Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání marketingu ve zdravotnických zařízeních

Využívání marketingu ve zdravotnických zařízeních

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Langová
Šetření:04. 08. 2009 - 11. 08. 2009
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):27 / 23.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

   jsem studentkou posledního ročníku na ČVUT na fakultě biomedicínského inženýrství. Pracuji na diplomové práci na téma "Využívání marketingu při řízení zdravotnického zařízení". Součástí mé práce je průzkum využívání marketingových nástrojů v jednotlivých zdravotnických zařízení ČR. Proto se na Vás obracím se žádostí o laskavou spolupráci při  vyplnění tohoto anonymního dotazníku.  Moc děkuji za vstřícnost.

Odpovědi respondentů

1. Jakou právní formu má Vaše zdravotnické zařízení (ZZ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní společnosti (v.o.s.,s.r.o.,a.s.,komanditní,..)3150 %50 %  
ostatní právní formy (neziskové organizace, státní podnik, sdružení, družstvo,..)1625,81 %25,81 %  
živnostenské podnikání1524,19 %24,19 %  

Graf

2. Jakého druhu je Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatná ambulantní zařízení (zdravotnická střediska, samostatné ordinace praktických lékařů - dospělí, děti, dorost, stomatolog, gynekolog,...)3150 %50 %  
nemocnice (fakultní, nemocnice, nemocnice následné péče)1930,65 %30,65 %  
lékárny46,45 %6,45 %  
odborné léčebné ústavy (LDN, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, hospic,..)34,84 %4,84 %  
lázně (dospělí, děti)34,84 %4,84 %  
zvláštní zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, dopravní a záchranná zdravotnická služba, dětské stacionáře, ..)23,23 %3,23 %  

Graf

3. Jaký je obor Vašeho zdravotnického zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

7 lůžkových oddělení hlavních specializací, všeobecná léčebně-preventivní péče, ambulantní péče v rámci polikliniky.

alergolgie a klinická imunologie

dermatovenerologie, interna, gastroenterologie

Doprava raněných, nemocných a rodiček - DRNR

Fakultní nemocnice

farmacie - veřejné lékárenství

gastroenterologie

gynekologie

gynekologie a porodnictví, gynekologická cytologie, histopatologie

chirurgie, interna gynekologie porodnictví JIP ARO OCHRIP

chirurgie, ortopedie, rtg, pediatrie

interna,chirurgie,rehabilitace,ambulantní část a spol.vyš.složky

Jsme fakultní nemocnice s celomedicínským záběrem, vyjma transplatnační chirurgii.

kardiologie pro dospělé

kardiologie, angiologie

klinické laboratoře

Klinické laboratoře

Klinika reprodukční medicíny poskytuje komplexní program diagnostiky a léčby poruch plodnosti.

komplexní služby

komplexní zdravotní služby

Krajská nemocni¨ce

Laserová a estetická dermatologie, cévní chirurgie, plastická chirurgie

lékárna

lékárna, zdravotnické pomůcky, velkodistribuce pomůcek pro diabetiky

Nejasná otázka. Možnost doplnit z www.nemsem.cz

nerozumím otázce......obor?

oftalmologie

oftalmologie

ortopedie

pediatrie

Plastická chirurgie a chirurgie ruky /traumatologie, rekonstrukce , plastika /

pneumologie

poskytování zdravotní péče

praktický lékař pro děti a dorost alternativní medicina

praktický lékař pro dorost a dospělé

psychiatrie

psychiatrie

REHABILITACE

rehabilitace

rehabilitační a následná ošetřovatelská péče

sexuologie a psychiatrie

Sexuologie, psychoterapie

stomatologie

urologie

většina lékařských oborů

více na www.uvn.cz

všeobecná zdravotní péče, lůžková a ambulantní včetně následné péče. 32 oborů

základní zdravotní lůžková a ambulantní péče

4. Jaký druh služeb poskytuje Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [standardní rozsah zdravotnických výkonů, služeb či produktůotázka č. 5, specializované službyotázka č. 5, kombinace (specializované i standardní)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
standardní rozsah zdravotnických výkonů, služeb či produktů3048,39 %48,39 %  
kombinace (specializované i standardní)2641,94 %41,94 %  
specializované služby69,68 %9,68 %  

