Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Socioekonomická třída a další vzdělávání

Socioekonomická třída a další vzdělávání

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Šilberská
Šetření:26. 03. 2022 - 29. 03. 2022
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informovaný souhlas

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o účast ve výzkumné studii, kterou provádím na Fakultě filozofické Univerzity Palackého v Olomouci, a která nese název: Vliv sociální třídy na úspěšné dokončení vzdělávání

 

Jejím cílem je získat údaje o: Jakým způsobem ovlivňuje příslušnost k sociální třídě úspěšnost v dokončení vzdělávání

 

Vaše účast spočívá ve vyplnění dotazníku, který Vám zabere cca 7 minut času. Dotazník je anonymní. Data budou uchovávána pouze pod číselným kódem a v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 o ochraně osobních údajů v informačních systémech a dle pravidel vyplnto.cz   

Informace, které získáme prostřednictvím dotazníků, budou použita výhradně pro vědecké účely. Budou prezentována odborné veřejnosti nebo anonymně publikována v odborném tisku.

Vaše účast významným způsobem přispěje k rozšířením poznatků ve zkoumané oblasti. Máte-li dojem, že některá otázka je příliš osobní, nemusíte na ni odpovědět. To je důvod, proč Vám z účasti v dotazníkovém šetření Vám nehrozí žádné riziko. 

Děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3678,26 %78,26 %  
ne1021,74 %21,74 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2758,7 %58,7 %  
Muž1941,3 %41,3 %  

Graf

3. Na jaké fakultě jste absolvovali vysokoškolské vzdělávání? Jedná se o fakulty UPOL v případě studia na jiné Univerzitě, ale příbuzné fakultě zvolte prosím z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogická fakulta1328,26 %28,26 %  
Fakulta informatiky715,22 %15,22 %  
Přírodovědecká fakulta715,22 %15,22 %  
Ekonomická fakulta613,04 %13,04 %  
Fakulta sociálních studií48,7 %8,7 %  
Filozofická fakulta48,7 %8,7 %  
Fakulta zdravotnických věd24,35 %4,35 %  
informatika12,17 %2,17 %  
Stavební fakulta ČVUT12,17 %2,17 %  
jiná unverzita než UPOL12,17 %2,17 %  
Fakulta tělesné kultury12,17 %2,17 %  
MU PrF12,17 %2,17 %  
VŠCHT Praha12,17 %2,17 %  

Graf

4. Co Vás motivovalo k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o obor2145,65 %45,65 %  
Vidina lepšího finančního zisku1634,78 %34,78 %  
Snaha o lepší pracovní uplatnění1226,09 %26,09 %  
Tlak okolí1021,74 %21,74 %  
Snaha o udržení momentální pracovní pozice24,35 %4,35 %  

Graf

5. Podporovali Vás rodiče v dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3882,61 %82,61 %  
ne817,39 %17,39 %  

Graf

6. Jaké bylo podle Vás ekonomické postavení Vaší rodiny v době Vašeho dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší střední třída2247,83 %47,83 %  
Vyšší střední třída1736,96 %36,96 %  
Vyšší spodní třída613,04 %13,04 %  
Vyšší horní třída12,17 %2,17 %  
Nižší spodní třída12,17 %2,17 %  

Graf

7. Motivovali Vás rodiče ke čtení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně2452,17 %52,17 %  
Ano, velmi1634,78 %34,78 %  
Ne613,04 %13,04 %  
rodiče považovali sečtělost za samozřejmou výbavu kulturního člověka, příliš nemotivovali, ale jasně dávali najevo, že to je nezbytné12,17 %2,17 %  

Graf

8. Měli jste doma v dětství knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrně oproti ostatním2043,48 %43,48 %  
Ano, mnoho2043,48 %43,48 %  
Málo613,04 %13,04 %  
Žádné12,17 %2,17 %  

Graf

9. Účastnili se s Vámi rodiče ve Vašem dětství kulturních akcí? (divadlo, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, alespoň 1x za čtvrt roku1123,91 %23,91 %  
Ano, alespoň 1x za rok1021,74 %21,74 %  
Ano, alespoň 1x za půl roku1021,74 %21,74 %  
Ano, alespoň 1x měsíčně919,57 %19,57 %  
Míň než 1x za rok nebo vůbec510,87 %10,87 %  
nikdy12,17 %2,17 %  

Graf

10. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou1430,43 %30,43 %  
Střední škola bez maturity715,22 %15,22 %  
Vysokoškolské vzdělání - magisterské715,22 %15,22 %  
Vyšší odborné vzdělání715,22 %15,22 %  
Vysokoškolské vzdělání - bakalářské613,04 %13,04 %  
Vysokoškolské vzdělání - doktorské48,7 %8,7 %  
V mém dětství středoškolské, v mé dospělosti vysokoškolské12,17 %2,17 %  

