Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam benefitů poskytovaných zaměstnavatelem

Význam benefitů poskytovaných zaměstnavatelem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kovářík
Šetření:04. 04. 2023 - 15. 04. 2023
Počet respondentů:339
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych vás poprosit o vyplnění dotazníku, který je podkladem k výzkumu realizovaného v rámci zpracování mé Diplomové práce na téma Význam benefitů poskytovaných zaměstnavatelem.

Jeho vyplnění nezabere více jak 3 minuty. Dotazník neobsahuje žádné otevřené otázky. Vždy vybíráte pouze z nabízených možností. Můžete jej vyplnit jednoduše také z mobilu

Dotazník je určen pro osoby zaměstnané v soukromém nebo veřejném sektoru. Jeho výsledky budou po ukončení sběru respondentů (15. 4. 2023) veřejně dostupné. 

Předem moc děkuji za váš čas a pomoc ke zdárnému ukončení mého studia. :)

Tomáš Kovářík

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš aktuální status?

V případě kombinace uveďte hlavní činnost nebo z čeho vám plyne váš hlavní příjem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanec (soukromý sektor)otázka č. 2, zaměstnanec (veřejný sektor)otázka č. 2, student → konec dotazníku, podnikatel → konec dotazníku, důchodce → konec dotazníku, invalidní důchodce → konec dotazníku, nezaměstnaný → konec dotazníku, mám jiný status → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec (soukromý sektor)19356,93 %56,93 %  
zaměstnanec (veřejný sektor)7321,53 %21,53 %  
podnikatel3710,91 %10,91 %  
student175,01 %5,01 %  
nezaměstnaný82,36 %2,36 %  
mám jiný status82,36 %2,36 %  
invalidní důchodce30,88 %0,88 %  

Graf

2. Jaká je velikost společnosti ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251 a více zaměstnanců13851,88 %40,71 %  
51 – 250 zaměstnanců5821,8 %17,11 %  
11 – 50 zaměstnanců4215,79 %12,39 %  
do 10 zaměstnanců186,77 %5,31 %  
neznám počet zaměstnanců103,76 %2,95 %  

Graf

3. Kolik let pracujete v této společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 8 let (97 a více měsíců)7427,82 %21,83 %  
1 – 3 roky (12 – 36 měsíců)6323,68 %18,58 %  
5 – 8 let (61 – 96 měsíců)4818,05 %14,16 %  
3 – 5 let (37 – 60 měsíců)4115,41 %12,09 %  
méně než 1 rok4015,04 %11,8 %  

Graf

4. Jak byste ohodnotili celkovou spokojenost s vaším současným zaměstnavatelem známkou jako ve škole?

1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211141,73 %32,74 %  
36624,81 %19,47 %  
15821,8 %17,11 %  
4269,77 %7,67 %  
551,88 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.24
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Umožňuje váš zaměstnavatel možnost práce z domova (tzv. home office)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16863,16 %49,56 %  
ne9836,84 %28,91 %  

Graf

6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ve stejné podobě jako nyní.otázka č. 7, Ano, ale v jiné podobě (nabízel méně dnů práce z domova).otázka č. 7, Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova).otázka č. 7, Ne, možnost práce z domova začal nabízet až po začátku pandemie Covid (březen 2020).otázka č. 7, Nevím, zda tuto možnost nabízel.otázka č. 7, Můj zaměstnavatel práci z domova nenabízí.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale v jiné podobě (nabízel méně dnů práce z domova).5432,14 %15,93 %  
Ano, ve stejné podobě jako nyní.3923,21 %11,5 %  
Ne, možnost práce z domova začal nabízet až po začátku pandemie Covid (březen 2020).3420,24 %10,03 %  
Nevím, zda tuto možnost nabízel.3017,86 %8,85 %  
Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova).116,55 %3,24 %  

Graf

7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8450 %24,78 %  
ne6538,69 %19,17 %  
o tom jsem nepřemýšlel/a1911,31 %5,6 %  

Graf

8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 – 3 dny v měsíciotázka č. 9, 1 den týdně (20% možnost práce z domova)otázka č. 9, 2 dny týdně (40% možnost práce z domova)otázka č. 9, 3 dny týdně (60% možnost práce z domova)otázka č. 9, 4 dny týdně (80% možnost práce z domova)otázka č. 9, 100 % práce mohu vykonávat z domova.otázka č. 9, Možnost pracovat z domu mám pouze na vyžádání nebo ve výjimečných případech.otázka č. 9, Nemám možnost pracovat z domova.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 % práce mohu vykonávat z domova.3520,83 %10,32 %  
2 dny týdně (40% možnost práce z domova)3118,45 %9,14 %  
Možnost pracovat z domu mám pouze na vyžádání nebo ve výjimečných případech.3118,45 %9,14 %  
3 dny týdně (60% možnost práce z domova)2917,26 %8,55 %  
1 den týdně (20% možnost práce z domova)1810,71 %5,31 %  
4 dny týdně (80% možnost práce z domova)169,52 %4,72 %  
1 – 3 dny v měsíci63,57 %1,77 %  
Nemám možnost pracovat z domova.21,19 %0,59 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využívám jej v maximálním rozsahu.8350 %24,48 %  
Ano, ale využívám pouze část z toho, co zaměstnavatel umožňuje.5030,12 %14,75 %  
Ano, ale možnost práce z domova vůbec nevyužívám.2414,46 %7,08 %  
Ne, nejsem spokojen/a.95,42 %2,65 %  