Graf

5. Jaké konkrétní služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

140 lůžek LDN + 4 ambulance komplement

alopatická therapie, homeopatie, akupunktura, laser, aurální diagnostika, otoskopie, vyšetření CRP, URICULT, moč kult, moč a sediment, odběry krve, infusní therapie, aplikace léků im, iv

alternativní léčba

ambulantní léčebnou a preventivní péči ambulantní operativu

ambulantní a lůžková diagnostická, léčebná péče a preventivní péče, lékárenská, vědecká, vzdělávací a informační činnost

běžná ambulantní péče v uvedených oborech

diagnostik a léčba

Doprava raněných, nemocných a rodiček - DRNR

gastroenterologie,endoskopie,obezitologie

kardiologie, angiologie

Klinika reprodukční medicíny poskytuje komplexní program diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Podívejte se na: www.reprofit.cz

kombinace většiny medicínských oborů

Komplexní intenzivní rehabilitace s pobytem na lůžku

Kromě standartní náplně chirurgického zařízení poskytujeme superspecializovaný servis pro všechna zařízení v České republice v problematice rekonstrukční chirurgie ruky

laboratorní diagnostika

laboratorní vyšetření

lůžková péče, ambulantní péče, vyšetřovací složky

měření tlaku,glykemie,vzdelavací literaura,brožury,letáky,maximálně možné informace.internetová poradna

Mimo plastické chirurgie a dospělé psychiatrie všechny obory

mnohé

neinvazivní kardiologické ambulantní výkony a vyšetření.

Nejasná otázka. Možno doplnit z www.nemsem.cz

neurochirurgie, oční laser

nevím, zda se za standardní považuje také psychoterapie a párová a rodinná psychoterapie. tedy kromě standardních služeb také výše zmíněné druhy psychoterapie

poskytování zdravotní péče včetně zdravotní dopravy, z nezdravotnich např. stravování, praní prádla, hotelové služby aj.

preventivní prohlídky,očkování,kurativa i preventivní akce závodní péče

prodej, distribuce, poradna, e-shop

progej a výdej na Rp i žádanky-kompletní lékárenský sortiment e-shop (zásilkový výdej léčiv) příprava léčiv IVLP bez požadavku sterility kontrola farm. surovin

screening karcinomu děložního čípku, expertní kolposkopie, jednodenní opera ce

služby Fakultní nemocnice..

standardní

terapie sexuálních dysfunkcí, deviací, psychoterapie,pomoc transsexuálním osobám

V e všech oborech poskytujeme standartní péči. Na gynekologicko-porodním odd. mohou maminky využít volného přístupu personálu k alternativním metodám.

VIP program - rehabilitace; neurologie; komplexní vyšetření

vše na www.eyecentrum.cz

zdravotní péče, prevence, homeopatie

zdravotní péči na všech úrovních, od standardní až po superspecializovanou

6. Má Vaše ZZ nějaké motto?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

„Spokojenost je standardem“

anno

ano

důvěra , slušnost , odbornost = spokojený pacient , základ úspěšné léčby

Elixí mládí najdete u nás.

harmonizujme život - těm nejdražším - dětem

Chceme a umíme léčit

kvalita péče

Má: vizi, cíle, nástroje

Naše nemocnice - vaše naděje na cestě ke zdraví

Našim cílem je pomáhat, Vašim bojovat

Naším cílem je Vás uzdravit, ne léčit.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

OC Sever- Vaše nejbližší lékárna

partner pro život s diabetem

pracovat co s nejméně chybami

profesionalita a lidský přístup

rychlost a kvalita

Sloužíme generacím

Středem veškerého zájmu je pacient

Výstup z certifikace ČSN EU ISO 9001:2001: Posláním společnosti je spolehlivá a bezpečná doprava a doprovod raněných, nemocných, rodiček a zdravotnického materiálu na místo určení.

zdravotní péče pro Vaši rodimu

7. Jaká je (by měla být) image Vašeho ZZ? (např. "Jsme nejlepší v ...", "Naším cílem je...", "Budeme v našem regionu největší.." atd.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

???

