Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum cestovního ruchu v Mostě

Výzkum cestovního ruchu v Mostě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Kukurdíková
Šetření:27. 03. 2012 - 04. 04. 2012
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

Jmenuji se Pavla Kukurdíková, studuji Vyšší odbornou školu v Mostě. Provádím marketingový výzkum cestovního ruchu ve městě Most. Získané informace budou použity do mé absolventské práce "Marketing v cestovním ruchu". Cílem mé práce jej zjistit jak je na tom město s cestovním ruchem a jak lidé získávají informace o tomto městě. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem města Most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3075 %75 %  
Ano1025 %25 %  

Graf

2. Navštívili jste již město Most někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Ano, více jak jednouotázka č. 3, Vícekrátotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát1240 %30 %  
Ano, více jak jednou930 %22,5 %  
Ne930 %22,5 %  

Graf

3. Kde jste získali o městě Most informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel a příbuzných1361,9 %32,5 %  
Z internetu, novin, televize apod.314,29 %7,5 %  
Fotbal14,76 %2,5 %  
ze zeměpisu14,76 %2,5 %  
Narodila jsem se tu a bydlela do svých 6let.14,76 %2,5 %  
absolventka mostecké školy14,76 %2,5 %  
z regionu14,76 %2,5 %  

Graf

4. Jak daleko máte město Most od svého bydliště? (Km)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolem 20 km942,86 %22,5 %  
Kolem 50 km838,1 %20 %  
Kolem 100 km419,05 %10 %  

Graf

5. Jaký dopravní prostředek jste využili k cestě do Mostu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem1361,9 %32,5 %  
Vlakem523,81 %12,5 %  
Autobusem314,29 %7,5 %  

Graf

6. Jak dlouhý byl Váš pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jeden den bez noclehuotázka č. 7, Do 5 dnů s ubytovánímotázka č. 7, Týden s ubytovánímotázka č. 7, Dlouhodobý pobytotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden den bez noclehu1571,43 %37,5 %  
Do 5 dnů s ubytováním314,29 %7,5 %  
Dlouhodobý pobyt29,52 %5 %  
Týden s ubytováním14,76 %2,5 %  

Graf

7. Kde byste se ve městě Most ubytovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U přátel947,37 %22,5 %  
U rodiny631,58 %15 %  
Penzion210,53 %5 %  
Hotel15,26 %2,5 %  
neubytoval jsem se15,26 %2,5 %  

Graf

8. S kým jste do města Most přicestovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli či rodinou1571,43 %37,5 %  
Sám/a628,57 %15 %  

Graf

9. Za jakým účelem jste navštívili město Most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za vzděláním733,33 %17,5 %  
Nákupy523,81 %12,5 %  
Za poznáním419,05 %10 %  
Fotbal14,76 %2,5 %  
návštěva rodiny14,76 %2,5 %  
za Malým Dubem:-)))14,76 %2,5 %  
za rodinou14,76 %2,5 %  
návštěva příbuzných14,76 %2,5 %  

Graf

10. Myslíte si, že město Most má dostatek památek, turistických a zábavných atrakcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1152,38 %27,5 %  
Spíše ano628,57 %15 %  
Ano29,52 %5 %  
Nevím29,52 %5 %  

Graf

11. V jaké jste věkové kategorii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40 let1990,48 %47,5 %  
nad 40 let29,52 %5 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské942,86 %22,5 %  
Vysokoškolské838,1 %20 %  
Základní29,52 %5 %  
Vyšší odborné29,52 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. V jaké jste věkové kategorii?

  • odpověď do 40 let:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Myslíte si, že město Most má dostatek památek, turistických a zábavných atrakcí?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel a příbuzných na otázku 3. Kde jste získali o městě Most informace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste obyvatelem města Most?

2. Navštívili jste již město Most někdy?

3. Kde jste získali o městě Most informace?

5. Jaký dopravní prostředek jste využili k cestě do Mostu?

6. Jak dlouhý byl Váš pobyt?

8. S kým jste do města Most přicestovali?

10. Myslíte si, že město Most má dostatek památek, turistických a zábavných atrakcí?

11. V jaké jste věkové kategorii?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste obyvatelem města Most?

2. Navštívili jste již město Most někdy?

3. Kde jste získali o městě Most informace?

5. Jaký dopravní prostředek jste využili k cestě do Mostu?

6. Jak dlouhý byl Váš pobyt?

8. S kým jste do města Most přicestovali?

10. Myslíte si, že město Most má dostatek památek, turistických a zábavných atrakcí?

11. V jaké jste věkové kategorii?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kukurdíková, P.Výzkum cestovního ruchu v Mostě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyzkum-cestovniho-ruchu-v-mo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.