Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum poznávacích stylů 5

Výzkum poznávacích stylů 5

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Stehlík
Šetření:19. 02. 2015 - 10. 04. 2015
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující test je součástí dizertačního výzkumného projektu zabývajícího se tzv. kognitivními (poznávacími) styly, tj. tím, jakým způsobem mají lidé tendenci zpracovávat informace a řešit problémy. Test obsahuje 3 otázky na základní demografické údaje a 12 otázek, které se již přímo týkají kognitivního stylu. Test není nijak časově limitován.  

Získaná data budou primárně použita pro výzkumné účely. V případě jejich prezentace budou data vždy prezentována anonymně, tedy bez možnosti identifikovat respondenty jako konkrétní osoby.

V případě, že se výzkumu chcete zúčastnit a souhlasíte s podmínkami, pokračujte dále.   

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Přečtěte si každé z níže uvedených tvrzení a na základě Vašich postojů, přesvědčení a zkušeností se rozhodněte, do jaké míry s nimi souhlasíte. Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že zde neexistují žádné „správné“ nebo „špatné“ odpovědi. Lidé se od sebe mohou lišit a nás pouze zajímá, jak se Vy osobně cítíte. Své odpovědi vyznačte prostřednictvím uvedené šestibodové škály.

Odpovědi respondentů

1. Naštve mě, když se dostanu do situace, u které nevím, co od ní mohu očekávat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4436,67 %36,67 %  
souhlasím2520,83 %20,83 %  
spíše nesouhlasím2420 %20 %  
rozhodně souhlasím1210 %10 %  
nesouhlasím108,33 %8,33 %  
rozhodně nesouhlasím54,17 %4,17 %  

Graf

2. Nevadí mi věci, které narušují mé denní zvyklosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5344,17 %44,17 %  
spíše souhlasím2621,67 %21,67 %  
nesouhlasím1815 %15 %  
souhlasím119,17 %9,17 %  
rozhodně nesouhlasím86,67 %6,67 %  
rozhodně souhlasím43,33 %3,33 %  

Graf

3. Jsem rád, když má můj život jasnou strukturu a řád.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6050 %50 %  
souhlasím2924,17 %24,17 %  
spíše nesouhlasím1310,83 %10,83 %  
rozhodně souhlasím97,5 %7,5 %  
nesouhlasím75,83 %5,83 %  
rozhodně nesouhlasím21,67 %1,67 %  

Graf

4. Mám rád, když všechno má své místo a když je všechno na svém místě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5545,83 %45,83 %  
souhlasím3025 %25 %  
spíše nesouhlasím1714,17 %14,17 %  
nesouhlasím97,5 %7,5 %  
rozhodně souhlasím86,67 %6,67 %  
rozhodně nesouhlasím10,83 %0,83 %  

Graf

5. Užívám si, když mohu být spontánní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4235 %35 %  
spíše nesouhlasím3932,5 %32,5 %  
souhlasím2117,5 %17,5 %  
rozhodně souhlasím108,33 %8,33 %  
nesouhlasím65 %5 %  
rozhodně nesouhlasím21,67 %1,67 %  

Graf

6. Jasně uspořádaný život s pravidelnou pracovní dobou činí můj život nudným a jednotvárným.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5243,33 %43,33 %  
spíše souhlasím2621,67 %21,67 %  
souhlasím1613,33 %13,33 %  
nesouhlasím1411,67 %11,67 %  
rozhodně souhlasím75,83 %5,83 %  
rozhodně nesouhlasím54,17 %4,17 %  

Graf

7. Nemám rád(a) nejisté situace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4739,17 %39,17 %  
souhlasím3529,17 %29,17 %  
spíše nesouhlasím1714,17 %14,17 %  
rozhodně souhlasím1210 %10 %  
nesouhlasím75,83 %5,83 %  
rozhodně nesouhlasím21,67 %1,67 %  

Graf

8. Nesnáším, když musím měnit své plány na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3831,67 %31,67 %  
spíše nesouhlasím2420 %20 %  
souhlasím2319,17 %19,17 %  
rozhodně souhlasím2319,17 %19,17 %  
nesouhlasím119,17 %9,17 %  
rozhodně nesouhlasím10,83 %0,83 %  

Graf

9. Nesnáším, když jsem s lidmi, kteří jsou nepředvídatelní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4134,17 %34,17 %  
souhlasím3226,67 %26,67 %  
spíše nesouhlasím2016,67 %16,67 %  
nesouhlasím1512,5 %12,5 %  
rozhodně souhlasím86,67 %6,67 %  
rozhodně nesouhlasím43,33 %3,33 %  