Graf

11. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné vzdělání1123,91 %23,91 %  
Střední škola s maturitou919,57 %19,57 %  
Střední škola bez maturity817,39 %17,39 %  
Vysokoškolské vzdělání - magisterské613,04 %13,04 %  
Vysokoškolské vzdělání - bakalářské510,87 %10,87 %  
Vysokoškolské vzdělání - doktorské48,7 %8,7 %  
Základní vzdělání24,35 %4,35 %  
V mém dětství středoškolské, v mé dospělosti vysokoškolské12,17 %2,17 %  

Graf

12. Jakého je nejvyšší Vámi dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání - magisterské1839,13 %39,13 %  
Vysokoškolské vzdělání - bakalářské1021,74 %21,74 %  
Vysokoškolské vzdělání - doktorské919,57 %19,57 %  
Vyšší odborné vzdělání613,04 %13,04 %  
Střední škola s maturitou36,52 %6,52 %  

Graf

13. Jak jste řešil/a finance během studií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora příbuzných3167,39 %67,39 %  
Brigáda1839,13 %39,13 %  
Práce919,57 %19,57 %  
Státní příspěvky48,7 %8,7 %  
Dědictví, či jiný podobný majetek48,7 %8,7 %  
invalidní důchod12,17 %2,17 %  

Graf

14. Připadalo Vám další vzdělání finančně náročné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2554,35 %54,35 %  
Ne1941,3 %41,3 %  
jak co12,17 %2,17 %  
zčásti12,17 %2,17 %  

Graf

15. Jak jste bydleli během studií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V podnájmu2145,65 %45,65 %  
U rodičů2043,48 %43,48 %  
Ve vlastním919,57 %19,57 %  
s přítelem, byt byl jeho ne můj, nájem jsem neplatila12,17 %2,17 %  
Kolej12,17 %2,17 %  
přece na koleji12,17 %2,17 %  

Graf

16. Z jak velké části jste si vydělávali na výdaje během dalších studií sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vydělával/a jsem si tak 50% z veškerých financí1328,26 %28,26 %  
Vydělával/a jsem si tak 25% z veškerých financí1123,91 %23,91 %  
Vydělával/a jsem si tak 70% z veškerých financí919,57 %19,57 %  
Nic jsem si nemusel/a vydělávat, měl/a jsem finanční podporu jinde.817,39 %17,39 %  
Veškeré peníze jsem si vydělával/a sám/sama.715,22 %15,22 %  

Graf

17. Jaký byl odhadem veškerý Váš měsíční příjem (včetně rodinné podpory apod.) v době Vašeho dalšího studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000 - 10 000 Kč1123,91 %23,91 %  
10 000 - 15 000 Kč1021,74 %21,74 %  
15 000 - 20 000 Kč817,39 %17,39 %  
25 000 - 35 000 Kč715,22 %15,22 %  
Méně než 5 000 Kč613,04 %13,04 %  
35 000 - 45 000 Kč24,35 %4,35 %  
20 000 - 25 000 Kč24,35 %4,35 %  
55 000 - 75 000 Kč12,17 %2,17 %  

Graf

18. Měli jste v době Vašeho dalšího studia nějakou finanční rezervu jako vlastní úspory, příspěvek do začátku, výhra, dědictví apod. - pouze ve financích, nikoliv majetek apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neměl/a jsem nic1328,26 %28,26 %  
Ano, měl/a jsem do 25 000 Kč1021,74 %21,74 %  
Ano, měl/a jsem 25 000 - 50 000 Kč715,22 %15,22 %  
Ano, měl/a jsem 100 000 - 250 000 Kč715,22 %15,22 %  
Ano, měl/a jsem 50 000 - 100 000 Kč715,22 %15,22 %  
Ano, měl/a jsem 500 000 - 1 000 000 Kč24,35 %4,35 %  
Ano, měl/a jsem 250 000 - 500 000 Kč12,17 %2,17 %  

Graf

19. Měli jste v době Vašeho dalšího studia majetek (mimo peněz) ve finanční hodnotě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 000 Kč2247,83 %47,83 %  
25 000 - 50 000 Kč817,39 %17,39 %  
50 000 - 100 000 Kč613,04 %13,04 %  
1 000 000 - 3 000 000 Kč36,52 %6,52 %  
15 000 - 25 000 Kč24,35 %4,35 %  
100 000 - 250 000 Kč24,35 %4,35 %  
ne12,17 %2,17 %  
250 000 - 500 000 Kč12,17 %2,17 %  
500 000 - 1 000 000 Kč12,17 %2,17 %  

