Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam místních akčních skupin při rozvoji regionu

Význam místních akčních skupin při rozvoji regionu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kopalová
Šetření:05. 03. 2011 - 14. 03. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michaela Kopalová a jsem studentkou 5. ročníku Fakulty Provozně ekonomické na Zemědělské univerzitě v Praze. Součástí mé diplomové práce na téma „Význam místních akčních skupin při rozvoji regionu“ je i kvantitativní šetření mezi občany, žijícími na území vybrané místní akční skupiny. Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Ve které obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Beneckootázka č. 2, Bukovina u Čistéotázka č. 2, Čistá u Horekotázka č. 2, Horka u Staré Pakyotázka č. 2, Horní Brannáotázka č. 2, Jablonec nad Jizerouotázka č. 2, Jestřabí v Krkonošíchotázka č. 2, Jilemniceotázka č. 2, Kruhotázka č. 2, Levínská Olešniceotázka č. 2, Martinice v Krkonošíchotázka č. 2, Mříčnáotázka č. 2, Paseky nad Jizerouotázka č. 2, Peřimovotázka č. 2, Ponikláotázka č. 2, Rokytnice nad Jizerouotázka č. 2, Roztoky u Jilemniceotázka č. 2, Studenecotázka č. 2, Svojekotázka č. 2, Víchová nad Jizerouotázka č. 2, Vítkoviceotázka č. 2, Vysoké nad Jizerouotázka č. 2, jiná → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jilemnice2720,61 %20,61 %  
jiná1612,21 %12,21 %  
Rokytnice nad Jizerou129,16 %9,16 %  
Vysoké nad Jizerou118,4 %8,4 %  
Poniklá86,11 %6,11 %  
Kruh86,11 %6,11 %  
Studenec75,34 %5,34 %  
Vítkovice75,34 %5,34 %  
Paseky nad Jizerou64,58 %4,58 %  
Roztoky u Jilemnice53,82 %3,82 %  
Víchová nad Jizerou53,82 %3,82 %  
Čistá u Horek43,05 %3,05 %  
Horní Branná43,05 %3,05 %  
Jablonec nad Jizerou43,05 %3,05 %  
Benecko32,29 %2,29 %  
Mříčná21,53 %1,53 %  
Horka u Staré Paky10,76 %0,76 %  
Jestřabí v Krkonoších10,76 %0,76 %  

Graf

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7666,09 %58,02 %  
ne2521,74 %19,08 %  
nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a1412,17 %10,69 %  

Graf

3. Víte, co je to Místní akční skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6052,17 %45,8 %  
ano4841,74 %36,64 %  
slyšel/a jsem o tom, ale nevím co to je76,09 %5,34 %  

Graf

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny "Přijďte pobejt!" o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku aj..….)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nevím kdo akci zastřešoval5043,48 %38,17 %  
ne, o žádné takové činnosti v obci ani v okolí nevím3227,83 %24,43 %  
ano a vím, že akce byla zastřešována přes MAS2521,74 %19,08 %  
ano – účastnil/a jsem se podobných akcí, případně jsem sám/sama předkládal/a projekt či se jinak aktivně podílel/a86,96 %6,11 %  

Graf

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5144,35 %38,93 %  
nevím4841,74 %36,64 %  
ne1613,91 %12,21 %  

Graf

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita místních komunikací a chodníků6556,52 %49,62 %  
možnosti trávení volného času4034,78 %30,53 %  
sportovní zařízení2824,35 %21,37 %  
cyklostezky2824,35 %21,37 %  
propagace obce2320 %17,56 %  
parkovací místa2118,26 %16,03 %  
vzdělávací kurzy2017,39 %15,27 %  
kanalizace1916,52 %14,5 %  
veřejné osvětlení1412,17 %10,69 %  
naučné stezky1210,43 %9,16 %  
třídění a likvidace odpadu108,7 %7,63 %  
nabídka mimoškolních aktivit97,83 %6,87 %  
plynofikace97,83 %6,87 %  
vodovod76,09 %5,34 %  
dostupnost internetu32,61 %2,29 %  
MAS si vybírá akce bez ohledu na potřeby obyvatel10,87 %0,76 %  
vyžití pro děti10,87 %0,76 %  
Zlepšit pohled na neupravenou obec.10,87 %0,76 %  
ochrana vodních zdrojů10,87 %0,76 %  
restaurace10,87 %0,76 %  
Kavárny a turistické vyžití + život ve městě10,87 %0,76 %  
kvalita ovzduší10,87 %0,76 %  
větší nákupní centrum - nedostatek konkurence10,87 %0,76 %  
obchody - potraviny10,87 %0,76 %  
koupaliště10,87 %0,76 %  
Rozum lidí10,87 %0,76 %  
obchody potravin10,87 %0,76 %  

