Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání moderních metod při získávání a výběru zaměstnanců

Využívání moderních metod při získávání a výběru zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Havířová
Šetření:08. 02. 2014 - 13. 02. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):23 / 15.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

tento dotazník je vytvořený v rámci mé diplomové práce "Moderní metody získávání a výběru zaměstnanců" a má sloužit k analýze využívání moderních metod při náboru.

Dotazník je určen pro personalisty nebo osoby, které se podílejí na procesu náboru zaměstnanců.

Celý dotazník je anononymní a jeho vyplnění Vám zabere cca 3 minut.

Předem moc děkuji za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete jako personalista, popř. jste ten, kdo se podílí na procesu náboru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7676 %76 %  
NE2424 %24 %  

Graf

2. Váš podnik je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední podnik (do 250 zaměstnanců)2735,53 %27 %  
velký podnik (250 zaměstnanců a více)2532,89 %25 %  
malý podnik (do 50 zaměstnanců)2431,58 %24 %  

Graf

možnost vybrat více odpovědí

3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě doporučení5471,05 %54 %  
Firemní webové stránky5167,11 %51 %  
Z vnitřních zdrojů4761,84 %47 %  
Inzerce na pracovním portálu4457,89 %44 %  
Uchazeči se nabízejí sami3850 %38 %  
Sociální sítě3039,47 %30 %  
Inzercí v tisku2634,21 %26 %  
Spolupráce s ÚP2431,58 %24 %  
Přes personální agentury1925 %19 %  
Spolupráce s VŠ1925 %19 %  
Přes agentury práce1418,42 %14 %  
Aktivním vyhledáváním na internetu1418,42 %14 %  
veřejné vývěsky11,32 %1 %  
veřejné výzvy11,32 %1 %  
spolupráce se středními školami11,32 %1 %  
spolupráce se vzdělávacími agenturami, veřejné informační vývěsky11,32 %1 %  
veletrh práce11,32 %1 %  
spolupráce se střední školou11,32 %1 %  
spolupracujeme se střední školou11,32 %1 %  
vlastní databáze11,32 %1 %  
náborová kampaň, prezentace na školách, pracovní veletrhy11,32 %1 %  
G211,32 %1 %  
firemní vývěsky, firemní databáze uchazečů11,32 %1 %  
databanka uchazečů11,32 %1 %  
spolupráce se středními školami a vzdělávacími institucemi, veletrhy práce, vlastní databáze zájemců11,32 %1 %  
inzerát v rádiu11,32 %1 %  
software k náboru zaměstnanců11,32 %1 %  

Graf

4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní webové stránky2127,63 %21 %  
Inzerce na pracovním portálu1925 %19 %  
Na základě doporučení911,84 %9 %  
Vnitřní zdroje79,21 %7 %  
Uchazeči se nabízejí sami56,58 %5 %  
Spolupráce s ÚP56,58 %5 %  
Inzerce v tisku22,63 %2 %  
Sociální sítě22,63 %2 %  
Aktivní vyhledávání na internetu22,63 %2 %  
Agentury práce22,63 %2 %  
spolupráce se střední školou11,32 %1 %  
Personální agentury11,32 %1 %  

Graf

5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5673,68 %56 %  
ne2026,32 %20 %  

Graf

6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4255,26 %42 %  
ANO3444,74 %34 %  

Graf

7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivnímu hledání pracovníků1955,88 %19 %  
Inzerci volných pracovních míst1544,12 %15 %  

Graf

možnost vybrat více odpovědí

8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LinkedIn2573,53 %25 %  
Facebook1647,06 %16 %  
Google+38,82 %3 %  
XING25,88 %2 %  
Flickr12,94 %1 %  

Graf

9. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji hledáte přes sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specialisty1647,06 %16 %  
Liniové pracovníky720,59 %7 %  
Management617,65 %6 %  
Top management25,88 %2 %  
Absolventy25,88 %2 %  
Jiné12,94 %1 %  

Graf

možnost vybrat více odpovědí

10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současný trend3242,11 %32 %  
možnost vidět profil uchazeče2228,95 %22 %  
rychlost2228,95 %22 %  
je levnější než jiné metody2026,32 %20 %  
nástroj personálního marketingu1621,05 %16 %  
žádná1621,05 %16 %  
možnost oslovit lidi z celého světa1519,74 %15 %  
jiná67,89 %6 %  
žádná z výše uvedených45,26 %4 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2330,26 %23 %  
spíše souhlasím2127,63 %21 %  
nesouhlasím1621,05 %16 %  
nevím1114,47 %11 %  
souhlasím56,58 %5 %  