Graf

20. Jaké byly průměrně Vaše měsíční výdaje v době dalšího vzdělávání? (Včetně např. nájmu a dalších výloh).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 15 000 Kč1021,74 %21,74 %  
3 000 - 5 000 Kč715,22 %15,22 %  
5 000 - 7 500 Kč715,22 %15,22 %  
7 500 - 10 000 Kč715,22 %15,22 %  
Míň než 3 000 Kč510,87 %10,87 %  
15 000 - 20 000 Kč510,87 %10,87 %  
20 000 - 25 000 Kč48,7 %8,7 %  
přece už nevím12,17 %2,17 %  

Graf

21. Dokončili jste úspěšně další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3882,61 %82,61 %  
Ne817,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Měli jste doma v dětství knihy?

  • odpověď Ano, mnoho:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, velmi na otázku 7. Motivovali Vás rodiče ke čtení?

14. Připadalo Vám další vzdělání finančně náročné?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neměl/a jsem nic na otázku 18. Měli jste v době Vašeho dalšího studia nějakou finanční rezervu jako vlastní úspory, příspěvek do začátku, výhra, dědictví apod. - pouze ve financích, nikoliv majetek apod.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Na jaké fakultě jste absolvovali vysokoškolské vzdělávání? Jedná se o fakulty UPOL v případě studia na jiné Univerzitě, ale příbuzné fakultě zvolte prosím z možností.

4. Co Vás motivovalo k dalšímu vzdělávání?

5. Podporovali Vás rodiče v dalším vzdělávání?

6. Jaké bylo podle Vás ekonomické postavení Vaší rodiny v době Vašeho dětství?

7. Motivovali Vás rodiče ke čtení?

8. Měli jste doma v dětství knihy?

9. Účastnili se s Vámi rodiče ve Vašem dětství kulturních akcí? (divadlo, apod.)

10. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?

11. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?

12. Jakého je nejvyšší Vámi dosažené vzdělání?

13. Jak jste řešil/a finance během studií?

14. Připadalo Vám další vzdělání finančně náročné?

15. Jak jste bydleli během studií?

16. Z jak velké části jste si vydělávali na výdaje během dalších studií sami?

17. Jaký byl odhadem veškerý Váš měsíční příjem (včetně rodinné podpory apod.) v době Vašeho dalšího studia?

18. Měli jste v době Vašeho dalšího studia nějakou finanční rezervu jako vlastní úspory, příspěvek do začátku, výhra, dědictví apod. - pouze ve financích, nikoliv majetek apod.

19. Měli jste v době Vašeho dalšího studia majetek (mimo peněz) ve finanční hodnotě:

20. Jaké byly průměrně Vaše měsíční výdaje v době dalšího vzdělávání? (Včetně např. nájmu a dalších výloh).

21. Dokončili jste úspěšně další vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Na jaké fakultě jste absolvovali vysokoškolské vzdělávání? Jedná se o fakulty UPOL v případě studia na jiné Univerzitě, ale příbuzné fakultě zvolte prosím z možností.

4. Co Vás motivovalo k dalšímu vzdělávání?

5. Podporovali Vás rodiče v dalším vzdělávání?

6. Jaké bylo podle Vás ekonomické postavení Vaší rodiny v době Vašeho dětství?

7. Motivovali Vás rodiče ke čtení?

8. Měli jste doma v dětství knihy?

9. Účastnili se s Vámi rodiče ve Vašem dětství kulturních akcí? (divadlo, apod.)

10. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?

11. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?

12. Jakého je nejvyšší Vámi dosažené vzdělání?

13. Jak jste řešil/a finance během studií?

14. Připadalo Vám další vzdělání finančně náročné?

15. Jak jste bydleli během studií?

16. Z jak velké části jste si vydělávali na výdaje během dalších studií sami?

17. Jaký byl odhadem veškerý Váš měsíční příjem (včetně rodinné podpory apod.) v době Vašeho dalšího studia?

18. Měli jste v době Vašeho dalšího studia nějakou finanční rezervu jako vlastní úspory, příspěvek do začátku, výhra, dědictví apod. - pouze ve financích, nikoliv majetek apod.

19. Měli jste v době Vašeho dalšího studia majetek (mimo peněz) ve finanční hodnotě:

20. Jaké byly průměrně Vaše měsíční výdaje v době dalšího vzdělávání? (Včetně např. nájmu a dalších výloh).

21. Dokončili jste úspěšně další vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šilberská, N.Socioekonomická třída a další vzdělávání (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vzdelani-trida-soc-ekon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.