Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Formy vzdelávania v organizácii.

Formy vzdelávania v organizácii.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Gažiová
Šetření:07. 03. 2011 - 18. 03. 2011
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,
      dovoľte mi poprosiť Vás o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce, ktorá má názov “Tradičné a nové formy vzdelávania v organizácii”. Vaše odpovede prispejú k získaniu väčšieho prehľadu o používaných formách vzdelávania zamestnancov v podmienkach súčasnej globalizácie a zvyšovania tlaku na konkurencieschopnosť organizácií.
      Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa organizácie vzdelávania,  hodnotiace otázky a identifikačné otázky.
      Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za ochotu, dôslednosť a trpezlivosť pri vypĺňaní dotazníka.
 Bc. Eva Gažiová


Odpovědi respondentů

1. Aký je Váš vek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29 - 399149,19 %49,19 %  
18 - 287440 %40 %  
40 - 50158,11 %8,11 %  
51 a viac52,7 %2,7 %  

Graf

2. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ a vyššie12768,65 %68,65 %  
SOU / SŠ / VOŠ5730,81 %30,81 %  
10,54 %0,54 %  

Graf

3. Vzdelávate sa vo svojom zamestnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 4, nieotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno13572,97 %72,97 %  
nie5027,03 %27,03 %  

Graf

4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školenia zo zákona (BOZP, školenie vodičov, požiarna ochrana a pod.)10477,04 %56,22 %  
komunikačné, personálne zručnosti, tímová práca a pod. 7051,85 %37,84 %  
jazykové vzdelávanie6548,15 %35,14 %  
informačné a komunikačné technológie a pod.6447,41 %34,59 %  
odborné vzdelávanie (nové technológie, príprava projektov, marketing, preprava, financie a pod.)5641,48 %30,27 %  
manažérske vzdelávanie (napr. motivácia a hodnotenie zamestnancov)3626,67 %19,46 %  
znalosti o podniku, plánoch, výstupoch a dosiahnutých výsledkoch3525,93 %18,92 %  
funkčné (napr. ISO normy, Incoterms a pod.)3022,22 %16,22 %  
iné1914,07 %10,27 %  

Graf

5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).

*max. 5 odpovedí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prednáška, diskusia (počúvanie, rozhovory)11383,7 %61,08 %  
samoštúdium6447,41 %34,59 %  
práca na úlohe, projekte (získavanie nových poznatkov)6346,67 %34,05 %  
vizuálne vzdelávanie (inštruktáž, opakovanie, prezentácia grafov, diagramov, symbolov, modelov a pod.)6044,44 %32,43 %  
návštevy výstav, konferencií, prezentácií dodávateľov2820,74 %15,14 %  
tréning (výcvik na akúkoľvek činnosť)2417,78 %12,97 %  
tréning (výcvik na akúkoľvek činnosť)2417,78 %12,97 %  
teambuilding (zážitkové vzdelávanie)1914,07 %10,27 %  
domáce a zahraničné stáže, pobyty 1611,85 %8,65 %  
teambuilding (zážitkové vzdelávanie)1611,85 %8,65 %  
rotácia práce128,89 %6,49 %  
iné53,7 %2,7 %  

Graf

6. Uveďte, akými dištančnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (na diaľku prostredníctvom médií).

*max. 5 odpovedí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomocou technických prostriedkov (telekonferencia, PC testy, audio, video súbory, animácie, simulácie a pod.) 6749,63 %36,22 %  
e-learning (cvičenia, konzultácie, testy pomocou intranetu + internetu + lektora)5943,7 %31,89 %  
CD, DVD, USB disk, mobil, externý hard-disk a pod.3727,41 %20 %  
online konferencia, videokonferencia (Skype, Webex, Microsoft Office Live Meeting a pod..) 3324,44 %17,84 %  
korešpondenčné vzdelávanie (posielanie materiálov klasickou poštou)2417,78 %12,97 %  
diskusné fóra, chat, email a pod. 2216,3 %11,89 %  
žiadnou1410,37 %7,57 %  
iné128,89 %6,49 %  
verejné online knižnice, online zdroje digitalizovaných kníh (Google Scholar a pod.)118,15 %5,95 %  
sociálne siete (Facebook, Twitter a pod.)75,19 %3,78 %  

Graf

7. Využíva organizácia, v ktorej pracujete vzdelávanie (cvičenia, konzultácie, testy a pod.), pri ktorom prebieha komunikácia na diaľku prostredníctvom intranetu a internetu s lektorom? (e-learning)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie7354,07 %39,46 %  
áno5137,78 %27,57 %  
neviem118,15 %5,95 %  

Graf

8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?