"Naším cílem je vybudovat stabilní nemocnici, poskytující kvalitní zdravotnickou péči v příjemném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka."

dostupná a kvalitní péče za rozumnou cenu

Hlavní prioritou Nemocnice Jihlava je poskytování kvalitní péče o klienty. Personál nemocnice se snaží, aby poskytovaná zdravotní péče i nezdravotnické služby byly komplexní, co nejvíce efektivní, profesionálně poskytované a z hlediska pacientů bezpečné.

Chceme být nejpřátelštější ZZ.

Chceme být Vaši patrneři v péči o Vaše zdraví- To, co pro sebe uděláte Vy sami, to proVáas neudělá nikdo .

Individuální přístup k pacientům, léčebné programy-postupy šité na míru, vřelý, spíše domácí charakter při komunikaci s klienty.

Individuální přistup ke každému, vstřícnost, diskrétnost, dostatek času pro klienta.

Jsem druhou největší nemocnicí v zemi a největším zaměstnavatelem v JmK, chceme proto být také nejvýznamějším zdravotnickým zařízením v regionu.

Jsme jedni z nejkomplexnějších poskytovatelů ............ na území ČR

Jsme nejlepší a budeme v našem regionu největší.

Jsme regionální nemocnice evropského typu

jsme spolehliví

Jsme špičkové zařízení v chirurgii ruky , které řeší zvláště náročné rekonstrukční úkoly na ruce . Jsme v čele při zavádění nových metod při ošetření poškozené ruky . Jsme školícím pracovištěm nejen pro lékaře z České republiky , ale i ze zahraničí .

Komfortní a přitom domácky příjemné prostředí uprostřed zeleně.

Kvalita - distribuujeme pouze nejkvalitnější produkty Poctivost - vážíme si všech svých obchodních partnerů a zákazníků a chováme se k nim vždy seriózně a poctivě Profesionalita - chováme se vždy profesionálně a poskytujeme nejlepší možný servis Přístup - jsme otevření a "lidští" a zaměstnáváme pouze otevřené a "lidské" odborníky Specializace - nesnažíme se dělat "vše", jsme nejlepší partner v oblasti diabetologie Partnerství - budujeme jenom dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy Inovace - jsme uvnitř i navenek inovativní, zlepšujeme procesy a přicházíme na trh stále s novými výrobky a službami

kvalita péče

kvalita, rychlost, spolehlivost

kvalita, spolehlivost a viz výše

Kvalitní péče o pacienty

Moderní a krásná nemocnice s kvalitní péčí a dobrým přístupem k pacientům.

Můj klient by měl odcházet z ordinace s úlevou.

naše vize : Je snahou nás všech, aby každý z nemocných měl pocit bezpečí a jistoty Občané nás vnímají jako kvalitního poskytovatele rehabilitační a následné péče v regionu.

Naše vize: Ekonomicky zdatní - odborně vyjímeční - v systému zdravotní péče neopominutelní

naším cílem i denodenní povinností je poskytovat kvalitní zdravotnické služby v základních oborech nemocnice

naším cílem je

Nejlepší na určitém břehu Vltavy

podáváme kvalitní služby potencované nejnovějšími poznatky, ve shodě s přírodou

ústřední krajská nemocnice s centry regionální specializované péče

zdravý chrup po celý život

8. Zaměřuje se Vaše ZZ na některé cílové skupiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4369,35 %69,35 %  
ano1930,65 %30,65 %  

