Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v dospělosti

Vzdělávání v dospělosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bařinová
Šetření:06. 01. 2017 - 16. 01. 2017
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, můj dotazník je určen pro lidi ve věku od 18 let, kteří jsou již zařazeni aktivně do pracovního procesu. Zajímá mě Váš názor na vzdělávání v dospělosti, děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6074,07 %74,07 %  
muž2125,93 %25,93 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let3745,68 %45,68 %  
do 25 let2733,33 %33,33 %  
41 - 50 let1113,58 %13,58 %  
51 - 65 let67,41 %7,41 %  

Graf

3. Váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á5162,96 %62,96 %  
Ženatý, vdaná2125,93 %25,93 %  
Rozvedený/á67,41 %7,41 %  
Vdovec, vdova33,7 %3,7 %  

Graf

4. Jste povoláním:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5061,73 %61,73 %  
student1417,28 %17,28 %  
mateřská dovolená78,64 %8,64 %  
nezaměstnaný44,94 %4,94 %  
Důchodce/invalidní důchodce33,7 %3,7 %  
OSVČ22,47 %2,47 %  
student11,23 %1,23 %  

Graf

5. Počet dětí v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05365,43 %65,43 %  
11518,52 %18,52 %  
2911,11 %11,11 %  
344,94 %4,94 %  

Graf

6. Pocházím z kraje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2328,4 %28,4 %  
Jihomoravský1113,58 %13,58 %  
Moravsko-slezský911,11 %11,11 %  
Ústecký67,41 %7,41 %  
Zlínský67,41 %7,41 %  
Středočeský56,17 %6,17 %  
Plzeňský44,94 %4,94 %  
Královehradecký44,94 %4,94 %  
Jihočeský44,94 %4,94 %  
Olomoucký33,7 %3,7 %  
Liberecký33,7 %3,7 %  
Vysočina22,47 %2,47 %  
Moravsko-slezský11,23 %1,23 %  

Graf

7. Žiji ve:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město4049,38 %49,38 %  
velkoměsto2733,33 %33,33 %  
obec1417,28 %17,28 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3341,77 %40,74 %  
Vysokoškolské (Mgr., Ing., MUDr. atd.)2227,85 %27,16 %  
Vysokoškolské (Bc.)1620,25 %19,75 %  
Základní67,59 %7,41 %  
Vyučen22,53 %2,47 %  

Graf

9. Máte zájem o další vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7187,65 %87,65 %  
Ne1012,35 %12,35 %  

Graf

10. Pokud ANO, jaký je důvod Vašeho zájmu o další vzdělávání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní rozvoj5477,14 %66,67 %  
Potřebuji titul/další vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce (prostředek k vyšší mzdě, kvalifikační postup, vyhlídka nového zaměstnání apod.)2535,71 %30,86 %  
Potřebuji doplňovat specifické vzdělání k výkonu své profese2434,29 %29,63 %  
Získání vyššího finančního ohodnocení v zaměstnání1420 %17,28 %  
Potřebuji titul/další vzdělání k udržení své stávající pozice v práci710 %8,64 %  
Potřebuji titul/další vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce (prostředek k vyšší mzdě, kvalifikační postup, vyhlídka nového zaměstnání apod.)11,43 %1,23 %  

Graf

11. O jaký typ vzdělání máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3138,75 %38,27 %  
Jazykové kurzy1215 %14,81 %  
Nemám zájem o studium911,25 %11,11 %  
Středoškolské45 %4,94 %  
Vysokoškolské11,25 %1,23 %  
jeste nevim presne jake11,25 %1,23 %  
.11,25 %1,23 %  
specifické kurzy, samovzdelavani11,25 %1,23 %  
čistě zájmové vzdělávání, spíše neoficiálního charakteru11,25 %1,23 %  
pedagogicke kurzy a skoleni11,25 %1,23 %  
semináře, workshopy11,25 %1,23 %  
Rigorózní řízení (RNDr.)11,25 %1,23 %  
Vyšší odborné11,25 %1,23 %  
MBA11,25 %1,23 %  
vizážista11,25 %1,23 %  
Profesni, rozvojove11,25 %1,23 %  
specialisační v rámci oboru11,25 %1,23 %  
speciální kurzy aktuálních novinek v technice11,25 %1,23 %  
specifická školení pro dané technologie11,25 %1,23 %  
Pedagogické minimum11,25 %1,23 %  
kurzy on - line11,25 %1,23 %  
vzdělávací kurzy11,25 %1,23 %  
IT, Bezpečnost sítí, nové technologie11,25 %1,23 %  
zrušený vědecký titul DrSc.11,25 %1,23 %  
doplňující celoživotní vzdělávání sociálního pracovníka11,25 %1,23 %  
Odborne kurzy 11,25 %1,23 %  
Univerzita třetího věku11,25 %1,23 %  
kurz asistenta pedagoga11,25 %1,23 %  