Graf

10. Zjišťuji, že pevné zvyklosti mi umožňují užívat si více života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4335,83 %35,83 %  
spíše nesouhlasím3630 %30 %  
souhlasím1512,5 %12,5 %  
nesouhlasím1512,5 %12,5 %  
rozhodně souhlasím65 %5 %  
rozhodně nesouhlasím54,17 %4,17 %  

Graf

11. Užívám si příjemné pocity spojené s nepředvídatelnými situacemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4739,17 %39,17 %  
spíše souhlasím3025 %25 %  
nesouhlasím2016,67 %16,67 %  
souhlasím119,17 %9,17 %  
rozhodně nesouhlasím65 %5 %  
rozhodně souhlasím65 %5 %  

Graf

12. Cítím se nepohodlně, když v dané situaci nejsou jasně stanovena "pravidla hry".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5445 %45 %  
souhlasím2823,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím1714,17 %14,17 %  
rozhodně souhlasím108,33 %8,33 %  
nesouhlasím108,33 %8,33 %  
rozhodně nesouhlasím10,83 %0,83 %  

Graf

13. Pohlaví

Vyberte jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8772,5 %72,5 %  
Muž3327,5 %27,5 %  

Graf

14. Věk

Vepište, jaký je k dnešnímu dni Váš věk v (celých) letech.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22119,17 %9,17 %  
2197,5 %7,5 %  
3086,67 %6,67 %  
2075,83 %5,83 %  
2575,83 %5,83 %  
2465 %5 %  
1954,17 %4,17 %  
3554,17 %4,17 %  
2354,17 %4,17 %  
2854,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 27
17
29
56
45
26
32
40
41
50
33
31
46
34
48
49
47
158
15
53
18
58
14
44
37
70
43
5243,33 %43,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.94
Minimum:18
Maximum:53
Variační rozpětí:35
Rozptyl:78.15
Směrodatná odchylka:8.84
Medián:26.5
Modus:22

Graf

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

Vyberte jednu z možností podle Vámi dosažené úrovně vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5344,17 %44,17 %  
Středoškolské s maturitou5344,17 %44,17 %  
Základní97,5 %7,5 %  
Středoškolské bez maturity43,33 %3,33 %  
Bez vzdělání10,83 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Naštve mě, když se dostanu do situace, u které nevím, co od ní mohu očekávat.

2. Nevadí mi věci, které narušují mé denní zvyklosti.

3. Jsem rád, když má můj život jasnou strukturu a řád.

4. Mám rád, když všechno má své místo a když je všechno na svém místě.

5. Užívám si, když mohu být spontánní.

6. Jasně uspořádaný život s pravidelnou pracovní dobou činí můj život nudným a jednotvárným.

7. Nemám rád(a) nejisté situace.

8. Nesnáším, když musím měnit své plány na poslední chvíli.

9. Nesnáším, když jsem s lidmi, kteří jsou nepředvídatelní.

10. Zjišťuji, že pevné zvyklosti mi umožňují užívat si více života.

11. Užívám si příjemné pocity spojené s nepředvídatelnými situacemi.

12. Cítím se nepohodlně, když v dané situaci nejsou jasně stanovena "pravidla hry".

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Naštve mě, když se dostanu do situace, u které nevím, co od ní mohu očekávat.

2. Nevadí mi věci, které narušují mé denní zvyklosti.

3. Jsem rád, když má můj život jasnou strukturu a řád.

4. Mám rád, když všechno má své místo a když je všechno na svém místě.

5. Užívám si, když mohu být spontánní.

6. Jasně uspořádaný život s pravidelnou pracovní dobou činí můj život nudným a jednotvárným.

7. Nemám rád(a) nejisté situace.

8. Nesnáším, když musím měnit své plány na poslední chvíli.

9. Nesnáším, když jsem s lidmi, kteří jsou nepředvídatelní.

10. Zjišťuji, že pevné zvyklosti mi umožňují užívat si více života.

11. Užívám si příjemné pocity spojené s nepředvídatelnými situacemi.

12. Cítím se nepohodlně, když v dané situaci nejsou jasně stanovena "pravidla hry".

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stehlík, L.Výzkum poznávacích stylů 5 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyzkum-poznavacich-stylu-5.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.