*max. 5 odpovedí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
coaching (kaučovanie - rozhovory s manažérom, cieľom sú zmeny v správaní a postojoch)4331,85 %23,24 %  
žiadne2619,26 %14,05 %  
workshop (využitie vlastných skúseností a znalostí v programovej skupine)2518,52 %13,51 %  
prípadová štúdia (správa o vniknutej problémovej situácii, stave)2216,3 %11,89 %  
iné2014,81 %10,81 %  
shadowing (prenášanie skúseností vedúceho pracovníka na nasledovníka)1813,33 %9,73 %  
workshop (využitie vlastných skúseností a znalostí v programovej skupine)1712,59 %9,19 %  
simulácie (poznať model reality prostredníctvom úloh v scenári)1511,11 %8,11 %  
shadowing (prenášanie skúseností vedúceho pracovníka na nasledovníka)139,63 %7,03 %  
mentorovanie (cielená pomoc a podpora pri kariérnom raste odovzdávaním know-how)128,89 %6,49 %  
assessment center (hodnotenie schopností pre kariérny postup)107,41 %5,41 %  
simulácie (poznať model reality prostredníctvom úloh v scenári)96,67 %4,86 %  
outdoor tréning (rozvoj personálnych zručností a osobnosti vo vonkajšom prostredí)96,67 %4,86 %  
mentorovanie (cielená pomoc a podpora pri kariérnom raste odovzdávaním know-how)96,67 %4,86 %  
hranie hier, úloh 96,67 %4,86 %  
assessment center (hodnotenie schopností pre kariérny postup)85,93 %4,32 %  
prípadová štúdia (správa o vniknutej problémovej situácii, stave)85,93 %4,32 %  
outdoor tréning (rozvoj personálnych zručností a osobnosti vo vonkajšom prostredí)53,7 %2,7 %  
mentálna mapa (nástroj zachytávania myšlienok a poznámok)42,96 %2,16 %  
mentálna mapa (nástroj zachytávania myšlienok a poznámok)42,96 %2,16 %  

Graf

9. Ktorá z nasledujúcich foriem vzdelávania Vám najviac vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinová forma (spolupráca, aktivita, tvorivosť)4432,59 %23,78 %  
demonštračná forma (ukážky plánov, opakovanie, inštruktáž) 3828,15 %20,54 %  
dialogická forma (rozhovor, diskusia a pod.)2115,56 %11,35 %  
výkladová forma (prednáška, počúvanie, písanie)1813,33 %9,73 %  
samostatná forma (samostatná práca, grafická úloha, samoštúdium, tvorivosť)1410,37 %7,57 %  

Graf

10. Kde sa najčastejšie realizujú Vaše školenia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v určenej miestnosti, podnikovej aule a pod.7253,33 %38,92 %  
mimo podniku (vonkajšie prostredie)3525,93 %18,92 %  
priamo na pracovnom mieste, vo vlastnej kancelárii2820,74 %15,14 %  

Graf

11. Akí lektori Vás školia najčastejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
viac externí ako interní3525,93 %18,92 %  
viac interní ako externí3223,7 %17,3 %  
v rovnakej miere externí aj interní3122,96 %16,76 %  
iba interní (vyškolení zamestnanci firmy)2115,56 %11,35 %  
iba externí (lektori zo vzdelávacích inštitúcií)1611,85 %8,65 %  

Graf

12. Koľko hodín mesačne strávite vzdelávaním v rámci práce (bez času dochádzky na kurz, stáž a pod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 hodín7958,52 %42,7 %  
od 5 – do 10 hodín3525,93 %18,92 %  
od 10 – do 15 hodín1410,37 %7,57 %  
od 20 a viac hodín42,96 %2,16 %  
od 15 – do 20 hodín32,22 %1,62 %  

Graf

13. V škále 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 – zriedka, 5 – nikdy uveďte, ako často sa vzdelávate oboma spôsobmi:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
- pri priamom výkone práce (napr. učíte sa používať nový program priamo pri riešení riadnej pracovnej úlohy)2.1560.783
- na kurze (napr. na firemnom školení Vás učia, ako používať nový program)31.141

Graf

14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
množstvo školení3.2071.276
kvalita výučby (kvalita lektora, materiálov a pod.)2.5631.016
flexibilita zabezpečenia (načasovanie)2.8151.203
variabilita (pestrosť foriem a metód vzdelávania)2.971.199
adekvátnosť (vzťah úrovne školenia k znalostiam účastníkov)2.60.981
inovatívnosť (použitie moderných prístupov)2.5781.266
efektivita (použitie v praxi, splnenie potrieb)2.5191.213