Graf

9. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zřizovatelům či majitelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá stabilita firmy5385,48 %85,48 %  
dosahování přiměřeného zisku3251,61 %51,61 %  
posilování postavení na trhu zdravotnických služeb2845,16 %45,16 %  
zlepšování kladného hospodářského výsledku2235,48 %35,48 %  
vytvoření zdrojů pro rychlou modernizaci ZZ1117,74 %17,74 %  
zlepšování strategické komunikace (mezi ZZ a zřizovatelem,majitelem)812,9 %12,9 %  
využívání hospodářského výsledku ke snižování úvěrové zátěže a dalších forem zadluženosti46,45 %6,45 %  
rychlá expanze ZZ34,84 %4,84 %  
maximalizace zisku 23,23 %3,23 %  
jiné23,23 %3,23 %  

Graf

10. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zákazníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojenost zákazníka5487,1 %87,1 %  
vytváření pozitivní image (značky)4674,19 %74,19 %  
získávat a udržet si klienty3861,29 %61,29 %  
zvyšování kvality ZZ i zdravotní péče3658,06 %58,06 %  
poskytovat optimální zdravotní péči3454,84 %54,84 %  
vytvářet nové služby/produkty(rozvíjet a zlepšovat)3251,61 %51,61 %  
poskytovat zdravotní péči na špičkové úrovni2641,94 %41,94 %  
trvale zlepšovat a vyhledávat konkurenční výhody2438,71 %38,71 %  
zlepšovat strategickou komunikaci (mezi ZZ a zákazníkem)2438,71 %38,71 %  
veřejný prospěch1422,58 %22,58 %  
jiné23,23 %3,23 %  

Graf

11. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojenost zaměstnanců5385,48 %85,48 %  
zvyšování kvalifikace4166,13 %66,13 %  
zvyšování motivace zaměstnanců (motivační programy,..)3658,06 %58,06 %  
zlepšovat strategickou komunikaci (mezi ZZ a zaměstnanci)2337,1 %37,1 %  
zvyšování mezd2032,26 %32,26 %  
jiné34,84 %4,84 %  

Graf

12. Jajké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči regionům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2946,77 %46,77 %  
sociální odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility)- podílení se na různých projektech 1524,19 %24,19 %  
zlepšovat strategickou komunikace 1320,97 %20,97 %  
žádné1320,97 %20,97 %  

Graf

13. Jak si získáváte své klienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě subjektivní poptávky (kdy pacient má sám potřebu vyhledat Vaše ZZ - např. spádová oblast, kooperace s jinými ZZ,...)5080,65 %80,65 %  
nemusíme aktivně vyhledávat, klienti si nás sami vyhledají na základě naší image, pomocí doporučení apod. 3048,39 %48,39 %  
pomocní komunikační strategie (prostřednictvím např. médií - tiskoviny, TV, rozhlas, internet,...)2641,94 %41,94 %  
na základě objektivní poptávky (preventivní sledování zdravotního stavu obyvatel - programy péče o zdraví, iniciace přímo lékařem apod.)1219,35 %19,35 %  
jiné možnosti69,68 %9,68 %  
nevyhledáváme11,61 %1,61 %  

Graf

14. Kdo má ve Vašem ZZ na starosti oblast marketingu a komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [specializované oddělení odborníků v rámci ZZotázka č. 15, specializovaná firma mimo rámec ZZotázka č. 15, pověřená osoba v rámci ZZotázka č. 15, nikdo se tím dosud nezabýváotázka č. 15, jináotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pověřená osoba v rámci ZZ3353,23 %53,23 %  
nikdo se tím dosud nezabývá1930,65 %30,65 %  
jiná58,06 %8,06 %  
specializované oddělení odborníků v rámci ZZ34,84 %4,84 %  
specializovaná firma mimo rámec ZZ23,23 %3,23 %  

Graf

15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4877,42 %77,42 %  
ano1422,58 %22,58 %  

Graf

16. Seřadte podle důležitosti jednotlivé části marketingového mixu pro Vaše ZZ (Na čem si nejvíce zakládá Vaše ZZ?1 znamená nejdůležitější, 4-nejméně důležité, každé konktrétní číselné ohodnocení použijte pouze jedenkrát)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Customer Values - hodnoty pro zákazníka (lékařský a ošetřovatelský výkon, služby, image, kvalita,..)1.290.367
convenience - pohodlí za kterého je služba poskytována (vybavení ordinace, způsob jednání, čekací doba, ...)2.3060.632
communication - komunikace (s pacienty, s veřejností, se zřizovateli,...)2.8870.649
costs - náklady spojené se službou3.5160.669

