Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání internetu a jeho potřeba v každodenním životě

Využívání internetu a jeho potřeba v každodenním životě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kazdová
Šetření:21. 11. 2010 - 03. 12. 2010
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 
jmenuji se Tereza Kazdová, jsem studentkou VŠB - TÚO a ráda bych Vás za své kolegyně požádala o vyplnění dotazníku s názvem Využívání internetu a jeho potřeba v každodenním životě. Výsledky budou použity pro seminární práci a po skončení dotazníku budou veřejně přístupné.


Děkujeme za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. V kolika letech jste se stal/a uživatelem internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v méně než 15 letech10257,3 %57,3 %  
b) v 15 – 25 letech7441,57 %41,57 %  
c) ve 26 – 35 letech21,12 %1,12 %  

Graf

2. Od kolika let by podle Vašeho názoru měl mít člověk přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) ve 13 – 15 letech7944,38 %44,38 %  
b) v 9 – 12 letech6234,83 %34,83 %  
d) v 16- 18 letech2715,17 %15,17 %  
a) v méně než 8 letech105,62 %5,62 %  

Graf

3. Jak často průměrně používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) denně16693,26 %93,26 %  
b) 2 – 4 krát týdně126,74 %6,74 %  

Graf

4. Kde se obvykle připojujete k internetu? (Je možné uvést více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) doma17698,88 %98,88 %  
b) ve škole10056,18 %56,18 %  
e) v práci4525,28 %25,28 %  
d) u kamarádů3720,79 %20,79 %  
c) v internetové kavárně116,18 %6,18 %  

Graf

5. Jaké informace obvykle vyhledáváte na internetu? (Je možné uvést více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) sociální sítě 14983,71 %83,71 %  
a) informace potřebné ke studiu14682,02 %82,02 %  
c) aktuality doma a ve světě12167,98 %67,98 %  
d) filmové a hudební stránky11464,04 %64,04 %  
e) informace potřebné k práci6737,64 %37,64 %  
f) jiné6435,96 %35,96 %  

Graf

6. Průměrně jak často navštěvujete sociální síte? ( facebook,lide,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) denně13173,6 %73,6 %  
b) 2 – 4 krát týdně2916,29 %16,29 %  
c) 1 krát týdně84,49 %4,49 %  
f) nejsem uživatelem sociální sítě 52,81 %2,81 %  
e) 1 krát měsíčně a méně42,25 %2,25 %  
d) 2 – 3 krát měsíčně10,56 %0,56 %  

Graf

7. Myslíte si, že ke studiu je využívání internetu nevyhnutelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13776,97 %76,97 %  
spíše souhlasím3620,22 %20,22 %  
nesouhlasím21,12 %1,12 %  
spíše nesouhlasím21,12 %1,12 %  
nevím10,56 %0,56 %  

Graf

8. Myslíte si, že časté navštěvování sociálních sítí ma na člověka pozitivní vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7039,33 %39,33 %  
nevím5329,78 %29,78 %  
nesouhlasím2815,73 %15,73 %  
spíše souhlasím2312,92 %12,92 %  
souhlasím42,25 %2,25 %  

Graf

9. Považujete internet za prospěšný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9653,93 %53,93 %  
spíše souhlasím6737,64 %37,64 %  
nevím84,49 %4,49 %  
spíše nesouhlasím73,93 %3,93 %  

Graf

10. Považujete internet za zábavu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9352,25 %52,25 %  
spíše souhlasím6637,08 %37,08 %  
nevím84,49 %4,49 %  
spíše nesouhlasím84,49 %4,49 %  
nesouhlasím31,69 %1,69 %  

Graf

11. Považujete internet za ztrátu času?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6838,2 %38,2 %  
nesouhlasím4424,72 %24,72 %  
nevím2815,73 %15,73 %  
spíše souhlasím2815,73 %15,73 %  
souhlasím105,62 %5,62 %  

Graf

12. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 15 – 25 let16793,82 %93,82 %  
c) 26 – 35 let116,18 %6,18 %  

Graf

13. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) žena12268,54 %68,54 %  
a) muž 5631,46 %31,46 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) střední škola s maturitou12873,14 %71,91 %  
d) vysoká škola2816 %15,73 %  
a) základní škola137,43 %7,3 %  
c) střední škola bez maturity63,43 %3,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké informace obvykle vyhledáváte na internetu? (Je možné uvést více možností)

  • odpověď e) informace potřebné k práci:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) 26 – 35 let na otázku 12. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kolika letech jste se stal/a uživatelem internetu?

2. Od kolika let by podle Vašeho názoru měl mít člověk přístup k internetu?

3. Jak často průměrně používáte internet?

4. Kde se obvykle připojujete k internetu? (Je možné uvést více možností)

5. Jaké informace obvykle vyhledáváte na internetu? (Je možné uvést více možností)

6. Průměrně jak často navštěvujete sociální síte? ( facebook,lide,...)

7. Myslíte si, že ke studiu je využívání internetu nevyhnutelné?

8. Myslíte si, že časté navštěvování sociálních sítí ma na člověka pozitivní vliv?

9. Považujete internet za prospěšný?

10. Považujete internet za zábavu?

11. Považujete internet za ztrátu času?

12. Váš věk?

13. Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kolika letech jste se stal/a uživatelem internetu?

2. Od kolika let by podle Vašeho názoru měl mít člověk přístup k internetu?

3. Jak často průměrně používáte internet?

4. Kde se obvykle připojujete k internetu? (Je možné uvést více možností)

5. Jaké informace obvykle vyhledáváte na internetu? (Je možné uvést více možností)

6. Průměrně jak často navštěvujete sociální síte? ( facebook,lide,...)

7. Myslíte si, že ke studiu je využívání internetu nevyhnutelné?

8. Myslíte si, že časté navštěvování sociálních sítí ma na člověka pozitivní vliv?

9. Považujete internet za prospěšný?

10. Považujete internet za zábavu?

11. Považujete internet za ztrátu času?

12. Váš věk?

13. Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kazdová, T.Využívání internetu a jeho potřeba v každodenním životě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuzivani-internetu-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.