Graf

15. Aké zmeny by mohli podľa Vás skvalitniť vzdelávanie vo Vašom zamestnaní?

*max. 3 odpovede

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepšie načasovanie vzdelávania4029,63 %21,62 %  
iné metódy vzdelávania3727,41 %20 %  
väčšia angažovanosť účastníkov3324,44 %17,84 %  
modernejšie technologické vybavenie, učebné pomôcky3122,96 %16,76 %  
skúsenejší lektori3022,22 %16,22 %  
meranie a hodnotenie vo všetkých fázach procesu2317,04 %12,43 %  
netreba nič meniť, som spokojný/á2115,56 %11,35 %  
iné miesto vzdelávania128,89 %6,49 %  
lepšia učebná atmosféra 107,41 %5,41 %  
obmena lektorov96,67 %4,86 %  

Graf

16. Do akej miery si myslíte, že ovplyvnila hospodárska kríza politiku vzdelávania vo Vašej organizácii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obmedzili sa iba niektoré školenia3828,15 %20,54 %  
neviem posúdiť3324,44 %17,84 %  
vôbec neovplyvnila3122,96 %16,76 %  
obmedzila sa väčšina školení2216,3 %11,89 %  
radikálne sa obmedzilo vzdelávanie96,67 %4,86 %  
firma v dôsledku krízy viac investuje do vzdelávania 21,48 %1,08 %  

Graf

17. Na akej pozícii pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výkonný pracovník14276,76 %76,76 %  
riadiaci pracovník4323,24 %23,24 %  

Graf

18. Vzdelávate sa popri zamestnaní?

*možnosť viacerých odpovedí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívam samoštúdium9249,73 %49,73 %  
zvyšujem si stupeň vzdelania v školskom zariadení 4825,95 %25,95 %  
nevzdelávam sa žiadnym spôsobom popri zamestnaní4122,16 %22,16 %  
navštevujem kurz vo vzdelávacej inštitúcii / u lektora3518,92 %18,92 %  

Graf

19. Ako dlho pracujete v súčasnej organizácii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 3 rokov - do 6 rokov6635,68 %35,68 %  
od 1 roka - do 3 rokov5027,03 %27,03 %  
6 rokov a viac3921,08 %21,08 %  
do 6 mesiacov168,65 %8,65 %  
od 6 mesiacov - do 1 roka84,32 %4,32 %  
od 6 mesiacov - do 1 roka63,24 %3,24 %  

Graf

20. Aká veľká je organizácia, v ktorej pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veľká (250 – viac)8043,24 %43,24 %  
malá (1 – 49)5328,65 %28,65 %  
stredná (50 – 249)5228,11 %28,11 %  

Graf

21. Zaraďte organizáciu, v ktorej pracujete podľa odvetvia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod a služby (finančné služby, cestovný ruch, osobné služby a ostatné súkromné služby)6836,76 %36,76 %  
priemysel6032,43 %32,43 %  
veda a technika2211,89 %11,89 %  
štátna správa, územná samospráva2111,35 %11,35 %  
verejné služby (školstvo, zdravotníctvo, verejná doprava a pod.)126,49 %6,49 %  
poľnohospodárstvo, životné prostredie21,08 %1,08 %  

Graf

22. Organizácia, v ktorej pracujete je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovenská9048,65 %48,65 %  
zahraničná6334,05 %34,05 %  
slovenská so zahraničnou účasťou3217,3 %17,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.

 • odpověď školenia zo zákona (BOZP, školenie vodičov, požiarna ochrana a pod.):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentorovanie (cielená pomoc a podpora pri kariérnom raste odovzdávaním know-how) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita zabezpečenia (načasovanie)=5 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi teambuilding (zážitkové vzdelávanie) na otázku 5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi teambuilding (zážitkové vzdelávanie) na otázku 5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prípadová štúdia (správa o vniknutej problémovej situácii, stave) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi väčšia angažovanosť účastníkov na otázku 15. Aké zmeny by mohli podľa Vás skvalitniť vzdelávanie vo Vašom zamestnaní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi funkčné (napr. ISO normy, Incoterms a pod.) na otázku 4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.

5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).

 • odpověď práca na úlohe, projekte (získavanie nových poznatkov):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentorovanie (cielená pomoc a podpora pri kariérnom raste odovzdávaním know-how) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?
 • odpověď prednáška, diskusia (počúvanie, rozhovory):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalosti o podniku, plánoch, výstupoch a dosiahnutých výsledkoch na otázku 4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi adekvátnosť (vzťah úrovne školenia k znalostiam účastníkov)=1 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita výučby (kvalita lektora, materiálov a pod.)=1 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi workshop (využitie vlastných skúseností a znalostí v programovej skupine) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi iné na otázku 4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi shadowing (prenášanie skúseností vedúceho pracovníka na nasledovníka) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita zabezpečenia (načasovanie)=1 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovatívnosť (použitie moderných prístupov)=4 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi množstvo školení=2 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na kurze (napr. na firemnom školení Vás učia, ako používať nový program)=1 na otázku 13. V škále 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 – zriedka, 5 – nikdy uveďte, ako často sa vzdelávate oboma spôsobmi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi variabilita (pestrosť foriem a metód vzdelávania)=1 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rotácia práce na otázku 5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentorovanie (cielená pomoc a podpora pri kariérnom raste odovzdávaním know-how) na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?