Graf

17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porady4166,13 %66,13 %  
nástěnky3454,84 %54,84 %  
emaily3251,61 %51,61 %  
interní směrnice2845,16 %45,16 %  
zápisy z porad2540,32 %40,32 %  
intranet2540,32 %40,32 %  
semináře2235,48 %35,48 %  
společenské akce2032,26 %32,26 %  
ankety2032,26 %32,26 %  
manuály1930,65 %30,65 %  
prezentace1422,58 %22,58 %  
výjezdní zasedání1016,13 %16,13 %  
jiné1016,13 %16,13 %  
zpravodajský časopis914,52 %14,52 %  
odpovědi na nejčastější dotazy711,29 %11,29 %  
pracovní obědy711,29 %11,29 %  
elektronický zpravodaj58,06 %8,06 %  
žádné46,45 %6,45 %  
elektronické diskuzní fórum23,23 %3,23 %  

Graf

18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová stránka5182,26 %82,26 %  
společenské akce3048,39 %48,39 %  
autorské články, názory, komentáře, otevřené dopisy2743,55 %43,55 %  
výroční zpráva2641,94 %41,94 %  
tiskové zprávy, event. audio, video zprávy, dokument předpokládaných otázek a odpovědí (aktuální dění v ZZ)2032,26 %32,26 %  
sponzorské, benefiční akce1524,19 %24,19 %  
rozhovory (témat významných pro ZZ prostřednictvím profilace jeho odborníků)1524,19 %24,19 %  
setkání s novináři, exkurze (neformální, na dané téma)1320,97 %20,97 %  
semináře (např. seznámení novinářů s postupem realizace klinické studie)1117,74 %17,74 %  
tisková konference (informace o zásadních událostech)1117,74 %17,74 %  
videozáznam akce, fotografie, CD ROM, DVD1016,13 %16,13 %  
jiné1016,13 %16,13 %  
informační zpravodajský časopis711,29 %11,29 %  
prohlášení711,29 %11,29 %  
advertorial (komerční prezentace, placený článek nebo rozhovor v novinách nebo časopisech)711,29 %11,29 %  
briefing (stručné seznámení novinářů se zprávou)58,06 %8,06 %  
press pack/press kit - informační "balíček" (kompletní textové a obrazové materiály o ZZ - historie,záměry,projekty,..)46,45 %6,45 %  
oborové analýzy (prezentace ZZ)46,45 %6,45 %  
video konference, e - konference34,84 %4,84 %  
žádné34,84 %4,84 %  
"kulatý stůl" (profilace více odborníků, výměna názorů)11,61 %1,61 %  

Graf

19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktualizovaná internetová stránka 5283,87 %83,87 %  
informační plakáty, brožury, letáky3658,06 %58,06 %  
telefonní komunikace (sms, telefonáty)3658,06 %58,06 %  
internetová komunikace (emaily, chat, icq,...)2641,94 %41,94 %  
veřejné přednášky, semináře,...(na vybrané téma)2032,26 %32,26 %  
nový design čekáren, nemocničních pokojů,..1625,81 %25,81 %  
profil ZZ (tištěný nebo CD, DVD,..)1422,58 %22,58 %  
prezentační video812,9 %12,9 %  
jiné812,9 %12,9 %  
časopis nebo zpravodaj pro pacienty69,68 %9,68 %  
žádné11,61 %1,61 %  

Graf

20. V jaké situaci se nacházíte v používání komunikačních nástrojů?Chcete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informovat5795 %91,94 %  
motivovat2745 %43,55 %  
vzdělávat2135 %33,87 %  
zjišťovat2033,33 %32,26 %  
inspirovat1016,67 %16,13 %  
jiné35 %4,84 %  

