Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání moderních technologií dětmi

Využívání moderních technologií dětmi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Budík
Šetření:19. 02. 2013 - 22. 02. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum slouží pro účely mojí bakalářské práce, která se zabývá bezpečností dětí na internetu. Její součástí je i téma využití moderních technologií dětmi, tzn. kolik procent dětí z věkové hranice od 6-17 lety využívá ke komunikaci s ostatními, sociální média, jako je například facebook, badoo, líbimseti. Jakým způsobem k nim přistupují, jaká elektronická zařízení vlastní a jestli je využívají hlavně pro zábavu nebo i ke studiu. Zajímá mě také procento dětí, které vlastní tablet a pracují na něm ve škole a tolerance učitelů k těmto moderním technologiím. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5350,96 %50,96 %  
žena5149,04 %49,04 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-183836,54 %36,54 %  
13-153533,65 %33,65 %  
10-121918,27 %18,27 %  
6-91211,54 %11,54 %  

Graf

3. Jste zaregistrován na některém ze sociálních médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook8278,85 %78,85 %  
Líbímseti.cz3230,77 %30,77 %  
Badoo2423,08 %23,08 %  
Jiné1413,46 %13,46 %  
Lidé.cz1312,5 %12,5 %  
Nejsem zaregistrován32,88 %2,88 %  

Graf

4. Jakou formou k tomuto médiu přistupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook4341,35 %41,35 %  
Stolní počítač3432,69 %32,69 %  
Smartphone (Chytrý telefon)1312,5 %12,5 %  
Tablet98,65 %8,65 %  
Jiný43,85 %3,85 %  
Nejsem nikde zaregistrován10,96 %0,96 %  

Graf

5. Využíváte svoje elektronické zařízení (PC, Notebook....) pro zábavu? Nebo i pro studium? Souhlasím=hlavně zábavu, nesouhlasím=hlavně studium

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5552,88 %52,88 %  
souhlasím2221,15 %21,15 %  
spíše nesouhlasím1211,54 %11,54 %  
nevím109,62 %9,62 %  
nesouhlasím54,81 %4,81 %  

Graf

6. Kolik času denně strávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny4240,38 %40,38 %  
3-4 hodiny2927,88 %27,88 %  
méně než 1 hodinu1716,35 %16,35 %  
5 a více hodin1615,38 %15,38 %  

Graf

7. Vlastníte tablet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7875 %75 %  
ano2625 %25 %  

Graf

8. Pracovali byste ve škole raději na osobním počítači nebo tabletu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač7975,96 %75,96 %  
Tablet2524,04 %24,04 %  

Graf

9. Pokud vy nebo někdo z vašich spolužáků přinesl do školy notebook, nebo tablet a užíval jej při hodině, jaká byla reakce a míra tolerance učitele na toto zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mírné znepokojení učitele, ale toleroval jej.3735,58 %35,58 %  
Poprosil mě o ukončení práce na daném zařízení.2322,12 %22,12 %  
Zákaz dané věci. Nepatří do hodiny.2322,12 %22,12 %  
V klidu, bez jakýkoliv problémů.2120,19 %20,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jste zaregistrován na některém ze sociálních médií?

4. Jakou formou k tomuto médiu přistupujete?

5. Využíváte svoje elektronické zařízení (PC, Notebook....) pro zábavu? Nebo i pro studium? Souhlasím=hlavně zábavu, nesouhlasím=hlavně studium

6. Kolik času denně strávíte na internetu?

7. Vlastníte tablet?

8. Pracovali byste ve škole raději na osobním počítači nebo tabletu?

9. Pokud vy nebo někdo z vašich spolužáků přinesl do školy notebook, nebo tablet a užíval jej při hodině, jaká byla reakce a míra tolerance učitele na toto zařízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jste zaregistrován na některém ze sociálních médií?

4. Jakou formou k tomuto médiu přistupujete?

5. Využíváte svoje elektronické zařízení (PC, Notebook....) pro zábavu? Nebo i pro studium? Souhlasím=hlavně zábavu, nesouhlasím=hlavně studium

6. Kolik času denně strávíte na internetu?

7. Vlastníte tablet?

8. Pracovali byste ve škole raději na osobním počítači nebo tabletu?

9. Pokud vy nebo někdo z vašich spolužáků přinesl do školy notebook, nebo tablet a užíval jej při hodině, jaká byla reakce a míra tolerance učitele na toto zařízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Budík, T.Využívání moderních technologií dětmi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuzivani-modernich-technolo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.