Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí

Využívání sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hrušková
Šetření:23. 04. 2011 - 30. 04. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro zaměstnance českých podniků, kteří mají přístup na internet.
Tímto bych Vás ráda požádala o svědomité vyplňení dotazníku, jehož hlavním cílem je zjištění, jaký je současný trend ve využívání sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí. Výsledky budou použity v praktické části bakalářské práce. 
 

Odpovědi respondentů

1. Jste uživatelem sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7491,36 %91,36 %  
Ne78,64 %8,64 %  

Graf

2. Jakou sociální síť využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook7195,95 %87,65 %  
Lidé1418,92 %17,28 %  
Jiné1013,51 %12,35 %  
LinkedIn79,46 %8,64 %  
Myspace45,41 %4,94 %  

Graf

3. Využíváte sociální síť pro pracovní účely?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4968,06 %60,49 %  
ano2331,94 %28,4 %  

Graf

4. Jak často využíváte sociální sítě v pracovní době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den3446,58 %41,98 %  
Vůbec1419,18 %17,28 %  
Vícekrát týdně1115,07 %13,58 %  
Jen zřídka 1013,7 %12,35 %  
1x týdně45,48 %4,94 %  

Graf

5. Máte v práci omezený či nějak blokovaný přístup na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zcela bez omezení3340,74 %40,74 %  
Ano, ale jen částečně1518,52 %18,52 %  
Ano, zcela blokovaný1214,81 %14,81 %  
Ne, ale monitorují nás1214,81 %14,81 %  
Nevím911,11 %11,11 %  

Graf

6. Jaký komunikační kanál využíváte v pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4049,38 %49,38 %  
Skype2227,16 %27,16 %  
ICQ2125,93 %25,93 %  
Jiný1518,52 %18,52 %  
Windows live messenger44,94 %4,94 %  
Jabber33,7 %3,7 %  

Graf

7. K čemu využíváte komunikační kanál v pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám3948,15 %48,15 %  
Vnitropodniková komunikace1619,75 %19,75 %  
Jiné1417,28 %17,28 %  
Komunikace se zákazníky, obchodnímy partnery....89,88 %9,88 %  
Komunikace se zahraničními kontakty, jelikož prostřednictví mobilních operátorů je to příliš drahé44,94 %4,94 %  

Graf

8. Využívá firma, ve které pracujete, sociální sítě či komunikační kanály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4555,56 %55,56 %  
Ano3644,44 %44,44 %  

Graf

9. K čemu vaše firma tyto média využívá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketing1647,06 %19,75 %  
Interní komunikace1441,18 %17,28 %  
Získávání nových zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů…1029,41 %12,35 %  
Externí komunikace (se zákazníky, obchodními partnery…)1029,41 %12,35 %  
Jiné využití38,82 %3,7 %  

Graf

10. Mysíte si, že v budoucnosti využívání sociáních sítí a komunikační kanálů v pracovním prostředí bude stejně běžné jako dnes například e-mail?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jejik potenciá je vysoký5162,96 %62,96 %  
Ano, ale jen pro marketingové účely (reklamy)1316,05 %16,05 %  
Ne, rizika zneužití jsou příliš vysoká1012,35 %12,35 %  
Nevím78,64 %8,64 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-233948,15 %48,15 %  
24-30 2429,63 %29,63 %  
31-501417,28 %17,28 %  
51-více44,94 %4,94 %  

Graf

12. V jak velkém podniku pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý (méně než 100 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 30mil.)3745,68 %45,68 %  
Střední (méně než 500 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 100 mil.) o Velké (ostatní) 2429,63 %29,63 %  
Velký (ostatní)2024,69 %24,69 %  

Graf

13. Zaměstnavatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor6276,54 %76,54 %  
Státní sektor1923,46 %23,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte sociální síť pro pracovní účely?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 4. Jak často využíváte sociální sítě v pracovní době?

8. Využívá firma, ve které pracujete, sociální sítě či komunikační kanály?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Externí komunikace (se zákazníky, obchodními partnery…) na otázku 9. K čemu vaše firma tyto média využívá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interní komunikace na otázku 9. K čemu vaše firma tyto média využívá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marketing na otázku 9. K čemu vaše firma tyto média využívá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání nových zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů… na otázku 9. K čemu vaše firma tyto média využívá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste uživatelem sociální sítě?

2. Jakou sociální síť využíváte?

3. Využíváte sociální síť pro pracovní účely?

4. Jak často využíváte sociální sítě v pracovní době?

5. Máte v práci omezený či nějak blokovaný přístup na sociální sítě?

6. Jaký komunikační kanál využíváte v pracovní době?

7. K čemu využíváte komunikační kanál v pracovní době?

8. Využívá firma, ve které pracujete, sociální sítě či komunikační kanály?

9. K čemu vaše firma tyto média využívá?

10. Mysíte si, že v budoucnosti využívání sociáních sítí a komunikační kanálů v pracovním prostředí bude stejně běžné jako dnes například e-mail?

11. Věk

12. V jak velkém podniku pracujete?

13. Zaměstnavatel

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste uživatelem sociální sítě?

2. Jakou sociální síť využíváte?

3. Využíváte sociální síť pro pracovní účely?

4. Jak často využíváte sociální sítě v pracovní době?

5. Máte v práci omezený či nějak blokovaný přístup na sociální sítě?

6. Jaký komunikační kanál využíváte v pracovní době?

7. K čemu využíváte komunikační kanál v pracovní době?

8. Využívá firma, ve které pracujete, sociální sítě či komunikační kanály?

9. K čemu vaše firma tyto média využívá?

10. Mysíte si, že v budoucnosti využívání sociáních sítí a komunikační kanálů v pracovním prostředí bude stejně běžné jako dnes například e-mail?

11. Věk

12. V jak velkém podniku pracujete?

13. Zaměstnavatel

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrušková, H.Využívání sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-socialnich-siti-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.