6. Uveďte, akými dištančnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (na diaľku prostredníctvom médií).

 • odpověď e-learning (cvičenia, konzultácie, testy pomocou intranetu + internetu + lektora):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi teambuilding (zážitkové vzdelávanie) na otázku 5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).

7. Využíva organizácia, v ktorej pracujete vzdelávanie (cvičenia, konzultácie, testy a pod.), pri ktorom prebieha komunikácia na diaľku prostredníctvom intranetu a internetu s lektorom? (e-learning)

 • odpověď nie:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiadnou na otázku 6. Uveďte, akými dištančnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (na diaľku prostredníctvom médií).
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi efektivita (použitie v praxi, splnenie potrieb)=5 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi variabilita (pestrosť foriem a metód vzdelávania)=5 na otázku 14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiadne na otázku 8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?

22. Organizácia, v ktorej pracujete je:

 • odpověď slovenská:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi štátna správa, územná samospráva na otázku 21. Zaraďte organizáciu, v ktorej pracujete podľa odvetvia.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Aký je Váš vek?

2. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

3. Vzdelávate sa vo svojom zamestnaní?

4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.

5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).

6. Uveďte, akými dištančnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (na diaľku prostredníctvom médií).

7. Využíva organizácia, v ktorej pracujete vzdelávanie (cvičenia, konzultácie, testy a pod.), pri ktorom prebieha komunikácia na diaľku prostredníctvom intranetu a internetu s lektorom? (e-learning)

8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?

9. Ktorá z nasledujúcich foriem vzdelávania Vám najviac vyhovuje?

10. Kde sa najčastejšie realizujú Vaše školenia?

11. Akí lektori Vás školia najčastejšie?

12. Koľko hodín mesačne strávite vzdelávaním v rámci práce (bez času dochádzky na kurz, stáž a pod.)?

13. V škále 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 – zriedka, 5 – nikdy uveďte, ako často sa vzdelávate oboma spôsobmi:

14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.

15. Aké zmeny by mohli podľa Vás skvalitniť vzdelávanie vo Vašom zamestnaní?

16. Do akej miery si myslíte, že ovplyvnila hospodárska kríza politiku vzdelávania vo Vašej organizácii?

17. Na akej pozícii pracujete?

18. Vzdelávate sa popri zamestnaní?

19. Ako dlho pracujete v súčasnej organizácii?

20. Aká veľká je organizácia, v ktorej pracujete?

21. Zaraďte organizáciu, v ktorej pracujete podľa odvetvia.

22. Organizácia, v ktorej pracujete je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Aký je Váš vek?

2. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

3. Vzdelávate sa vo svojom zamestnaní?

4. Vyznačte, s akými školeniami sa stretávate na svojej pozícii.

5. Uveďte, akými prezenčnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (osobná účasť).

6. Uveďte, akými dištančnými formami sa najčastejšie vzdelávate na svojej pozícii (na diaľku prostredníctvom médií).

7. Využíva organizácia, v ktorej pracujete vzdelávanie (cvičenia, konzultácie, testy a pod.), pri ktorom prebieha komunikácia na diaľku prostredníctvom intranetu a internetu s lektorom? (e-learning)

8. Akými špeciálnymi metódami sa najčastejšie vzdelávate v práci?

9. Ktorá z nasledujúcich foriem vzdelávania Vám najviac vyhovuje?

10. Kde sa najčastejšie realizujú Vaše školenia?

11. Akí lektori Vás školia najčastejšie?

12. Koľko hodín mesačne strávite vzdelávaním v rámci práce (bez času dochádzky na kurz, stáž a pod.)?

13. V škále 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 – zriedka, 5 – nikdy uveďte, ako často sa vzdelávate oboma spôsobmi:

14. Ohodnoťte vzdelávanie na Vašej pozícii podľa Vašich skúseností v škále od 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný.

15. Aké zmeny by mohli podľa Vás skvalitniť vzdelávanie vo Vašom zamestnaní?

16. Do akej miery si myslíte, že ovplyvnila hospodárska kríza politiku vzdelávania vo Vašej organizácii?

17. Na akej pozícii pracujete?

18. Vzdelávate sa popri zamestnaní?

19. Ako dlho pracujete v súčasnej organizácii?

20. Aká veľká je organizácia, v ktorej pracujete?

21. Zaraďte organizáciu, v ktorej pracujete podľa odvetvia.

22. Organizácia, v ktorej pracujete je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gažiová, E.Formy vzdelávania v organizácii. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vzdelavanievpraci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.