Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Petržíla
Šetření:10. 10. 2015 - 24. 10. 2015
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum se týká problematiky neplnění vyživovací povinnosti. Cílem průzkumu je zjistit, jak obsáhle jsou lidé všech věkových skupin o tomto problému informováni.

Odpovědi respondentů

1. Jsi muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7264,86 %65,45 %  
muž3935,14 %35,45 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 36 let5953,15 %53,64 %  
26 - 35 let3632,43 %32,73 %  
15 - 25 let1614,41 %14,55 %  

Graf

3. Setkali jste se s vyživovací povinnost v rámci výuky na základní či střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8273,87 %74,55 %  
Ano.2926,13 %26,36 %  

Graf

4. Vyplývají všechny druhy vyživovací povinnosti z jednoho zákona?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6464,65 %58,18 %  
Ano.3535,35 %31,82 %  

Graf

5. Z jakého zákona pramení vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze zákona o rodině.5653,85 %50,91 %  
Z občanského zákoníku.4442,31 %40 %  
Z jiného.43,85 %3,64 %  

Graf

6. Je v české legislativě uzákoněna vyživovací povinnost dětí vůči svým rodičům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7567,57 %68,18 %  
Ne.3632,43 %32,73 %  

Graf

7. Trvá vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem i v případě rozvodu jejich manželství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato povinnost platí i nadále oboum rodičům.9489,52 %85,45 %  
Pouze tomu rodiči, jemuž dítě do péče svěřeno nebylo.65,71 %5,45 %  
Pouze tomu rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do péče.43,81 %3,64 %  
Tato povinnost rodičům v takovém případě zaniká.10,95 %0,91 %  

Graf

8. Znáte ze svého okolí někoho, kdo neplní svou vyživovací povinnost vůči jinému?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6259,05 %56,36 %  
Ne.4340,95 %39,09 %  

Graf

9. Máte se zanedbání povinné výživy vlastní zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8680,37 %78,18 %  
Ano.2119,63 %19,09 %  

Graf

10. Je smysluplné, že je zanedbání povinné výživy trestné a řeší jej Policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9989,19 %90 %  
Ne.1210,81 %10,91 %  

Graf

11. Měli by mít pachatelé, kteří byli odsouzeni za přečin zanedbání povinné výživy, povinnost během pobytu ve vězení pracovat, aby jim tak z vyplacené mzdy bylo ¨ automaticky výživné strháváno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10695,5 %96,36 %  
Ne.54,5 %4,55 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou současné způsoby vymáhání dlužného výživného dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.9287,62 %83,64 %  
Ano.1312,38 %11,82 %  

Graf

13. Existuje v ČR institut zálohovaného výživného, kterým je prostřednictvím státu výživné částečně plněno za neplatícího rodiče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5757 %51,82 %  
Ano.4343 %39,09 %  

Graf

14. Je taková pomoc ve smyslu zálohovaného výživného spravedlivá a nezbytná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6466,67 %58,18 %  
Ne.3233,33 %29,09 %  

Graf

15. Může rodič v důsledku neplnění vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti přijít o svůj řidičský průkaz?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7572,82 %68,18 %  
Ne.2827,18 %25,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi muž či žena?

2. Do jaké věkové kategorie patříš?

3. Setkali jste se s vyživovací povinnost v rámci výuky na základní či střední škole?

4. Vyplývají všechny druhy vyživovací povinnosti z jednoho zákona?

5. Z jakého zákona pramení vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem?

6. Je v české legislativě uzákoněna vyživovací povinnost dětí vůči svým rodičům?

7. Trvá vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem i v případě rozvodu jejich manželství?

8. Znáte ze svého okolí někoho, kdo neplní svou vyživovací povinnost vůči jinému?

9. Máte se zanedbání povinné výživy vlastní zkušenost?

10. Je smysluplné, že je zanedbání povinné výživy trestné a řeší jej Policie?

11. Měli by mít pachatelé, kteří byli odsouzeni za přečin zanedbání povinné výživy, povinnost během pobytu ve vězení pracovat, aby jim tak z vyplacené mzdy bylo ¨ automaticky výživné strháváno?

12. Myslíte si, že jsou současné způsoby vymáhání dlužného výživného dostačující?

13. Existuje v ČR institut zálohovaného výživného, kterým je prostřednictvím státu výživné částečně plněno za neplatícího rodiče?

14. Je taková pomoc ve smyslu zálohovaného výživného spravedlivá a nezbytná?

15. Může rodič v důsledku neplnění vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti přijít o svůj řidičský průkaz?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi muž či žena?

2. Do jaké věkové kategorie patříš?

3. Setkali jste se s vyživovací povinnost v rámci výuky na základní či střední škole?

4. Vyplývají všechny druhy vyživovací povinnosti z jednoho zákona?

5. Z jakého zákona pramení vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem?

6. Je v české legislativě uzákoněna vyživovací povinnost dětí vůči svým rodičům?

7. Trvá vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem i v případě rozvodu jejich manželství?

8. Znáte ze svého okolí někoho, kdo neplní svou vyživovací povinnost vůči jinému?

9. Máte se zanedbání povinné výživy vlastní zkušenost?

10. Je smysluplné, že je zanedbání povinné výživy trestné a řeší jej Policie?

11. Měli by mít pachatelé, kteří byli odsouzeni za přečin zanedbání povinné výživy, povinnost během pobytu ve vězení pracovat, aby jim tak z vyplacené mzdy bylo ¨ automaticky výživné strháváno?

12. Myslíte si, že jsou současné způsoby vymáhání dlužného výživného dostačující?

13. Existuje v ČR institut zálohovaného výživného, kterým je prostřednictvím státu výživné částečně plněno za neplatícího rodiče?

14. Je taková pomoc ve smyslu zálohovaného výživného spravedlivá a nezbytná?

15. Může rodič v důsledku neplnění vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti přijít o svůj řidičský průkaz?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petržíla, A.Vyživovací povinnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyzivovaci-povinnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.