Graf

21. Jaké z uvedených základních komunikačních nástrojů využívá Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Public relations (vztah k veřejnosti)2235,48 %35,48 %  
reklama (př. tiskové, rozhlasové, TV , online reklama,...)2235,48 %35,48 %  
podpora prodeje (př. měření krevního tlaku, hmotnosti apod. zdarma, slevy,..)1727,42 %27,42 %  
elektronický a mobilní marketing1320,97 %20,97 %  
charita, sponzoring, filantropie1219,35 %19,35 %  
žádné1016,13 %16,13 %  
jiné914,52 %14,52 %  
speciální mediální projekty812,9 %12,9 %  
přímý marketing (reklamní komunikace dodaná přímo klientům se žádostí o odpověd telefonem,poštou nebo osobní návštěvou)812,9 %12,9 %  
Public Affairs(vztahy a komunikace vedení organizace se státní správou a samosprávou, s nevýrobní a neziskovou sférou, s okolím organizace)69,68 %9,68 %  
osobní prodej69,68 %9,68 %  
CSR (Corporate Social Responsibility) - "sociální odpovědnost firem" - dobrovolná iniciativa podniků jdoucí nad rámec zákonných povinností s cílem zlepšit ekologické a sociální podmínky58,06 %8,06 %  
Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky)46,45 %6,45 %  
eventy, akce, road show34,84 %4,84 %  
product placement, alternativní reklama23,23 %3,23 %  

Graf

22. Zvyšuje Vaše ZZ celkovou kvalitu pomocí např. akreditace, certifikace apod,?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5283,87 %83,87 %  
ne1016,13 %16,13 %  

Graf

23. Zúčastňuje se Vaše ZZ nějakých průzkumů (např. průzkum spokojenosti pacientů apod.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3760,66 %59,68 %  
ne2439,34 %38,71 %  

Graf

24. Nabízí Vaše ZZ nějaké specielní nabídky pro své klienty?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano, v rámci sítě Lyoness, Sphere

Ano. Nabízíme týdenní pobyty se zaměřením na prevenci

balíčky programů péče

Doplňkové činnosti: 1. Zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření. 2. Provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace. 3. Sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu. 4. Nákup a prodej zboží. 5. Technické činnosti v dopravě 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Doplňkové služby (strava, nákup, knihy, internet,...)

elektrostimulace pánevního dna, menší ambulantní operační výkony, návštěvní služba

mobil, meil, fax kdykoli

molekulárně biologické diagnostické metody

nadstandardní pokoje možnost objednání jídla mimo hlavní nabídku

nadstandardní pokoje

ne

ne

ne

ne

ne

některá speciální vyšetření, celotělové vyšetření, prenatální diagnostika

řadu

VIP program; placené služby

25. V jakém kraji se nalézá Vaše ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1117,74 %17,74 %  
Jihomoravský914,52 %14,52 %  
Středočeský812,9 %12,9 %  
Moravskoslezský711,29 %11,29 %  
Liberecký58,06 %8,06 %  
Ústecký46,45 %6,45 %  
Olomoucký46,45 %6,45 %  
Plzeňský34,84 %4,84 %  
Jihočeský34,84 %4,84 %  
Zlínský34,84 %4,84 %  
Pardubický23,23 %3,23 %  
Vysočina11,61 %1,61 %  
Královehradecký11,61 %1,61 %  
Karlovarský11,61 %1,61 %  

Graf

26. Název Vašeho ZZ, případně Vaše jméno a kontakt (nepovinné).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Amulance - van Doornik - MMN, spol. s r.o. Ing. Ivo Papoušek jednatel společnosti

Asklepion s.r.o.