Graf

12. Pracovní portály využíváme převážně k...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzerci volných pracovních míst4559,21 %45 %  
nevyužíváme2431,58 %24 %  
aktivnímu vyhledávání v databázi79,21 %7 %  

Graf

13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

možnost vybrat více odpovědí

14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výběrový osobní pohovor7092,11 %70 %  
Analýza životopisu (popř. dalších dokumentů)6281,58 %62 %  
Dotazníky2634,21 %26 %  
Psychodiagnostika (psychometrie)2127,63 %21 %  
Assessment centra1925 %19 %  
Pohovor přes telefon/Skype1418,42 %14 %  

Graf

možnost vybrat více odpovědí

15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný5065,79 %50 %  
Specialisty1722,37 %17 %  
Liniové pracovníky1215,79 %12 %  
Management1114,47 %11 %  
Top management45,26 %4 %  
absolventy11,32 %1 %  

Graf

možnost vybrat více odpovědí

16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4153,95 %41 %  
Testy znalostí a dovedností2431,58 %24 %  
Testy osobnosti1519,74 %15 %  
Testy schopností1418,42 %14 %  
Testy inteligence45,26 %4 %  

Graf

17. Slyšel(a) jste někdy o videodotaznících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3748,68 %37 %  
ANO, ale neplánujeme využívat3343,42 %33 %  
ANO, tuto metodu plánujeme využívat45,26 %4 %  
ANO, tuto metodu využíváme22,63 %2 %  

Graf

vyplňte pouze číselný údaj

18. Na kolik procent přibližně odhadujete úspěšnost Vašeho výběru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
801215,79 %12 %  
901114,47 %11 %  
9579,21 %7 %  
7067,89 %6 %  
7556,58 %5 %  
8556,58 %5 %  
10056,58 %5 %  
6045,26 %4 %  
9733,95 %3 %  
6533,95 %3 %  
ostatní odpovědi 99
25
98
50
30
78
93
45
89
1519,74 %15 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:81.27
Minimum:30
Maximum:100
Variační rozpětí:70
Rozptyl:215.42
Směrodatná odchylka:14.68
Medián:82.5
Modus:80

Graf

19. Provádíte výběrový rozhovor prostřednictvím Skype?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6990,79 %69 %  
ANO79,21 %7 %  

Graf

Napište stručně důvody proč využíváte Skype k výběru zaměstnanců

20. Jaké jsou hlavní důvody, proč využíváte Skype k výběru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skype využíváme jen okrajově při náboru ze zahraničí114,29 %1 %  
skoro jako osobní pohovor114,29 %1 %  
rychlost, flexibilita, autentičnost114,29 %1 %  
flexibilita114,29 %1 %  
možnost pohovoru i s lidmi ze vzdálených míst, bez nutnosti tahat je k nám, předvýběr114,29 %1 %  
rychlost, flexibilita114,29 %1 %  
nevyužíváme, uklikla jsem se114,29 %1 %  

Graf

21. Máte vy osobně profil na některé ze sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5673,68 %56 %  
NE2026,32 %20 %  

Graf

22. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-353343,42 %33 %  
36-452634,21 %26 %  
46 a více1215,79 %12 %  
18-2556,58 %5 %  

Graf

23. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5775 %57 %  
muž1925 %19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?

 • odpověď Firemní webové stránky:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivnímu hledání pracovníků na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní webové stránky na otázku 4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s VŠ na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na webových stránkách=výborný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Specialisty na otázku 15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost oslovit lidi z celého světa na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na webových stránkách=chvalitebný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním vyhledáváním na internetu na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovor přes telefon/Skype na otázku 14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychodiagnostika (psychometrie) na otázku 14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?
 • odpověď Inzerce na pracovním portálu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzerce na pracovním portálu na otázku 4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
 • odpověď Na základě doporučení:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na webových stránkách=nemohu posoudit na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost oslovit lidi z celého světa na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?

5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Specialisty na otázku 9. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji hledáte přes sociální sítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Testy znalostí a dovedností na otázku 16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Management na otázku 15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost oslovit lidi z celého světa na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nástroj personálního marketingu na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=dostatečný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivnímu hledání pracovníků na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzerci volných pracovních míst na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes personální agentury na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Assessment centra na otázku 14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=chvalitebný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Specialisty na otázku 15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním vyhledáváním na internetu na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes agentury práce na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovor přes telefon/Skype na otázku 14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liniové pracovníky na otázku 15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=chvalitebný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost vidět profil uchazeče na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlost na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní webové stránky na otázku 4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je levnější než jiné metody na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?