Graf

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora drobných podnikatelů4841,74 %36,64 %  
vytváření nových pracovních míst4740,87 %35,88 %  
rozvoj cestovního ruchu3833,04 %29,01 %  
investice do občanské vybavenosti3530,43 %26,72 %  
podpora a rozvoj tradic a řemesel na venkově3530,43 %26,72 %  
rozvoj dopravní infrastruktury3126,96 %23,66 %  
podpora společenského života na venkově (spolky)2521,74 %19,08 %  
investice do propagace obce (regionu)1714,78 %12,98 %  
podpora zemědělských podniků (modernizace, diverzifikace, zakládání nových farem)1412,17 %10,69 %  
vzdělávací programy119,57 %8,4 %  
nevím10,87 %0,76 %  
Podpora podnikatelů a lidí kteří modernizují město10,87 %0,76 %  
vytápění RD a s tím kvalita ovzduší10,87 %0,76 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9481,74 %71,76 %  
ne1412,17 %10,69 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 76,09 %5,34 %  

Graf

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s:(1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čistotou okolní přírody1.930.76
čistotou ovzduší1.6610.624
čistotou povrchových vod2.1831.071
kvalitou pitné vody1.730.927
úrovní hluku1.9480.815
hustotou silničního provozu2.3831.019

Graf

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře6859,13 %51,91 %  
nevím, nesleduji3328,7 %25,19 %  
špatně1412,17 %10,69 %  

Graf

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, MAS by měla podílet i na zkvalitňování životního prostředí, ale větší důraz by měla klást na jiné oblasti5547,83 %41,98 %  
ano, MAS by se rozhodně měla výrazně podílet na zkvalitňování životního prostředí2622,61 %19,85 %  
nevím1714,78 %12,98 %  
ne, MAS by se rozhodně měla soustředit na jiné oblasti rozvoje než je životní prostředí 1714,78 %12,98 %  

Graf

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se zajímám6455,65 %48,85 %  
rozhodně se zajímám3530,43 %26,72 %  
spíše se nezajímám1613,91 %12,21 %  

Graf

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 5547,83 %41,98 %  
nevím4539,13 %34,35 %  
ne108,7 %7,63 %  
nezajímám se54,35 %3,82 %  

Graf

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám dostatek informací a rád/a bych měl/a možnost získat jich více 4841,74 %36,64 %  
ano, mám rozhodně dostatek informací4236,52 %32,06 %  
nevím1311,3 %9,92 %  
ne, nemám dostatek informací a nemám o ně ani zájem, problematiku nesleduji1210,43 %9,16 %  

Graf

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
odevzdáváte, třídíte nebezpečný odpad1.4260.505
třídíte běžný odpad1.4520.456
nakupujete biopotraviny3.1390.642
omezujete jízdy autem z důvodu ochrany životního prostředí3.1910.676
šetříte energiemi a vodou z důvodu ochrany životního prostředí2.3740.86

Graf

16. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5952,21 %45,04 %  
muž5447,79 %41,22 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 657968,7 %60,31 %  
15 - 263429,57 %25,95 %  
65 a více21,74 %1,53 %  

Graf

18. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á5346,09 %40,46 %  
OSVČ, podnikatel/ka3126,96 %23,66 %  
student/ka1916,52 %14,5 %  
na mateřské dovolené65,22 %4,58 %  
nezaměstnaný/á32,61 %2,29 %  
důchodce/důchodkyně32,61 %2,29 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou (včetně nástavby)6153,04 %46,56 %  
vysokoškolské (Ing., Mgr., atd.)2017,39 %15,27 %  
vyšší odborné, vysokoškolské do úrovně bakalář1513,04 %11,45 %  
vyučen/a bez maturity1513,04 %11,45 %  
ukončené základní vzdělání43,48 %3,05 %  

Graf

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 000 obyvatel 3833,04 %29,01 %  
od 1 000 do 2 000 obyvatel2925,22 %22,14 %  
do 499 obyvatel2521,74 %19,08 %  
od 500 do 999 obyvatel2320 %17,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kanalizace na otázku 6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi naučné stezky na otázku 6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

 • odpověď kvalita místních komunikací a chodníků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nakupujete biopotraviny=2 na otázku 15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoké nad Jizerou na otázku 1. Ve které obci bydlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rokytnice nad Jizerou na otázku 1. Ve které obci bydlíte?

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

 • odpověď rozvoj cestovního ruchu:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rokytnice nad Jizerou na otázku 1. Ve které obci bydlíte?

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s:(1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

 • odpověď kvalitou pitné vody=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistotou povrchových vod=1 na otázku 9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s:(1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

 • odpověď odevzdáváte, třídíte nebezpečný odpad=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

17. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 26:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 18. V současné době jste:
 • odpověď 27 - 65:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ, podnikatel/ka na otázku 18. V současné době jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské (Ing., Mgr., atd.) na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatně na otázku 10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

 • odpověď více než 2 000 obyvatel :
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jilemnice na otázku 1. Ve které obci bydlíte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rokytnice nad Jizerou na otázku 1. Ve které obci bydlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve které obci bydlíte?

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

3. Víte, co je to Místní akční skupina?

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny "Přijďte pobejt!" o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku aj..….)?

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s:(1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

16. Jste

17. Kolik je Vám let?

18. V současné době jste:

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve které obci bydlíte?

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

3. Víte, co je to Místní akční skupina?

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny "Přijďte pobejt!" o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku aj..….)?

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s:(1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

16. Jste

17. Kolik je Vám let?

18. V současné době jste:

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopalová, M.Význam místních akčních skupin při rozvoji regionu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyznam-mistnich-akcnich-skup.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.