Dr. Budková Věra Krškova 807 Praha 5 - Barrandov praktický lékař pro děti a dorost homeopatie, akupunktura, EAV

Fakultní nemocnice Olomouc Jan Bednář 602 735 700

Fakultní nemocnice v Motole Jaromír Morávek 224 431 693

KNTB, a.s. MUDr. Petr Pšikal

LASER ESTHETIC, s.r.o. klinika laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie. Washingtonova 17, Praha 1 Telefon: 221 666 142, 143, mobil: 739 308 021 email: klinika@email.cz

Lékárna OC Sever Mgr. Martin Šrámek tel. 475 201 290

Litomyšlská nemocnice, a.s. adrián nemšovský adrian.nemsovsky@litnem.cz

MUDr. Tomáš Šebek mluvčí NH Hospital, a.s. NH Hospital a. s. K Nemocnici 1106 268 31 Hořovice

MUDr.Hana Fritscherová Domovina 2, Olomouc 585224169

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice v Semilech, Bohumil Pick, bohumil.pick@nemsem.cz Uvítali bychom stručný závěr z šetření.

Otázek je příliš, příště doporučuji snížit na polovinu - vypůlnil jsem to se zaťatými zuby milá studentko - většina mužů s tím má problém když je to tak dlouhé mějte se

Reprofit International Kontakt: Ing. jana Obršlíková Tel.: 7744 64 181

RÚ Kladruby Kladruby Kladruby 30 25762 Kladruby u Vlašimi tel:317881111

Septima Medica s.r.o

Sexuologická a psychiatrická ambulance MUDr. H. Reguli ambulance@sexuolozka.eu

Sexuologická ordinace, MUDr. Hana Fifková

TOP GYN CENTER s r.o. RNDr Jiří Ondruš cgop_havirov@volny.cz

Urologická ambulance MUDr. Luděk Leder Masarykova 600, Frýdek Místek 558 631082

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou MUDr Alena Schmoranzová 481 350 908

www.alergologie-ul.cz

27. Pokud byste uvítali spolupráci v tomto směru, uveďte kontakt.(nepovinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alena.schmoranzova@ruka-kosmetika.cz112,5 %1,61 %  
jana@reprofit.cz112,5 %1,61 %  
602 672 642112,5 %1,61 %  
jurasekjan@seznam.cz112,5 %1,61 %  
ne112,5 %1,61 %  
ambulance@sexuolozka.eu112,5 %1,61 %  
adrian.nemsovsky@litnem.cz112,5 %1,61 %  
jan.bednar@fnol.cz112,5 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakého druhu je Vaše ZZ?

 • odpověď nemocnice (fakultní, nemocnice, nemocnice následné péče):
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

4. Jaký druh služeb poskytuje Vaše ZZ?

 • odpověď kombinace (specializované i standardní):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

10. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zákazníkům?

 • odpověď získávat a udržet si klienty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 12. Jajké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči regionům?

11. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zaměstnancům?

 • odpověď zvyšování kvalifikace:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...
 • odpověď zvyšování motivace zaměstnanců (motivační programy,..):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi veřejné přednášky, semináře,...(na vybrané téma) na otázku 19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?

17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?

 • odpověď ankety:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi videozáznam akce, fotografie, CD ROM, DVD na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď emaily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi charita, sponzoring, filantropie na otázku 21. Jaké z uvedených základních komunikačních nástrojů využívá Vaše ZZ?
 • odpověď interní směrnice:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď intranet:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď nástěnky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nový design čekáren, nemocničních pokojů,.. na otázku 19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď porady:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sponzorské, benefiční akce na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď zápisy z porad:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ankety na otázku 17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?

18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

 • odpověď společenské akce:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi veřejné přednášky, semináře,...(na vybrané téma) na otázku 19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?
 • odpověď tiskové zprávy, event. audio, video zprávy, dokument předpokládaných otázek a odpovědí (aktuální dění v ZZ):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?

 • odpověď informační plakáty, brožury, letáky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace na otázku 17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkání s novináři, exkurze (neformální, na dané téma) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

21. Jaké z uvedených základních komunikačních nástrojů využívá Vaše ZZ?

 • odpověď Public relations (vztah k veřejnosti):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