Graf

12. Jakou částku jste ročně ochoten věnovat do svého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem ochoten za studium platit2024,69 %24,69 %  
do 20 000,-1619,75 %19,75 %  
do 10 000,-1619,75 %19,75 %  
do 5000,-1619,75 %19,75 %  
do 50 000,-89,88 %9,88 %  
více než 50 000,-56,17 %6,17 %  

Graf

13. Účastníte se v současné době vzdělávacího procesu (pokud ANO, zvolte typ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neúčastním se3644,44 %44,44 %  
Vysokoškolské1923,46 %23,46 %  
Jazykové kurzy1316,05 %16,05 %  
Středoškoské89,88 %9,88 %  
MBA22,47 %2,47 %  
Investování 11,23 %1,23 %  
odborné kurzy11,23 %1,23 %  
kurzy zaměřená na víno11,23 %1,23 %  
v rámci služebního vzdělávání11,23 %1,23 %  
různé kurzy, vlastní vzdělávání11,23 %1,23 %  
Online jazykový kurz11,23 %1,23 %  
vzdelavani asistent pedagoga11,23 %1,23 %  
odborné ke specializaci sociálního pracovníka11,23 %1,23 %  
Lékařské11,23 %1,23 %  
kurz asistenta pedagoga11,23 %1,23 %  

Graf

14. Co Vám brání v dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času4454,32 %54,32 %  
Nechuť ke studiu2227,16 %27,16 %  
Nedostatek financí2125,93 %25,93 %  
Délka studia1619,75 %19,75 %  
Rodinné důvody (péče o děti, domácnost)1316,05 %16,05 %  
Nedostatek možností studia preferovaného oboru v mém regionu1316,05 %16,05 %  
Nepotřebuji mít k výkonu své profese titul/další vzdělání1214,81 %14,81 %  
Nemyslím, že ve své práci další vzdělání uplatním911,11 %11,11 %  
Mám pocit, že jsem na studium příliš starý911,11 %11,11 %  
Zdravotní stav33,7 %3,7 %  
Nedostatek času11,23 %1,23 %  

Graf

15. V jakém časovém horizontu plánujete začít své další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustále vyhledávám nové možnosti vzdělání3138,27 %38,27 %  
Neplánuji1417,28 %17,28 %  
V rámci následujících měsíců1012,35 %12,35 %  
V průběhu jednoho roku1012,35 %12,35 %  
V následujících 2-3 letech89,88 %9,88 %  
V rámci následujících týdnů44,94 %4,94 %  
Do 5 let33,7 %3,7 %  
Za více než 5 let11,23 %1,23 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

 • odpověď do 25 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jste povoláním:

3. Váš rodinný stav:

 • odpověď Svobodný/á:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 let na otázku 2. Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jste povoláním:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Délka studia na otázku 14. Co Vám brání v dalším vzdělávání?

4. Jste povoláním:

 • odpověď zaměstnanec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské (Mgr., Ing., MUDr. atd.) na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Účastníte se v současné době vzdělávacího procesu (pokud ANO, zvolte typ)?

 • odpověď Neúčastním se:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Máte zájem o další vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Váš rodinný stav:

4. Jste povoláním:

5. Počet dětí v domácnosti:

6. Pocházím z kraje:

7. Žiji ve:

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Máte zájem o další vzdělání?

10. Pokud ANO, jaký je důvod Vašeho zájmu o další vzdělávání:

11. O jaký typ vzdělání máte zájem?

12. Jakou částku jste ročně ochoten věnovat do svého vzdělání?

13. Účastníte se v současné době vzdělávacího procesu (pokud ANO, zvolte typ)?

14. Co Vám brání v dalším vzdělávání?

15. V jakém časovém horizontu plánujete začít své další vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Váš rodinný stav:

4. Jste povoláním:

5. Počet dětí v domácnosti:

6. Pocházím z kraje:

7. Žiji ve:

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Máte zájem o další vzdělání?

10. Pokud ANO, jaký je důvod Vašeho zájmu o další vzdělávání:

11. O jaký typ vzdělání máte zájem?

12. Jakou částku jste ročně ochoten věnovat do svého vzdělání?

13. Účastníte se v současné době vzdělávacího procesu (pokud ANO, zvolte typ)?

14. Co Vám brání v dalším vzdělávání?

15. V jakém časovém horizontu plánujete začít své další vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bařinová, T.Vzdělávání v dospělosti (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://vzdelavani-v-dospelosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.