6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?

 • odpověď ANO:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Specialisty na otázku 9. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji hledáte přes sociální sítě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivnímu hledání pracovníků na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzerci volných pracovních míst na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
 • odpověď NE:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=nemohu posoudit na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 a více na otázku 22. Do jaké věkové kategorie spadáte?

8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?

 • odpověď LinkedIn:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivnímu hledání pracovníků na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...

12. Pracovní portály využíváme převážně k...?

 • odpověď inzerci volných pracovních míst:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nástroj personálního marketingu na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=výborný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
 • odpověď nevyužíváme:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=nemohu posoudit na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

 • odpověď inzerce na sociálních sítích=nemohu posoudit:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=nemohu posoudit na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?

 • odpověď Analýza životopisu (popř. dalších dokumentů):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Testy schopností na otázku 16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nástroj personálního marketingu na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=dostatečný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzerce na pracovním portálu na otázku 4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 80 - 90 > na otázku 18. Na kolik procent přibližně odhadujete úspěšnost Vašeho výběru zaměstnanců?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?

15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?

 • odpověď Žádný:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužíváme na otázku 12. Pracovní portály využíváme převážně k...?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=nemohu posoudit na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?

18. Na kolik procent přibližně odhadujete úspěšnost Vašeho výběru zaměstnanců?

 • odpověď < 25 - 70 >:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 1. Pracujete jako personalista, popř. jste ten, kdo se podílí na procesu náboru zaměstnanců?

21. Máte vy osobně profil na některé ze sociálních sítí?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním vyhledáváním na internetu na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=dostatečný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-35 na otázku 22. Do jaké věkové kategorie spadáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je levnější než jiné metody na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s VŠ na otázku 3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivnímu hledání pracovníků na otázku 7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=chvalitebný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nástroj personálního marketingu na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovor přes telefon/Skype na otázku 14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Testy znalostí a dovedností na otázku 16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na sociálních sítích=chvalitebný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Management na otázku 15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi současný trend na otázku 10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?
 • odpověď NE:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 a více na otázku 22. Do jaké věkové kategorie spadáte?

23. Vaše pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzerce na portálech práce=výborný na otázku 13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete jako personalista, popř. jste ten, kdo se podílí na procesu náboru zaměstnanců?

2. Váš podnik je...

3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?

4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?

5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?

6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?

7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...

8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?

9. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji hledáte přes sociální sítě?

10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?

11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?

12. Pracovní portály využíváme převážně k...?

13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?

15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?

16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?

17. Slyšel(a) jste někdy o videodotaznících?

18. Na kolik procent přibližně odhadujete úspěšnost Vašeho výběru zaměstnanců?

19. Provádíte výběrový rozhovor prostřednictvím Skype?

21. Máte vy osobně profil na některé ze sociálních sítí?

22. Do jaké věkové kategorie spadáte?

23. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete jako personalista, popř. jste ten, kdo se podílí na procesu náboru zaměstnanců?

2. Váš podnik je...

3. Jaké metody využíváte k získávání zaměstnanců?

4. Kterou z metod při získávání zaměstnanců využíváte nejčastěji?

5. Má Vaše firma profil na některé ze sociálních sítí?

6. Používáte sociální sítě k hledání zaměstnanců?

7. Sociální sítě používáme při získávání zaměstnanců především k...

8. Kterou z následujících sociálních sítí používáte k získání zaměstnanců?

9. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji hledáte přes sociální sítě?

10. V čem vidíte výhody sociálních sítí při náboru?

11. Souhlasíte s tvrzením: "Sociální sítě se stanou v budoucnu hlavním nástrojem při náboru zaměstnanců"?

12. Pracovní portály využíváme převážně k...?

13. Jak hodnotíte úspěšnost následujících metod získávání zaměstnanců?

14. Jaké metody při výběru zaměstnanců využíváte?

15. Jaký typ zaměstnanců vybíráte přes Assessment centra?

16. Které z psychodiagnostických testů využíváte při výběru zaměstnanců?

17. Slyšel(a) jste někdy o videodotaznících?

18. Na kolik procent přibližně odhadujete úspěšnost Vašeho výběru zaměstnanců?

19. Provádíte výběrový rozhovor prostřednictvím Skype?

21. Máte vy osobně profil na některé ze sociálních sítí?

22. Do jaké věkové kategorie spadáte?

23. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havířová, J.Využívání moderních metod při získávání a výběru zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyuzivani-modernich-metod-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.