Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum volnočasových aktivit v období pandemie Covid-19

Výzkum volnočasových aktivit v období pandemie Covid-19

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kadlec
Šetření:15. 04. 2021 - 30. 04. 2021
Počet respondentů:263
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

Prosíme Vás o vyplnění našeho dotazníku věnujícího se výzkumu volnočasových aktivit a vlivu celosvětové pandemie onemocnění Covid-19 a vládních restrikcí s tím spojených na volnočasové aktivity. Naším cílem je zjistit váš postoj k volnočasovým aktivitám před a za doby celosvětové koronavirové pandemie. 

U jednotlivých otázek prosím vyberte a označte jednu z nabízených možností, není-li uvedeno jinak. Vymezení zkoumané cílové skupiny není věkem nijak omezeno, dotazník je tedy pro všechny. 

Předem vám všem moc děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku a za váš čas! 

Odpovědi respondentů

1. Věnujete se nějakým volnočasovým aktivitám, které doplňují vaše zaměstnání? (příklad: příslušník bezpečnostních složek – posilování, sport)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13250,19 %50,19 %  
ne13149,81 %49,81 %  

Graf

2. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou10841,06 %41,06 %  
S kamarády9234,98 %34,98 %  
Sám4416,73 %16,73 %  
Jiné114,18 %4,18 %  
S lidmi provozujícími stejnou volnočasovou aktivitu83,04 %3,04 %  

Graf

3. Jaké volnočasové aktivity preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplacené14655,51 %55,51 %  
Kombinace placených a neplacených11041,83 %41,83 %  
Placené72,66 %2,66 %  

Graf

4. Kde nejraději trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve venkovních prostorách18068,44 %68,44 %  
Ve vnitřních prostorách8331,56 %31,56 %  

Graf

5. Má na vaše volnočasové aktivity vliv jejich dostupnost a dosažitelnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20879,09 %79,09 %  
ne5520,91 %20,91 %  

Graf

6. Začali jste v době světové pandemie více provozovat pohybové volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16863,88 %63,88 %  
ano9536,12 %36,12 %  

Graf

7. Věnovali jste se různým volnočasovým aktivitám před situací okolo pandemie Covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, volnočasovým aktivitám jsem se věnoval/a pravidelně13952,85 %52,85 %  
Ano, volnočasovým aktivitám jsem se věnoval/a, ale nepravidelně11041,83 %41,83 %  
Ne, volnočasovým aktivitám jsem se nevěnoval/a145,32 %5,32 %  

Graf

8. Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas? (otázka s více možnými odpověďmi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volný čas strávený s přáteli a s rodinou19975,67 %75,67 %  
TV + Filmy + seriály17064,64 %64,64 %  
Sport15659,32 %59,32 %  
Výlety do přírody + výlety k památkám15257,79 %57,79 %  
Sociální sítě a internet14956,65 %56,65 %  
Literatura10740,68 %40,68 %  
Učení do školy + Školení do zaměstnání10138,4 %38,4 %  
Domácí práce + venkovní práce (zahrádka)9636,5 %36,5 %  
PC hry6926,24 %26,24 %  
Umění (malování, fotografie, tanec, hudba …)5621,29 %21,29 %  
Jiné269,89 %9,89 %  

Graf

9. Kolikrát týdně jste se věnovali volnočasovým aktivitám před pandemií Covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 4x týdně9435,74 %35,74 %  
1 – 2 dny v týdnu7428,14 %28,14 %  
3 – 4 dny v týdnu7327,76 %27,76 %  
Méně než 1x týdně217,98 %7,98 %  
Volnočasovým aktivitám se nevěnuji vůbec10,38 %0,38 %  

Graf

10. Kolikrát týdně se věnujete volnočasovým aktivitám za doby pandemie Covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 4x týdně9937,64 %37,64 %  
3 – 4 dny v týdnu7829,66 %29,66 %  
1 – 2 dny v týdnu4818,25 %18,25 %  
Méně než 1x týdně3011,41 %11,41 %  
Volnočasovým aktivitám se nevěnuji vůbec83,04 %3,04 %  

Graf

11. Jak se Váš volný čas změnil v době koronavirové krize? (Ohodnoťte na stupni od 1 – 5, jako ve škole; 1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15960,46 %60,46 %  
Muž10439,54 %39,54 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 2517365,78 %65,78 %  
26 - 354918,63 %18,63 %  
36 - 45197,22 %7,22 %  
46 - 55145,32 %5,32 %  
56 a více83,04 %3,04 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou15558,94 %58,94 %  
Vysokoškolské6825,86 %25,86 %  
Základní259,51 %9,51 %  
Vyučen114,18 %4,18 %  
Nástavba a vyšší (VOŠ)41,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Začali jste v době světové pandemie více provozovat pohybové volnočasové aktivity?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svůj volný čas využívám aktivně=5 na otázku 11. Jak se Váš volný čas změnil v době koronavirové krize? (Ohodnoťte na stupni od 1 – 5, jako ve škole; 1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – nesouhlasím)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnujete se nějakým volnočasovým aktivitám, které doplňují vaše zaměstnání? (příklad: příslušník bezpečnostních složek – posilování, sport)

2. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

3. Jaké volnočasové aktivity preferujete?

4. Kde nejraději trávíte svůj volný čas?

5. Má na vaše volnočasové aktivity vliv jejich dostupnost a dosažitelnost?

6. Začali jste v době světové pandemie více provozovat pohybové volnočasové aktivity?

7. Věnovali jste se různým volnočasovým aktivitám před situací okolo pandemie Covid-19?

8. Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas? (otázka s více možnými odpověďmi)

9. Kolikrát týdně jste se věnovali volnočasovým aktivitám před pandemií Covid-19?

10. Kolikrát týdně se věnujete volnočasovým aktivitám za doby pandemie Covid-19?

11. Jak se Váš volný čas změnil v době koronavirové krize? (Ohodnoťte na stupni od 1 – 5, jako ve škole; 1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – nesouhlasím)

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnujete se nějakým volnočasovým aktivitám, které doplňují vaše zaměstnání? (příklad: příslušník bezpečnostních složek – posilování, sport)

2. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

3. Jaké volnočasové aktivity preferujete?

4. Kde nejraději trávíte svůj volný čas?

5. Má na vaše volnočasové aktivity vliv jejich dostupnost a dosažitelnost?

6. Začali jste v době světové pandemie více provozovat pohybové volnočasové aktivity?

7. Věnovali jste se různým volnočasovým aktivitám před situací okolo pandemie Covid-19?

8. Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas? (otázka s více možnými odpověďmi)

9. Kolikrát týdně jste se věnovali volnočasovým aktivitám před pandemií Covid-19?

10. Kolikrát týdně se věnujete volnočasovým aktivitám za doby pandemie Covid-19?

11. Jak se Váš volný čas změnil v době koronavirové krize? (Ohodnoťte na stupni od 1 – 5, jako ve škole; 1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – nesouhlasím)

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kadlec, J.Výzkum volnočasových aktivit v období pandemie Covid-19 (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vyzkum-volnocasovych-aktivit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.