Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání populace v oblasti ochrany obyvatel

Vzdělávání populace v oblasti ochrany obyvatel

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Forétarová
Šetření:17. 01. 2009 - 07. 02. 2009
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Různé nehody a havárie jsou na denním pořádku. V bakalářské práci na téma "Vzdělávání dospělé populace v oblasti ochrany obyvatel" se snažím zjistit, jak jsou lidé připraveni na zvládnutí mimořádných událostí a havárií.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je pro vás důležité být informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano9863,64 %63,64 %  
ano3220,78 %20,78 %  
spíše ano1711,04 %11,04 %  
spíše ne31,95 %1,95 %  
ne31,95 %1,95 %  
určitě ne10,65 %0,65 %  

Graf

2. Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6542,21 %42,21 %  
ne2818,18 %18,18 %  
spíše ano2314,94 %14,94 %  
ano1610,39 %10,39 %  
určitě ne1610,39 %10,39 %  
nevím31,95 %1,95 %  
určitě ano31,95 %1,95 %  

Graf

3. Myslíte si, že je potřeba zlepšit vzdělanost v oblasti ochrany obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5938,31 %38,31 %  
ano5133,12 %33,12 %  
spíše ano3422,08 %22,08 %  
nevím63,9 %3,9 %  
ne21,3 %1,3 %  
spíše ne10,65 %0,65 %  
určitě ne10,65 %0,65 %  

Graf

4. Kde byste hledal(a) informace týkající se možných rizik a ochrany obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet12077,92 %77,92 %  
obecní či městský úřad138,44 %8,44 %  
novinové publikace či televize106,49 %6,49 %  
nevím85,19 %5,19 %  
u známých či přátel21,3 %1,3 %  
nezajímá mě to10,65 %0,65 %  

Graf

5. Vite, co dělat, když uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4126,62 %26,62 %  
ne3824,68 %24,68 %  
spíše ano3220,78 %20,78 %  
ano1711,04 %11,04 %  
určitě ne127,79 %7,79 %  
určitě ano74,55 %4,55 %  
nevím74,55 %4,55 %  

Graf

6. Na silnici jste jako první u autonehody. Zastavíte a půjdete pomoct?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7850,65 %50,65 %  
ano4730,52 %30,52 %  
spíše ano2012,99 %12,99 %  
nevím42,6 %2,6 %  
spíše ne31,95 %1,95 %  
ne21,3 %1,3 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou učitelé dostatečně připraveni pomoct dětem v případě nějaké nehody nebo havárie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5938,31 %38,31 %  
spíše ne4730,52 %30,52 %  
nevím1811,69 %11,69 %  
ano117,14 %7,14 %  
ne85,19 %5,19 %  
určitě ano74,55 %4,55 %  
určitě ne42,6 %2,6 %  

Graf

8. Znáte telefonní čísla na linky tísňového volání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10568,18 %68,18 %  
ano4126,62 %26,62 %  
spíše ano85,19 %5,19 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11474,03 %74,03 %  
muž4025,97 %25,97 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2510568,18 %68,18 %  
méně než 182314,94 %14,94 %  
26-35159,74 %9,74 %  
36-5074,55 %4,55 %  
51-6542,6 %2,6 %  

Graf

11. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou8857,14 %57,14 %  
základní2717,53 %17,53 %  
vysokoškolské2616,88 %16,88 %  
vyšší odborné85,19 %5,19 %  
učňovské a střední bez maturity42,6 %2,6 %  
jiné10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vaše dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 10. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je pro vás důležité být informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

2. Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

3. Myslíte si, že je potřeba zlepšit vzdělanost v oblasti ochrany obyvatel?

4. Kde byste hledal(a) informace týkající se možných rizik a ochrany obyvatel?

5. Vite, co dělat, když uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"?

6. Na silnici jste jako první u autonehody. Zastavíte a půjdete pomoct?

7. Myslíte si, že jsou učitelé dostatečně připraveni pomoct dětem v případě nějaké nehody nebo havárie?

8. Znáte telefonní čísla na linky tísňového volání?

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

11. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je pro vás důležité být informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

2. Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) o tom, co dělat v případě přírodní katastrofy, technologické havárie či teroristického útoku?

3. Myslíte si, že je potřeba zlepšit vzdělanost v oblasti ochrany obyvatel?

4. Kde byste hledal(a) informace týkající se možných rizik a ochrany obyvatel?

5. Vite, co dělat, když uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"?

6. Na silnici jste jako první u autonehody. Zastavíte a půjdete pomoct?

7. Myslíte si, že jsou učitelé dostatečně připraveni pomoct dětem v případě nějaké nehody nebo havárie?

8. Znáte telefonní čísla na linky tísňového volání?

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

11. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Forétarová, V.Vzdělávání populace v oblasti ochrany obyvatel (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vzdelavani-populace-v-oblasti-ochrany-obyvatel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.