Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum preferencí zákazníků cestovních kanceláří

Výzkum preferencí zákazníků cestovních kanceláří

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Balášová Lucie
Šetření:18. 11. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosíme o vyplnění tohoto dotazníku na téma preference zákazníků cestovních kanceláří. Tento výzkum bude použit pro seminární práci do předmětu Statistické metody v marketingu.

 

Předem děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 2, Méně častootázka č. 2, Vůbecotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často5549,55 %49,55 %  
Vůbec3430,63 %30,63 %  
Často2219,82 %19,82 %  

Graf

2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita služeb4558,44 %40,54 %  
Cena3038,96 %27,03 %  
Dobré jméno2735,06 %24,32 %  
Destinace2228,57 %19,82 %  
Doporučení od přátel, známých2228,57 %19,82 %  
Vlastní zkušenost2228,57 %19,82 %  

Graf

3. Jaký způsob dopravy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letecky5976,62 %53,15 %  
Vlastní1012,99 %9,01 %  
Autobusem79,09 %6,31 %  
Jiné11,3 %0,9 %  

Graf

4. Jaký typ ubytování využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotel4862,34 %43,24 %  
Apartmány4457,14 %39,64 %  
Soukromé911,69 %8,11 %  
Kempy56,49 %4,5 %  
Jiné56,49 %4,5 %  

Graf

5. Jak se nejčastěji stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polopenze3545,45 %31,53 %  
All inclusive2127,27 %18,92 %  
Vlastní1722,08 %15,32 %  
Snídaně33,9 %2,7 %  
Plná penze11,3 %0,9 %  

Graf

6. Jaký typ dovolené Vám vyhovuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytové5267,53 %46,85 %  
Aktivní dovolená1316,88 %11,71 %  
Poznávací911,69 %8,11 %  
Jiné33,9 %2,7 %  

Graf

7. Setkali jste se s krachem Vámi preferované CK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6888,31 %61,26 %  
ano911,69 %8,11 %  

Graf

8. Odpovídala vždy skutečnost sjednaným podmínkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, odpovídala6179,22 %54,95 %  
Ne, byla horší1215,58 %10,81 %  
Ano, byla lepší45,19 %3,6 %  

Graf

9. Jak moc ovlivnila současná ekonomická situace vaše cestování s CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovlivnila mě vůbec4457,14 %39,64 %  
Ano, ovlivnila mě částečně2431,17 %21,62 %  
Ano, silně mě ovlivnila911,69 %8,11 %  

Graf

10. Byl Vám vždy delegát CK k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze v daných hodinách4457,14 %39,64 %  
Ano, byl vždy k dispozici2937,66 %26,13 %  
Za celý pobyt jsem ho neviděla45,19 %3,6 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7668,47 %68,47 %  
Muž3531,53 %31,53 %  

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 309989,19 %89,19 %  
31 - 4054,5 %4,5 %  
41 - 5043,6 %3,6 %  
50 a více21,8 %1,8 %  
Méně než 1810,9 %0,9 %  

Graf

13. Kolik dnů obvykle strávíte na Vámi vybrané dovolené?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102623,42 %23,42 %  
141715,32 %15,32 %  
71311,71 %11,71 %  
1165,41 %5,41 %  
843,6 %3,6 %  
deset43,6 %3,6 %  
1243,6 %3,6 %  
532,7 %2,7 %  
7-1432,7 %2,7 %  
221,8 %1,8 %  
ostatní odpovědi 9
týden
3 noci
dvanáct
7-10
čtrnáct
12 dnů
deset dní
6
25
moc
14dní
12 dní
10 dnů
7-11 dní
20
´10
15
žádný
Nemám žádnou dovolenou
jak kde, 7-14
5 dní
10 dní
12-60 dnů
7-14 dní
nejrůzněji
10-11
2926,13 %26,13 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký způsob dopravy preferujete?

 • odpověď Letecky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi All inclusive na otázku 5. Jak se nejčastěji stravujete?

7. Setkali jste se s krachem Vámi preferované CK?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od přátel, známých na otázku 2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní na otázku 3. Jaký způsob dopravy preferujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, odpovídala na otázku 8. Odpovídala vždy skutečnost sjednaným podmínkám?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, byl vždy k dispozici na otázku 10. Byl Vám vždy delegát CK k dispozici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neovlivnila mě vůbec na otázku 9. Jak moc ovlivnila současná ekonomická situace vaše cestování s CK?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena na otázku 2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní dovolená na otázku 6. Jaký typ dovolené Vám vyhovuje nejvíce?

8. Odpovídala vždy skutečnost sjednaným podmínkám?

 • odpověď Ano, odpovídala:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní dovolená na otázku 6. Jaký typ dovolené Vám vyhovuje nejvíce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od přátel, známých na otázku 2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb CK?

2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?

3. Jaký způsob dopravy preferujete?

4. Jaký typ ubytování využíváte?

5. Jak se nejčastěji stravujete?

6. Jaký typ dovolené Vám vyhovuje nejvíce?

7. Setkali jste se s krachem Vámi preferované CK?

8. Odpovídala vždy skutečnost sjednaným podmínkám?

9. Jak moc ovlivnila současná ekonomická situace vaše cestování s CK?

10. Byl Vám vždy delegát CK k dispozici?

11. Pohlaví

12. Váš věk

13. Kolik dnů obvykle strávíte na Vámi vybrané dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb CK?

2. Co je pro Vás rozhodující při výběru CK?

3. Jaký způsob dopravy preferujete?

4. Jaký typ ubytování využíváte?

5. Jak se nejčastěji stravujete?

6. Jaký typ dovolené Vám vyhovuje nejvíce?

7. Setkali jste se s krachem Vámi preferované CK?

8. Odpovídala vždy skutečnost sjednaným podmínkám?

9. Jak moc ovlivnila současná ekonomická situace vaše cestování s CK?

10. Byl Vám vždy delegát CK k dispozici?

11. Pohlaví

12. Váš věk

13. Kolik dnů obvykle strávíte na Vámi vybrané dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lucie, B.Výzkum preferencí zákazníků cestovních kanceláří (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyzkum-preferenci-zakazniku-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.