23. Zúčastňuje se Vaše ZZ nějakých průzkumů (např. průzkum spokojenosti pacientů apod.)

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemocnice (fakultní, nemocnice, nemocnice následné péče) na otázku 2. Jakého druhu je Vaše ZZ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisková konference (informace o zásadních událostech) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tiskové zprávy, event. audio, video zprávy, dokument předpokládaných otázek a odpovědí (aktuální dění v ZZ) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi videozáznam akce, fotografie, CD ROM, DVD na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ankety na otázku 17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkání s novináři, exkurze (neformální, na dané téma) na otázku 18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Customer Values - hodnoty pro zákazníka (lékařský a ošetřovatelský výkon, služby, image, kvalita,..)=2 na otázku 16. Seřadte podle důležitosti jednotlivé části marketingového mixu pro Vaše ZZ (Na čem si nejvíce zakládá Vaše ZZ?1 znamená nejdůležitější, 4-nejméně důležité, každé konktrétní číselné ohodnocení použijte pouze jedenkrát)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou právní formu má Vaše zdravotnické zařízení (ZZ)?

2. Jakého druhu je Vaše ZZ?

4. Jaký druh služeb poskytuje Vaše ZZ?

6. Má Vaše ZZ nějaké motto?

8. Zaměřuje se Vaše ZZ na některé cílové skupiny?

9. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zřizovatelům či majitelům?

10. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zákazníkům?

11. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zaměstnancům?

12. Jajké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči regionům?

13. Jak si získáváte své klienty?

14. Kdo má ve Vašem ZZ na starosti oblast marketingu a komunikace?

15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...

16. Seřadte podle důležitosti jednotlivé části marketingového mixu pro Vaše ZZ (Na čem si nejvíce zakládá Vaše ZZ?1 znamená nejdůležitější, 4-nejméně důležité, každé konktrétní číselné ohodnocení použijte pouze jedenkrát)

17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?

18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?

20. V jaké situaci se nacházíte v používání komunikačních nástrojů?Chcete:

21. Jaké z uvedených základních komunikačních nástrojů využívá Vaše ZZ?

22. Zvyšuje Vaše ZZ celkovou kvalitu pomocí např. akreditace, certifikace apod,?

23. Zúčastňuje se Vaše ZZ nějakých průzkumů (např. průzkum spokojenosti pacientů apod.)

25. V jakém kraji se nalézá Vaše ZZ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou právní formu má Vaše zdravotnické zařízení (ZZ)?

2. Jakého druhu je Vaše ZZ?

4. Jaký druh služeb poskytuje Vaše ZZ?

6. Má Vaše ZZ nějaké motto?

8. Zaměřuje se Vaše ZZ na některé cílové skupiny?

9. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zřizovatelům či majitelům?

10. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zákazníkům?

11. Jaké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči zaměstnancům?

12. Jajké zájmy a strategické cíle má Vaše ZZ vůči regionům?

13. Jak si získáváte své klienty?

14. Kdo má ve Vašem ZZ na starosti oblast marketingu a komunikace?

15. Spolupracuje Vaše ZZ s nějakými specializovanými agenturami (přes marketing, public relations, komunikaci,...) např. STEMMARK, GFK,...

16. Seřadte podle důležitosti jednotlivé části marketingového mixu pro Vaše ZZ (Na čem si nejvíce zakládá Vaše ZZ?1 znamená nejdůležitější, 4-nejméně důležité, každé konktrétní číselné ohodnocení použijte pouze jedenkrát)

17. Jaké z následujících nástrojů interní komunikace využívá Vaše ZZ?

18. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace s médii) využívá Vaše ZZ?

19. Jaké z následujících nástrojů externí komunikace (komunikace vůči pacientům) využívá Vaše ZZ?

20. V jaké situaci se nacházíte v používání komunikačních nástrojů?Chcete:

21. Jaké z uvedených základních komunikačních nástrojů využívá Vaše ZZ?

22. Zvyšuje Vaše ZZ celkovou kvalitu pomocí např. akreditace, certifikace apod,?

23. Zúčastňuje se Vaše ZZ nějakých průzkumů (např. průzkum spokojenosti pacientů apod.)

25. V jakém kraji se nalézá Vaše ZZ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Langová, V.Využívání marketingu ve zdravotnických zařízeních (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-marketingu-ve-zdravotnickych-zarizenich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.