Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum absolventů škol

Výzkum absolventů škol

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Procházka
Šetření:09. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Požádal bych vás o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci. 

Hledám nezaměstnané absolventy (ZŠ až VŠ), jejiž doba vystoupení ze školy nepřesáhla dva roky.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6866,67 %66,67 %  
Muž3433,33 %33,33 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let8078,43 %78,43 %  
25 a více let1312,75 %12,75 %  
15 - 20 let98,82 %8,82 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou6664,71 %64,71 %  
2726,47 %26,47 %  
VOŠ43,92 %3,92 %  
32,94 %2,94 %  
Odborné učiliště - výuční list21,96 %1,96 %  

Graf

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 měsíce3540,7 %34,31 %  
méně než 6 měsíců1922,09 %18,63 %  
více jak 1 rok1719,77 %16,67 %  
méně než 1 rok1517,44 %14,71 %  

Graf

5. Můj stav v současnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledám práci, ale nemůžu najít takovou jakou chci4549,45 %44,12 %  
jiné2021,98 %19,61 %  
nehledám, čekám na nabídku1516,48 %14,71 %  
můžu jít okamžitě pracovat, ale nestojí mi to za to (finance)55,49 %4,9 %  
v současnosti jsem nemocen33,3 %2,94 %  
jsem dobrovolně nezaměstnaný (rodinné důvody)33,3 %2,94 %  

Graf

6. Přijal byste práci úplně mimo obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4746,08 %46,08 %  
možná3433,33 %33,33 %  
ne2120,59 %20,59 %  

Graf

7. Pracoval/a jste už v průběhu studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano často4544,55 %44,12 %  
ano občas3130,69 %30,39 %  
ojediněle1817,82 %17,65 %  
skoro nikdy76,93 %6,86 %  

Graf

8. Odmítl/a jste v průběhu nezaměstnanosti nabídku práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neodmítl3637,5 %35,29 %  
odmítl (kvůli druhu práce)3334,38 %32,35 %  
odmítl (kvůli výši mzdy)2728,13 %26,47 %  

Graf

9. Mzda za kterou byste byl ochoten pracovat je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 tis. až 20 tis. Kč3938,61 %38,24 %  
minimálně 20 tis. Kč2928,71 %28,43 %  
10 tis. až 15 tis. Kč2827,72 %27,45 %  
do 10 tis. Kč54,95 %4,9 %  

Graf

10. Obor, ve kterém byste chtěl/a pracovat:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomika, obchod, služby4949,49 %48,04 %  
jiné1818,18 %17,65 %  
informatika1515,15 %14,71 %  
hotelnictví, gastronomie99,09 %8,82 %  
stavebnictví, strojírenství33,03 %2,94 %  
školství, výzkum33,03 %2,94 %  
zdravotnictví22,02 %1,96 %  

Graf

11. Kde si nejčastěji hledáte práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová inzerce6667,35 %64,71 %  
příbuzní, známí1515,31 %14,71 %  
personální agentury, nástěnky, výlepy1515,31 %14,71 %  
úřad práce22,04 %1,96 %  

Graf

12. Byl byste ochoten dojíždět za prací více než 45 minut?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6868 %66,67 %  
ne3232 %31,37 %  

Graf

13. Chtěl/a byste v práci využít vaši znalost jazyků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7070 %68,63 %  
ne3030 %29,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný?

5. Můj stav v současnosti:

6. Přijal byste práci úplně mimo obor?

7. Pracoval/a jste už v průběhu studia?

8. Odmítl/a jste v průběhu nezaměstnanosti nabídku práce?

9. Mzda za kterou byste byl ochoten pracovat je:

10. Obor, ve kterém byste chtěl/a pracovat:

11. Kde si nejčastěji hledáte práci?

12. Byl byste ochoten dojíždět za prací více než 45 minut?

13. Chtěl/a byste v práci využít vaši znalost jazyků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný?

5. Můj stav v současnosti:

6. Přijal byste práci úplně mimo obor?

7. Pracoval/a jste už v průběhu studia?

8. Odmítl/a jste v průběhu nezaměstnanosti nabídku práce?

9. Mzda za kterou byste byl ochoten pracovat je:

10. Obor, ve kterém byste chtěl/a pracovat:

11. Kde si nejčastěji hledáte práci?

12. Byl byste ochoten dojíždět za prací více než 45 minut?

13. Chtěl/a byste v práci využít vaši znalost jazyků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházka, T.Výzkum absolventů škol (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyzkum-absolventu-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.