní tabuli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tabuli nevyužíváme2945,31 %40,28 %  
tabuli obsluhuje pouze vyučující2742,19 %37,5 %  
tabuli používáme na vyzvání učitele1523,44 %20,83 %  
tabuli využíváme všichni žáci po výkladu učitele57,81 %6,94 %  
tabuli můžeme využívat bez zásahu učitele23,13 %2,78 %  

Graf

7. Využíváte názorné pomůcky jako nástěnné mapy, modely?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v určitých předmětech4564,29 %62,5 %  
ne, vyučující je nepoužívá1318,57 %18,06 %  
ano, pokud jsou k dispozici1318,57 %18,06 %  
ne, nejsou k dispozici68,57 %8,33 %  

Graf

8. Využíváte učební pomůcky zhotovené vaším vyučujícím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vyučující je nevytváří3144,29 %43,06 %  
ano, někdy1825,71 %25 %  
ano, zřídka1724,29 %23,61 %  
ne, máme pomůcky zakoupené1014,29 %13,89 %  
ano, často34,29 %4,17 %  

Graf

9. Využíváte v hodinách audio pomůcky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, převážně v hodinách jazykových3752,86 %51,39 %  
ne, vyučující je nezařazují do výuky1521,43 %20,83 %  
velmi vyjímečně1420 %19,44 %  
ne, nemáme je k dispozici45,71 %5,56 %  
ano, ve většině vyučovacích předmětech34,29 %4,17 %  

Graf

10. Jste spokojeni s využíváním učebních pomůcek při výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano1927,54 %26,39 %  
ano, nic bych neměnil1724,64 %23,61 %  
ne, učitelé je málo zařazují do výuky1318,84 %18,06 %  
ano, s výhradami1115,94 %15,28 %  
nevím811,59 %11,11 %  
ne, máme jich málo k dispozici57,25 %6,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký typ školy navštěvujete?

  • odpověď vysoká škola:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžeme si je zapůjčit v školní knihovně na otázku 4. Poskytuje vám škola učebnice?

6. Jakým způsobem využíváte interaktivní tabuli?

  • odpověď tabuli nevyužíváme:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nemáme ji k dispozici na otázku 5. Používáte při výuce interaktivní tabuli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký typ školy navštěvujete?

3. Používáte při výuce učebnice?

4. Poskytuje vám škola učebnice?

5. Používáte při výuce interaktivní tabuli?

6. Jakým způsobem využíváte interaktivní tabuli?

7. Využíváte názorné pomůcky jako nástěnné mapy, modely?

8. Využíváte učební pomůcky zhotovené vaším vyučujícím?

9. Využíváte v hodinách audio pomůcky?

10. Jste spokojeni s využíváním učebních pomůcek při výuce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký typ školy navštěvujete?

3. Používáte při výuce učebnice?

4. Poskytuje vám škola učebnice?

5. Používáte při výuce interaktivní tabuli?

6. Jakým způsobem využíváte interaktivní tabuli?

7. Využíváte názorné pomůcky jako nástěnné mapy, modely?

8. Využíváte učební pomůcky zhotovené vaším vyučujícím?

9. Využíváte v hodinách audio pomůcky?

10. Jste spokojeni s využíváním učebních pomůcek při výuce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Syrovátka, M.Využití učebních pomůcek (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyuziti-ucebnich-pomucek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.