Graf

10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumožnil/a bych práci z domova.3232 %9,44 %  
Možnost práce z domu pouze na vyžádání nebo ve výjimečných případech.2424 %7,08 %  
1 den týdně (20% možnost práce z domova)1818 %5,31 %  
2 dny týdně (40% možnost práce z domova)1010 %2,95 %  
1 – 3 dny v měsíci88 %2,36 %  
3 dny týdně (60% možnost práce z domova)44 %1,18 %  
4 dny týdně (80% možnost práce z domova)22 %0,59 %  
100% možnost vykonávat práci z domova.22 %0,59 %  

Graf

11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?

-2 = negativní, 2 = pozitivní

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firemní notebook17264,66 %50,74 %  
dny dovolené navíc16662,41 %48,97 %  
flexibilní pracovní doba15959,77 %46,9 %  
stravenky15859,4 %46,61 %  
firemní telefon pro osobní použití14253,38 %41,89 %  
příspěvek na penzijní připojištění14153,01 %41,59 %  
zdravotní volno (sick days)14052,63 %41,3 %  
příspěvek na sport nebo Multisport karta13651,13 %40,12 %  
občerstvení na pracovišti11041,35 %32,45 %  
příspěvek na vzdělávání nebo kurzy10338,72 %30,38 %  
sleva na firemní produkty nebo služby10238,35 %30,09 %  
služební auto nebo hrazené používání vlastního vozu5821,8 %17,11 %  
hrazená nemocenská5520,68 %16,22 %  
psychologická podpora4617,29 %13,57 %  
jiný, zde neuvedený benefit4516,92 %13,27 %  
zaměstnanecké půjčky4115,41 %12,09 %  
životní pojištění3914,66 %11,5 %  
kancelář otevřená domácím mazlíčkům3412,78 %10,03 %  
věrnostní bonusy2810,53 %8,26 %  
privátní zdravotnická péče259,4 %7,37 %  
nákup firemních akcií249,02 %7,08 %  
příspěvek na dopravu do zaměstnání238,65 %6,78 %  
finanční příspěvek na práci z domova228,27 %6,49 %  
příspěvek na vybavení domácí kanceláře155,64 %4,42 %  
můj zaměstnavatel žádné další benefity nenabízí134,89 %3,83 %  
neomezená dovolená62,26 %1,77 %  

Graf

14. Uveďte vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14153,01 %41,59 %  
muž12546,99 %36,87 %  

Graf

15. Uveďte váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 34 let9937,22 %29,2 %  
35 - 44 let9234,59 %27,14 %  
45 - 54 let4516,92 %13,27 %  
méně než 25 let197,14 %5,6 %  
55 - 64 let93,38 %2,65 %  
65 a více let20,75 %0,59 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání (s výučním listem nebo maturitou)9334,96 %27,43 %  
vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)8933,46 %26,25 %  
vysokoškolské vzdělání (bakalářský stupeň)6323,68 %18,58 %  
vyšší odborné vzdělání (DiS.)134,89 %3,83 %  
vysokoškolské vzdělání (doktorský stupeň)72,63 %2,06 %  
základní vzdělání10,38 %0,29 %  

Graf

17. Uveďte váš průměrný čistý měsíční příjem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 Kč – 29 999 Kč6825,56 %20,06 %  
30 000 Kč – 39 999 Kč6424,06 %18,88 %  
55 000 a více Kč6223,31 %18,29 %  
40 000 Kč – 54 999 Kč4516,92 %13,27 %  
nechci sdělit svůj příjem197,14 %5,6 %  
Méně jako 19 999 Kč83,01 %2,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je váš aktuální status?

