Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání zaměstnaneckých benefitů

Využívání zaměstnaneckých benefitů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Smejkalová
Šetření:04. 03. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentka Ekonomického lycea v Brně a píši Maturitní práci na téma Zaměstnanecké benefity. Dotazník je určen zaměstnancům podniků starším 18ti let. Dotazník je anonymní.

 

Děkuji předem za vyplnění.

 

Iveta Smejkalová

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4171,93 %71,93 %  
Muž1628,07 %28,07 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252645,61 %45,61 %  
25-352136,84 %36,84 %  
35-45712,28 %12,28 %  
55 a více23,51 %3,51 %  
45-5511,75 %1,75 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete v nynějším zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 3 roky1933,33 %33,33 %  
3 až 10 let1729,82 %29,82 %  
Méně než rok1424,56 %24,56 %  
10 až 20 let712,28 %12,28 %  

Graf

4. Poskytuje mi zaměstnavatel nějaké mimopeněžní plnění mzdy (benefity)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4782,46 %82,46 %  
Ne1017,54 %17,54 %  

Graf

5. Jste spokojený(á) s poskytovanými benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2246,81 %38,6 %  
Ano1736,17 %29,82 %  
Spíše ne714,89 %12,28 %  
Ne12,13 %1,75 %  

Graf

6. Motivují Vás benefity k výkonnějšímu pracovnímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1327,66 %22,81 %  
Ne1123,4 %19,3 %  
Nevím919,15 %15,79 %  
Spíše ne817,02 %14,04 %  
Ano612,77 %10,53 %  

Graf

7. Které benefity od zaměstnavatele získáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky3165,96 %54,39 %  
Jednorázové odměny / věcné dary2348,94 %40,35 %  
Služební telefon2144,68 %36,84 %  
Příspěvky na penzijní připojištění1940,43 %33,33 %  
Vzdělávání1838,3 %31,58 %  
Flexibilní pracovní doba1736,17 %29,82 %  
Odběr zboží a služeb za sníženou cenu1634,04 %28,07 %  
Občerstvení na pracovišti1634,04 %28,07 %  
Příspěvky na kulturu1429,79 %24,56 %  
Služební notebook1123,4 %19,3 %  
Poskytování pracovního oblečení1021,28 %17,54 %  
Tzv. 13. plat1021,28 %17,54 %  
Jiné1021,28 %17,54 %  
Příspěvky na dovolenou817,02 %14,04 %  
Půjčky zaměstnancům817,02 %14,04 %  
Příspěvky na rekreaci48,51 %7,02 %  
Služební automobil48,51 %7,02 %  
Doprava do zaměstnání48,51 %7,02 %  

Graf

8. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tzv. 13. plat1429,79 %24,56 %  
Příspěvky na rekreaci1225,53 %21,05 %  
Příspěvky na dovolenou1123,4 %19,3 %  
Služební automobil1021,28 %17,54 %  
Vzdělávání1021,28 %17,54 %  
Doprava do zaměstnání919,15 %15,79 %  
Flexibilní pracovní doba919,15 %15,79 %  
Příspěvky na kulturu817,02 %14,04 %  
Odběr zboží a služeb za sníženou cenu817,02 %14,04 %  
Stravenky817,02 %14,04 %  
Služební telefon612,77 %10,53 %  
Občerstvení na pracovišti612,77 %10,53 %  
Služební notebook510,64 %8,77 %  
Žádný další benefit mi nechybí510,64 %8,77 %  
Příspěvky na penzijní připojištění510,64 %8,77 %  
Jednorázové odměny / věcné dary48,51 %7,02 %  
Jiné36,38 %5,26 %  
Poskytování pracovního oblečení24,26 %3,51 %  
Půjčky zaměstnancům24,26 %3,51 %  

Graf

9. Jsou pro Vás benefity jedním z rozhodujících faktorů při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výběr benefitů mi pomáhá ve výběru jinak srovnatelných pracovních příležitostí2042,55 %35,09 %  
Záleží mi na tom, ale není to rozhodující1634,04 %28,07 %  
Ne, benefity pro mě nejsou při výběru důležité714,89 %12,28 %  
Ano, záleží mi na tom hodně48,51 %7,02 %  

Graf

10. Preferujete odměnu ve formě nepeněžního plnění nebo peněžního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše peněžní1736,17 %29,82 %  
Určitě raději peněžní1531,91 %26,32 %  
Je mi to jedno1225,53 %21,05 %  
Spíše nepeněžní24,26 %3,51 %  
Určitě nepeněžní12,13 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Které benefity od zaměstnavatele získáváte?

  • odpověď Stravenky:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Služební notebook na otázku 7. Které benefity od zaměstnavatele získáváte?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky na dovolenou na otázku 8. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jak dlouho pracujete v nynějším zaměstnání?

4. Poskytuje mi zaměstnavatel nějaké mimopeněžní plnění mzdy (benefity)?

5. Jste spokojený(á) s poskytovanými benefity?

6. Motivují Vás benefity k výkonnějšímu pracovnímu výkonu?

7. Které benefity od zaměstnavatele získáváte?

8. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali?

9. Jsou pro Vás benefity jedním z rozhodujících faktorů při výběru zaměstnání?

10. Preferujete odměnu ve formě nepeněžního plnění nebo peněžního?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jak dlouho pracujete v nynějším zaměstnání?

4. Poskytuje mi zaměstnavatel nějaké mimopeněžní plnění mzdy (benefity)?

5. Jste spokojený(á) s poskytovanými benefity?

6. Motivují Vás benefity k výkonnějšímu pracovnímu výkonu?

7. Které benefity od zaměstnavatele získáváte?

8. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali?

9. Jsou pro Vás benefity jedním z rozhodujících faktorů při výběru zaměstnání?

10. Preferujete odměnu ve formě nepeněžního plnění nebo peněžního?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smejkalová, I.Využívání zaměstnaneckých benefitů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuzivani-zamestnaneckych-be.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.