 • odpověď zaměstnanec (soukromý sektor):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny týdně (40% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 dny týdně (60% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na vybavení domácí kanceláře na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ve stejné podobě jako nyní. na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, využívám jej v maximálním rozsahu. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 % práce mohu vykonávat z domova. na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční příspěvek na práci z domova na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel méně dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sleva na firemní produkty nebo služby na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

5. Umožňuje váš zaměstnavatel možnost práce z domova (tzv. home office)?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel méně dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ve stejné podobě jako nyní. na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, možnost práce z domova začal nabízet až po začátku pandemie Covid (březen 2020). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, zda tuto možnost nabízel. na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi o tom jsem nepřemýšlel/a na otázku 7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 den týdně (20% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 % práce mohu vykonávat z domova. na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny týdně (40% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 dny týdně (60% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 dny týdně (80% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost pracovat z domu mám pouze na vyžádání nebo ve výjimečných případech. na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale možnost práce z domova vůbec nevyužívám. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale využívám pouze část z toho, co zaměstnavatel umožňuje. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, využívám jej v maximálním rozsahu. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční příspěvek na práci z domova na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na vybavení domácí kanceláře na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nákup firemních akcií na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kancelář otevřená domácím mazlíčkům na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 den týdně (20% možnost práce z domova) na otázku 10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny týdně (40% možnost práce z domova) na otázku 10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost práce z domu pouze na vyžádání nebo ve výjimečných případech. na otázku 10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neumožnil/a bych práci z domova. na otázku 10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?

7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?

 • odpověď ne:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale možnost práce z domova vůbec nevyužívám. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?

 • odpověď demotivovaný vs motivovaný=-2:
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojený vs spokojený=-2 na otázku 12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?
 • odpověď demotivovaný vs motivovaný=2:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nešťastný vs šťastný=2 na otázku 12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?
 • odpověď neproduktivní vs produktivní=-1:
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevýkonný vs výkonný=-1 na otázku 12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?
 • odpověď nespokojený vs spokojený=2:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nešťastný vs šťastný=2 na otázku 12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?
 • odpověď nevýkonný vs výkonný=2:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neproduktivní vs produktivní=2 na otázku 12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?

13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?

 • odpověď dny dovolené navíc:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nákup firemních akcií na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
 • odpověď firemní notebook:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 dny týdně (60% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 dny týdně (80% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=spíše nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny týdně (40% možnost práce z domova) na otázku 8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55 000 a více Kč na otázku 17. Uveďte váš průměrný čistý měsíční příjem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na vybavení domácí kanceláře na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=spíše souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nákup firemních akcií na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, využívám jej v maximálním rozsahu. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova mi chybí osobní kontakt s kolegy=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=souhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční příspěvek na práci z domova na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel méně dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, zda tuto možnost nabízel. na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale využívám pouze část z toho, co zaměstnavatel umožňuje. na otázku 9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli práci z domova se snížila intenzita interakce s mými kolegy=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
 • odpověď firemní telefon pro osobní použití:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
 • odpověď flexibilní pracovní doba:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na vybavení domácí kanceláře na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi umožňuje strávit více času s rodinou nebo přáteli=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá být více produktivní=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá odvádět lepší pracovní výkon=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
 • odpověď příspěvek na sport nebo Multisport karta:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale v jiné podobě (nabízel více dnů práce z domova). na otázku 6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?
 • odpověď stravenky:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá se na mou práci více soustředit=nevím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
 • odpověď zdravotní volno (sick days):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na vybavení domácí kanceláře na otázku 13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova mi pomáhá vyvážit lépe můj pracovní a soukromý život=nesouhlasím na otázku 11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš aktuální status?

2. Jaká je velikost společnosti ve které pracujete?

3. Kolik let pracujete v této společnosti?

4. Jak byste ohodnotili celkovou spokojenost s vaším současným zaměstnavatelem známkou jako ve škole?

5. Umožňuje váš zaměstnavatel možnost práce z domova (tzv. home office)?

6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?

7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?

8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?

9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?

10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?

11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?

13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?

14. Uveďte vaše pohlaví.

15. Uveďte váš věk.

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Uveďte váš průměrný čistý měsíční příjem.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš aktuální status?

2. Jaká je velikost společnosti ve které pracujete?

3. Kolik let pracujete v této společnosti?

4. Jak byste ohodnotili celkovou spokojenost s vaším současným zaměstnavatelem známkou jako ve škole?

5. Umožňuje váš zaměstnavatel možnost práce z domova (tzv. home office)?

6. Umožňoval váš zaměstnavatel práci z domova v době před pandemií Covid-19 (před březnem 2020)?

7. Pokud by váš zaměstnavatel nyní úplně zrušil možnost práce z domova, přemýšleli byste o změně zaměstnání?

8. Kolik dnů práce z domova vám váš zaměstnavatel aktuálně umožňuje?

9. Jste spokojen/a s aktuálním nastavením práce z domova?

10. Jaké nastavení práce z domova by dle vašeho názoru bylo u vašeho současného zaměstnavatele ideální?

11. Vyberte níže, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

12. Vyberte na stupnici od -2 do 2, jak byste charakterizoval/a svůj vztah či pocit v současném zaměstnání?

13. Nabízí vám váš zaměstnavatel některé z těchto dalších benefitů?

14. Uveďte vaše pohlaví.

15. Uveďte váš věk.

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Uveďte váš průměrný čistý měsíční příjem.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kovářík, T.Význam benefitů poskytovaných zaměstnavatelem (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vyznam-benefitu-poskytovanyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.